Slider homepage www.2

Wij verbinden bedrijven in de Rotterdamse haven

Slider homepage www.4

Concurrentiekracht begint bij goede randvoorwaarden

Slider homepage www.1

Samen sterk voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat

Slider homepage www.3

Wij staan voor de belangen van haven en industrie

OMSLAG_DJI_0194

Impact conflict Rusland-Oekraïne op Rotterdamse haven

Lees verder

Nieuws

Kandidaten Provinciale Statenverkiezingen Zuid-Holland in debat over haven Rotterdam

Met de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart voor de deur, gingen tien kandidaten en lijsttrekkers onder leiding van Diana Matroos in debat over de ontwikkeling van de Rotterdamse haven. Aan de hand van drie hoofdthema’s, energietransitie, bereikbaarheid en stikstof, organiseerden wij dit verkiezingsdebat in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam op donderdagmiddag 9 maart. BoerBurgerBeweging, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, JA21, PvdA, PvdD, Volt en VVD namen deel aan het debat.

Ruim 20 projecten weer op de rails dankzij Versnellingshuis Energietransitie

Vastgelopen in regelgeving, subsidies, vergunningstrajecten of vraagstukken rond infrastructuur? Het Versnellingshuis Energietransitie hielp al zo’n twintig verduurzamingsprojecten succesvol op weg. Fred Akerboom (Deltalinqs) en Huibert van Rossum (Havenbedrijf Rotterdam) roepen bedrijven met soortgelijke problemen op er óók niet mee te blijven zitten. "Maak gebruik van het Versnellingshuis, daar zijn we voor."

Diederick Luijten (Air Liquide): "Hernieuwbare waterstof is de betere oplossing voor zwaar wegtransport"

Diederick Luijten (Air Liquide) is ambassadeur van LOC 2: Duurzaam transport. Dat is een van de vijf ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) van het Deltalinqs Climate Program. Daarin werken we samen met leden en partners aan drie thema’s: energiemix & infrastructuur, alternatieve brandstoffen & energiedragers en circulaire haven & industrie. Allemaal met als doel een succesvolle energie- en grondstoffentransitie te realiseren.

Deltalinqs steunt aanpak kabinet voor terugdringen stikstofemissie; vraagt ruimte voor versnellen verduurzaming

Vorige week presenteerde het kabinet de indicatieve reductiedoelen voor stikstofoxiden (NOx) voor de sector mobiliteit en de sector industrie en energie. Deltalinqs onderschrijft de noodzaak van het terugdringen van de stikstofuitstoot voor ontwikkeling en natuurherstel, maar dringt tevens aan op tijdelijke extra ruimte om de verduurzaming van het Rotterdamse Haven en Industrieel Complex (HIC) te kunnen realiseren.

Meer nieuws

DeltaPORT Donatiefonds (DPD)

DPD-bijeenkomst 2020_klein


Het DeltaPORT Donatiefonds, het 'burenfonds' van de Rotterdamse haven, heeft in 2021 € 325.000,– in kas. Verenigingen, stichtingen en instellingen in en om de Rotterdamse haven komen in aanmerking voor een donatie. Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam en 75 bedrijven uit de Rotterdamse haven werken samen in het fonds aan een mooie leefomgeving.