068617_ett_tankopslag096

Wij verbinden bedrijven in de Rotterdamse haven

port-of-rotterdam-view-between-pipes-at-a-gasterminal-hr

Concurrentiekracht begint bij goede randvoorwaarden

fva150417_sjorders_matrans637_0

Samen sterk voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat

054522_containerachterdek_mn-14

Wij staan voor de belangen van haven en industrie

Onderwijs &
Arbeidsmarkt
Milieu &
Duurzaamheid
Innovatieplatforms 
Infrastructuur &
Bereikbaarheid
Ondernemersklimaat 
Veiligheid &
Security

Nieuws

2018-10-12

De rode draad - Netwerkbijeenkomst

Het Deltalinqs-netwerk drijft op de 400 zeer betrokken medewerkers (actief in werk-, stuurgroepen en commissies) en is zeer waardevol voor het functioneren van Deltalinqs. Om deze actieven te bedanken, trakteerde voorzitter Steven Lak hen op een netwerk-bijeenkomst, waar de rode draad ‘ruimte voor verandering’ centraal stond.

2018-10-12

Inspiratie met buitengewone leden en contractorleden

Halfjaarlijks informeert Deltalinqs haar buitengewone leden en contractorleden over de actualiteiten. De buitengewone leden kwamen bijeen bij Broekman Logistics en werden door ceo Raymond Riemen geïnformeerd over het full service logistieke bedrijf, gespecialiseerd in vervoer over zee, weg, spoor, door de lucht en multimodaal vervoer.

2018-10-10

Brexit: voorbereidingen haven van Rotterdam

Het Rotterdamse havenbedrijfsleven bereidt zich in volle vaart voor op de Brexit. Bedrijven brengen risico’s in kaart, investeren in ICT en opleidingen om personeel voor te bereiden en zoeken oplossingen voor de mogelijke congestieproblemen die vooral rond de ferryterminals kunnen ontstaan.

2018-10-08

Aan de slag met uitwerking Klimaatakkoord

Het kabinet heeft gereageerd op het voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord. De brief start met complimenten voor de partijen die aan de klimaattafels ‘in zo’n korte tijd een gezamenlijk voorstel hebben gemaakt’.

2018-10-04

Extra voordelig investeren in zonnepanelen

Bedrijven die overwegen te investeren in zonnepanelen en in aanmerking komen voor SDE+-subsidie, kunnen het beste subsidie aanvragen tussen 15 en 29 oktober. Deltalinqs Energy Forum helpt deze bedrijven graag verder.

2018-10-03

Nieuw buitengewoon lid Bureau Veritas

Bureau Veritas is per 1 oktober 2018 aangesloten bij Deltalinqs als buitengewoon lid.

2018-10-03

H-vision brengt energietransitie in hogere versnelling

Met het project H-vision onderzoeken 15 partijen de mogelijkheid voor de bouw van een fabriek op de Maasvlakte voor grootschalige productie van blauwe waterstof voor gebruik in de industrie. Dat brengt het realiseren van onze klimaatdoelen weer een stap dichterbij.

2018-09-28

Uniforme terminalregels gepresenteerd

Op 25 september zaten vertegenwoordigers van BLN (Binnenvaart Logistiek Nederland), LINc, Deltalinqs en het Havenbedrijf bijeen om de uniforme terminalregels officieel te presenteren. Een flinke stap voorwaarts, zo noemden de aanwezigen de totstandkoming van de uniforme terminalregels.

2018-09-28

Training Rijnmonds Leiderschap

De training uit het basispakket 'Anders kijken naar Veiligheid, Cultuur en Rijnmonds Leiderschap' van 27 september 2018 was alweer de veertiende training uit het basispakket in samenwerking met Petronel Bijlsma van FirmLeader.

2018-09-27

Innovatie Paviljoen XL

Op 20 september jl. vond in de Onderzeebootloods de tweede editie van het iTanks Innovatie Paviljoen XL plaats, waarin vanaf ’s ochtends tijdens het pitchontbijt tot het einde van de middag kennis is gedeeld via ronde tafelsessies, exposities op de beursvloer en de afsluitende netwerkborrel.

2018-09-21

Training Basispakket: Opvang van overheden

Deltalinqs heeft, samen met advocatenkantoor Sjöcrona van Stigt uit Rotterdam, op 11 september jl. een themabijeenkomst georganiseerd met als titel ‘Opvang van overheden’.

2018-09-20

Miljoenennota 2019: alleen structurele maatregelen waarborgen toekomst Rotterdams havengebied

“De economie is op stoom, maar nog wel steeds in de inhaalmodus”; dat was de boodschap van Marieke Blom, hoofdeconoom van ING Nederland, afgelopen Prinsjesdag en woensdag bij het VNO-NCW Ondernemersontbijt in Rotterdam. “De crisis heeft er diep ingehakt en van de gevolgen van vele bezuinigingen zijn we nog niet hersteld”. De economie is weer stijgende en wellicht zit er nog meer groei in het vat.

2018-09-20

Masterclass Asset Analytics (Arcadis)

“Hoe stuurt een Asset Manager op data?” en “Wat betekent de digitalisering voor de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam?”.

2018-09-17

Startsein voor Circulair Steam Project LyondellBasell en Covestro

‘Ontzettend trots’ is Willemien Terpstra van LyondellBasell op de bouwstart van het Circulair Steam Project op 4 september. Met deze grote investering besparen LyondellBasell en Covestro 140.000 ton CO2 uitstoot én 0,9 Pt energie.

2018-09-10

Klimaatneutraal Rotterdam: concreet en winstgevend

Welke concrete stappen kunnen bedrijven zetten naar aanleiding van het Klimaatakkoord? Daarover gaat de negende editie van Rotterdam Energy Port, op donderdag 11 oktober. Deltalinqs-leden krijgen korting op de toegangsprijs.

2018-09-07

Energietransitie zichtbaar tijdens Wereldhavendagen

Energize, dat is het thema van de Wereldhavendagen van 7 tot en met 9 september in de haven van Rotterdam.

2018-09-07

Haal meer uit de warmtepomp

De technologie van de warmtepomp is al decennia oud, maar de grote doorbraak in de industrie laat nog op zich wachten. Hiervoor moet de technologie nog verder worden doorontwikkeld en daar wil Deltalinqs, samen met een aantal leden én studenten van de Hogeschool Rotterdam, iets aan doen.

2018-08-31

Deltalinqs blijvend in dialoog met het college van B en W over cruciale dossiers Rotterdamse ondernemingen

Om de belangen van de Mainport Rotterdam zo optimaal mogelijk te kunnen behartigen, is onder meer een goede relatie met het gemeentebestuur van groot belang.

2018-08-31

RDM Training Plant neemt PortKey–activeringen van Deltalinqs over

Wie zijn PortKey wil activeren in de omgeving van de Waalhaven, kan sinds enkele maanden ook bij de RDM Training Plant (RDM TP) terecht. Naast de PortKey is de RDM TP ook een activeerpunt voor de CargoCard en het Digital Safety Passport.

2018-08-31

Ries Bode nieuw lid raad van commissarissen Secure Logistics BV

Per 1 juli jongstleden is Ries Bode (61) toegetreden tot de raad van commissarissen van Secure Logistics BV, het bedrijf achter de CargoCard, PortKey en het Digital Safety Passport en de 100% dochteronderneming van Deltalinqs.

2018-08-31

Masterclass actualiteiten health, safety & environment

Hot topic ‘health, safety & environment’ zorgt voor twee goedbezochte masterclasses. Maayke Maas en Stephan Sluiter van buitengewoon lid Ploum bespraken op 23 augustus jongstleden de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HS&E, waarbij ook de trends in het toezicht door DCMR, ILT en ISZW aan de orde kwamen.

2018-08-16

Halfjaarbericht DEF 2018: Op weg naar een klimaatneutrale industrie

Wat waren in de eerste zes maanden van 2018 de belangrijkste activiteiten van de leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum? Dat staat in dit nieuwe halfjaarbericht 2018.

2018-08-09

Wereldhavendagen: bedrijven open voor publiek

Over een week zijn de Wereldhavendagen! 7,8 en 9 september aanstaande vindt weer het grootste jaarlijkse maritieme evenement van Nederland plaats.

2018-08-01

Edwin Kotylak nieuwe Beleidsadviseur Infrastructuur & Bereikbaarheid Deltalinqs

Op 1 augustus 2018 is Edwin Kotylak (51) gestart in de functie van Beleidsadviseur Infrastructuur & Bereikbaarheid bij Deltalinqs en Secretaris van de Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators (VRTO).

2018-07-27

Nieuw bunkerprotocol gelanceerd

Deltalinqs heeft samen met een aantal leden en diverse bunkerbedrijven het initiatief genomen tot een herzien bunkerprotocol: spelregels waarmee de risico’s voor de bemanning van bunkerschepen tot een minimum worden beperkt.

2018-07-20

Hoe staat het met de verduurzaming van haven en industrie?

Tijdens de halfjaarbijeenkomst van Deltalinqs Energy Forum op 2 juli jongstleden werden de kansen voor industriële elektrificatie, energie efficiency en alternatieve brandstoffen besproken met ambassadeurs van het Energy Forum.

2018-07-20

Eerste transactie volgens iSHARE door Secure Logistics

Secure Logistics - leverancier van identiteits- en toegangssystemen in de logistieke sector - heeft als eerste in Nederland volgens de afspraken van het iSHARE-afsprakenstelsel data gedeeld.

2018-07-05

Belangrijke stap naar eenvoudiger en beter omgevingsrecht

De spelregels voor de fysieke leefomgeving komen in één wet bij elkaar te staan. De ministerraad heeft vrijdag 29 juni 2018, na een positief advies van de Raad van State, ingestemd met de wetsvoorstellen voor de Invoeringswet van de Omgevingswet en de Aanvullingswet natuur van de Omgevingswet.

2018-07-02

Quickscan Veiligheidscultuuronderzoek DCMR: spiegel voor BRZO-bedrijven

In de regio Rotterdam/Rijnmond hebben een negentiental BRZO-bedrijven uit vier sectoren (raffinage, chemie, tankopslag en op/overslag van gevaarlijke goederen) meegewerkt aan een Veiligheidscultuuronderzoek.

2018-06-29

Sociale Innovatie én Bedrijfsschool van de toekomst

De Rotterdamse haven staat voor een grote uitdaging: de energietransitie, verdergaande digitalisering en automatisering zijn hier een aantal belangrijke voorbeelden van.

2018-06-28

Masterclass 'Plant of the Future' door STC en Emerson Automation Solutions

Iedereen is nieuwsgierig naar wat de toekomst ons gaat brengen voor de procesindustrie. Enkele vraagstukken die vandaag op tafel liggen: Hoe maken we de medewerkers future proof? Autonome fabrieken worden besproken en wat houdt dat dan in?

2018-06-27

CHIO: Rotterdams topsport- en netwerkevent

Vlak voor de ontknoping van het 70ste CHIO Rotterdam werd in de skybox een driejarige overeenkomst getekend met Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam. “De paardensport is internationaal en het CHIO is van wereldniveau", aldus Steven Lak, voorzitter Deltalinqs.

2018-06-26

Brexit: werkbezoek vaste Tweede Kamercommissie voor LNV

De vaste Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op maandag 25 juni een bezoek gebracht aan de Rotterdamse haven.

2018-06-26

DU: Blootstelling gevaarlijke stoffen

De Inspectie SZW (I-SZW, voorheen Arbeidsinspectie) heeft blootstelling tot speerpunt in haar programma benoemd. Onderzoek leert dat drie tot vierduizend sterfgevallen per jaar door werkgerelateerde kanker optreden.

2018-06-20

Bestuursbenoemingen Deltalinqs

Frans van de Noort (chief operations officer Eneco Groep) heeft zitting genomen in het bestuur van Deltalinqs. Hij heeft de zetel overgenomen van Frits Bruijn (Uniper) en vertegenwoordigt de kernsector energie.

2018-06-12

Rotterdamse werkgevers en werknemers werken samen aan Sociale Innovatie: project RISI gestart

Havenbedrijf Rotterdam, ondernemersorganisatie Deltalinqs en vakbond CNV Vakmensen starten het Rotterdams Initiatief Sociale Innovatie (RISI).

2018-06-11

Marcel Galjee (AkzoNobel): Ook na 2030 een levendige industrie

Marcel Galjee (AkzoNobel Specialty Chemicals) is ambassadeur van de LOC Elektrificatie.

2018-06-08

Winnaars van het Rotterdams Havenevenement 2018

Diverse talenten die werken of leren in de Rotterdamse haven zijn vanavond in de schijnwerpers gezet tijdens de feestelijke lustrumeditie van het Rotterdams Havenevenement.

2018-05-31

Implementatie AVG binnen Deltalinqs

Op 25 mei jongstleden is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing geworden. Deze veel omvattende Europese regelgeving beoogt de positie van natuurlijke personen te versterken met betrekking tot de bescherming van hun persoonsgegevens (privacy).

2018-05-31

Veiligheidsonderzoek cybersecurity

Havenbedrijf Rotterdam, FERM (samenwerking Havenbedrijf Rotterdam, Zeehavenpolitie en Deltalinqs), SmartPort, Haagse Hogeschool en Avans Hogeschool starten 4 juni aanstaande met een grootschalig veiligheidsonderzoek naar cybersecurity in de Rotterdamse Haven.

2018-05-31

Sociale Innovatie

De noodzaak tot een energietransitie en de toenemende digitalisering zullen de Rotterdamse haven in verandering brengen. Over de wijze waarop en de snelheid waarmee zullen meningen verschillen, maar iedereen weet dat het anders moet en innovaties noodzakelijk zijn.

2018-05-31

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn de meest gevaarlijke stoffen voor de leefomgeving, die kunnen vrijkomen in de industrie via lucht en water. Het inzichtelijk maken en het terugdringen daarvan heeft momenteel de volle aandacht van het bevoegd gezag.

2018-05-31

Ontgassingsverbod voor de binnenvaart

Er komt een landelijk ontgassingsverbod voor binnenvaarttankschepen. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wil dat de gemaakte internationale afspraken halverwege 2020 in Nederland zijn ingevoerd.

2018-05-30

Nieuw buitengewoon lid: Teqoia

Teqoia, een netwerk van technisch specialisten die toptalenten op MBO+, HBO of WO werk- en denkniveau werven en detacheren, wordt per 1 juni 2018 buitengewoon lid van Deltalinqs.

2018-05-30

Investering state-of-the-art onderwijsinfrastructuur: 3,3 miljoen

Het project ‘Plant of the Future’ van het Scheepvaart en Transport College (STC) is een investering van maar liefst 3,3 miljoen in de Oefenfabriek in Brielle.

2018-05-29

Masterclass explosieveiligheid - KWA

Hoe houden we explosieveiligheid praktisch? Wat moet er allemaal onderdeel zijn van het explosieveiligheidsdocument? En hoe vertaal ik dit alles op een goede manier naar de praktijk?

2018-05-21

Lustrumeditie Rotterdams Havenevenement: eerste finalisten zijn bekend

Op donderdag 7 juni a.s. vindt de vijfde editie van het Rotterdams Havenevenement plaats. Dit is jaarlijks hét moment waarop de Rotterdamse havengemeenschap jonge én iets minder jonge Rotterdamse haventalenten in het zonnetje zet.

2018-05-09

DEF Jaarbericht: ‘Van woorden naar daden’

Een duurzaam, toekomstbestendig en bloeiend bedrijfsleven in de Rotterdamse haven. Daar hebben leden en partners ook in 2017 hard aan gewerkt.

2018-05-09

Tussenoplossing: CO2 opslaan in lege gasvelden in de Noordzee

Willen we de doelen van het klimaatakkoord van Parijs halen, dan zullen we meer vaart moeten maken met de energietransitie.

2018-05-08

Gezocht: lastige reststromen

Op weg naar een circulaire industrie zoekt Deltalinqs Energy Forum doorlopend naar nieuwe wegen en initiatieven om dit doel te bereiken.

Meer nieuws

DeltaPORT Donatiefonds

Gedicht_Zuid-EDH_0474


Het DeltaPORT Donatiefonds (DPD) – het 'burenfonds' voor de haven – heeft in 2018 € 280.000,– in kas. Verenigingen, stichtingen en instellingen in en om de Rotterdamse haven komen in aanmerking voor een donatie. Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam en zeventig bedrijven uit de Rotterdamse haven werken samen in het fonds aan een mooie leefomgeving.