068617_ett_tankopslag096

Wij verbinden bedrijven in de Rotterdamse haven

port-of-rotterdam-view-between-pipes-at-a-gasterminal-hr

Concurrentiekracht begint bij goede randvoorwaarden

fva150417_sjorders_matrans637_0

Samen sterk voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat

054522_containerachterdek_mn-14

Wij staan voor de belangen van haven en industrie

Onderwijs &
Arbeidsmarkt
Milieu &
Duurzaamheid
Innovatieplatforms 
Infrastructuur &
Bereikbaarheid
Ondernemersklimaat 
Veiligheid &
Security

Nieuws

2018-08-09

Wereldhavendagen: bedrijven open voor publiek

Over ruim vier weken zijn de Wereldhavendagen! 7,8 en 9 september aanstaande vindt weer het grootste jaarlijkse maritieme evenement van Nederland plaats. Dit jaar is het evenement omvangrijker dan ooit: ruim 110 deelnemers zijn aanwezig met verschillende activiteiten, demonstraties en excursies, die de honderdduizenden bezoekers kennis laten maken met alle aspecten van de Rotterdamse haven.

2018-08-01

Edwin Kotylak nieuwe Beleidsadviseur Infrastructuur & Bereikbaarheid Deltalinqs

Op 1 augustus 2018 start Edwin Kotylak (51) in de functie van Beleidsadviseur Infrastructuur & Bereikbaarheid bij Deltalinqs en Secretaris van de Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators (VRTO).

2018-07-27

Nieuw bunkerprotocol gelanceerd

Deltalinqs heeft samen met een aantal leden en diverse bunkerbedrijven het initiatief genomen tot een herzien bunkerprotocol: spelregels waarmee de risico’s voor de bemanning van bunkerschepen tot een minimum worden beperkt.

2018-07-20

Hoe staat het met de verduurzaming van haven en industrie?

Tijdens de halfjaarbijeenkomst van Deltalinqs Energy Forum op 2 juli jongstleden werden de kansen voor industriële elektrificatie, energie efficiency en alternatieve brandstoffen besproken met ambassadeurs van het Energy Forum.

2018-07-20

Eerste transactie volgens iSHARE door Secure Logistics

Secure Logistics - leverancier van identiteits- en toegangssystemen in de logistieke sector - heeft als eerste in Nederland volgens de afspraken van het iSHARE-afsprakenstelsel data gedeeld.

2018-07-05

Belangrijke stap naar eenvoudiger en beter omgevingsrecht

De spelregels voor de fysieke leefomgeving komen in één wet bij elkaar te staan. De ministerraad heeft vrijdag 29 juni 2018, na een positief advies van de Raad van State, ingestemd met de wetsvoorstellen voor de Invoeringswet van de Omgevingswet en de Aanvullingswet natuur van de Omgevingswet.

2018-07-02

Quickscan Veiligheidscultuuronderzoek DCMR: spiegel voor BRZO-bedrijven

In de regio Rotterdam/Rijnmond hebben een negentiental BRZO-bedrijven uit vier sectoren (raffinage, chemie, tankopslag en op/overslag van gevaarlijke goederen) meegewerkt aan een Veiligheidscultuuronderzoek.

2018-06-29

Sociale Innovatie én Bedrijfsschool van de toekomst

De Rotterdamse haven staat voor een grote uitdaging: de energietransitie, verdergaande digitalisering en automatisering zijn hier een aantal belangrijke voorbeelden van.

2018-06-28

Masterclass 'Plant of the Future' door STC en Emerson Automation Solutions

Iedereen is nieuwsgierig naar wat de toekomst ons gaat brengen voor de procesindustrie. Enkele vraagstukken die vandaag op tafel liggen: Hoe maken we de medewerkers future proof? Autonome fabrieken worden besproken en wat houdt dat dan in?

2018-06-27

CHIO: Rotterdams topsport- en netwerkevent

Vlak voor de ontknoping van het 70ste CHIO Rotterdam werd in de skybox een driejarige overeenkomst getekend met Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam. “De paardensport is internationaal en het CHIO is van wereldniveau", aldus Steven Lak, voorzitter Deltalinqs.

2018-06-26

Brexit: werkbezoek vaste Tweede Kamercommissie voor LNV

De vaste Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op maandag 25 juni een bezoek gebracht aan de Rotterdamse haven.

2018-06-26

DU: Blootstelling gevaarlijke stoffen

De Inspectie SZW (I-SZW, voorheen Arbeidsinspectie) heeft blootstelling tot speerpunt in haar programma benoemd. Onderzoek leert dat drie tot vierduizend sterfgevallen per jaar door werkgerelateerde kanker optreden.

2018-06-20

Bestuursbenoemingen Deltalinqs

Frans van de Noort (chief operations officer Eneco Groep) heeft zitting genomen in het bestuur van Deltalinqs. Hij heeft de zetel overgenomen van Frits Bruijn (Uniper) en vertegenwoordigt de kernsector energie.

2018-06-12

Rotterdamse werkgevers en werknemers werken samen aan Sociale Innovatie: project RISI gestart

Havenbedrijf Rotterdam, ondernemersorganisatie Deltalinqs en vakbond CNV Vakmensen starten het Rotterdams Initiatief Sociale Innovatie (RISI).

2018-06-11

Marcel Galjee (AkzoNobel): Ook na 2030 een levendige industrie

Marcel Galjee (AkzoNobel Specialty Chemicals) is ambassadeur van de LOC Elektrificatie.

2018-06-08

Winnaars van het Rotterdams Havenevenement 2018

Diverse talenten die werken of leren in de Rotterdamse haven zijn vanavond in de schijnwerpers gezet tijdens de feestelijke lustrumeditie van het Rotterdams Havenevenement.

2018-05-31

Implementatie AVG binnen Deltalinqs

Op 25 mei jongstleden is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing geworden. Deze veel omvattende Europese regelgeving beoogt de positie van natuurlijke personen te versterken met betrekking tot de bescherming van hun persoonsgegevens (privacy).

2018-05-31

Veiligheidsonderzoek cybersecurity

Havenbedrijf Rotterdam, FERM (samenwerking Havenbedrijf Rotterdam, Zeehavenpolitie en Deltalinqs), SmartPort, Haagse Hogeschool en Avans Hogeschool starten 4 juni aanstaande met een grootschalig veiligheidsonderzoek naar cybersecurity in de Rotterdamse Haven.

2018-05-31

Sociale Innovatie

De noodzaak tot een energietransitie en de toenemende digitalisering zullen de Rotterdamse haven in verandering brengen. Over de wijze waarop en de snelheid waarmee zullen meningen verschillen, maar iedereen weet dat het anders moet en innovaties noodzakelijk zijn.

2018-05-31

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn de meest gevaarlijke stoffen voor de leefomgeving, die kunnen vrijkomen in de industrie via lucht en water. Het inzichtelijk maken en het terugdringen daarvan heeft momenteel de volle aandacht van het bevoegd gezag.

2018-05-31

Ontgassingsverbod voor de binnenvaart

Er komt een landelijk ontgassingsverbod voor binnenvaarttankschepen. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wil dat de gemaakte internationale afspraken halverwege 2020 in Nederland zijn ingevoerd.

2018-05-30

Nieuw buitengewoon lid: Teqoia

Teqoia, een netwerk van technisch specialisten die toptalenten op MBO+, HBO of WO werk- en denkniveau werven en detacheren, wordt per 1 juni 2018 buitengewoon lid van Deltalinqs.

2018-05-30

Investering state-of-the-art onderwijsinfrastructuur: 3,3 miljoen

Het project ‘Plant of the Future’ van het Scheepvaart en Transport College (STC) is een investering van maar liefst 3,3 miljoen in de Oefenfabriek in Brielle.

2018-05-29

Masterclass explosieveiligheid - KWA

Hoe houden we explosieveiligheid praktisch? Wat moet er allemaal onderdeel zijn van het explosieveiligheidsdocument? En hoe vertaal ik dit alles op een goede manier naar de praktijk?

2018-05-21

Lustrumeditie Rotterdams Havenevenement: eerste finalisten zijn bekend

Op donderdag 7 juni a.s. vindt de vijfde editie van het Rotterdams Havenevenement plaats. Dit is jaarlijks hét moment waarop de Rotterdamse havengemeenschap jonge én iets minder jonge Rotterdamse haventalenten in het zonnetje zet.

2018-05-09

DEF Jaarbericht: ‘Van woorden naar daden’

Een duurzaam, toekomstbestendig en bloeiend bedrijfsleven in de Rotterdamse haven. Daar hebben leden en partners ook in 2017 hard aan gewerkt.

2018-05-09

Tussenoplossing: CO2 opslaan in lege gasvelden in de Noordzee

Willen we de doelen van het klimaatakkoord van Parijs halen, dan zullen we meer vaart moeten maken met de energietransitie.

2018-05-08

Gezocht: lastige reststromen

Op weg naar een circulaire industrie zoekt Deltalinqs Energy Forum doorlopend naar nieuwe wegen en initiatieven om dit doel te bereiken.

2018-05-04

Uniforme veiligheidsregels voor binnenvaartschepen bij containerterminals

De Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators (VRTO) en de vertegenwoordigers van de containerbinnenvaart (BLN & LINc) werken nauw samen om de veiligheid van de binnenvaartoverslag verder te verbeteren.

2018-05-02

Rotterdam ‘Port of the Year’ voor zeevarenden

Op 23 april jongstleden is bij de ILO in Geneve, door directeur-generaal Guy Ryder, Rotterdam uitgeroepen tot 'Port of the Year 2018'. Rotterdam kreeg de prijs voor de inspanningen om een gastvrije haven voor zeevarenden te zijn, niet alleen voor cargo's.

2018-04-30

Masterclass 'Huur of erfpacht'

Leden van Deltalinqs voeren vaak felle discussies met het Havenbedrijf Rotterdam over de hoogte van huurprijzen of erfpachtcanon. Veel bedrijven zijn van mening dat het Havenbedrijf zijn eigen concurrentiepositie ondergraaft door te hoge huurprijzen te willen rekenen.

2018-04-30

Bestuursbenoeming Deltalinqs

Willemien Terpstra (Vice President Fuels van LyondellBasell) heeft zitting genomen in het bestuur van Deltalinqs. Zij heeft de zetel overgenomen van Max van der Meer (Huntsman) en vertegenwoordigt de kernsector chemie.

2018-04-30

Energietransitie: uitdaging voor technische werknemers

Op papier hebben technici die werken in het petrochemisch cluster goede kansen om over te stappen naar een andere sector.

2018-04-30

Samen bereik je meer: twintig jaar CargoCard!

Dit jaar is het twintig jaar geleden dat de CargoCard werd gelanceerd in de Rotterdamse haven. Deze innovatie zorgt ervoor dat dagelijks tienduizenden chauffeurs veilig en snel kunnen laden en lossen op meer dan 65 locaties in Nederland, België en Duitsland.

2018-04-26

Aandacht voor technisch geschoold personeel op MBO-niveau blijft nodig

LyondellBasell Maasvlakte was op maandag 16 april jongstleden het ontmoetingspunt van de Deltalinqs-stafleden met René Scholtes (Operations Manager), Esther Clason (Manager Employee Communications) en Robert Tieman (Manager Sustainability & Business Development).

2018-04-26

Helderheid over fakkels!

Fakkelen is een veiligheidsmaatregel en hoort bij het starten of stoppen van het productieproces.

2018-04-25

DU-masterclass 'Rijnmonds Leiderschap'

De training uit het basispakket 'Rijnmonds Leiderschap' van 5 april jongstleden was alweer voor de zesde keer een verdieping op de succesvolle training 'Veiligheid, Cultuur en Leiderschap/anders kijken naar veiligheid' die reeds zeven keer heeft plaatsgevonden.

2018-04-24

Strategisch OmgevingsManagement

De achtste training ‘Strategisch OmgevingsManagement (SOM)’, georganiseerd door Deltalinqs ‘University’ en het Havenbedrijf Rotterdam, biedt bedrijven uit het havenindustrieel complex de noodzakelijk handvatten om zich proactiever tot hun omgeving op te stellen.

2018-04-23

Meet & Greet Deltalinqs-secretaresses

‘Secretaressedag 2018’: Het moment voor het Deltalinqs-secretariaat om met een grote groep collega’s uit het netwerk de banden te versterken en kennis te delen. Een jaarlijks terugkerend event, dit keer bij de Douane Rotterdam Haven.

2018-04-20

SmartPort verlengd tot 2023 & TNO & Deltares ondertekenen mee als nieuwe kennispartners

SmartPort, het kennisinstituut van de haven van Rotterdam, vierde het driejarig bestaan in ‘Lantaren Venster’ - met genodigden uit het Rotterdamse havenbedrijfsleven, wetenschap, lokale en nationale overheid.

2018-04-10

Word jij onze nieuwe collega beleidsadviseur/secretaris?

Voor het domein infrastructuur & bereikbaarheid en de lidvereniging VRTO (Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators) zijn wij op zoek naar een fulltime beleidsadviseur/secretaris.

2018-04-09

Stemt u mee: RDM Training Plant genomineerd voor VeiligheidsCoalitie van het Jaar

De RDM Training Plant is naast HSELife en Vopak, Verwater en Sam Safety genomineerd als één van de drie kanshebbers voor de prestigieuze prijs ‘VeiligheidsCoalitie van het Jaar’.

2018-04-05

Theo Olijve nieuwe directeur DT&S

Per 1 april 2018 is Theo Olijve namens Deltalinqs aangetreden als directeur van DT&S (Deltalinqs Training & Services). Hij volgt hiermee Cees Jan Asselbergs op die nog korte tijd aanblijft om zorg te dragen voor een goede overgang.

2018-03-29

Deltalinqs CEO-overleg: 'dilemma's voor commissarissen'

Afgelopen dinsdag 27 maart heeft voor de 6e maal het Deltalinqs CEO-overleg plaatsgevonden.

2018-03-29

Geactualiseerde factsheet Omgevingswet

De milieuwetgeving gaat volledig op de schop. De Omgevingswet is de basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving.

2018-03-28

Jos van Winsen (Shell): "We willen ons succesmodel delen."

Met acht 'Letters Of Cooperation' (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum afgesproken om in 2018 activiteiten voor verduurzaming van processen en reductie van CO2 uit te voeren.

2018-03-28

Veiligheid versus privacybescherming in de keten

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing en wordt actief gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

2018-03-22

Impact Brexit

Flexibele regelgeving en vergunningverlening zijn twee aandachtspunten waar het huidig kabinet een serieuze rol in kan spelen.

2018-03-22

Verfrissende Masterclass ‘Leadership Agility’

"Een verfrissende gids voor analyse en ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden, om uitmuntende resultaten te behalen met je team", zo introduceerde prof.dr. Ron Meyer de Masterclass 'Leadership Agility' van donderdag 15 maart 2018 aan de deelnemers.

2018-03-18

Het Rotterdams Ondernemers Verkiezingsdebat: Rotterdamse politiek economisch eensgezind

"Op veel punten zitten de partijen op dezelfde lijn", stelt Joost Eerdmans, wethouder en lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam. "Nu is de tijd om te depolitiseren en de consensus in actie om te zetten."

Meer nieuws

DeltaPORT Donatiefonds

Gedicht_Zuid-EDH_0474


Het DeltaPORT Donatiefonds (DPD) – het 'burenfonds' voor de haven – heeft in 2018 € 280.000,– in kas. Verenigingen, stichtingen en instellingen in en om de Rotterdamse haven komen in aanmerking voor een donatie. Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam en zeventig bedrijven uit de Rotterdamse haven werken samen in het fonds aan een mooie leefomgeving.