Reactie Deltalinqs op Miljoenennota: Energietransitie onder druk door hoge energieprijzen

Reactie Deltalinqs op Miljoenennota: Energietransitie onder druk door hoge energieprijzen

De onzekere en bijzonder hoge energieprijzen stellen het haven- en industriële cluster van Rotterdam voor enorme uitdagingen. Hierdoor wordt het halen van de doelen in de energietransitie onzeker én zal de burger fors in z’n portemonnee worden geraakt, stelt Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs in een eerste reactie op de vandaag uitgekomen Miljoenennota.

“Een aantal bedrijven in het Rotterdamse industriecluster heeft de productie deels al afgeschaald of stilgelegd vanwege de hoge stroom- of gaskosten. Het risico is zeer reëel dat meer bedrijven volgen. Meer import betekent meer afhankelijkheden, veelal duurdere producten voor consumenten én de verduurzaming van het Rotterdamse cluster komt in gevaar. Een duidelijk perspectief voor de energie-intensieve industrie is daarom noodzakelijk. De concrete uitwerking van de vandaag aangekondigde toezegging om serieus iets te gaan doen voor de energie-intensieve bedrijven, zien wij dan ook met veel belangstelling tegemoet.”

Deltalinqs is de belangenbehartiger van ruim 95% van de haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam. Met name in het industriecluster zitten veel energie-intensieve bedrijven. Dit cluster is de onmisbare basis voor de productie van een breed scala aan producten die de consument in het dagelijkse leven gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan halffabricaten voor het maken van kunststoffen en plastic. Als deze bedrijven minder of helemaal niet meer produceren, worden hun producten schaarser en duurder, wat weer een prijsopdrijvend effect heeft.

De voor de maakindustrie benodigde halffabricaten en eindproducten importeren vanuit een goedkoper land kan op de korte termijn een optie lijken. Echter, dit maakt ons meer afhankelijk van andere landen in de wereld. Van der Chijs: ”Hoe belangrijk het is om juist onafhankelijker te worden van andere delen in de wereld, blijkt nu wel uit de gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de spanningen in Zuidoost-Azië. En ook tijdens de COVID-pandemie werd Europa geconfronteerd met acute tekorten. Die afhankelijkheden moeten we beperken.”   

Versnellen verduurzaming  
Het op hoog tempo verduurzamen van de industrie is zowel noodzakelijk voor ons klimaat (CO2-reductie) als onze toekomstige welvaart (nieuwe businessmodellen). Van der Chijs: “Het Rotterdamse cluster is verantwoordelijk voor bijna een vijfde van de CO2-uitstoot, maar wij zijn in staat om ruim een derde van de nationale klimaatdoelen te realiseren. Een groot aantal projecten is inmiddels gestart; wij kunnen én willen deze verduurzamingsslag maken. De huidige energiecrisis laat alleen maar meer zien dat we dit versneld moeten doen.”  

Level playing field   
Het Europese crisissteunkader biedt de overheid snel de ruimte om bedrijven te laten overleven. Landen als Duitsland en Frankrijk maken hiervan al gebruik en steunen hun energie-intensieve industrie wel. Van der Chijs: “Zij zien hun industrie als vitaal voor hun economische gezondheid. Maar deze steun zorgt nu voor een verstoord Europees speelveld. Dat speelveld moet gelijk zijn en blijven!”