Nieuws

2021-06-18

Infrastructuur voor energietransitie sneller aanleggen

In één woord: tempo, dat is waarmee Cees Kortleve, kwartiermaker van het Nationaal Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI), zich bezighoudt. Het tempo waarop hij doelt is de noodzakelijke versnelling van de besluitvorming rondom infrastructuurprojecten ter verduurzaming van de industrie.

2021-06-18

Rotterdam als hub voor verduurzaming

Het CCS-project Porthos ontving onlangs ruim honderd miljoen euro subsidie van de EU. Heel recent ontvingen deelnemers ook een toezegging voor subsidie van het Rijk, tot maximaal twee miljard euro in vijftien jaar, vanuit de SDE++-regeling. Hiermee komen steeds meer seinen op groen voor daadwerkelijke uitvoering.

2021-06-18

Oplossingen industrie in de media

Deltalinqs werkt hard aan een nóg breder draagvlak voor de oplossingen die de industrie aandraagt om de doelen van het Klimaatakkoord te behalen. Het Deltalinqs Climate Program werkte onlangs mee aan een themapublicatie in dagblad Trouw, met waterstof als een van de hoofdonderwerpen.

2021-06-16

Circular Steam Project: enorme besparingen in elektriciteit en CO2-uitstoot

Om de klimaatdoelen te halen moeten meer projecten naar de uitvoering. Onderweg ondervinden deze innovatieve projecten vele uitdagingen. Bijna drie jaar geleden berichtten wij over het startsein van het Circular Steam Project dat door LyondellBasell en Covestro een investeringsbeslissing kreeg met steun van Rotterdams klimaatgeld.

2021-06-16

Besparen op slibverwerking: businesscase én milieuwinst

Veel industriële bedrijven in het Rotterdamse havengebied kunnen een flinke besparing realiseren op de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door hun slibverwerking. Daarover ging het webinar ‘Duurzaam slib drogen’ op 27 mei 2021. Arcadis biedt een gratis quickscan aan om erachter te komen of besparing mogelijk én financieel lonend is.

2021-06-01

Eerste Deltalinqs-podcast 'Diepgang' online!

Op donderdag 27 mei jongstleden is de eerste Deltalinqs-podcast 'Diepgang' gelanceerd. Een nieuw initiatief, waarin Roelof Hemmen met een gastspreker praat over de toekomst van de haven en industrie in Rotterdam. Waar staan we nu en waar gaan we naartoe én wat zijn de trends en ontwikkelingen die er echt toe doen?

2021-06-01

Webinar Informatieuitwisseling Incidentscenario’s

Brzo-bedrijven die onder de Seveso-wetgeving vallen en een domino-aanwijzing hebben (zie ook artikel 8 van het Brzo-2015), zijn verplicht om een aantal incidentscenario’s met hun buren te delen. Inmiddels zijn in fase 1 de Brzo-bedrijven onderling geïnformeerd en gaat nu fase 2 van start, waarin per regio een aantal webinars wordt georganiseerd om de informatieuitwisseling over domino-effecten te faciliteren tussen Brzo- en niet-Brzo bedrijven. De eerste online sessie, georganiseerd door Deltalinqs en de DCMR, heeft op 17 mei jongstleden plaatsgevonden.

2021-06-01

Buitengewoon lid vhp human performance stelt zich voor

Het veelzijdige adviesbureau vhp human performance is als buitengewoon lid al ruim zeven jaar actief in het netwerk van Deltalinqs en bij velen in de haven geen onbekende meer. De voorbereidingen voor hun webinar op 30 juni zijn daarnaast in volle gang. Aan het woord is directeur Peter van Scheijndel: “Via Deltalinqs kunnen we dichter bij onze klanten staan, hun toekomstplannen begrijpen en daarmee goed aansluiting krijgen bij hun ideeën en uitdagingen.”

2021-06-01

‘Business as usual’ bij het Loodswezen

Via de VAB is het Loodswezen aangesloten als lid van Deltalinqs en naar eigen zeggen zijn ze een vreemde eend in de bijt. Vanuit hun rol in de logistieke keten kunnen ze echter niet ontbreken in het netwerk van Deltalinqs. Vandaag is het woord aan Tjitte de Groot, voorzitter van de Regionale Loodsencorporatie Rotterdam-Rijnmond: “In het begin van de coronacrisis merkten we hoe belangrijk je netwerk is.”

2021-05-31

Terugblik webinar End-of-Life Strategy

Binnen de Rotterdamse haven en industrie was en is aging een belangrijk thema. Het is dan ook de vraag hoe je het beste om kunt gaan met aging assets die het einde van hun levensduur naderen. Deltalinqs en buitengewoon lid IES Asset Management organiseerden daarom op donderdag 20 mei 2021 het webinar ‘End-of-Life Strategy’.

2021-05-31

Afscheid Mary Dotsch van het EIC Mainport Rotterdam

Per 1 juni 2021 heeft Mary Dotsch afscheid genomen van de mainport Rotterdam; zij was vele jaren hét gezicht van het EIC (Educatief Informatie Centrum) Mainport Rotterdam. Zij gaat genieten van een welverdiend pensioen.

2021-05-31

DeltaPORT Donatiefonds helpt orgelweek aan educatief programma

Met financiële steun van het DeltaPORT Donatiefonds krijgt de Vlaardingse orgelweek dit jaar een educatief programma voor groepen 6 en 7 van de basisscholen. Met de orgelweek, die eind juni voor de achttiende keer wordt gehouden, ondersteunt de stichting Van Peteghem-orgel de instandhouding van het uit 1763 daterende orgel in de Grote Kerk van Vlaardingen.

2021-05-28

Nieuwe stap in cyberweerbaarheid door OKTT-status

Stichting FERM heeft van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) de OKTT-status toegewezen gekregen en zodoende een belangrijke stap gezet in de doelstelling om de haven van Rotterdam de best digitaal beveiligde haven ter wereld te maken.

vorige
1 2 3 ...