Leren & Inspireren

Vanuit de visie dat samenwerken, kennisdelen en continue ontwikkelen kritische succesfactoren zijn voor elke onderneming, biedt Deltalinqs een uitgebreid en professioneel aanbod van masterclasses, halfjaarbijeenkomsten, webinars, workshops en trainingen, waarin alle domeinen vertegenwoordigd zijn. Ook hier maakt Deltalinqs nadrukkelijk gebruik van de kracht van haar netwerk. Kennis die binnen het netwerk beschikbaar is wordt toegankelijk gemaakt en waar nodig organiseert Deltalinqs aanvullende, specialistische kennis.

De planning van de bijeenkomsten is in de agenda opgenomen. Dient zich een actueel onderwerp aan, dan wordt deze hieraan toegevoegd. Wendbaar en flexibel. Dit helpt leden up-to-date te blijven op relevante thema's en daarnaast verbinding te vinden met belangrijke spelers binnen het netwerk.

Het aanbod onderscheidt zich van elkaar in tijdsduur en aanpak. Kort en krachtig bijgepraat worden door een specialist tijdens een masterclass of webinar, verschillende inzichten opdoen bij een seizoenlezing, sterk inhoudelijke kennis en vaardigheden ontwikkelen bij trainingen en workshops. Voor Deltalinqs-leden vrijwel altijd binnen de standaard dienstverlening en de contributie, zonder extra kosten. Hieronder vindt u een overzicht van het aanbod.

Webinar

Onze webinars, met sterk inhoudelijke sprekers, spelen in op actuele onderwerpen.

Duur: 1 uur
Planning: maandelijks
Kosten: gratis voor Deltalinqs-leden
Locatie: online via Microsoft Teams

Q&A-ontbijt

Toegankelijke en praktische sessie waar leden, tijdens een ontbijt, worden bijgepraat op relevante en actuele onderwerpen binnen één domein. Er is daarnaast uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen.

Duur: 08.00 - 10.00 uur
Planning: één keer per kwartaal
Kosten: gratis voor Deltalinqs-leden
Locatie: Deltalinqs, Waalhaven Rotterdam

Masterclass

Zakelijke dienstverleners, de buitengewone leden van Deltalinqs, brengen hun expertise in. De leden van Deltalinqs vergroten op deze manier hun inhoudelijke kennis op specifieke onderwerpen.

Duur: 16.00 - 17.30 uur
Planning: één keer per maand
Kosten: gratis voor Deltalinqs-leden
Locatie: Deltalinqs, Waalhaven Rotterdam

Halfjaarbijeenkomsten

Verschillende sprekers uit het netwerk presenteren hun visie op een actueel onderwerp. Dit geeft de deelnemers een breed inzicht in dat onderwerp. Deze bijeenkomsten biedt Deltalinqs aan in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam.

Duur: 15.00 - 17.30 uur
Planning: twee keer per jaar
Kosten: gratis voor Deltalinqs-leden
Locatie: EIC Mainport Rotterdam, Rozenburg

Eénmalige bijeenkomsten

Gedurende het jaar organiseert Deltalinqs verschillende bijeenkomsten rond actuele onderwerpen. Voorbeelden zijn de LEVI- en de HR-dag, waar naast inhoudelijke kennis ook de ontmoeting met collega’s uit het netwerk centraal staat.

Duur: wisselend
Planning: wisselend
Kosten: gratis voor Deltalinqs-leden
Locatie: wisselend

Training

De bijeenkomsten vanuit het basispakket, veelal gericht op veiligheid, verzorgd door zowel externe trainingsbureaus als sprekers uit het eigen netwerk. Voorbeelden van trainingen zijn: Rijnmonds Leiderschap, Strategisch management van operationele integriteit en Opvang van overheden.

Duur: één of meerdere dagdelen
Planning: (half)jaarlijks
Kosten: een kleine vergoeding
Locatie: wisselend

Workshop

Een sterk inhoudelijke bijeenkomst, verzorgd door sprekers uit het eigen netwerk of de beleidsadviseurs van Deltalinqs. Interactief, actueel en inspirerend. Sterk verbonden met het werkveld haven en industrie.

Duur: één of meerdere dagdelen
Planning: regelmatig maar niet met vaste frequentie
Kosten: gratis voor Deltalinqs-leden, soms tegen kleine vergoeding
Locatie: wisselend

Deltalinqs Climate Program

Bedrijven kunnen in het Deltalinqs Climate Program (voorheen Deltalinqs Energy Forum) in vijf Letters of Cooperation participeren in projecten en activiteiten. Gedurende het jaar worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd.

Duur: wisselend
Planning: maandelijks
Kosten: gratis voor Deltalinqs-leden
Locatie: wisselend

FERM Port Cyber Café

De Port Cyber Cafés zijn bedoeld om met experts uit het vak samen in een informele setting dieper in een actueel onderwerp rond cyber security in het Rotterdamse Havengebied te duiken.

Duur: namiddag
Planning: één keer per kwartaal
Kosten: fysieke deelname mogelijk voor participanten FERM, online deelname mogelijk voor niet-participanten
Locatie: wisselend

Naast deze bijeenkomsten gericht op het delen van kennis, bieden wij ook een aantal events aan, waarbij het vooral om de ontmoeting gaat. Elk netwerkevent heeft naast de ontmoeting altijd een inspirerend karakter.