Nieuws

2022-11-28

Reactie Deltalinqs op kamerbrieven stikstofaanpak: mainport Rotterdam heeft nú stikstofruimte nodig

Deltalinqs ziet de integrale stikstofaanpak zoals beschreven op vrijdag 25 november in de kamerbrieven van minister Van der Wal als een stap in de goede richting. Meer snelheid is echter wel geboden. Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs: “De kamerbrieven bevatten een aantal goede voorstellen. Met name de specifieke aandacht voor bijzondere projecten, waaronder de energietransitie, is hoopgevend. Anderzijds is er nog steeds veel onzeker en moeten veel zaken nog worden uitgezocht en uitgewerkt. 

2022-11-21

Tot eind juni 2023 kosteloos participantschap FERM beschikbaar voor vitale bedrijven

Actief zijn op het gebied van cyberweerbaarheid is belangrijker dan ooit. We leven in chaotische tijden, met een aanhoudende toename van complexiteit van cyberincidenten. Die kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor organisaties, hun klanten én hun partners in de keten – en daarmee voor het gehele gebied van haven en industrie.

2022-11-11

Cees Alderliesten maakt overstap naar Birch Consultants

Deltalinqs-adviseur Cees Alderliesten verlaat na bijna tien jaar ons bureau. Alderliesten: "Per ingang van 1 januari 2023 ga ik starten als senior adviseur bij Birch Consultants in Driebergen. Ik kijk met plezier terug op bijna tien jaar Deltalinqs waarin ik actief ben geweest in vraagstukken rond onderwijs en arbeidsmarkt."

2022-11-11

DeltaPORT Donatiefonds helpt nieuw wijkcentrum WOLk

Met financiële hulp van het DeltaPORT Donatiefonds komt er in de Wolphaertstraat in Rotterdam-Charlois een wijkcentrum voor een breed scala aan activiteiten. Het centrum WOLk van de gelijknamige stichting organiseert samen met bewoners en betrokken lokale programmamakers programma’s op het gebied van kunst, cultuur en welzijn voor bewoners uit de wijken Charlois en Feijenoord.

2022-11-11

Nieuwe toolkit mobiliteit beschikbaar

Het Rotterdams havenindustrieel gebied krijgt de komende jaren te maken met hinder en extra drukte door (weg)werkzaamheden. De mobiliteitsmakelaars van Reizen naar je werk bieden u, als bedrijfsleven in dit gebied, een scala aan oplossingen en tools om de bereikbaarheid en het woon-werkverkeer te verbeteren.

2022-11-09

Webinar Fysieke belasting in de Haven met vhp human performance

Iedere werknemer heeft te maken met fysieke belasting (ook wel lichamelijke belasting genoemd). Ook in de haven en industrie komt fysieke belasting veelvuldig voor. Reden voor ons om in samenwerking met ons buitengewoon lid vhp human performance hierover op 31 oktober een webinar te organiseren.

2022-11-09

Even voorstellen: nieuw lid Bakelite

Wat gaf de doorslag voor Bakelite om lid te worden van Deltalinqs? De informatievoorziening vanuit Deltalinqs, de collectieve belangenbehartiging én de meerwaarde van regionale samenwerking. Per 1 oktober sloot Bakelite aan als lid van Deltalinqs. In dit artikel stelt site leader Laurence Barning het bedrijf kort voor.

2022-11-09

Hoge opkomst bij interactieve masterclass Doortastend Werken aan Vergunningen

Maar liefst 110 deelnemers gingen aan de slag met het vergunningenproces tijdens de online masterclass ‘Doortastend werken aan Vergunningen’, die wij op 1 november organiseerden in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam.

2022-11-09

Deltalinqs-ledenbijeenkomsten

Oktober is traditioneel de maand waarin wij een aantal groepen leden ontvangen. Naast de Netwerkbijeenkomst voor leden actief in onze werkgroepen aan het begin van de maand, ontvingen we in oktober ook de contractorleden en buitengewone leden. Dat doen we altijd op een bijzondere locatie.

2022-11-02

Uitspraak Raad van State inzake bouwvrijstelling brengt behalen klimaatdoelen in gevaar

Dat stelt Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs. De Raad van State oordeelde op 2 november 2022 dat het gebruikmaken van een vrijstelling voor de uitstoot van stikstof tijdens de bouwfase van een project (in dit geval Porthos) in strijd is met het Europees natuurbeschermingsrecht. De uitspraak heeft vergaande consequenties voor alle projecten die gebruikmaken van zo’n bouwvrijstelling, zoals bijvoorbeeld de (woning)bouw.

2022-10-27

Bio-LNG groeit geweldig maar heeft last van gasprijs

Zowel de productie als de afname van Bio-LNG groeide enorm in het afgelopen jaar, zo bleek op de onlangs gehouden bijeenkomst van het Bio-LNG Platform. Maar de gestegen gasprijs brengt transportbedrijven die zijn overgestapt van diesel naar Bio-LNG in de problemen. Reden voor een brandbrief aan de minister van EZK, Micky Adriaansens.

2022-10-26

Rotterdamse reis naar verduurzaming besproken tijdens Springtij

Voor de dertiende keer werd eind september het festival Springtij gehouden. Tijdens dit driedaagse evenement gaan ngo’s, overheid en bedrijfsleven met elkaar in gesprek om de verduurzaming van Nederland te versnellen. Ook Deltalinqs was van de partij.

2022-10-26

Update Cluster Energie Strategie Rotterdam-Moerdijk

Het industriecluster Rotterdam-Moerdijk is goed gepositioneerd om niet alleen de klimaatdoelen voor 2030 binnen het cluster te realiseren, maar ook om bij te dragen aan verduurzaming buiten het cluster. Nieuwe energie-infrastructuur is hierbij cruciaal. In een update van de Cluster Energie Strategie (CES) zijn daarvoor acht sleutelprojecten benoemd.

vorige
1 2 3 ...