Lobbystandpunten

Deltalinqs behartigt de belangen van haven en industriebedrijven. Lobby is voor ons een belangrijk instrument om invloed uit te oefenen op besluitvorming. Zowel lokaal, nationaal als op Europees niveau brengen wij de belangen van onze leden bij vele instanties over het voetlicht. Voor vele autoriteiten – Havenbedrijf Rotterdam, DCMR, Douane, et cetera – zijn wij de natuurlijke gesprekspartner namens de ondernemers. Ook vertegenwoordigen wij het bedrijfsleven in projectorganisaties, werkprogramma’s en andere initiatieven. Hieronder vindt u een greep uit onze meest actuele standpunten en lobbydocumenten.

Standpunten
Position- & lobbypapers
Zienswijzen en overige lobbydocumenten