Deltalinqs Energy Forum

Deltalinqs Climate Program

Het Deltalinqs Climate Program (DCP) betekent: samenwerken aan de klimaattransitie van het Rotterdamse Haven Industrieel Complex. In het DCP werkt Deltalinqs met zijn leden en partners aan vier thema’s: Elektriciteit & Energiesysteem, Mobiliteit & Duurzaam transport, Industrie & Havenbedrijven en GrondstoffenBinnen deze vier thema’s is de rol van het DCP om de juiste partijen met elkaar te verbinden, die partijen van informatie en inspiratie te voorzien en innovatieprojecten te starten.
 
Hiervoor worden jaarlijks afspraken gemaakt, die wij 'Letters of Cooperation' (LOC's) noemen. Voor 2024 zijn vijf LOC's getekend. LOC 0 heeft betrekking op het proces en bundelt alle overkoepelende onderwerpen. De LOC's 1 t/m 4 hebben betrekking op de vier bovengenoemde thema's. In deze LOC's worden de onderwerpen benoemd waarvan verwacht wordt dat deze een belangrijke rol gaan spelen. Meer informatie over de activiteiten van het Deltalinqs Climate Program vindt u in het Jaarplan 2024.

Bekijk de animatie - beschikbaar in het Nederlands en in het Engels - om te zien welk stappenplan het industriecluster Rotterdam-Moerdijk heeft uitgewerkt om de energie- en grondstoffentransitie te realiseren.

Een aantal concrete voorbeelden van projecten waar het DCP momenteel aan werkt, zijn:

Circulariteit: alternatieven voor vervanging van olie als grondstof
- Data Safe House
Fieldlab Industrial Elektrification (FLIE)
H-vision
- Klimaattafel Haven en Industrie Rotterdam-Moerdijk
Versnellingshuis Energietransitie

Podcasts over energie- en grondstoffentransitie

Wilt u weten hoe onze leden de economische en sociale transitie vormgeven? Luister dan eens naar de afleveringen van de Deltalinqs-podcast Diepgang met Bart Leenders (over circulariteit en renewables bij Neste), Yolande Verbeek (over de transformatie van Uniper van fossiel naar duurzaam energiebedrijf) of Marcel van de Kar (over de omvorming van Vopak van traditioneel tankopslagbedrijf naar speler in de energietransitie).