Deltalinqs Energy Forum

Deltalinqs Climate Program

Het Deltalinqs Climate Program (DCP) betekent: samenwerken aan de klimaattransitie van het Rotterdamse Haven Industrieel Complex. In het DCP werkt Deltalinqs met zijn leden en partners aan drie thema’s:energiemix & infrastructuur, alternatieve brandstoffen & energiedragers en circulaire haven & industrieBinnen deze drie thema’s is de rol van het DCP om de juiste partijen met elkaar te verbinden, die partijen van informatie en inspiratie te voorzien en innovatieprojecten te starten.

Daarom maken de leden van Deltalinqs, vertegenwoordigd door de ambassadeurs, afspraken over de samenwerking en over de projecten. Deze afspraken noemt Deltalinqs, net als in voorgaande jaren, de 'Letters of Cooperation' (LOC's). Voor 2020 zijn vijf LOC's getekend door de ambassadeurs en Deltalinqs. Eén van de projecten is H-vision. De LOC's voor 2021 komen in februari 2021 beschikbaar op deze pagina .

Nieuws

2021-02-18

Welke wegen leiden naar 55% CO2-reductie in 2030?

De Europese Commissie heeft haar ambitie ten aanzien van de CO2-reductie aangescherpt. Van vermindering van 49% broeikasgasuitstoot in 2030 naar 55%, om in 2050 op 100% uit te komen. Het nieuwe kabinet zal daarom belangrijke keuzes moeten maken om die extra taakstelling te halen. Het onlangs verschenen rapport ‘Bestemming Parijs’ geeft inzicht in de mogelijkheden.

2021-02-24

Oproep aan nieuw kabinet: meer hulp bij groen herstel

Het nieuwe kabinet moet hoge prioriteit geven aan groen herstel van de economie. Want de industriesector in Rotterdam heeft veel verduurzamingsprojecten in ontwikkeling. Het overheidsbeleid moet de juiste voorwaarden scheppen voor deze projecten en zo helpen om de klimaatdoelen te halen. Dat bleek tijdens de voorjaarsbijeenkomst op 16 februari 2021, georganiseerd door Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam.

2021-02-18

Online kennis en inspiratie via onze partners

Weten hoe je 15 tot 50% energiebesparing bereikt? Hoe het ook alweer zit met de inzet van een e-boiler of warmtepomp? En waarom het eigenlijk belangrijk is dat er een Garantie van Oorsprong-certificaat wordt ontwikkeld voor onder andere groene waterstof? Dit en meer komen aan de orde in verschillende webinars georganiseerd door partners van het Deltalinqs Climate Program; de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN).

Meer nieuws