Nieuws

2019-07-16

Volop voortgang verduurzaming

Er gebeurt in Rotterdam ongelofelijk veel om de industrie te verduurzamen. Dat bleek tijdens de halfjaarbijeenkomst van het Deltalinqs Climate Program op 8 juli jongstleden. Steven Lak trapte af door een beeld te schetsten van het Nationale Klimaatakkoord. Drie van de vijf tafels zijn volgens hem op de goede weg (mobiliteit, elektriciteit en gebouwde omgeving) terwijl voor twee tafels nog veel onzekerheden bestaan (industrie en landbouw).

2019-07-15

7e Deltalinqs CEO-overleg

Het 7e Deltalinqs CEO-overleg was afgelopen woensdag 3 juli wederom een zeer geslaagde bijeenkomst, die we met dank aan Facilicom konden houden op de bovenste verdieping van hun kantoor met groots uitzicht over het gehele Rijnmondgebied.

2019-07-12

SER bepleit regionale aanpak voor toekomstgerichte industrie

De verduurzaming van onze economie moet hand in hand gaan met versterking van de werkgelegenheid en met een zo eerlijk mogelijke verdeling van de lusten en de lasten van de klimaatmaatregelen.

2019-07-10

"Blauwe waterstof is versneller van toekomstige groene waterstofeconomie"

In het FD van 10 juli verscheen een opinieartikel van Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program. Daarin legt zij uit hoe blauwe waterstof (uit aardgas, met CO2-opvang) de weg vrijmaakt voor groene waterstof uit duurzame elektriciteit.

2019-07-04

Overhandiging Visie 2040 aan minister Cora van Nieuwenhuizen

Op 4 juli 2019 heeft de Logistieke Alliantie de ‘Visie handel en logistiek 2040’ overhandigd aan minister Cora van Nieuwenhuizen. De Logistieke Alliantie, een nieuw bondgenootschap van achttien organisaties uit het bedrijfsleven, de brancheorganisaties en infrastructuurbeheerders, waaronder Deltalinqs, hebben deze visie ondertekend.

2019-07-03

H-vision biedt kansen voor Rotterdam

Grootschalige productie en toepassing van blauwe waterstof stelt de industrie in Rotterdam in staat haar CO2-emissies al vóór 2030 aanzienlijk omlaag te brengen.

2019-07-01

RISI-event ‘The Battle’: inhoudelijk gevecht met alleen winnaars

Het RISI-event ‘The Battle’ op 18 juni 2019 in Stadion Feijenoord stond in het teken van het vernieuwen van de Rotterdamse haven. Met veel plezier wordt teruggekeken op een inspirerende middag met prachtige resultaten.

2019-07-01

Gezocht: fulltime junior beleidsmedewerker en junior projectmedewerker

Ter versterking van haar team is Deltalinqs per direct op zoek naar een fulltime junior beleidsmedewerker en het Deltalinqs Climate Program naar een fulltime junior projectmedewerker.

2019-07-01

Onzekerheid na vernietiging Programma Aanpak Stikstof (PAS)

De Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet lager als basis voor vergunningen worden gebruikt. Dat blijkt uit de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 inzake de PAS.

2019-07-01

Ledenvergadering: Jong Haventalent aan het woord

Tijdens de ledenvergadering op 25 juni 2019 in het EIC Mainport Rotterdam, schetste directeur Bas Janssen de plannen voor de nieuwe strategische agenda vanaf 2020 en hij nam de leden mee in een aantal actuele dossiers.

2019-07-01

Deltalinqs ‘University’ workshop: Het Rode Boek - wat te doen bij incidenten

Het Rode Boek was het onderwerp tijdens de Deltalinqs 'University' workshop op 4 juni 2019. In het ‘Rode Boek’ staan richtlijnen beschreven voor harmonisatie van incidentenprocedures voor de bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied.

2019-07-01

Training Rijnmonds Leiderschap

De training uit het basispakket 'Anders kijken naar Veiligheid, Cultuur en Rijnmonds Leiderschap' van 19 juni 2019 was alweer de zeventiende training uit het basispakket in samenwerking met Petronel Bijlsma van FirmLeaders.

2019-07-01

Q&A-ontbijt Leren & werken geeft nieuwe inzichten

De tweede ontbijtsessie: toegankelijk en praktisch, waarin leden worden bijgepraat op drie relevante en actuele onderwerpen binnen een domein, stond op 27 juni 2019 in het teken van het leren & werken in de haven.

vorige
1 2 3 ...