Deltalinqs Energy Forum

Deltalinqs Climate Program

Het Deltalinqs Climate Program (DCP) betekent: samenwerken aan de klimaattransitie van het Rotterdamse Haven Industrieel Complex. In het DCP werkt Deltalinqs met zijn leden en partners aan drie thema’s: energiemix & infrastructuur, alternatieve brandstoffen & energiedragers en circulaire haven & industrieBinnen deze drie thema’s is de rol van het DCP om de juiste partijen met elkaar te verbinden, die partijen van informatie en inspiratie te voorzien en innovatieprojecten te starten.

Daarom maken de leden van Deltalinqs, vertegenwoordigd door de ambassadeurs, afspraken over de samenwerking en over de projecten. Deze afspraken noemt Deltalinqs, net als in voorgaande jaren, de 'Letters of Cooperation' (LOC's). Voor 2021 zijn vijf LOC's getekend door de ambassadeurs en Deltalinqs. 

Bekijk de animatie - beschikbaar in het Nederlands en in het Engels - om te zien welk stappenplan het industriecluster Rotterdam-Moerdijk heeft uitgewerkt om de energie- en grondstoffentransitie te realiseren.

Een aantal concrete voorbeelden van projecten waar het DCP momenteel aan werkt, zijn:

- Klimaattafel Haven en Industrie Rotterdam-Moerdijk
Versnellingshuis Energietransitie
- H-vision
- Fieldlab Industrial Elektrification (FLIE)