Deltalinqs University

Deltalinqs University

In Deltalinqs 'University' delen tientallen bedrijven uit Mainport Rotterdam sinds 2003 hun kennis en ervaring over alle aspecten van veiligheid en milieu. Doel is om met elkaar een sterke veiligheidscultuur te realiseren en in stand te houden.

Deelnemers hebben gezamenlijk uitgesproken naar een veiligheidsprestatie van wereldklasse te streven. Voor ieder bedrijf is een solide veiligheidscultuur immers de basis voor het verkrijgen en behouden van draagvlak van de omgeving. Binnen Deltalinqs 'University' hebben de deelnemende bedrijven een veelomvattend Veiligheidsbeheerssysteem ontwikkeld. Dit systeem is door de jaren heen steeds verder uitgebreid. Waar mogelijk en nodig vindt continu verfijning plaats.

De activiteiten van Deltalinqs 'University' lopen uiteen van het organiseren van trainingen, workshops, bijeenkomsten en dergelijke tot vooral ook het gezamenlijk uitvoeren van projecten. Een goed voorbeeld is de ontwikkeling binnen Deltalinqs 'University' van het Digital Safety Passport. Met dit digitale alternatief voor het papieren veiligheidspaspoort kan een medewerker snel en betrouwbaar aan een bedrijf aantonen wie hij is en welke opleidingen en trainingen hij heeft gevolgd.

Deltalinqs 'University' sluit in haar activiteiten aan bij de doelstellingen die werkgeversorganisatie VNO-NCW en de brancheorganisaties VNCI, VHCP, VNPI en VOTOB hebben geformuleerd in de nota Veiligheid Voorop.