068617_ett_tankopslag096

Wij verbinden bedrijven in de Rotterdamse haven

port-of-rotterdam-view-between-pipes-at-a-gasterminal-hr

Concurrentiekracht begint bij goede randvoorwaarden

fva150417_sjorders_matrans637_0

Samen sterk voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat

054522_containerachterdek_mn-14

Wij staan voor de belangen van haven en industrie

Onderwijs &
Arbeidsmarkt
Milieu &
Duurzaamheid
Innovatieplatforms 
Infrastructuur &
Bereikbaarheid
Ondernemersklimaat 
Veiligheid &
Security

Nieuws

2018-03-08

Interessante Masterclass mededingingsrecht in de Rotterdamse haven

Op 6 maart 2018 vond de Masterclass 'Mededingingsregels en zaken doen in de haven; een lust of een last?' plaats. Dit onderwerp blijft actueel voor de leden van Deltalinqs, omdat de ACM onlangs heeft aangegeven ook de komende twee jaren de Nederlandse zeehavens als een speerpunt te beschouwen. De masterclass viel in twee onderdelen uiteen: Barbara Nijs, partner bij NautaDutilh, ging in op de regelgeving en een aantal praktijkvoorbeelden en Marius Rietdijk, gedragswetenschapper aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, gaf een aantal handvatten om compliance te realiseren.

2018-02-28

Geactualiseerde factsheet Kolen

Om de doelen van het Parijse Klimaatakkoord te halen, wordt vol ingezet op de energietransitie; de energiemix zal gaan veranderen en het aandeel van fossiele brandstoffen zal de komende jaren gaan afnemen.

2018-02-28

Overheidsdeelnemers op werkbezoek

Woensdag 21 februari brachten de overheidsdeelnemers van de PGS-werkgroepen een bezoek aan de bedrijven C. Steinweg Handelsveem BV en de Waalhaven Group.

2018-02-28

Succesvolle workshop geharmoniseerde incidentenprocedures

In het ‘Rode Boek’ staan richtlijnen beschreven voor harmonisatie van incidentenprocedures voor de bedrijven in het Rotterdamse Haven- en Industriegebied.

2018-02-26

PR-bijeenkomst DeltaPORT Donatiefonds

Het DeltaPORT Donatiefonds, het burenfonds van de haven, heeft in 2017 ruim 142 organisaties financieel ondersteund.

2018-02-23

Het Ondernemers Verkiezingsdebat van Rotterdam

Politieke keuzes spelen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat een grote rol. Welke partijen behartigen – na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 – de belangen van de ondernemers in het Rotterdamse haven- en industriegebied?

2018-02-23

Zeehavens, havenbedrijfsleven en Rijk ondertekenen Werkprogramma

Oproep aan minister IenW: voorkom eenzijdige, nationale beleidswijzigingen. De vijf Nederlandse zeehavens, het havenbedrijfsleven en de minister van IenW hebben op donderdag 22 februari 2018 in Hoek van Holland het Werkprogramma Zeehavens ondertekend.

2018-02-20

Drukbezochte Masterclass ZZS

Op 15 februari 2018 heeft Antea Group een masterclass verzorgd over Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) voor vijfentwintig leden van Deltalinqs.

2018-02-06

36e Havencongres Rotterdam – Picnic’s innovatieve logistiek centraal

Keynote spreker Havencongres Rotterdam Michiel Muller van Picnic: "Artificial intelligence en slimme algoritmes zorgen voor innovatieve logistiek."

2018-01-31

Resultaten Geluidmeetnet Maasvlakte bekend

De Europaweg, havenspoorlijn en de industrie op de Maasvlakte dragen in ongeveer gelijke mate bij aan geluidhinder in Westvoorne.

2018-01-31

Winterlezing 'Domino-Aanwijzing, wat nu?'

Deltalinqs, DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR), Huntsman en BP hebben op dinsdag 30 januari 2018 de Leren & Inspireren Winterlezing ‘Domino-aanwijzing, wat nu?’ verzorgd voor ruim 75 leden uit het Deltalinqs-netwerk.

2018-01-29

Havencongres Rotterdam: Make It Happen

Op 18 april vindt de 36e editie van het Havencongres Rotterdam plaats, waar positieve businessmodellen in een veranderende wereld centraal staan.

2018-01-26

Voorbereiding op de Brexit

De aandacht in de media voor de gevolgen van de Brexit neemt toe en dat is een goede zaak. Het is nog maar 14 maanden tot 29 maart 2019, Brexit Day. De urgentie is dan ook hoog.

2018-01-24

DeltaPORT Donatiefonds helpt Jenevermuseum met audiotour

Het Jenevermuseum en de Museummolen in Schiedam kunnen mede dankzij een forse financiële bijdrage van het DeltaPORT Donatiefonds een audiotour laten ontwikkelen.

2018-01-16

Deltalinqs Jaardiner: Geen toekomst zonder heden. Zonder bedrijvigheid geen toekomst.

Op het 18e Deltalinqs Jaardiner deelde voorzitter Steven Lak een krachtig statement: "Geen toekomst zonder heden. Zonder bedrijvigheid geen toekomst."

2018-01-16

Q. Magazine

Samenwerken, kennisdelen en continue ontwikkelen zijn kritische succesfactoren voor elke onderneming in de Rotterdamse haven. Q. is het jaarlijks magazine van Deltalinqs, waarin deze thema’s aan de orde komen.

2017-12-22

Fit for Work

Om veiligheid en vitaliteit te borgen worden er in het havengebied regelmatig alcohol- en drugstesten afgenomen. Maar mag dat eigenlijk wel?

2017-12-21

Nieuw lid: Jacobs Nederland B.V.

Per 1 januari 2018 begroet Deltalinqs als nieuw contractorlid: Jacobs Nederland B.V.

2017-12-21

Masterclass 'Omgevingsveiligheid onder de Omgevingswet'

Succesvolle masterclass modernisering omgevingsveiligheid.

2017-12-21

Alcohol- en drugscontroles in de haven horen er bij – of toch niet?

Het lijkt zo logisch. Gevaarlijke situaties moeten worden voorkomen, werken onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen (ADM) is verboden en dus is handhaving door controles noodzakelijk.

2017-12-21

Prettige feestdagen en een goed 2018

Het kantoor van Deltalinqs is gesloten van maandag 25 december 2017 tot en met maandag 1 januari 2018.

2017-12-18

Ambitieuze verduurzamingsafspraken 2018 getekend

Partners binnen Deltalinqs Energy Forum hebben zich verbonden aan ambitieuze, nieuw vastgestelde verduurzamingsdoelen.

2017-12-07

Interactieve HR-sessie: een top haven- & industriecomplex

De Rotterdamse haven is in transitie. Ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, automatisering, energie en duurzaamheid zorgen ook voor grote veranderingen in de structuur en inhoud van het werk in de haven.

2017-12-01

Open Poort Prijswinnaars

De winnaars van de Open Poort Prijs 2017 zijn op 29 november 2017 tijdens een feestelijke bijeenkomst op het EIC Mainport Rotterdam (EIC) in Rozenburg bekend gemaakt.

2017-12-01

Nieuwe haventarieven voor drie jaar vastgelegd

De haventarieven voor de haven van Rotterdam zijn voor de komende drie jaar vastgesteld. De tarieven stijgen in die periode met 1% per jaar. Het vastleggen van de tariefontwikkeling voor drie jaar heeft de afgelopen periode de markt veel helderheid gegeven.

Meer nieuws

DeltaPORT Donatiefonds

Gedicht_Zuid-EDH_0474


Het DeltaPORT Donatiefonds (DPD) – het 'burenfonds' voor de haven – heeft in 2018 € 280.000,– in kas. Verenigingen, stichtingen en instellingen in en om de Rotterdamse haven komen in aanmerking voor een donatie. Deltalinqs leden en het Havenbedrijf Rotterdam werken samen in het fonds aan een mooie leefomgeving.