Nieuws

2018-03-08

Interessante Masterclass mededingingsrecht in de Rotterdamse haven

Op 6 maart 2018 vond de Masterclass 'Mededingingsregels en zaken doen in de haven; een lust of een last?' plaats. Dit onderwerp blijft actueel voor de leden van Deltalinqs, omdat de ACM onlangs heeft aangegeven ook de komende twee jaren de Nederlandse zeehavens als een speerpunt te beschouwen. De masterclass viel in twee onderdelen uiteen: Barbara Nijs, partner bij NautaDutilh, ging in op de regelgeving en een aantal praktijkvoorbeelden en Marius Rietdijk, gedragswetenschapper aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, gaf een aantal handvatten om compliance te realiseren.

2018-02-28

Geactualiseerde factsheet Kolen

Om de doelen van het Parijse Klimaatakkoord te halen, wordt vol ingezet op de energietransitie; de energiemix zal gaan veranderen en het aandeel van fossiele brandstoffen zal de komende jaren gaan afnemen.

2018-02-28

Overheidsdeelnemers op werkbezoek

Woensdag 21 februari brachten de overheidsdeelnemers van de PGS-werkgroepen een bezoek aan de bedrijven C. Steinweg Handelsveem BV en de Waalhaven Group.

2018-02-28

Succesvolle workshop geharmoniseerde incidentenprocedures

In het ‘Rode Boek’ staan richtlijnen beschreven voor harmonisatie van incidentenprocedures voor de bedrijven in het Rotterdamse Haven- en Industriegebied.

2018-02-26

PR-bijeenkomst DeltaPORT Donatiefonds

Het DeltaPORT Donatiefonds, het burenfonds van de haven, heeft in 2017 ruim 142 organisaties financieel ondersteund.

2018-02-23

Het Ondernemers Verkiezingsdebat van Rotterdam

Politieke keuzes spelen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat een grote rol. Welke partijen behartigen – na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 – de belangen van de ondernemers in het Rotterdamse haven- en industriegebied?

2018-02-23

Zeehavens, havenbedrijfsleven en Rijk ondertekenen Werkprogramma

Oproep aan minister IenW: voorkom eenzijdige, nationale beleidswijzigingen. De vijf Nederlandse zeehavens, het havenbedrijfsleven en de minister van IenW hebben op donderdag 22 februari 2018 in Hoek van Holland het Werkprogramma Zeehavens ondertekend.

2018-02-20

Drukbezochte Masterclass ZZS

Op 15 februari 2018 heeft Antea Group een masterclass verzorgd over Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) voor vijfentwintig leden van Deltalinqs.

2018-02-06

36e Havencongres Rotterdam – Picnic’s innovatieve logistiek centraal

Keynote spreker Havencongres Rotterdam Michiel Muller van Picnic: "Artificial intelligence en slimme algoritmes zorgen voor innovatieve logistiek."

2018-01-31

Resultaten Geluidmeetnet Maasvlakte bekend

De Europaweg, havenspoorlijn en de industrie op de Maasvlakte dragen in ongeveer gelijke mate bij aan geluidhinder in Westvoorne.

2018-01-31

Winterlezing 'Domino-Aanwijzing, wat nu?'

Deltalinqs, DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR), Huntsman en BP hebben op dinsdag 30 januari 2018 de Leren & Inspireren Winterlezing ‘Domino-aanwijzing, wat nu?’ verzorgd voor ruim 75 leden uit het Deltalinqs-netwerk.

2018-01-29

Havencongres Rotterdam: Make It Happen

Op 18 april vindt de 36e editie van het Havencongres Rotterdam plaats, waar positieve businessmodellen in een veranderende wereld centraal staan.

2018-01-26

Voorbereiding op de Brexit

De aandacht in de media voor de gevolgen van de Brexit neemt toe en dat is een goede zaak. Het is nog maar 14 maanden tot 29 maart 2019, Brexit Day. De urgentie is dan ook hoog.

vorige
1 2 3 ...