Deltalinqs Energy Forum

Deltalinqs Climate Program

Het Deltalinqs Climate Program (DCP) betekent: samenwerken aan de klimaattransitie van het Rotterdamse Haven Industrieel Complex. In het DCP werkt Deltalinqs met zijn leden en partners aan drie thema’s: energiemix & infrastructuur, alternatieve brandstoffen & energiedragers en circulaire haven & industrie. Binnen deze drie thema’s is de rol van het DCP om de juiste partijen met elkaar te verbinden, die partijen van informatie en inspiratie te voorzien en innovatieprojecten te starten.

Daarom maken de leden van Deltalinqs, vertegenwoordigd door de ambassadeurs, afspraken over de samenwerking en over de projecten. Deze afspraken noemt Deltalinqs, net als in voorgaande jaren, ‘Letters of Cooperation (LOC’s)'. Voor 2020 zijn vijf LOC’s getekend door de ambassadeurs en Deltalinqs. Eén van de projecten is H-vision.

Nieuws

2021-01-19

Rotterdams Versnellingshuis baant weg voor duurzame projecten

Drempels weg voor verduurzaming! Het Versnellingshuis Energietransitie Haven- en Industrieel Complex (HIC) dat afgelopen zomer van start is gegaan, helpt barrières weg te nemen op het gebied van regelgeving, financiën en vergunningen.

2021-01-18

Kansen voor groene chemie in Rotterdam

Steeds vaker komen hernieuwbare grondstoffen voor de chemische industrie in beeld. Maar wanneer wordt hernieuwbaar de betere optie? Bestaat hiervoor al bewezen technologie op grote schaal? En is het rendabel? Op deze vragen geven Stijn Effting van Havenbedrijf Rotterdam en Arnold Bos van Lux Research op 26 januari aanstaande antwoord tijdens het DCP Webinar Groene Chemie.

2021-01-18

Rotterdam wil extra aanlanding groene stroom

Windenergie, opgewekt door windparken op de Noordzee, is een van de belangrijkste aanjagers van de energietransitie in Nederland. Binnen de Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) kijkt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hoe de energie van nog te bouwen windparken op zee straks het beste aan land kan worden gebracht. In Rotterdam weten we het wel: via de Tweede Maasvlakte!

Meer nieuws