infrastructuur en bereikbaarheid

Infrastructuur & Bereikbaarheid

Een over de weg, over het water en via het spoor optimaal bereikbare haven. Continu vraagt Deltalinqs aandacht voor noodzakelijke investeringen. Zowel in de aanleg van infrastructuur als voor het verbeteren van de organisatie van het vervoer. Rotterdam mag nooit dichtslibben. Ook zetten wij ons actief in voor alternatieve vormen van mobiliteit die de doorstroming verbeteren (en gunstig zijn voor het milieu).

Een goed voorbeeld van een project dat Deltalinqs samen met anderen bij de overheid op de kaart heeft gezet, is de aanstaande realisatie van de Blankenburgverbinding. De nieuwe tunnel verbindt de A15 onder de Nieuwe Waterweg door met de A20. De bereikbaarheid (en de veiligheid) van het westelijk havengebied verbetert hierdoor aanzienlijk. De Blankenburgtunnel zal in eerste instantie een tolverbinding zijn. Onze inzet blijft dat deze tol zo snel mogelijk verdwijnt. Deltalinqs benadrukt verder bij de overheid het belang van de verbinding A13/A16 en toekomstige aanleg van de A4 Zuid.

Wij maken ons ook sterk voor investeringen in binnenvaart en spoor. Zowel in de haven zelf als richting het achterland. Met duurzaamheid als uitgangspunt wordt bij blijvend groeiende goederenstromen het gebruik van het binnenvaartschip en de trein alleen maar belangrijker.

Deltalinqs kijkt tevens onder de grond. Het Rotterdamse haven- en industriegebied beschikt over een unieke pijpleidinginfrastructuur. Hiermee is nog veel meer mogelijk. Mede ook uit het oogpunt van milieu en veiligheid zetten wij ons daarvoor in.

Data delen

Het belang van data en data delen neemt voor de haven van Rotterdam steeds verder toe. Via het Port Community System van Portbase kunnen bedrijven op grote schaal onderling en met overheden informatie uitwisselen. Op initiatief van Deltalinqs is een Raad van Advies richting Portbase de spreekbuis van het bedrijfsleven. Ook zijn wij vertegenwoordigd in de Raad van Commissarissen. Daarnaast zet Deltalinqs zich actief in voor het vergroten van de weerbaarheid tegen cybercriminaliteit (cyber resilience) in de haven.

Uit de auto - uit de spits

Deltalinqs is nauw betrokken bij Zuid-Holland Bereikbaar, een breed publiek-privaat initiatief om de Rotterdamse regio via mobiliteitsmanagement en verkeersmanagement optimaal bereikbaar te houden. Zuid-Holland Bereikbaar stimuleert bijvoorbeeld collectief bedrijfsvervoer, zet zich in voor spitsmijden en moedigt het gebruik aan van andere manieren van vervoer. Daarnaast kunnen informatiesystemen helpen de beschikbare wegcapaciteit optimaal te benutten. Lees meer over Zuid-Holland Bereikbaar en Reizen naar je werk.

Abonneren op nieuwsberichten over onderhouds- en bouwwerkzaamheden in het havengebied

Op dit moment staan we aan de vooravond van 10 jaar groot onderhoud aan wegen, bruggen en viaducten in Rotterdam en omgeving. Wilt u rechtstreeks geïnformeerd worden over infrastructurele werkzaamheden in het gebied, meld u dan aan via onderstaande websites voor de nieuwsbrieven, die voor u relevant zijn:

Mist u een belangrijke website? Laat het ons dan weten via lokerse@deltalinqs.nl.