Deltalinqs Energy Forum

Deltalinqs Climate Program

Het Deltalinqs Climate Program (DCP) betekent: samenwerken aan de klimaattransitie van het Rotterdamse Haven Industrieel Complex. In het DCP werkt Deltalinqs met zijn leden en partners aan drie thema’s: energiemix & infrastructuur, alternatieve brandstoffen & energiedragers en circulaire haven & industrieBinnen deze drie thema’s is de rol van het DCP om de juiste partijen met elkaar te verbinden, die partijen van informatie en inspiratie te voorzien en innovatieprojecten te starten.

Daarom maken de leden van Deltalinqs, vertegenwoordigd door de ambassadeurs, afspraken over de samenwerking en over de projecten. Deze afspraken noemt Deltalinqs, net als in voorgaande jaren, de 'Letters of Cooperation' (LOC's). Voor 2020 zijn vijf LOC's getekend door de ambassadeurs en Deltalinqs. De LOC's voor 2021 komen binnenkort beschikbaar op deze pagina.

Een aantal voorbeelden van projecten waar het DCP momenteel aan werkt, zijn:

- H-vision
- Fieldlab Industrial Elektrification (FLIE)
- Versnellingshuis Energietransitie

Nieuws

2021-04-13

Uniper gaat van kolen naar groene waterstof

Energiebedrijf Uniper maakt van de nood een deugd. In 2016 werd hun kolencentrale op de Maasvlakte als schoonste ter wereld in gebruik genomen. Maar in 2030 moet de kolencentrale vanwege nieuw Nederlands overheidsbeleid stoppen. Nu wil het energiebedrijf de locatie geschikt maken voor grootschalige productie van groene waterstof.

2021-04-13

Klaar voor waterstof als veilige nieuwe energiedrager

De komst van waterstof als alledaagse brandstof en logische opvolger van bijvoorbeeld kolen, aardolie en aardgas, betekent wennen aan iets nieuws en onbekends. Dat roept vragen op over veiligheid. Het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP), onderdeel van het H2Platform, werkt aan het onderzoeken en beheersen van alle veiligheidsaspecten van waterstof.

2021-04-13

Laat u inspireren over de energietransitie

Hoe kijkt u naar de energietransitie? Managers van BP, ExxonMobil en Vopak, maar ook vertegenwoordigers van natuurorganisaties, politici en gezaghebbende wetenschappers laten hun licht hierover schijnen in de opinierubriek op website van H-vision.

Meer nieuws