Nieuws

2018-01-16

Deltalinqs Jaardiner: Geen toekomst zonder heden. Zonder bedrijvigheid geen toekomst

Op het 18e Deltalinqs Jaardiner deelde voorzitter Steven Lak een krachtig statement: "Geen toekomst zonder heden. Zonder bedrijvigheid geen toekomst. Als vrijwel alle aandacht gaat naar thema’s als digitalisering, automatisering en de energietransitie, vergeet men al snel dat een transitie alleen maar kan plaatsvinden als er ondernemingen zijn die het geld en de mogelijkheden hebben om die transitie te laten slagen. De grootste kans van slagen is met bestaande bedrijven."

2018-01-16

Q. Magazine

Samenwerken, kennisdelen en continue ontwikkelen zijn kritische succesfactoren voor elke onderneming in de Rotterdamse haven. Q. is het jaarlijks magazine van Deltalinqs, waarin deze thema’s aan de orde komen.

2017-12-22

Fit for Work

Om veiligheid en vitaliteit te borgen worden er in het havengebied regelmatig alcohol- en drugstesten afgenomen. Maar mag dat eigenlijk wel? En hoe zit het met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in dit opzicht? Hoe ziet een goed alcohol- en drugsbeleid er eigenlijk uit en zou het niet beter zijn om een ‘havenbreed geharmoniseerde aanpak’ na te streven?

2017-12-21

Nieuw lid: Jacobs Nederland B.V.

Per 1 januari 2018 begroet Deltalinqs als nieuw contractorlid: Jacobs Nederland B.V.

2017-12-21

Masterclass 'Omgevingsveiligheid onder de Omgevingswet'

Succesvolle masterclass modernisering omgevingsveiligheid.

2017-12-21

Alcohol- en drugscontroles in de haven horen er bij – of toch niet?

Het lijkt zo logisch. Gevaarlijke situaties moeten worden voorkomen, werken onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen (ADM) is verboden en dus is handhaving door controles noodzakelijk.

2017-12-21

Prettige feestdagen en een goed 2018

Het kantoor van Deltalinqs is gesloten van maandag 25 december 2017 tot en met maandag 1 januari 2018.

2017-12-18

Ambitieuze verduurzamingsafspraken 2018 getekend

Partners binnen Deltalinqs Energy Forum hebben zich verbonden aan ambitieuze, nieuw vastgestelde verduurzamingsdoelen.

2017-12-07

Interactieve HR-sessie: een top haven- & industriecomplex

De Rotterdamse haven is in transitie. Ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, automatisering, energie en duurzaamheid zorgen ook voor grote veranderingen in de structuur en inhoud van het werk in de haven.

2017-12-01

Open Poort Prijswinnaars

De winnaars van de Open Poort Prijs 2017 zijn op 29 november 2017 tijdens een feestelijke bijeenkomst op het EIC Mainport Rotterdam (EIC) in Rozenburg bekend gemaakt.

2017-12-01

Nieuwe haventarieven voor drie jaar vastgelegd

De haventarieven voor de haven van Rotterdam zijn voor de komende drie jaar vastgesteld. De tarieven stijgen in die periode met 1% per jaar. Het vastleggen van de tariefontwikkeling voor drie jaar heeft de afgelopen periode de markt veel helderheid gegeven.

2017-11-29

‘Rode Boek’ geeft richtlijnen

Het ‘Rode Boek’ geeft leden van de BRZO-bedrijven richtlijnen voor hun optreden bij incidenten.

2017-11-24

Ledenvergadering 'Havenlobby'

Tijdens de halfjaarlijkse ledenvergadering van 21 november jl. in het EIC Mainport Rotterdam is de begroting voor 2018 goedgekeurd met het besluit de contributie wederom niet te verhogen en is een presentatie gehouden over enkele actuele dossiers.

vorige
1 2 3 ...