Slider homepage www.2

Wij verbinden bedrijven in de Rotterdamse haven

Slider homepage www.4

Concurrentiekracht begint bij goede randvoorwaarden

Slider homepage www.1

Samen sterk voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat

Slider homepage www.3

Wij staan voor de belangen van haven en industrie

Nieuws

Hoge elektriciteitskosten jagen industrie weg uit Nederland

Dat stelt Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs in een reactie op de kamerbrief van minister Adriaansens over het onderzoek naar elektriciteits- en netwerkkosten van woensdag 3 april. In deze brief geeft de minister van EZK aan dat de totale elektriciteitskosten in 2024 voor grootverbruikers in Duitsland, Frankrijk en België naar schatting tussen de 15% en 66% lager liggen dan in Nederland. “Samen met de onzekerheid over de ontwikkeling van de nettarieven in de toekomst heeft dit een extreem negatieve impact op de concurrentiepositie voor de Nederlandse industrie. Het verlamt de energie-intensieve industrie in Nederland en helpt de verduurzaming niet. In het beste geval zullen bedrijven hun klimaatplannen uitstellen, in het ergste geval stoppen ze hun productie in Nederland en schalen ze die elders op. Daar schiet het klimaat niets mee op, integendeel.”

Ledenonderzoek Deltalinqs van start

In de afgelopen periode hebben wij op verschillende manieren ons voornemen van het uitvoeren van een ledenonderzoek aangekondigd. Dit onderzoek bevat een vragenlijst waarin wij u vragen om uw mening over thema’s als: vertrouwen in de toekomst van het haven- en industrieel complex, noodzakelijk leiderschap, de verschillende transities waar wij mee te maken hebben, de license to operate en rol die Deltalinqs hierin volgens u zou moeten spelen. Ook de tevredenheid over onze dienstverlening komt in het onderzoek aan de orde.

Rotterdamse partners: samen arbeidsmarkt meer richten op energietransitie

Onderwijsinstellingen, Deltalinqs, gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam hebben de handen ineengeslagen om een oplossing te vinden voor de voortdurende krapte op de arbeidsmarkt. Zij willen zo de energietransitie in de Rotterdamse haven op tempo houden. Na een jaar zijn de eerste resultaten bereikt: een nieuwe studierichting voor de energietransitie, een goed bezocht digitaal platform met banenwijzer en 100 baangaranties voor jongeren uit Rotterdam-Zuid. 

Opschaling grondstoffen circulaire plastics

De overstap van plastic dat is gemaakt uit fossiele grondstoffen, naar circulaire plastics, heeft veel klimaatvoordelen. Maar, zo becijferde KPMG, vraag en aanbod van grondstoffen voor circulaire plastics in 2030 lopen fors uiteen. Hoe lossen we dat op? Daarover werden Deltalinqs-leden bijgepraat door Simone van Tongeren (Deltalinqs), Monique de Moel (Havenbedrijf Rotterdam), Mark Intven (VNCI) en Lawrence Bolte (KPMG), tijdens het webinar Circulaire Plastics.

Meer nieuws

DeltaPORT Donatiefonds (DPD)

PR-bijeenkomst DPD 2023_367x276


Het DeltaPORT Donatiefonds, het 'burenfonds' van de Rotterdamse haven, heeft in 2022 ruim € 300.000,- in kas. Verenigingen, stichtingen en instellingen in en om de Rotterdamse haven komen in aanmerking voor een donatie. Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam en 75 bedrijven uit de Rotterdamse haven werken samen in het fonds aan een mooie leefomgeving.