Havenbedrijfsleven vreest toenemend verlies concurrentiepositie door voorspelde hogere netwerktarieven TenneT

Havenbedrijfsleven vreest toenemend verlies concurrentiepositie door voorspelde hogere netwerktarieven TenneT

De begin juli gepubliceerde Tienjaarsprognose van TenneT voorspelt een verdere jaarlijkse stijging van de transporttarieven voor elektriciteit met 4,3 tot 4,7% als gevolg van de noodzakelijke investeringen in met name het elektriciteitsnet voor wind op zee.

De tarieven kunnen zelfs tot 11% per jaar stijgen in het geval dat de elektrificatie van de industrie achterblijft en de extra kosten daardoor over minder partijen verdeeld kunnen worden. Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs: “Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling, zeker na de eerdere constatering dat de elektriciteitskosten in Nederland toch al buitenproportioneel zijn ten opzichte van de ons omringende landen.”

Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat de kosten voor elektriciteit hier drie keer zo hoog zijn als in Frankrijk en twee keer zo hoog als in Duitsland. En Europa is gemiddeld toch al aanzienlijk duurder dan bijvoorbeeld de VS. Van der Chijs: “De aankondiging van TenneT doet hier nog een schepje bovenop. De concurrentiepositie van het Rotterdamse en Nederlandse bedrijfsleven wordt daarmee verder aangetast. De investeringsbereidheid zal afnemen, waardoor Nederland aan strategische autonomie, economische kracht, kennis en werkgelegenheid nog meer zal inboeten.”

Behalen klimaatdoelen
De Rotterdamse haven- en industriebedrijven hebben zich gecommitteerd aan verdere verduurzaming richting klimaatneutraal in 2050. Elektrificatie is een belangrijke route om dit doel te kunnen halen. Voldoende en tijdige beschikbaarheid van duurzame, betaalbare (lees concurrerende) energie is een essentiële randvoorwaarde. Deltalinqs ondersteunt daarom de grootschalige investeringen van TenneT in de elektriciteitsinfrastructuur op land en op zee. “Wij zijn echter van mening dat het een-op-een doorrekenen van de kosten naar de industrie en eindgebruiker niet strookt met toekomstgericht economisch beleid”, vindt Van der Chijs, “Groene groei wordt hiermee belemmerd. En bijt zichzelf in de staart; immers minder elektrificatie betekent volgens de berekeningen van TenneT een nog verdere stijging van de tarieven (tot 11% per jaar, exclusief inflatiecorrectie). Boekhoudkundig juist, maar deze omslagmethode prijst ons nog verder uit de markt. In Nederland en zeker in Rotterdam bouwen we hard aan de nieuwe economie. Wij gaan dan ook graag met het nieuwe kabinet in gesprek om te kijken naar alternatieve financieringsscenario’s.”