Nieuws

2020-11-24

Behoren tot de ‘vitale sector’ vervult DB Cargo met trots

In de Mailinqs laten wij bij elke uitgave een ander lid aan het woord over hoe de Coronamaatregelen op de werkvloer worden toegepast, uitdagingen waar bedrijven voor staan en handige tips die leden met elkaar willen delen. Vandaag is het woord aan Nanouke van ’t Riet, algemeen directeur bij goederenvervoerder DB Cargo.

2020-11-24

Buitengewoon lid NCTI stelt zich voor

Al zes jaar behoort het Nederlands Centrum voor Technische Isolatie (NCTI) tot de buitengewone leden van Deltalinqs. In het nieuwe pand dat ze hebben betrokken in Woerden, organiseren zij cursussen en praktijklessen op het gebied van het isoleren van utiliteiten en industrie. General manager van het NCTI Renate van Maaren over het lidmaatschap van Deltalinqs: “In 2021 gaan de leden meer van ons horen.”

2020-11-24

Virtueel op handelsmissie in Houston

Zakendoen in Houston, Texas was nog nooit zo dichtbij! Met die gedachte namen verschillende bedrijven en overheden deel aan de online Rotterdamse handelsmissie naar Houston USA. Deelnemers ‘bezochten’ half november onder leiding van burgemeester Aboutaleb deze energiehoofdstad van de wereld.

2020-11-23

Ondernemende overheid nodig voor slagen transitie

Meer groene investeringen, een effectieve CO2-beprijzing, een ondernemende overheid die niet bang is om fouten te maken, die nauw samenwerkt met het bedrijfsleven en voor nieuwe energie-infrastructuur zorgt. Dat zijn een paar van de bevindingen die voortkwamen uit de elfde editie van het congres Rotterdam Energy Port 2020.

2020-11-23

Er moet zeker een tandje bij

De afgesproken reductie van broeikasgassen met 49% wordt met het huidige beleid niet gehaald. De inspanningen moeten tweemaal zo groot worden. Dat meldde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onlangs.

2020-11-18

Zuid-Holland steekt € 1,5 miljoen in jongerenwerkplekken

Jongeren betalen de prijs van de coronacrisis. De groei in werkgelegenheid onder jongeren tot 25 jaar is zo’n 8% lager dan bij andere leeftijdscategorieën. In Zuid-Holland gaat het om 35.000 jongeren die op dit moment moeilijk aan een baan kunnen komen.

2020-11-12

Hoe vind je virtueel het kerstgevoel?

In samenwerking met Deltalinqs namen Matty van den Berg (Watertalent Academy) en Patrick de Jong (Mister-Postman) op 3 november de deelnemers mee in een livestream event, waarin ondernemers hun ideeën en tips deelden om coronaproof het kerstgevoel te realiseren vanaf het Main Deck, een nieuwe event- en trainingslocatie.

2020-11-12

Profielwerkstukkenwedstrijd Maritiem & Mainport

Deltalinqs-partner EIC Mainport Rotterdam en Watertalent organiseren een Profielwerkstukkenwedstrijd Maritiem & Mainport voor havo- en vwo-leerlingen. Alle leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs zijn verplicht om een profielwerkstuk te maken. Een praktische opdracht over een onderwerp dat aansluit bij het profiel dat zij hebben gekozen.

2020-10-30

Bewonersbijeenkomst over stofoverlast in Hoek van Holland

Op woensdag 14 oktober vond een bewonersbijeenkomst plaats onder leiding van Arno Bonte, wethouder duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransie over stofoverlast in Hoek van Holland. De bewoners hadden de mogelijkheid om digitaal vragen te stellen aan de kolenoverslagbedrijven EMO en EECV, de DCMR, het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs.

2020-10-30

Problemen door stikstofvraagstuk? Wij horen het graag!

Deltalinqs krijgt graag een nog beter beeld over de concrete casussen van bedrijven die problemen ondervinden door de heersende stikstofproblematiek. Het is belangrijk voor ons om zo de omvang van de problematiek nog meer inzichtelijk te krijgen. Hiermee kunnen we de schade onder de aandacht brengen bij landelijke en lokale bestuurders.

2020-10-30

Extra theatervoorstellingen in Sophia dankzij 'burenfonds' van de Rotterdamse haven

Er komen dankzij de steun van het DeltaPORT Donatiefonds, het ‘burenfonds’ van de Rotterdamse haven, extra theatervoorstellingen in het Sophia Kinderziekenhuis. Aan de stichting Gilat is hiervoor een donatie toegekend. De voorstellingen zijn bedoeld voor ernstig zieke kinderen. Gilat gaat zodra het weer mogelijk is wekelijks voorstellingen verzorgen.

2020-10-30

Masterclass Omgevingsvergunningen

In samenwerking met de DCMR Milieudienst Rijnmond, het Havenbedrijf Rotterdam en de Omgevingsdienst Haaglanden heeft Deltalinqs op 29 oktober een webinar verzorgd over een viertal onderwerpen: (p)ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen); Wet natuurbescherming, vooral gericht op stikstof, De Milieu Effectrapportage (m.e.r.-procedure) en een nieuw project vanuit de provincie Zuid-Holland, de Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV).

2020-10-30

Pilot Seveso Top Leadership

In 2011/2012 sloegen een aantal landelijke branches - waaronder VNCI, VNPI, VOTOB en VHCP - de handen ineen om het samenwerkingsverband Veiligheid Voorop op te richten. Dit werd gedaan om met name de veiligheidscultuur van bedrijven te verbeteren. Een van de pijlers die invulling moest krijgen was betrokken leiderschap.

vorige
1 2 3 ...