068617_ett_tankopslag096

Wij verbinden bedrijven in de Rotterdamse haven

port-of-rotterdam-view-between-pipes-at-a-gasterminal-hr

Concurrentiekracht begint bij goede randvoorwaarden

fva150417_sjorders_matrans637_0

Samen sterk voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat

054522_containerachterdek_mn-14

Wij staan voor de belangen van haven en industrie

Onderwijs &
Arbeidsmarkt
Milieu &
Duurzaamheid
Innovatieplatforms 
Infrastructuur &
Bereikbaarheid
Ondernemersklimaat 
Veiligheid &
Security

Nieuws

2019-11-15

Masterclass mensensmokkel en inklimmers

De Masterclass van 14 november 2019 ging over mensensmokkel en inklimmers. Aan de hand van een presentatie van Jouko Barensen (advocaat bij Ploum en oud-OvJ) en officier van justitie Mirjam Blom, kwam een interessant en zeer interactief gesprek op gang tussen de diverse deelnemers. Van het event werd verslag gedaan door Transport en Logistiek Nederland.

2019-11-12

Deltalinqs steunt kabinet bij realiseren klimaatambities

Deltalinqs sluit zich aan bij VNO-NCW in de steun aan het kabinet bij het realiseren van de klimaatambities. In een brief aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, maken de ondernemers daarbij wel een paar kanttekeningen. Zo zijn er bijvoorbeeld voor de energie-intensieve industrie nog teveel onzekerheden over de ODE-heffing, de CO2-heffing en de toegang tot SDE-subsidies.

2019-11-06

5 miljoen euro voor verminderen CO₂-uitstoot zeevaart

Het Havenbedrijf Rotterdam nodigt verladers, charteraars, rederijen, brandstofproducenten, -leveranciers en motorfabrikanten uit gebruik te maken van de Stimuleringsregeling klimaatvriendelijke zeevaart. Met de regeling ondersteunt het Havenbedrijf innovatieve projecten waarbij alternatieve brandstoffen in de zeevaart worden toegepast.

2019-11-01

Stikstofproblematiek raakt ook Mainport Rotterdam

De uitspraak van de Raad van State inzake de Programmatische Aanpak Stikstof heeft ertoe geleid dat er veel projecten acuut tot stilstand zijn gekomen. Er is sprake van een landelijke crisis. De vergunningverlening ligt al maanden stil en er is weinig handelingsperspectief. Zo ook in het Rotterdamse haven- en industriecomplex.

2019-10-31

Vacature Communicatieadviseur

Wij zijn per direct op zoek naar een fulltime communicatieadviseur. Een zelfstandige ‘spin in het web’, die een centrale positie inneemt in de Rotterdamse haven en goed kan samenwerken met een klein hoogwaardig team.

2019-10-22

Update over Klimaatakkoord

De CO2-heffing, nieuw reductiebeleid, CCS en subsidiëring, het kwam allemaal aan de orde tijdens de recente presentatie over het Klimaatakkoord. Die werd op 15 oktober bij Deltalinqs gegeven door Cees Kortleve en Ed Buddenbaum van het Ministerie van EZK. "De bijeenkomst was bedoeld om bedrijven in de regio Rotterdam-Moerdijk bij te praten over het Klimaatakkoord", zegt Buddenbaum.

2019-10-21

Warmtepompen: financiering, techniek en praktijk

Op 17 oktober vond de tweede Deltalinqs Climate Program (DCP)-bijeenkomst over warmtepompen plaats. Hierin was volop aandacht voor de subsidiemogelijkheden, de inpassing in het productieproces en de praktijkervaringen. Afhankelijk van de volwassenheid van de warmtepomptechnologie zijn er verschillende subsidieregelingen van toepassing. Harry van Dijk van Deltalinqs nam de aanwezigen mee in de mogelijkheden van subsidies voor warmtepompen.

2019-10-21

Rotterdamse container geplaatst op ‘Noah’s Train’

Op vrijdag 11 oktober is onder grote belangstelling van alle deelnemende Europese railoperators de Rotterdamse container op ‘Noah’s train’ geplaatst. Dat gebeurde op de terminal van APMT op de Rotterdamse Maasvlakte. De kleurrijke trein met 19 beschilderde wagons arriveerde gisteren op de containerterminal na een rondreis door Katowice, Wenen, Berlijn, Parijs, Brussel, Rome, Leipzig, München, Luxemburg, Riga en Madrid.

2019-10-21

Masterclass Omgevingswet

Op 10 oktober vond de ‘Masterclass Omgevingswet’ plaats, uitgevoerd door Arcadis (Ineke Noordhoek) en Ozinga Advocaten (Jeanette Ozinga). Ineke Noordhoek en Jeanette Ozinga lichtten enkele ‘topics’ uit de omvangrijke wetgevingsoperatie die interessant zouden kunnen zijn voor de leden van Deltalinqs.

2019-10-18

Column: Schaken op meerdere borden tegelijk

Bedrijven in de Rotterdamse haven hebben te maken met een prisoner’s dilemma. Ze willen stappen zetten om te verduurzamen maar in hun eentje is het lastig. De technieken zijn nog in ontwikkeling. Ze lopen tegen wet- en regelgeving aan en die kan alleen maar aangepast worden door de overheid. Er is andere infrastructuur nodig, voor waterstof bijvoorbeeld. Daarom is het belangrijk dat bedrijven geholpen worden en samenwerken met andere bedrijven, overheden en het Havenbedrijf Rotterdam.

2019-10-18

Kansen voor waterstof verkennen

Dat waterstof in de energie- en grondstoffentransitie een cruciale rol speelt, wordt almaar duidelijker. Er komen dan ook steeds meer projecten in de Rotterdamse haven waarbij waterstof als energiedrager of als brandstof wordt ingezet.

2019-10-17

Netwerkbijeenkomst: 'vlooien' als sociaal bindmiddel

Om de nauw bij Deltalinqs betrokken medewerkers van de leden te bedanken, organiseerden we voor hen op 7 oktober een netwerkbijeenkomst, waar deze keer het ‘vlooien’ als sociaal bindmiddel centraal stond.

2019-10-14

Gemeente Rotterdam steunt Fieldlab Industriële Elektrificatie

De gemeente Rotterdam steekt 2,5 miljoen euro in ontwikkeling van het Fieldlab Industriële Elektrificatie. Deltalinqs is daar als mede-initiatiefnemer vanzelfsprekend erg blij mee. Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program: "Bedrijven in de Rotterdamse haven werken aan een nieuwe economie, waarin duurzame energie een belangrijke rol gaat spelen."

2019-10-14

Herfstlezing 'Duurzame toekomst van de industriële brandweerzorg'

Vorige week vond op een herfstachtige 1 oktober bij het EIC Mainport Rotterdam de herfstlezing plaats, die dit keer in het teken stond van industriële brandweerzorg. Ruim zestig geïnteresseerden van diverse bedrijven en dienstverleners waren aanwezig om zich te laten informeren over de state-of-the-art rondom deze belangrijke collectieve veiligheidsvoorziening.

2019-10-10

Nieuw innovatieproject brengt e-brandstoffen dichterbij

Hoe maken we transport koolstof-arm? Eén van de oplossingen is de inzet van synthetische brandstoffen uit hernieuwbare energie. Het project Power-2-Fuels moet de daadwerkelijke inzet van synthetische e-brandstoffen dichterbij brengen.

2019-09-30

Biomassa als groen alternatief

Om de klimaatdoelen te behalen zijn er verschillende (technologische) oplossingen nodig. Daarin verdient ook biomassa een plek: als brandstof in de brandstoffenmix van de toekomst, maar ook als grondstof voor biobased chemie.

2019-09-28

Stikstofproblematiek: niet alles kan

‘Niet alles kan’ luidt de niet mis te verstane titel van het eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Remkes. Het Adviescollege heeft de opdracht gekregen om de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te adviseren over hoe om te gaan met de stikstofproblematiek in Nederland.

2019-09-28

PFAS in bodem

In de Deltalinqs Commissie Bodem van 17 september 2019 is het onderwerp ‘PFAS in bodem’ besproken aan de hand van een inleidende presentatie van ons buitengewoon lid Tauw. De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Deze stoffen worden al meer dan 50 jaar toegepast in allerlei alledaagse toepassingen zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica.

2019-09-28

Voorlichtingsbijeenkomst Domino-verplichting

Deltalinqs en DCMR hebben op 26 september 2019 een tweede voorlichtingsbijeenkomst gehouden over het thema ‘domino-verplichting' met als doel de Brzo-bedrijven te faciliteren hoe zij in de toekomst op de juiste wijze kunnen voldoen aan de domino-verplichting uit het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) 2015.

2019-09-28

Terugblik masterclass ‘Assetmanagement: een oplossing voor het personeelstekort?'

Het groeiende tekort aan technisch personeel baart zorgen bij de bedrijven in de industrie. Deltalings en IES Assetmanagement organiseerden daarom op donderdag 5 september de masterclass ‘Assetmanagement: een oplossing voor het personeelstekort?'

2019-09-25

Veel nieuws tijdens Q&A-ontbijt Infrastructuur en Bereikbaarheid

Donderdag 24 september startte de dag vroeg met een ontbijt bij Deltalinqs rondom infrastructuur en bereikbaarheid. Onze leden werden bijgepraat door de specialisten van EZK, TenneT, Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs beleidsadviseur Edwin Kotylak over de actualiteiten binnen dit domein.

2019-09-23

Miljoenennota: van woorden naar daden

Tijdens Prinsjesdag viel uit de Miljoenennota op te maken dat het kabinet serieus aan de slag wil met de maatregelen (van)uit het Klimaatakkoord. In de termen van het Deltalinqs Climate Program: van woorden naar daden.

2019-09-20

Succes van industriële warmtepompen

Onder de juiste omstandigheden kan de inzet van een industriële warmtepomp niet alleen een bijdrage leveren aan CO2-reductie, maar ook economisch rendabel zijn. Dat is één van de uitkomsten van het onderzoek dat de Hogeschool Rotterdam heeft uitgevoerd in samenwerking met het Deltalinqs Climate Program.

2019-09-20

Bestuursbenoeming Deltalinqs

Ben Maelissa (directeur Danser Group) heeft namens de kernsector modaliteiten zitting genomen in het bestuur van Deltalinqs. Deze zetel heeft hij overgenomen van Louis Kanters (Interrijn).

2019-09-18

Kracht van het netwerk in verduurzaming industrie

De energie- en grondstoffentransitie kan niet zonder samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven. Bovendien zijn er nieuwe ideeën nodig, die we samen een stap verder moeten helpen.

2019-09-18

Port Rangers Award 2019: havenprijzen voor Rotterdamse scholieren

Basisschoolleerlingen uit groep 6 en 7 ontdekten via het lesprogramma Port Rangers de Rotterdamse haven. Ter afsluiting maakten de kinderen een werkstuk waarmee zij deelnamen aan de Port Rangers Award.

2019-09-18

Interactieve Themabijeenkomst Opvang van Overheden

Deltalinqs heeft, samen met advocatenkantoor Sjöcrona van Stigt uit Rotterdam, op 10 september 2019 een themabijeenkomst georganiseerd met als titel ‘Opvang van overheden’. Twee juristen hebben de deelnemers op interactieve wijze meegenomen in de complexe wereld van opsporings- en handhavingstrajecten die bijvoorbeeld bij onaangekondigde controle, klacht of incident worden ingezet.

2019-09-12

Nacht van de Nacht: doe mee als bedrijf

Op zaterdag 26 oktober is het zover: de 15e Nacht van de Nacht. Op deze laatste zaterdagavond van oktober vragen de natuur- en milieufederaties met honderden activiteiten weer aandacht voor het klimaat en energiebesparing op licht. Het doel: minder CO2-uitstoot en minder lichtvervuiling in Nederland. Wil je hier als bedrijf aan meedoen? Lees de tips of meld je aan via www.nachtvandenacht.nl.

2019-09-12

Wethouder brengt bezoek aan AVR

Havenwethouder Arjan van Gils bezocht op 9 september de AVR-Afvalverwerking B.V. in de Botlek. Tijdens het reguliere overleg met een bestuursdelegatie van Deltalinqs werden actualiteiten uitgewisseld over een aantal belangrijke dossiers, zoals het lokale klimaatakkoord, de lokale lasten, de nieuwe Havenvisie, werkgelegenheid in de haven en industrie.

2019-09-11

Deltalinqs-bestuur ervaart de voordelen van Secure Logistics

Dinsdag 10 september 2019 brachten de bestuursleden van Deltalinqs een bezoek aan Secure Logistics op Maasvlakte Plaza en aan de ECT Delta terminal. Bij Maasvlakte Plaza namen zij hun PortKey in ontvangst, die na een zorgvuldige identiteitscontrole werd geactiveerd.

2019-09-09

Nieuw: subsidie voor circulaire economie

Binnen de subsidieregeling voor Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is op 1 augustus 2019 een nieuw thema geopend voor pilot- en demonstratieprojecten gericht op circulaire economie. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt hiervoor € 44 miljoen beschikbaar.

2019-09-09

Seminar Cyber security & digitale innovatie

Aan een zonovergoten Kralingse Plas vond op 22 augustus 2019 het goedbezochte seminar 'Cyber security & digitale innovatie' plaats. Het event werd georganiseerd door KPMG in samenwerking met Deltalinqs als onderdeel van het EK hippische sport 2019 in Rotterdam.

2019-09-02

Hoe aantrekkelijk is het werken in de (petro)chemische industrie?

Het afgelopen half jaar heeft een team van internationale studenten aan de Rotterdam School of Management (RSM) zich gebogen over de vraag: 'What is the perception of working in the Port of Rotterdam’s chemical industry and how is this perception driven? How can this industry attract more employees?'

2019-09-02

Jongeren Rotterdam-Zuid enthousiasmeren voor werk in de haven en industrie

Voor het komende jaar worden weer bedrijven gezocht om mee te werken aan een bliksemstage voor vmbo-leerlingen uit Rotterdam-Zuid. U wordt dan gevraagd om drie tot vier keer per jaar de deuren van uw bedrijf te openen om deze korte beroepsoriëntatiesessies (‘bliksemstages’) in uw bedrijf mogelijk te maken. Vanuit JINC wordt u ontzorgd op het gebied van programma, planning en afstemming.

2019-07-23

Leren & Inspireren tweede helft 2019

Voor de tweede helft van 2019 hebben we naast de reguliere een aantal extra bijeenkomsten gepland, zoals de bijeenkomst Vervoersmanagent met ons nieuwe buitengewone lid DGMR op 4 september en het Q&A-ontbijt infrastructuur & bereikbaarheid op 24 september.

2019-07-18

Opleiding Energietransitie start in september

In vervolg op het succes in 2018 organiseert Deltalinqs Climate Program komend najaar opnieuw een vierdaagse Deltalinqs-opleiding Energietransitie. In de cursus komt aan bod hoe je praktisch invulling geeft aan de technologische uitdagingen én de commerciële kansen die de veranderingen bieden.

2019-07-18

Rotterdamse Klimaatalliantie werkt toe naar akkoord

Eind dit jaar moet er een Rotterdams Klimaatakkoord komen waarin afspraken staan over CO2-reductie en verduurzaming van de productieketen. Sinds de lancering van de Rotterdamse Klimaatalliantie in mei is hard gewerkt aan het vaststellen van de doelen en de thema’s waarbinnen projecten worden uitgevoerd. Dat is nu gebeurd, en met succes. Op 27 september volgt een bijeenkomst met alle betrokkenen en presenteert de alliantie haar resultaten.

2019-07-18

Masterclass AVG-update en MDA-controle

Op 11 juli heeft Frits Bienfait, advocaat-partner bij buitengewoon lid Van Dam & Kruidenier Advocaten, een Masterclass bij Deltalinqs gegeven over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de AVG en MDA-controle (= medicijnen-, drugs- en alcoholcontrole).

2019-07-16

Volop voortgang verduurzaming

Er gebeurt in Rotterdam ongelofelijk veel om de industrie te verduurzamen. Dat bleek tijdens de halfjaarbijeenkomst van het Deltalinqs Climate Program op 8 juli jongstleden. Steven Lak trapte af door een beeld te schetsten van het Nationale Klimaatakkoord.

2019-07-15

7e Deltalinqs CEO-overleg

Het 7e Deltalinqs CEO-overleg op 3 juli was wederom een zeer geslaagde bijeenkomst, die we met dank aan Facilicom konden houden op de bovenste verdieping van hun kantoor met groots uitzicht over het gehele Rijnmondgebied.

2019-07-12

SER bepleit regionale aanpak voor toekomstgerichte industrie

De verduurzaming van onze economie moet hand in hand gaan met versterking van de werkgelegenheid en met een zo eerlijk mogelijke verdeling van de lusten en de lasten van de klimaatmaatregelen.

2019-07-10

"Blauwe waterstof is versneller van toekomstige groene waterstofeconomie"

In het FD van 10 juli verscheen een opinieartikel van Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program. Daarin legt zij uit hoe blauwe waterstof (uit aardgas, met CO2-opvang) de weg vrijmaakt voor groene waterstof uit duurzame elektriciteit.

2019-07-04

Overhandiging Visie 2040 aan minister Cora van Nieuwenhuizen

Op 4 juli 2019 heeft de Logistieke Alliantie de ‘Visie handel en logistiek 2040’ overhandigd aan minister Cora van Nieuwenhuizen. De Logistieke Alliantie, een nieuw bondgenootschap van achttien organisaties uit het bedrijfsleven, de brancheorganisaties en infrastructuurbeheerders, waaronder Deltalinqs, hebben deze visie ondertekend.

2019-07-03

H-vision biedt kansen voor Rotterdam

Grootschalige productie en toepassing van blauwe waterstof stelt de industrie in Rotterdam in staat haar CO2-emissies al vóór 2030 aanzienlijk omlaag te brengen.

2019-07-01

RISI-event ‘The Battle’: inhoudelijk gevecht met alleen winnaars

Het RISI-event ‘The Battle’ op 18 juni 2019 in Stadion Feijenoord stond in het teken van het vernieuwen van de Rotterdamse haven. Met veel plezier wordt teruggekeken op een inspirerende middag met prachtige resultaten.

2019-07-01

Gezocht: fulltime junior beleidsmedewerker en junior projectmedewerker

Ter versterking van haar team is Deltalinqs per direct op zoek naar een fulltime junior beleidsmedewerker en het Deltalinqs Climate Program naar een fulltime junior projectmedewerker.

2019-07-01

Onzekerheid na vernietiging Programma Aanpak Stikstof (PAS)

De Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet lager als basis voor vergunningen worden gebruikt. Dat blijkt uit de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 inzake de PAS.

2019-07-01

Ledenvergadering: Jong Haventalent aan het woord

Tijdens de ledenvergadering op 25 juni 2019 in het EIC Mainport Rotterdam, schetste directeur Bas Janssen de plannen voor de nieuwe strategische agenda vanaf 2020 en hij nam de leden mee in een aantal actuele dossiers.

2019-07-01

Deltalinqs ‘University’ workshop: Het Rode Boek - wat te doen bij incidenten

Het Rode Boek was het onderwerp tijdens de Deltalinqs 'University' workshop op 4 juni 2019. In het ‘Rode Boek’ staan richtlijnen beschreven voor harmonisatie van incidentenprocedures voor de bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied.

2019-07-01

Training Rijnmonds Leiderschap

De training uit het basispakket 'Anders kijken naar Veiligheid, Cultuur en Rijnmonds Leiderschap' van 19 juni 2019 was alweer de zeventiende training uit het basispakket in samenwerking met Petronel Bijlsma van FirmLeaders.

Meer nieuws

DeltaPORT Donatiefonds (DPD)

DPD-bijeenkomst_klein


Het DeltaPORT Donatiefonds – het 'burenfonds' voor de haven – heeft in 2019 € 275.000,– in kas. Verenigingen, stichtingen en instellingen in en om de Rotterdamse haven komen in aanmerking voor een donatie. Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam en zeventig bedrijven uit de Rotterdamse haven werken samen in het fonds aan een mooie leefomgeving.