Nieuws

2023-05-16

Deltalinqs Jaardiner: Energietransitie is onze Toren van Babel

We praten wel met elkaar, maar communiceren niet. Dat stelde Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs in zijn speech tijdens het 22e Jaardiner op maandag 15 mei 2023. Hij trok daarbij de vergelijking met het Bijbelverhaal over de Toren van Babel. Iedereen had hetzelfde doel: een heel hoge toren bouwen om zo in de hemel te komen. Maar dat plan viel volledig in duigen. Niemand verstond elkaar omdat iedereen een andere taal sprak. “Vergelijk dat met nu”, zei van der Chijs, “onze ‘hemel’ is de aarde die leefbaar moet blijven. Iedereen weet dat we snel moeten veranderen, maar de manier waarop, daarover verschillen we ernstig van mening. De energietransitie is onze Toren van Babel.”

2023-06-06

Portlantis naam van het nieuwe havenervaringscentrum in Rotterdam

Portlantis is de naam van het nieuwe havenervaringscentrum van de Rotterdamse haven. Deze naam werd op maandag 5 juni bekendgemaakt tijdens de officiële start van de bouw. Dit gebeurde op het bouwterrein nabij het badstrand van Maasvlakte 2 aan het einde van de Prinses Amaliahaven. De bouw van Portlantis zal eind 2024 gereed zijn. 

2023-06-06

Klaar voor volgende generatie duurzame industrie

Sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw is J. de Jonge een begrip in de regio Rijnmond. En overigens ook ver daarbuiten. In de loop van de tijd is het familiebedrijf, met vestigingen in Nederland, België, Duitsland, de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië internationaal gegroeid. Onlangs maakte het bedrijf, dat al bijna twintig jaar lid is van Deltalinqs, bekend dat het in Vlaardingen een nieuwe klimaatneutrale productiefaciliteit en hoofdvestiging gaat bouwen.

2023-06-06

Masterclass 'CSRD Readiness' KPMG

Deltalinqs heeft samen met KPMG op 30 mei de masterclass ‘Maak je klaar voor CSRD reporting’ georganiseerd. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een EU-richtlijn die voorschrijft dat grote ondernemingen verplicht worden in hun bestuursverslag te rapporteren over hun impact op milieu-, HR- en sociale aspecten en de governance hieromtrent, inclusief de potentiële impact op de waarde van de onderneming. 

2023-06-06

Even voorstellen: nieuw lid SluisWest Advocaten

Per 1 juni heeft SluisWest Advocaten zich als buitengewoon lid bij Deltalinqs aangesloten. Zij hoopt op een waardevolle ontmoeting in Deltalinqs-verband, zodat haar verbinding met de haven nog sterker kan worden en de leden waar gewenst een beroep kunnen doen op haar specifieke expertise in bestuurs-en omgevingsrecht. Advocaten Cornelis van der Sluis en Mark West vertellen iets meer over hun praktijk.

2023-05-02

Op koers naar een inclusieve haven

Op 12 april 2023 ondertekenden Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam, TNO en Maritime Delta de samenwerkingsovereenkomst Inclusieve Haven. Deze overeenkomst richt zich op het bevorderen van diversiteit en inclusief werkgeverschap in de Rotterdamse haven en is een direct resultaat van doorbraakproject 2 van de Human Capital Coalitie Energietransitie (HCCE). Naast de vier bovengenoemde partijen, werkt onder meer ook de gemeente Rotterdam mee aan dit doorbraakproject.

2023-05-02

Nieuwe editie Deltalinqs Q. magazine

Met trots presenteren wij een nieuwe editie van ons jaarlijkse Q. magazine. Het thema van het magazine, dat inmiddels voor de zesde keer is uitgegeven, is Rotterdams leiderschap; iets wat nodig is om een passend antwoord te geven op de vele verschillende uitdagingen waar het Rotterdamse Haven Industrieel Cluster voor staat.

2023-05-02

Informatiebijeenkomst over toekomst industriële restwarmte

Steeds meer wijken worden aangesloten op bestaande warmtenetten en met WarmtelinQ komt er nieuwe transportcapaciteit beschikbaar om de warmte ook naar andere steden te brengen. Maar hoe wordt op dit moment deze restwarmte opgevangen en welke kansen liggen er op dit gebied? Daarover gingen stakeholders uit de industrie op 19 april met elkaar in gesprek tijdens een live bijeenkomst, georganiseerd door Deltalinqs in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam en WarmtelinQ.

2023-05-01

Janhein van den Eijnden nieuwe voorzitter DeltaPORT Donatiefonds

Janhein van den Eijnden is op 1 mei gestart als nieuwe voorzitter van het DeltaPORT Donatiefonds. Janhein is sinds eind vorig jaar managing director van Vopak Chemicals Netherlands (de Botlekterminals) en heeft voor het opslagconcern gewerkt in onder meer Duitsland, Zweden en Singapore.

2023-05-01

Groot onderhoud Rijkswaterstaat

Dit jaar is Rijkswaterstaat gestart met de renovatie van de Heinenoordtunnel en de klep van de Haringvlietbrug. De tunnel en de brug liggen beide op de A29. Voor de werkzaamheden zijn afsluitingen noodzakelijk. De Heinenoordtunnel is regelmatig in de nacht en in het weekend in één rijrichting afgesloten. Daarnaast worden de tunnel en de brug ook langdurig in beide richtingen afgesloten.

2023-05-01

Brexit: publicatie Border Target Operating Model

De Britse regering heeft begin april de voorlopige versie van haar Border Target Operating Model (TOM) gepubliceerd. Voor nu is er nog veel onduidelijk over de definitieve invulling en consequenties van het TOM. Het definitieve Border Target Operating Model zal naar verwachting eind mei, begin juni 2023 worden gepubliceerd.

2023-05-01

Webinar Nieuwe ARIE-regeling

Op 19 april organiseerde Deltalinqs een webinar over de nieuwe ARIE-regelgeving (Aanvullende Risico-Inventarisatie & -Evaluatie), die per 1 januari van dit jaar van kracht is. Bedrijven die nieuw hieronder gaan vallen hebben tot 1 januari 2024 de tijd om aan de meeste verplichtingen te voldoen. Nieuwe bedrijven hebben wel al de verplichting om zich te melden als zij ARIE-plichtig zijn.

2023-05-01

Trendsessie voor Young Professionals ‘Het belang van je netwerk’

Op 12 april hebben Deltalinqs, KPMG en RMSC de handen opnieuw ineengeslagen voor een trendsessie voor young professionals. Het begint al een traditie te worden; de samenwerking tussen de verschillende sectoren werkt goed en geeft de young professionals de kans om hun eigen netwerk op te bouwen in de haven en maritieme sector. Een win-winsituatie.

vorige
1 2 3 ...