Deltalinqs Energy Forum

Deltalinqs Climate Program

Het Deltalinqs Climate Program (DCP) betekent: samenwerken aan de klimaattransitie van het Rotterdamse Haven Industrieel Complex. In het DCP werkt Deltalinqs met zijn leden en partners aan drie thema’s: energiemix & infrastructuur, alternatieve brandstoffen & energiedragers en circulaire haven & industrie. Binnen deze drie thema’s is de rol van het DCP om de juiste partijen met elkaar te verbinden, die partijen van informatie en inspiratie te voorzien en innovatieprojecten te starten.

Daarom maken de leden van Deltalinqs, vertegenwoordigd door de ambassadeurs, afspraken over de samenwerking en over de projecten. Deze afspraken noemt Deltalinqs, net als in voorgaande jaren, ‘Letters of Cooperation (LOC’s)'. Voor 2020 zijn vijf LOC’s getekend door de ambassadeurs en Deltalinqs. Eén van de projecten is H-vision.

Nieuws

2020-07-15

Deltalinqs Climate Program sluit zich aan bij Change INC.

Hoe gaan we de toekomst vormgeven? Hoe gaan we welvaart en welzijn met elkaar in evenwicht brengen? Hoe zorgen we ervoor dat we van steeds meer naar steeds béter gaan? Hoe veranderen we productie en businessmodellen? Om een antwoord op deze vragen te krijgen zijn veel bedrijven hard aan de slag, zeker ook binnen het Deltalinqs Climate Program.

2020-07-23

Prominente positie H-vision in waterstofvisie Rotterdam

H-vision heeft een prominente positie in de ‘Gemeentelijke Visie op Waterstof’ die Rotterdam op 21 juli presenteerde. De gemeente Rotterdam kiest ervoor om de komende decennia waterstof vooral in te zetten om de industrie te vergroenen en in de rol als grondstof voor de chemie.

2020-07-16

H-vision ontwerpt volledige waardeketen voor blauwe waterstof

De grootschalige productie van koolstofarme waterstof voor de industrie in Rotterdam is weer een stap dichterbij gekomen. Deze maand rondde het team van H-vision de achterliggende projectfase af. Daarin werd het concept van H-vision verder geconcretiseerd, met name op het gebied van techniek, inpassing in het industriecluster, benodigde infrastructuur en financiële uitwerking.Meer informatie: H-vision statusupdate.

Meer nieuws