Nieuws

2020-03-30

Facetbestemmingsplan ‘Geluid haven’

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om een facetbestemmingsplan geluid op te stellen voor het haven- en industriegebied van Rotterdam. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Facetbestemmingsplan Geluid havengebied Rotterdam is vrijgegeven voor terinzagelegging.

2020-04-01

Ledencontacten

De verbinding met ons netwerk is voor ons van groot belang en een kritische succesfactor voor ons resultaat. Daarom bezoeken onze beleidsadviseurs elk jaar een groot deel van onze leden om met hen van gedachten te wisselen over actuele thema’s en de wensen ten aanzien van onze dienstverlening.

2020-04-01

De haven Duizendknoopvrij

De Duizendknoop is een sterke plant die meerdere centimeters per dag groeit en zich dwars door asfalt, funderingen, kades en leidingen boort. Ook in de Rotterdamse haven geeft de plant forse problemen en ondervinden we economische en ecologische schade. Verdere verspreiding moet daarom worden tegengegaan en aanwezige Duizendknopen uitgeroeid.

2020-04-01

Deltalinqs-medewerkers werken tot en met 28 april vanuit huis

In verband met het verlengen van alle Coronamaatregelen tot en met 28 april 2020 door het kabinet, werken alle Deltalinqs-medewerkers tot die tijd en voor zover mogelijk vanuit huis.

2020-03-31

Update Coronavirus (COVID-19) en haven van Rotterdam

De Port Health Authority Rotterdam houdt zich bezig met de bestrijding van infectieziekten in de haven van Rotterdam. Het Haven Coördinatie Centrum is het aanspreekpunt voor schepen, bemanning en overige partijen die werkzaam zijn in de haven van Rotterdam.

2020-03-30

Coronamonitor

Het Coronavirus en de maatregelen die het kabinet getroffen heeft om de verspreiding ervan te beperken, zullen grote economische gevolgen hebben. Hoe groot die zijn, is echter zeer onzeker. Actuele, onderbouwde informatie is een absolute voorwaarde om effectief te kunnen reageren op de economische impact en de gevolgen voor de arbeidsmarkt. Samenwerking tussen zowel de overheid, bedrijfsleven als onderwijs is nodig om optimaal te kunnen reageren en anticiperen op de huidige en verwachte ontwikkelingen.

2020-03-30

David Peters (Stedin): "Focus verleggen naar duurzaam energie- en productiesysteem"

Met vijf ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Climate Program afgesproken om in 2020 te werken aan de nieuwe energiemix & infrastructuur, alternatieve brandstoffen & energiedragers en een circulaire haven & industrie. Allemaal met als doel een succesvolle energie- en grondstoffentransitie te realiseren.

2020-03-25

Handreiking wal-schip interface VNPI-VNCI-VOTOB-Deltalinqs

Binnen de Deltalinqs-commissie Natte Bulk Terminals is afgestemd hoe om te gaan met de afhandeling van zeeschepen en dan met name de 'ship-shore interface', nu ten gevolge van de Coronamaatregelen zaken toch iets scherper moeten worden ingericht.

2020-03-23

Ondersteuning Rotterdamse ondernemers bij impact Coronacrisis

De gemeente Rotterdam is samen met de landelijke overheid keihard aan het werk om de gevolgen van het Coronavirus voor ondernemers zoveel mogelijk te beperken. Op dit moment zijn zij druk bezig om de impact van de landelijke economische maatregelen te inventariseren en de praktische uitvoering ervan te regelen. 

2020-03-20

Subsidies verduurzaming industrie

Deze periode waarin veel regulier werk niet door kan gaan, biedt wellicht aan sommigen de kans om zich te richten op een subsidieaanvraag voor een verduurzamingsproject.

2020-03-20

Wat zijn vitale processen en beroepen in de haven?

Er leven vragen bij ondernemers in de haven of zij eveneens deel uitmaken van een vitaal proces of dat zij mensen in dienst hebben die een cruciaal beroep uitoefenen en of die medewerkers daarom recht hebben op kinderopvang tijdens de COVID-19 virus uitbraak. De Rijksoverheid heeft naar aanleiding van de uitbraak van het COVID-19 virus bepaald dat er in Nederland cruciale beroepen en vitale processen zijn die doorgang moeten blijven vinden. Wat de Rijksoverheid daaronder verstaat, leest u hier.

2020-03-10

Logistieke Alliantie: Digitalisering, verduurzaming en modal shift volop in beeld

Begin 2019 besloten achttien bedrijfslevenpartijen actief in het logistieke systeem de handen ineen te slaan. Doel van de samenwerking is om in 2040 een competitief, veilig en duurzaam logistiek systeem te hebben, dat werkt voor Nederland in een internationaal onzekere omgeving. En dat doel is vastgelegd in een gezamenlijk visiedocument. Sindsdien heeft de alliantie niet stilgezeten.

2020-02-28

Herziening Faunabeheerplan meeuwen vertraagd

De beheersing van het gevaar en risico van meeuwen op bedrijfsterreinen staan beschreven en verantwoord in het Faunabeheerplan 'Meeuwen havengebieden van Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam'. Op basis van het Faunabeheerplan kan een ontheffing worden aangevraagd om maatregelen uit te voeren.

vorige
1 2 3 ...