Deltalinqs Energy Forum

Deltalinqs Climate Program

Het Deltalinqs Climate Program (DCP) betekent: samenwerken aan de klimaattransitie van het Rotterdamse Haven Industrieel Complex. In het DCP werkt Deltalinqs met zijn leden en partners aan drie thema’s: energiemix & infrastructuur, alternatieve brandstoffen & energiedragers en circulaire haven & industrie. Binnen deze drie thema’s is de rol van het DCP om de juiste partijen met elkaar te verbinden, die partijen van informatie en inspiratie te voorzien en innovatieprojecten te starten.

Daarom maken de leden van Deltalinqs, vertegenwoordigd door de ambassadeurs, afspraken over de samenwerking en over de projecten. Deze afspraken noemt Deltalinqs, net als in voorgaande jaren, ‘Letters of Cooperation (LOC’s)'. Voor 2020 zijn vijf LOC’s getekend door de ambassadeurs en Deltalinqs. Eén van de projecten is H-vision.

Agenda

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.
Meer bijeenkomsten

Nieuws

2020-11-30

Onderzoek naar mogelijkheden duurzame(re) slibdroging

Het Deltalinqs Climate Program is een samenwerking aangegaan met Arcadis en de Universiteit Utrecht om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor duurzame(re) slibdroging. Momenteel wordt meer dan 100.000 ton nat afvalwaterslib over de weg getransporteerd naar verwerkingsbedrijven in Nederland, België en Duitsland.

2020-11-24

Virtueel op handelsmissie in Houston

Zakendoen in Houston (Texas) was nog nooit zo dichtbij! Met die gedachte namen verschillende bedrijven en overheden deel aan de online Rotterdamse handelsmissie naar Houston USA. Deelnemers ‘bezochten’ half november onder leiding van burgemeester Aboutaleb deze energiehoofdstad van de wereld.

2020-11-23

Er moet zeker een tandje bij

De afgesproken reductie van broeikasgassen met 49% wordt met het huidige beleid niet gehaald. De inspanningen moeten tweemaal zo groot worden. Dat meldde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onlangs.

Meer nieuws