Overleggroepen

Onderstaand geeft een overzicht van de interne Deltalinqs-overleggroepen.
De overlegorganen waaraan Deltalinqs deelneemt, maar niet de initiatiefnemende partij is, zijn niet opgenomen.

Deltalinqs-organisatie

Dagelijks Bestuur
Bestuur
Financiële Commissie
Algemene Ledenvergadering
Bijeenkomst contractorleden
Bijeenkomst buitengewone leden

Ondernemersklimaat

Beleidsoverleg Grenscontroles
Commissie Logistiek Grenscontroles
Werkgroep Rotterdamse Keurpunten
Commissie Heffingen Lagere Overheden (DL CHLO)
Werkgroep Brexit

Onderwijs & Arbeidsmarkt

Stuurgroep Arbeidsmarkt & Onderwijs
CIV Stuurgroep
PMR Begeleidingscommissie
PMR Werkgroep Advies Panel Maintenance
PMR Werkgroep Advies Panel Procestechniek
PMR Werkgroep PR & Communicatie

Infrastructuur & Bereikbaarheid

Stuurgroep Infrastructuur & Bereikbaarheid
Werkgroep Leidingstroken zonder overheid
Werkgroep Leidingstroken met overheid
Havenlogistiek Overleg Bedrijfsleven (HOB)
Werkgroep Veiligheid Binnenvaart & Terminals

 

Milieu & Duurzaamheid

Stuurgroep Milieu & Duurzaamheid
Platform AGM
Commissie Bodem
Commissie Geluid en Ruimtelijke Ordening
Commissie Lucht
Commissie Water
Werkgroep Flora en Fauna
Werkgroep Container Terminals

Veiligheid & Security

Stuurgroep Veiligheid & Security
Commissie Onderhoud
Commissie Incidentbestrijding
Commissie Harmonisatie
Contactgroep Arbozaken
Waarborgcommissie Veiligheidsinstructies 
Werkgroep Bunkerveiligheid
Commissie Natte Bulk Terminals
Commissie WEPAV (Werkgroep Externe- en Proces- Arbeidsveiligheid)
Commissie Procesveiligheid
Safety Panel
Security Overleg Industrie (SOI)

Communicatie

Dialoog Leefomgeving Westvoorne, Vlaardingen en Hoek van Holland
Kennisplatform Crisiscommunicatie Rotterdam
Bedrijven Overleg Maasvlakte

Lidverenigingen

VAB Bestuur
VAB Leden
VRMO Bestuur
VRMO Leden
VRTO bestuur
VRTO leden
VRTO commissie Douane container terminals
zonder Douane
VRTO commissie Douane container terminals
met Douane
VRTO directieoverleg Douane

DeltaPORT Donatiefonds

Bestuur DeltaPORT Donatiefonds

Port Welfare Committee

Bestuur Port Welfare Committee

 

 

Meer informatie?

N van Driel

Nathaly van Driel

Hoofd Secretariaat
010 - 40 20 325