Nieuws

2021-11-22

Faunabeheerplan meeuwen havengebieden 2022 t/m 2027

Op vrijdag 5 november 2021 organiseerde Deltalinqs een webinar voor bedrijven over het nieuwe Faunabeheerplan meeuwen havengebieden Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam 2022 t/m 2027. Dit faunabeheerplan zal naar verwachting half december door de provincie Zuid-Holland worden goedgekeurd.

2021-11-25

Nieuw contractorlid Mercon stelt zich voor

Multidisciplinair aannemer Mercon is als contractorlid toegetreden tot het netwerk van Deltalinqs. Het veelzijdige bedrijf uit Gorinchem met een prefab locatie in Bulgarije heeft zich in het laatste decennium ontwikkeld van voornamelijk een constructiebedrijf tot een multidisciplinaire aanbieder van maatwerkoplossingen in alle marktsegmenten waarin het actief is. Vandaag is het woord aan Jacco van der Kamp, CEO Mercon: “Via Deltalinqs kunnen we goed op de hoogte blijven van wat er speelt in de markt.”

2021-11-24

Eerste sapje gemaakt in de blender van innocent

Het eerste sapje is onlangs gemaakt in de splinternieuwe sapjes-en-smoothies-fabriek van innocent, de CO2-neutrale fabriek en moet een voorbeeld worden voor de hele industrie, stelt sustainability manager Jaap van Dokkum.

2021-11-24

Impact e-fuels op haven van Rotterdam

Hoe kan Rotterdam zijn positie als energiehaven behouden of zelfs versterken bij een transitie naar e-fuels? Dit vraagstuk, gedragen door de partners uit de markt, waaronder Deltalinqs, wordt in opdracht van SmartPort onderzocht door TNO. De eerste conclusies zijn eind oktober gepresenteerd.

2021-11-24

Duurzaam varen in de haven

Hoe gaan we onze schepen verduurzamen in de komende jaren? Die vraag stond centraal op een bijeenkomst van het Deltalinqs Climate Program voor de varende dienstverleners op 16 november. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk en dat maakt het juist ingewikkeld. Niettemin waren alle deelnemers enthousiast en willen zij de handen ineenslaan om op koers te raken voor duurzaam varen.

2021-11-23

William Moorlag nieuwe voorzitter Bio-LNG Platform

In het Rotterdamse havengebied zal bio-LNG een onmiskenbaar belangrijke rol spelen in de brandstofmix van de nabije toekomst. William Moorlag wil als nieuwe voorzitter van het Bio-LNG Platform een impuls geven aan de energietransitie. Het Deltalinqs Climate Program ondersteunt het Bio-LNG Platform met secretariaatsdiensten en financiële expertise.

2021-11-23

Hoog tijd voor de feiten over biomassa

Biomassa speelt, naast waterstof, groene elektriciteit en circulaire grondstoffen een belangrijke rol in de energie- en grondstoffentransitie. Toch ligt biomassa regelmatig onder vuur. Maar zijn de bezwaren tegen biomassa wel terecht? Op biomassafeiten.nl vind je alle feiten over biomassa op een rij.

2021-11-22

Onderzoek Fox-IT over digitale weerbaarheid risicovolle bedrijven beschikbaar

Er is helaas met grote regelmaat sprake van cyberaanvallen bij bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. Dat roept de vraag op hoe kwetsbaar bedrijven zijn die met gevaarlijke stoffen werken. Een vraag die donderdag 18 november centraal stond in het FERM Port Cyber Café.

2021-11-19

Oproep na Glasgow-top blijft onveranderd: tijd voor actie!

Een krachtig nieuw Klimaatakkoord bleef uit in Glasgow, maar de landen werden het wel eens over de spelregels voor wereldwijde handel in CO₂-reductie. Dat akkoord geeft landen de mogelijkheid om nationale klimaatdoelen deels in het buitenland te halen. ‘Greenwashing’ door overheden ligt daarbij wel op de loer.

2021-11-04

Nieuwe website DeltaPORT Donatiefonds gelanceerd

Het DeltaPORT Donatiefonds, het ‘burenfonds’ van het Rotterdamse haven- en industriecomplex, heeft een nieuwe, frisse en eigentijdse website. Gelijktijdig is het online formulier, waarmee donaties kunnen worden aangevraagd, vereenvoudigd. Met het DeltaPORT Donatiefonds tonen bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied en het Havenbedrijf Rotterdam hun maatschappelijke betrokkenheid.

2021-11-02

Technische sessie Havengeluid en omgeving

Het regionale programma Havengeluid en Omgeving werkt aan oplossingen voor de verdeling van de geluidruimte. Het Facetbestemmingsplan 'Geluid haven' maakt daar onderdeel vanuit. Bij het werken aan de oplossingen wordt tevens geanticipeerd op de komende Omgevingswet.

2021-11-02

Najaarsbijeenkomst Krapte op de arbeidsmarkt

De jaarlijkse najaarsbijeenkomst van Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam richtte zich dit jaar op de problematiek binnen de arbeidsmarkt. Clemens van der Veen van PricewaterhouseCoopers (PwC) liet in zijn voordracht zien dat de regio Rijnmond nu al ongeveer 8.000 vacatures vacant heeft en dat de verwachting is dat dit aantal de komende jaren niet gaat dalen.

2021-11-01

Introductie nieuwe XS-ID App Secure Logistics tijdens ledenbijeenkomst

Begin oktober hebben we onze contractorleden en buitengewone leden na lange tijd weer ontvangen op de Maasvlakte Plaza, de succesvolle truckparking op Maasvlakte II. Er werd uitgebreid stilgestaan bij actualiteiten als reputatie, klimaatvraagstuk, corona en arbeidsmarkt. In het kader van integriteit gaf Deltalinqs-dochteronderneming Secure Logistics een presentatie over de stand van zaken van het Digital Safety Passport, het XS-ID (digitale identiteit) en de nieuwe XS-ID App.

vorige
1 2 3 ...