068617_ett_tankopslag096

Wij verbinden bedrijven in de Rotterdamse haven

port-of-rotterdam-view-between-pipes-at-a-gasterminal-hr

Concurrentiekracht begint bij goede randvoorwaarden

fva150417_sjorders_matrans637_0

Samen sterk voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat

054522_containerachterdek_mn-14

Wij staan voor de belangen van haven en industrie

Onderwijs &
Arbeidsmarkt
Milieu &
Duurzaamheid
Innovatieplatforms 
Infrastructuur &
Bereikbaarheid
Ondernemersklimaat 
Veiligheid &
Security

Nieuws

2018-03-22

Impact Brexit

Deltalinqs heeft, samen met het Havenbedrijf Rotterdam, StenaLine, DFDS, P&O en RST/Uniport, staatssecretaris Mona Keijzer van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat gevraagd de impact van de Brexit voor onze leden zo beperkt mogelijk te houden. Flexibele regelgeving en vergunningverlening zijn twee aandachtspunten waar het huidig kabinet een serieuze rol in kan spelen.

2018-03-22

Verfrissende Masterclass ‘Leadership Agility’

"Een verfrissende gids voor analyse en ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden, om uitmuntende resultaten te behalen met je team", zo introduceerde prof.dr. Ron Meyer de Masterclass 'Leadership Agility' van donderdag 15 maart 2018 aan de deelnemers.

2018-03-18

Het Rotterdams Ondernemers Verkiezingsdebat: Rotterdamse politiek economisch eensgezind

"Op veel punten zitten de partijen op dezelfde lijn", stelt Joost Eerdmans, wethouder en lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam. "Nu is de tijd om te depolitiseren en de consensus in actie om te zetten."

2018-03-18

Collectieve oplossing voor ‘AVG knelpunten’ in de haven: de Privacy Gedragscode

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat is Europese wetgeving die directe werking heeft op alle bedrijven in de EU.

2018-03-17

Op zoek naar de Havenwerker van het jaar 2018 m/v

Het Rotterdams Havenevenement viert op 7 juni 2018 een lustrum en daar horen natuurlijk de finalisten bij van de 'Havenwerker m/v 2018', Jong Haventalent, de Marine Club Rotterdam-prijs en de SmartPort Scriptieprijs.

2018-03-16

DeltaPORT Donatiefonds helpt restauratie molen De Hoop

Het DeltaPORT Donatiefonds heeft met een forse financiële bijdrage het 'maalvaardig' maken van molen De Hoop in Abbenbroek dichterbij gebracht.

2018-03-15

DPD PR-bijeenkomst: samen optrekken

Het is een traditie geworden: de PR-bijeenkomst met ontvangers van donaties, het bestuur van het DeltaPORT Donatiefonds (DPD) en de lokale DPD-commissies in het afgelopen jaar.

2018-03-08

Interessante Masterclass mededingingsrecht in de Rotterdamse haven

Op 6 maart 2018 vond de Masterclass 'Mededingingsregels en zaken doen in de haven; een lust of een last?' plaats.

2018-02-28

Geactualiseerde factsheet Kolen

Om de doelen van het Parijse Klimaatakkoord te halen, wordt vol ingezet op de energietransitie; de energiemix zal gaan veranderen en het aandeel van fossiele brandstoffen zal de komende jaren gaan afnemen.

2018-02-28

Overheidsdeelnemers op werkbezoek

Woensdag 21 februari brachten de overheidsdeelnemers van de PGS-werkgroepen een bezoek aan de bedrijven C. Steinweg Handelsveem BV en de Waalhaven Group.

2018-02-28

Succesvolle workshop geharmoniseerde incidentenprocedures

In het ‘Rode Boek’ staan richtlijnen beschreven voor harmonisatie van incidentenprocedures voor de bedrijven in het Rotterdamse Haven- en Industriegebied.

2018-02-26

PR-bijeenkomst DeltaPORT Donatiefonds

Het DeltaPORT Donatiefonds, het burenfonds van de haven, heeft in 2017 ruim 142 organisaties financieel ondersteund.

2018-02-23

Het Ondernemers Verkiezingsdebat van Rotterdam

Politieke keuzes spelen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat een grote rol. Welke partijen behartigen – na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 – de belangen van de ondernemers in het Rotterdamse haven- en industriegebied?

2018-02-23

Zeehavens, havenbedrijfsleven en Rijk ondertekenen Werkprogramma

Oproep aan minister IenW: voorkom eenzijdige, nationale beleidswijzigingen. De vijf Nederlandse zeehavens, het havenbedrijfsleven en de minister van IenW hebben op donderdag 22 februari 2018 in Hoek van Holland het Werkprogramma Zeehavens ondertekend.

2018-02-20

Drukbezochte Masterclass ZZS

Op 15 februari 2018 heeft Antea Group een masterclass verzorgd over Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) voor vijfentwintig leden van Deltalinqs.

2018-02-06

36e Havencongres Rotterdam – Picnic’s innovatieve logistiek centraal

Keynote spreker Havencongres Rotterdam Michiel Muller van Picnic: "Artificial intelligence en slimme algoritmes zorgen voor innovatieve logistiek."

2018-01-31

Resultaten Geluidmeetnet Maasvlakte bekend

De Europaweg, havenspoorlijn en de industrie op de Maasvlakte dragen in ongeveer gelijke mate bij aan geluidhinder in Westvoorne.

2018-01-31

Winterlezing 'Domino-Aanwijzing, wat nu?'

Deltalinqs, DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR), Huntsman en BP hebben op dinsdag 30 januari 2018 de Leren & Inspireren Winterlezing ‘Domino-aanwijzing, wat nu?’ verzorgd voor ruim 75 leden uit het Deltalinqs-netwerk.

2018-01-29

Havencongres Rotterdam: Make It Happen

Op 18 april vindt de 36e editie van het Havencongres Rotterdam plaats, waar positieve businessmodellen in een veranderende wereld centraal staan.

2018-01-26

Voorbereiding op de Brexit

De aandacht in de media voor de gevolgen van de Brexit neemt toe en dat is een goede zaak. Het is nog maar 14 maanden tot 29 maart 2019, Brexit Day. De urgentie is dan ook hoog.

2018-01-24

DeltaPORT Donatiefonds helpt Jenevermuseum met audiotour

Het Jenevermuseum en de Museummolen in Schiedam kunnen mede dankzij een forse financiële bijdrage van het DeltaPORT Donatiefonds een audiotour laten ontwikkelen.

2018-01-16

Deltalinqs Jaardiner: Geen toekomst zonder heden. Zonder bedrijvigheid geen toekomst.

Op het 18e Deltalinqs Jaardiner deelde voorzitter Steven Lak een krachtig statement: "Geen toekomst zonder heden. Zonder bedrijvigheid geen toekomst."

2018-01-16

Q. Magazine

Samenwerken, kennisdelen en continue ontwikkelen zijn kritische succesfactoren voor elke onderneming in de Rotterdamse haven. Q. is het jaarlijks magazine van Deltalinqs, waarin deze thema’s aan de orde komen.

2017-12-22

Fit for Work

Om veiligheid en vitaliteit te borgen worden er in het havengebied regelmatig alcohol- en drugstesten afgenomen. Maar mag dat eigenlijk wel?

2017-12-21

Nieuw lid: Jacobs Nederland B.V.

Per 1 januari 2018 begroet Deltalinqs als nieuw contractorlid: Jacobs Nederland B.V.

Meer nieuws

DeltaPORT Donatiefonds

Gedicht_Zuid-EDH_0474


Het DeltaPORT Donatiefonds (DPD) – het 'burenfonds' voor de haven – heeft in 2018 € 280.000,– in kas. Verenigingen, stichtingen en instellingen in en om de Rotterdamse haven komen in aanmerking voor een donatie. Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam en zeventig bedrijven uit de Rotterdamse haven werken samen in het fonds aan een mooie leefomgeving.