068617_ett_tankopslag096

Wij verbinden bedrijven in de Rotterdamse haven

port-of-rotterdam-view-between-pipes-at-a-gasterminal-hr

Concurrentiekracht begint bij goede randvoorwaarden

fva150417_sjorders_matrans637_0

Samen sterk voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat

054522_containerachterdek_mn-14

Wij staan voor de belangen van haven en industrie

Onderwijs &
Arbeidsmarkt
Milieu &
Duurzaamheid
Innovatieplatforms 
Infrastructuur &
Bereikbaarheid
Ondernemersklimaat 
Veiligheid &
Security

Nieuws

2018-01-31

Resultaten Geluidmeetnet Maasvlakte bekend

De Europaweg, havenspoorlijn en de industrie op de Maasvlakte dragen in ongeveer gelijke mate bij aan geluidhinder in Westvoorne.

2018-02-06

Korting deelname 36e Havencongres Rotterdam – Picnic’s innovatieve logistiek centraal

Keynote spreker Havencongres Rotterdam Michiel Muller van Picnic: "Artificial intelligence en slimme algoritmes zorgen voor innovatieve logistiek."

2018-01-31

Winterlezing 'Domino-Aanwijzing, wat nu?'

Deltalinqs, DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR), Huntsman en BP hebben op dinsdag 30 januari 2018 de Leren & Inspireren Winterlezing ‘Domino-aanwijzing, wat nu?’ verzorgd voor ruim 75 leden uit het Deltalinqs-netwerk.

2018-01-31

Leren & Inspireren: Masterclasses eerste halfjaar

Deltalinqs organiseert samen met de buitengewone leden twaalf masterclasses per jaar.

2018-01-29

Havencongres Rotterdam: Make It Happen

Op 18 april vindt de 36e editie van het Havencongres Rotterdam plaats, waar positieve businessmodellen in een veranderende wereld centraal staan.

2018-01-26

Voorbereiding op de Brexit

De aandacht in de media voor de gevolgen van de Brexit neemt toe en dat is een goede zaak. Het is nog maar 14 maanden tot 29 maart 2019, Brexit Day. De urgentie is dan ook hoog.

2018-01-24

DeltaPORT Donatiefonds helpt Jenevermuseum met audiotour

Het Jenevermuseum en de Museummolen in Schiedam kunnen mede dankzij een forse financiële bijdrage van het DeltaPORT Donatiefonds een audiotour laten ontwikkelen.

2018-01-16

Deltalinqs Jaardiner: Geen toekomst zonder heden. Zonder bedrijvigheid geen toekomst.

Op het 18e Deltalinqs Jaardiner deelde voorzitter Steven Lak een krachtig statement: "Geen toekomst zonder heden. Zonder bedrijvigheid geen toekomst."

2018-01-16

Q. Magazine

Samenwerken, kennisdelen en continue ontwikkelen zijn kritische succesfactoren voor elke onderneming in de Rotterdamse haven. Q. is het jaarlijks magazine van Deltalinqs, waarin deze thema’s aan de orde komen.

2017-12-22

Fit for Work

Om veiligheid en vitaliteit te borgen worden er in het havengebied regelmatig alcohol- en drugstesten afgenomen. Maar mag dat eigenlijk wel?

2017-12-21

Nieuw lid: Jacobs Nederland B.V.

Per 1 januari 2018 begroet Deltalinqs als nieuw contractorlid: Jacobs Nederland B.V.

2017-12-21

Masterclass 'Omgevingsveiligheid onder de Omgevingswet'

Succesvolle masterclass modernisering omgevingsveiligheid.

2017-12-21

Alcohol- en drugscontroles in de haven horen er bij – of toch niet?

Het lijkt zo logisch. Gevaarlijke situaties moeten worden voorkomen, werken onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen (ADM) is verboden en dus is handhaving door controles noodzakelijk.

2017-12-21

Prettige feestdagen en een goed 2018

Het kantoor van Deltalinqs is gesloten van maandag 25 december 2017 tot en met maandag 1 januari 2018.

2017-12-18

Ambitieuze verduurzamingsafspraken 2018 getekend

Partners binnen Deltalinqs Energy Forum hebben zich verbonden aan ambitieuze, nieuw vastgestelde verduurzamingsdoelen.

2017-12-07

Interactieve HR-sessie: een top haven- & industriecomplex

De Rotterdamse haven is in transitie. Ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, automatisering, energie en duurzaamheid zorgen ook voor grote veranderingen in de structuur en inhoud van het werk in de haven.

2017-12-01

Open Poort Prijswinnaars

De winnaars van de Open Poort Prijs 2017 zijn op 29 november 2017 tijdens een feestelijke bijeenkomst op het EIC Mainport Rotterdam (EIC) in Rozenburg bekend gemaakt.

2017-12-01

Nieuwe haventarieven voor drie jaar vastgelegd

De haventarieven voor de haven van Rotterdam zijn voor de komende drie jaar vastgesteld. De tarieven stijgen in die periode met 1% per jaar. Het vastleggen van de tariefontwikkeling voor drie jaar heeft de afgelopen periode de markt veel helderheid gegeven.

2017-11-29

‘Rode Boek’ geeft richtlijnen

Het ‘Rode Boek’ geeft leden van de BRZO-bedrijven richtlijnen voor hun optreden bij incidenten.

2017-11-24

Ledenvergadering 'Havenlobby'

Tijdens de halfjaarlijkse ledenvergadering van 21 november jl. in het EIC Mainport Rotterdam is de begroting voor 2018 goedgekeurd met het besluit de contributie wederom niet te verhogen en is een presentatie gehouden over enkele actuele dossiers.

2017-11-24

Masterclass 'Industrie 4.0 leiden of lijden; duurzame inzetbaarheid in de haven'

Tot je 67ste gezond, gemotiveerd én productief werken, hoe pak je dat aan?

2017-11-24

Het Chemieloket in de haven

Het Chemieloket is een loket dat de ondernemer in de chemie helpt waar hij tegen belemmeringen in wet- en regelgeving aanloopt bij innovatieve investeringen of hoge regeldruklasten.

2017-11-20

Havenberoepen centraal bij McPort Event in EIC

Op woensdag 15 en donderdag 16 november vond in het EIC Mainport Rotterdam in Rozenburg het McPort Event plaats.

2017-11-16

Belang Nationaal Programma Elektrificatie onderstreept

De industrie moet de samenwerking met de energiesector omarmen en gezamenlijk de business case richting de overheid uitdragen, aldus Kees Jan Rameau, bestuurslid Eneco.

2017-11-15

Ronde Tafel Brexit

Afgelopen maandag heeft Deltalinqs een round table georganiseerd over de consequenties van de Brexit voor de Rotterdamse haven.

Meer nieuws

DeltaPORT Donatiefonds

Gedicht_Zuid-EDH_0474


Het DeltaPORT Donatiefonds (DPD) – het 'burenfonds' voor de haven – heeft in 2018 € 280.000,– in kas. Verenigingen, stichtingen en instellingen in en om de Rotterdamse haven komen in aanmerking voor een donatie. Deltalinqs leden en het Havenbedrijf Rotterdam werken samen in het fonds aan een mooie leefomgeving.