Nieuws

2020-01-23

Deltalinqs Jaardiner: Zonder haven geen welzijn

Tijdens het 20e jaardiner van Deltalinqs heeft scheidend voorzitter in zijn jaarrede een duidelijke boodschap afgegeven. De ondernemingen in de mainport Rotterdam leveren een enorme bijdrage aan de economie. Zo’n 400.000 banen zijn direct en indirect verbonden aan de mainport en derhalve eten een kleine miljoen gezinnen ervan. De waarde die de ondernemingen creëren levert mede het belastinggeld op voor de overheid om ons belangrijke welzijn (zoals zorg, onderwijs, politie en defensie) vorm te geven. De kernboodschap was derhalve: ‘zonder ondernemingen geen welvaart en zonder welvaart geen welzijn!’.

2020-01-22

Steven Lak ontvangt Grootanker

Tijdens het 20e Jaardiner van Deltalinqs, op maandag 20 januari 2020, heeft vertrekkend voorzitter Steven Lak, als dank voor zijn bijzonder onderscheidende en langjarige inzet voor het havenbedrijfsleven, het Grootanker van de Haven van Rotterdam uitgereikt gekregen.

2020-01-07

Bedrijfsleven wil realisme bij potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen

De provincie Zuid-Holland heeft het afgelopen najaar haar beleid over de omgang met (potentieel) Zeer Zorgwekkende Stoffen ((p)ZZS) gepubliceerd. Het bedrijfsleven vertegenwoordigd door Deltalinqs, VNCI, VNPI, VOTOB en Havenbedrijf Rotterdam heeft met een brief daarop gereageerd en gevraagd om een realistische aanpak.

2020-01-01

Atzo Nicolaï nieuwe voorzitter Deltalinqs en RPPC

Atzo Nicolaï wordt de nieuwe voorzitter van Deltalinqs (de Rotterdamse ondernemersorganisatie voor de haven en industrie) en de Rotterdam Port Promotion Council (RPPC). De besturen van Deltalinqs en RPPC hebben daar unaniem mee ingestemd. Hij begint 1 januari 2020 en zal 20 januari aanstaande tijdens het Deltalinqs-jaardiner het voorzitterschap overnemen van Steven Lak, die vanaf 2012 deze rol heeft vervuld.

2019-12-31

Winterlezing Communicatie & Reputatie

Een breed draagvlak is cruciaal voor een succesvolle mainport Rotterdam. Met dit als achtergrond doet het Havenbedrijf Rotterdam sinds 2015 eens per twee jaar onderzoek naar de reputatie van de mainport Rotterdam onder omwonenden en het algemene publiek in Nederland.

2019-12-31

Nieuw lid: innocent

Per 1 januari 2020 sluit innocent zich aan als lid bij Deltalinqs. Op de Kop van de Beer (randje Europoort) bouwt innocent één van de nieuwste aanwinsten in het Rotterdamse havengebied: de blender.

2019-12-31

Workshop ATEX

ATEX staat voor ATmophères EXplosibles en is synoniem voor een aantal Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden. In Deltalinqs ‘University’ verband is op 3 december 2019 een workshop over dit onderwerp georganiseerd.

2019-12-31

Masterclass Chroom-6 metingen

Tijdens de Chroom-6 masterclass van Deltalinqs op 12 december 2019 sprak Jan Kegelaer (RPS Nederland) over de zin en onzin van Chroom-6 metingen. De wettelijke richtlijn voor het uitvoeren van Chroom-6 analyses ontbreekt op dit moment. Vanuit de markt zijn diverse methodieken ontwikkeld waarbij het lastig is deze te vergelijken.

2019-12-31

Bestuursbenoemingen Deltalinqs

Eind 2019 hebben twee nieuwe bestuursleden zitting genomen in het bestuur van Deltalinqs.

2019-12-20

Ambities 2020 vastgelegd in vijf LOC's

Samen naar een toekomstbestendig, duurzaam en slim Haven en Industrieel Complex. Dat is het motto waaronder bedrijven, overheden, netbeheerders en kennisinstellingen de handen ineenslaan voor verduurzaming van het Rotterdamse havengebied. Tijdens de drukbezochte eindejaarsbijeenkomst van het Deltalinqs Climate Program zijn met veel enthousiasme en optimisme vijf nieuwe Letters of Cooperation (LOC's) voor het jaar 2020 getekend.

2019-12-20

LOC 5: Circulaire Haven en Industrie

In een circulaire economie bestaan afvalstoffen niet. De deelnemers en partners in het Deltalinqs Climate Program werken daarom innovatieve mogelijkheden uit in concrete businesscases voor circulaire integratie van beschikbare reststromen. Uitgangspunt is de opgevangen CO2 later als grondstof te gebruiken.

2019-12-20

LOC 4: Waterstof

Waterstof speelt zeer waarschijnlijk een grote rol in de energiemix van de toekomst. Vooral bij hogetemperatuurprocessen is de inzet van elektriciteit niet voldoende om de gevraagde warmte voor de industrie te leveren.

2019-12-20

LOC 3: Elektrificatie

Elektrificatie van de industrie maakt grootschalige CO2-reductie mogelijk. Dit biedt op korte termijn verduurzamingsmogelijkheden voor industriële processen, operaties en het transport in de haven.

vorige
1 2 3 ...