Leren & Inspireren

Vanuit de visie dat samenwerken, kennisdelen en continue ontwikkelen kritische succesfactoren zijn voor elke onderneming, biedt Deltalinqs een uitgebreid en professioneel aanbod van masterclasses, seizoenlezingen, workshops en trainingen, waarin alle domeinen vertegenwoordigd zijn. Ook hier maakt Deltalinqs nadrukkelijk gebruik van de kracht van het netwerk. Kennis die binnen het netwerk beschikbaar is wordt toegankelijk gemaakt en waar nodig organiseert Deltalinqs aanvullende, specialistische kennis.

Er is een agenda (jaarplanning) beschikbaar, maar dient zich een actueel onderwerp aan, dan voegt Deltalinqs extra bijeenkomsten toe. Wendbaar en flexibel. Dit helpt leden up-to-date te blijven op relevante dossiers en daarnaast verbinding te vinden met belangrijke spelers binnen het netwerk.

Het aanbod onderscheidt zich van elkaar in tijdsduur en aanpak. Kort en krachtig bijgepraat worden door een specialist tijdens een masterclass, verschillende inzichten opdoen bij een seizoenlezing, sterk inhoudelijke kennis en vaardigheden ontwikkelen bij trainingen en workshops. Voor Deltalinqs-leden vrijwel altijd binnen de standaard dienstverlening en de contributie, zonder extra kosten.

Workshops

Een workshop van Deltalinqs is een sterk inhoudelijke bijeenkomst, verzorgd door sprekers uit het eigen netwerk. Deze bijeenkomsten zijn interactief, actueel, inspirerend en sterk verbonden met het werkveld haven en industrie. Voorbeelden van deze workshops zijn de LEVI-dag en de training ‘Rijnmonds Leiderschap’.

Duur: één of meerdere dagdelen
Planning: regelmatig maar niet met vaste frequentie
Kosten: gratis voor leden, soms tegen kleine vergoeding

Trainingen

Een inhoudelijke bijeenkomst vanuit het basispakket gericht op veiligheid, verzorgd door zowel externe trainingsbureaus als sprekers uit het eigen netwerk. Voorbeelden van trainingen zijn Rijnmonds Leiderschap, Strategisch management van operationele integriteit en Opvang van overheden.

Duur: één of meerdere dagdelen
Planning: (half)jaarlijks
Kosten: een kleine vergoeding
Locatie: divers

Masterclasses

De kracht van het netwerk is belangrijk voor het succes van de masterclasses van Deltalinqs. Buitengewone leden, niet direct gerelateerd aan de haven en industrie, verzorgen professionele, sterk interactieve masterclasses waar inhoudelijke kennis wordt gedeeld. Het aanbod is divers en verbonden aan de zes domeinen.

Duur: 16.00 - 17.30 uur
Planning: één keer per maand
Kosten: gratis voor Deltalinqs-leden
Locatie: Deltalinqs, Waalhaven Rotterdam

Seizoenlezingen

Tijdens de seizoenlezingen van Deltalinqs presenteren verschillende sprekers uit het netwerk hun visie op een actueel onderwerp. Hierdoor krijgen de aanwezigen breed inzicht in een onderwerp. Deze bijeenkomsten worden in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam aangeboden.

Duur: 15.00 - 17.30 uur
Planning: één keer per kwartaal
Kosten: gratis voor Deltalinqs-leden
Locatie: EIC Mainport Rotterdam, Rozenburg

Eenmalige bijeenkomsten

Gedurende het jaar organiseert Deltalinqs verschillende bijeenkomsten rond actuele onderwerpen. Soms leveren externe sprekers met een sterk inhoudelijk onderwerp op een specifiek domein een bijdrage. Daarnaast zijn het onze leden zelf die vanuit de dagelijkse praktijk collega’s kunnen inspireren door het delen van kennis.

Duur: wisselend
Planning: wisselend
Kosten: gratis voor Deltalinqs-leden
Locatie: divers