Overleggroepen

Onderstaand geeft een overzicht van de interne Deltalinqs-overleggroepen.
De overlegorganen waaraan Deltalinqs deelneemt, maar niet de initiatiefnemende partij is, zijn niet opgenomen.

Deltalinqs-organisatie

Dagelijks Bestuur
Bestuur
Financiële commissie
Algemene Ledenvergadering
Bijeenkomst buitengewone leden
Bijeenkomst contractorleden

Ondernemersklimaat

Beleidsoverleg Grenscontroles
Stuurgroep DGVS-RTO
Stuurgroep Efficiency Rotterdamse Keurpunten
Kernteam Integere Haven
Werkgroep Brexit
Werkgroep Rotterdamse Keurpunten

Onderwijs & Arbeidsmarkt

Stuurgroep Arbeidsmarkt & Onderwijs
CIV Stuurgroep
PMR Begeleidingscommissie
PMR Werkgroep Maintenance College
PMR Werkgroep Proces College
PMR Werkgroep PR & Communicatie

Infrastructuur & Bereikbaarheid

Stuurgroep Infrastructuur & Bereikbaarheid
Havenlogistiek Overleg Bedrijfsleven (HOB)
Werkgroep Leidingstroken
Werkgroep Pilot d'Arcyweg

Milieu & Duurzaamheid

Stuurgroep Milieu & Duurzaamheid
Commissie Bodem
Commissie Geluid en Ruimtelijke Ordening
Commissie Lucht
Commissie Water
Platform AGM (Arbo, Gevaarlijke stoffen en Milieu)
Werkgroep Container Terminals
Werkgroep Flora en Fauna

Veiligheid & Security

Stuurgroep Veiligheid & Security
Commissie Harmonisatie
Commissie Incidentbestrijding
Commissie Natte Bulk Terminals
Commissie Onderhoud
Commissie Procesveiligheid
Commissie WEPAV (Werkgroep Externe- en Proces- Arbeidsveiligheid) met overheid
Commissie WEPAV (Werkgroep Externe- en Proces- Arbeidsveiligheid) zonder overheid
Contactgroep Arbozaken
Safety Panel
Security Overleg Industrie (SOI)
Waarborgcommissie Veiligheidsinstructies 
Werkgroep Bunkerveiligheid

Communicatie

Bedrijven Overleg Maasvlakte
Omgevingsdialoog Maasvlakte/Westelijk Europoort
Kennisplatform Crisiscommunicatie Rotterdam

Lidverenigingen

VAB Bestuur
VAB Leden
VNI-AGRI Bestuur
VNI-AGRI Leden
VRMO Bestuur
VRMO Leden
VRTO Bestuur
VRTO Leden
VRTO commissie Douane container terminals
met Douane
VRTO commissie Douane container terminals
zonder Douane
VRTO directieoverleg Douane
VRTO Werkgroep Ferrybedrijven

DeltaPORT Donatiefonds

Bestuur DeltaPORT Donatiefonds

Port Welfare Committee

Bestuur Port Welfare Committee

 

 

Meer informatie?
Nathaly_www.def
Nathaly van Driel
Hoofd Secretariaat
06 - 20028836
E-mail