Privacy- en cookieverklaring

Privacy statement Deltalinqs

Deltalinqs hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en u mag erop vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Het verwerken daarvan geschiedt geheel in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacywetgeving.

Welke gegevens verwerkt Deltalinqs?

Om haar rol als ondernemersvereniging goed te kunnen uitoefenen beschikt Deltalinqs over contactgegevens van personen die werkzaam zijn bij de aangesloten bedrijven en diverse stakeholders. Of het nu gaat om het bijhouden van de ledenadministratie, het organiseren van evenementen of het publiceren van behaalde onderwijsresultaten, de uitvoering van deze activiteiten vereist dat er persoonsgegevens worden verwerkt. De volgende gegevens worden binnen Deltalinqs vastgelegd: voorletters, voornaam, geslacht, fax- en telefoonnummer, e-mailadres, uw organisatie en uw functie (wanneer u deel uitmaakt van een werkgroep). Bij het aangaan van een overeenkomst worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om op een juiste wijze uitvoering daaraan te geven. Deltalinqs verzamelt ook persoonsgegevens bij bezoek aan onze website.

Waarom verwerkt Deltalinqs uw gegevens?

Deze gegevens gebruiken wij om:

 • relaties te beheren en contact met u te onderhouden;
 • u te informeren over verschillende onderwerpen waaronder werkgroepen of evenementen;
 • werkgroepen en evenementen goed te kunnen laten verlopen;
 • de jaarlijks bijdrage vast te stellen en in rekening te brengen;
 • u te informeren over de jaarlijkse bijdrage voor uw organisatie;
 • overeenkomsten met u aan te gaan, dan wel uitvoering te geven aan lopende overeenkomsten;
 • onze website te beveiligen en te optimaliseren.

Het verwerken van persoons gegevens doen we op verschillende grondslagen:

 • verwerking die samenhangt met het lidmaatschap geschied ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst;
 • andere verwerkingen geschieden ter behartiging van het gerechtvaardigd belang (het verwerken van gegevens voor beveiligingsdoeleinden) of op basis van (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkene.
Verstrekking aan derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen:

 • in geval van een wettelijke verplichting;
 • aan een leverancier die verwerkt ten behoeve van Deltalinqs. De leverancier is in dat geval verwerker;
 • bij het gezamenlijk organiseren van een evenement.

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer, telefoon of tablet wordt opgeslagen. Cookies stellen ons in staat om u te herkennen wanneer u de website bezoekt, zodat wij de inhoud van de website op uw wensen en voorkeuren kunnen afstemmen. Wij maken gebruik van zogeheten functionele cookies. Deze cookies zijn technisch noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ook maken wij gebruik van analytische cookies (op anonieme basis). Met deze cookies kunnen wij erachter komen wat verbeterd kan worden aan de website.

Wanneer u de website bezoekt, vragen wij toestemming aan u voor het plaatsen van (bepaalde) analytische cookies. U kunt de toestemming te allen tijde intrekken door onderaan deze pagina de optie cookies blokkeren aan te vinken en door in uw browser alle cookies te verwijderen en/of de browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden genoemd in deze privacy- en cookieverklaring. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Websites van derden

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van onze website. Dit betekent niet automatisch dat Deltalinqs verbonden is aan deze andere sites of eigenaar daarvan is. Het kan zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacyverklaring van toepassing is. De onderhavige privacy- en cookieverklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door Deltalinqs zijn verkregen. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Wilt u weten welke persoonsgegevens Deltalinqs van u heeft opgeslagen? U kunt inzage vragen in uw persoonsgegevens. Met het oog op de bescherming van uw persoonsgegevens zal een medewerker van Deltalinqs contact met u opnemen om uw identiteit en het verzoek te verifiëren. Ook kunt u ons verzoeken om:

 • rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • tegen de verwerking bezwaar te maken;
 • gegevensoverdraagbaarheid.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk indienen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen. Onze contactgegevens zijn:

Deltalinqs
Postbus 54200
3008 JE Rotterdam
Telefoon: 010-4020399
E-mail: info@deltalinqs.nl

Hebt u vragen of opmerkingen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? Neem dan contact op via bovenstaande contactgegevens.
Komt u er niet uit met ons, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen.

Informatie

Wij kunnen deze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Nieuwe versies publiceren wij altijd op de website. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.