Nieuws

2023-03-10

Kandidaten Provinciale Statenverkiezingen Zuid-Holland in debat over haven Rotterdam

Met de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart voor de deur, gingen tien kandidaten en lijsttrekkers onder leiding van Diana Matroos in debat over de ontwikkeling van de Rotterdamse haven. Aan de hand van drie hoofdthema’s, energietransitie, bereikbaarheid en stikstof, organiseerden wij dit verkiezingsdebat in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam op donderdagmiddag 9 maart. BoerBurgerBeweging, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, JA21, PvdA, PvdD, Volt en VVD namen deel aan het debat.

2023-03-08

Anne-Marie Spierings per 1 juni 2023 Programmadirecteur Transities Deltalinqs

De Brabantse gedeputeerde Anne-Marie Spierings wordt per 1 juni 2023 Programmadirecteur Transities bij Deltalinqs. Zij gaat zich namens de ondernemers van het Haven Industrieel Complex richten op de vele projecten op het gebied van energietransitie, circulariteit en digitalisering.

2023-03-01

Ruim 20 projecten weer op de rails dankzij Versnellingshuis Energietransitie

Vastgelopen in regelgeving, subsidies, vergunningstrajecten of vraagstukken rond infrastructuur? Het Versnellingshuis Energietransitie hielp al zo’n twintig verduurzamingsprojecten succesvol op weg. Fred Akerboom (Deltalinqs) en Huibert van Rossum (Havenbedrijf Rotterdam) roepen bedrijven met soortgelijke problemen op er óók niet mee te blijven zitten. "Maak gebruik van het Versnellingshuis, daar zijn we voor."

2023-03-01

FLIE gaat helpen bij scholing mensen voor industriële elektrificatie

Industriële elektrificatie heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt. Het gaat namelijk zorgen voor nog meer vacatures. En bedrijven hebben nu al zoveel moeite om aan werknemers te komen. Het FLIE (Fieldlab Industrial Electrification) gaat helpen.

2023-03-01

Miljarden beschikbaar voor nuttig hergebruik CO2

Bedrijven die op zoek zijn naar manieren om CO2 te gebruiken als grondstof, maar nog geen volwassen technologie hiervoor hebben, kunnen profiteren van iets nieuws. Afgelopen maand diende het samenwerkingsverband FutureCarbonNL een projectvoorstel in bij het Nationaal Groeifonds van maar liefst 1,4 miljard euro. 

2023-03-01

60 miljoen subsidie beschikbaar voor transitie Rijnmond

De transitie naar een klimaatneutrale samenleving is nodig, maar doet in de ene regio meer 'pijn' dan in de andere. Juist daarom heeft de EU het 'Just Transition Fund' in het leven geroepen. Dit fonds is bedoeld om regio’s te helpen die sterk afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit fossiele brandstoffen.

2023-03-01

Diederick Luijten (Air Liquide): "Hernieuwbare waterstof is de betere oplossing voor zwaar wegtransport"

Diederick Luijten (Air Liquide) is ambassadeur van LOC 2: Duurzaam transport. Dat is een van de vijf ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) van het Deltalinqs Climate Program. Daarin werken we samen met leden en partners aan drie thema’s: energiemix & infrastructuur, alternatieve brandstoffen & energiedragers en circulaire haven & industrie. Allemaal met als doel een succesvolle energie- en grondstoffentransitie te realiseren.

2023-03-01

Webinar Bedreiging van corruptie voor onderneming en leiding

Op 20 februari 2023 organiseerde Deltalinqs het webinar over de bedreiging van corruptie voor ondernemingen, hun bestuurders en leidinggevenden. Het webinar werd verzorgd door Laura Hinrichs en Fleur le Roy, beiden advocaat bij van Ardenne & Crince le Roy Advocaten.

2023-02-15

Deltalinqs steunt aanpak kabinet voor terugdringen stikstofemissie; vraagt ruimte voor versnellen verduurzaming

Vorige week presenteerde het kabinet de indicatieve reductiedoelen voor stikstofoxiden (NOx) voor de sector mobiliteit en de sector industrie en energie. Deltalinqs onderschrijft de noodzaak van het terugdringen van de stikstofuitstoot voor ontwikkeling en natuurherstel, maar dringt tevens aan op tijdelijke extra ruimte om de verduurzaming van het Rotterdamse Haven en Industrieel Complex (HIC) te kunnen realiseren.

2023-02-10

Webinar Besloten Ruimten

Op verzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) heeft Deltalinqs in samenwerking met NLA en Dow Chemical op 7 februari een webinar verzorgd over besloten ruimten. De inspectie constateerde dat zaken rondom besloten ruimten ook in de industrie beter kunnen worden beheerst.

2023-02-10

Deltalinqs verwelkomt drie nieuwe medewerkers

Binnen Deltalinqs zijn onlangs drie nieuwe collega’s gestart in de functie van adviseur integriteit & ondermijning (Joëlle van Kerkum) en senior secretaresse op het secretariaat (Louise van der Schoor en Barbara Lokerse). 

2023-02-10

Bestuursbenoemingen Deltalinqs

Recent hebben twee nieuwe bestuursleden zitting genomen in het bestuur van Deltalinqs. Frank Tazelaar (EECV) namens de kernsector droge bulk, hij volgt hiermee Harry van Rietschoten (HES) op. Pauline Buitink (Shell) heeft de bestuurszetel voor de olieraffinage overgenomen van Jos van Winsen. Tevens is zij benoemd tot lid van het dagelijks bestuur.

2023-02-03

Even voorstellen: nieuw lid Hexion VAD

Goede belangenbehartiging, interessante seminars en de belangrijke netwerkfunctie van Deltalinqs, dat waren voor Kris Visser, site manager van Hexion VAD, de hoofdredenen om lid te worden.

vorige
1 2 3 ...