068617_ett_tankopslag096

Wij verbinden bedrijven in de Rotterdamse haven

port-of-rotterdam-view-between-pipes-at-a-gasterminal-hr

Concurrentiekracht begint bij goede randvoorwaarden

fva150417_sjorders_matrans637_0

Samen sterk voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat

054522_containerachterdek_mn-14

Wij staan voor de belangen van haven en industrie

Onderwijs &
Arbeidsmarkt
Milieu &
Duurzaamheid
Innovatieplatforms 
Infrastructuur &
Bereikbaarheid
Ondernemersklimaat 
Veiligheid &
Security

Nieuws

2020-03-30

Facetbestemmingsplan ‘Geluid haven’

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om een facetbestemmingsplan geluid op te stellen voor het haven- en industriegebied van Rotterdam. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Facetbestemmingsplan Geluid havengebied Rotterdam is vrijgegeven voor terinzagelegging.

2020-04-01

Ledencontacten

De verbinding met ons netwerk is voor ons van groot belang en een kritische succesfactor voor ons resultaat. Daarom bezoeken onze beleidsadviseurs elk jaar een groot deel van onze leden om met hen van gedachten te wisselen over actuele thema’s en de wensen ten aanzien van onze dienstverlening.

2020-04-01

De haven Duizendknoopvrij

De Duizendknoop is een sterke plant die meerdere centimeters per dag groeit en zich dwars door asfalt, funderingen, kades en leidingen boort. Ook in de Rotterdamse haven geeft de plant forse problemen en ondervinden we economische en ecologische schade. Verdere verspreiding moet daarom worden tegengegaan en aanwezige Duizendknopen uitgeroeid.

2020-04-01

Deltalinqs-medewerkers werken tot en met 28 april vanuit huis

In verband met het verlengen van alle Coronamaatregelen tot en met 28 april 2020 door het kabinet, werken alle Deltalinqs-medewerkers tot die tijd en voor zover mogelijk vanuit huis.

2020-03-31

Update Coronavirus (COVID-19) en haven van Rotterdam

De Port Health Authority Rotterdam houdt zich bezig met de bestrijding van infectieziekten in de haven van Rotterdam. Het Haven Coördinatie Centrum is het aanspreekpunt voor schepen, bemanning en overige partijen die werkzaam zijn in de haven van Rotterdam.

2020-03-30

Coronamonitor

Het Coronavirus en de maatregelen die het kabinet getroffen heeft om de verspreiding ervan te beperken, zullen grote economische gevolgen hebben. Hoe groot die zijn, is echter zeer onzeker. Actuele onderbouwde informatie is een absolute voorwaarde om effectief te kunnen reageren op de economische impact en de gevolgen voor de arbeidsmarkt. Samenwerking tussen zowel de overheid, het bedrijfsleven als onderwijs is nodig om optimaal te kunnen reageren en anticiperen op de huidige en verwachte ontwikkelingen.

2020-03-30

David Peters (Stedin): "Focus verleggen naar duurzaam energie- en productiesysteem"

Met vijf ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Climate Program afgesproken om in 2020 te werken aan de nieuwe energiemix & infrastructuur, alternatieve brandstoffen & energiedragers en een circulaire haven & industrie. Allemaal met als doel een succesvolle energie- en grondstoffentransitie te realiseren.

2020-03-25

Handreiking wal-schip interface VNPI-VNCI-VOTOB-Deltalinqs

Binnen de Deltalinqs-commissie Natte Bulk Terminals is afgestemd hoe om te gaan met de afhandeling van zeeschepen en dan met name de 'ship-shore interface', nu ten gevolge van de Coronamaatregelen zaken toch iets scherper moeten worden ingericht.

2020-03-23

Ondersteuning Rotterdamse ondernemers bij impact Coronacrisis

De gemeente Rotterdam is samen met de landelijke overheid keihard aan het werk om de gevolgen van het Coronavirus voor ondernemers zoveel mogelijk te beperken. Op dit moment zijn zij druk bezig om de impact van de landelijke economische maatregelen te inventariseren en de praktische uitvoering ervan te regelen. 

2020-03-20

Subsidies verduurzaming industrie

Deze periode waarin veel regulier werk niet door kan gaan, biedt wellicht aan sommigen de kans om zich te richten op een subsidieaanvraag voor een verduurzamingsproject.

2020-03-20

Wat zijn vitale processen en beroepen in de haven?

Er leven vragen bij ondernemers in de haven of zij eveneens deel uitmaken van een vitaal proces of dat zij mensen in dienst hebben die een cruciaal beroep uitoefenen en of die medewerkers daarom recht hebben op kinderopvang tijdens de COVID-19 virus uitbraak. De Rijksoverheid heeft naar aanleiding van de uitbraak van het COVID-19 virus bepaald dat er in Nederland cruciale beroepen en vitale processen zijn die doorgang moeten blijven vinden. Wat de Rijksoverheid daaronder verstaat, leest u hier.

2020-03-10

Logistieke Alliantie: Digitalisering, verduurzaming en modal shift volop in beeld

Begin 2019 besloten achttien bedrijfslevenpartijen actief in het logistieke systeem de handen ineen te slaan. Doel van de samenwerking is om in 2040 een competitief, veilig en duurzaam logistiek systeem te hebben, dat werkt voor Nederland in een internationaal onzekere omgeving. En dat doel is vastgelegd in een gezamenlijk visiedocument. Sindsdien heeft de alliantie niet stilgezeten.

2020-02-28

Herziening Faunabeheerplan meeuwen vertraagd

De beheersing van het gevaar en risico van meeuwen op bedrijfsterreinen staan beschreven en verantwoord in het Faunabeheerplan 'Meeuwen havengebieden van Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam'. Op basis van het Faunabeheerplan kan een ontheffing worden aangevraagd om maatregelen uit te voeren.

2020-02-28

Leren & Inspireren eerste helft 2020

Voor de eerste helft van 2020 hebben we weer een aantal bijzondere bijeenkomsten gepland staan, waaronder het Event Vicoma 'Vattenfall Solar Team & Ioniqa' met ons buitengewoon lid Vicoma Engineering op 19 maart 2020 rondom de thema's duurzaamheid, teamwork en doorzettingsvermogen.

2020-02-28

Training Rijnmonds Leiderschap

De training uit het basispakket 'Anders kijken naar Veiligheid, Cultuur en Rijnmonds Leiderschap' van 11 februari 2020 was alweer de achttiende training uit het basispakket in samenwerking met Petronel Bijlsma van FirmLeaders.

2020-02-28

FERM Port Cyber Café: cybersecurity in het OT-domein

Op donderdag 6 februari vond het eerste FERM Port Cyber Café van 2020 plaats. Het jongste evenement in onze serie bijeenkomsten stond in het teken van cybersecurity in het Operationele Technologie(OT-)domein, met presentaties van het Cyber Resilience Team en Shell. 

2020-02-26

Deltalinqs zoekt per direct een fulltime communicatieadviseur

Deltalinqs is per direct op zoek naar een fulltime communicatieadviseur die gemakkelijk beweegt in een politiek-bestuurlijke én een ondernemersomgeving en zelfstandig collega’s, de directeur en het bestuur ondersteunt; met een goed gevoel voor wat er in de Rotterdamse haven en industrie speelt en een brede interesse.

2020-02-26

Bedrijven gul voor buren van de haven

Bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied én het Havenbedrijf Rotterdam hebben vorig jaar ruim € 300.000,- beschikbaar gesteld voor goede doelen in gemeenten om het havengebied. Zonder de bijdragen, die zijn uitgekeerd via het DeltaPORT Donatiefonds, zouden veel projecten niet zijn geslaagd.

2020-02-26

Masterclass Vervoersmanagement

In april 2019 haalde de Raad van State een streep door het vervoersmanagement zoals de Rotterdamse bedrijven het kenden. Voorschriften werden geschrapt en uit de vergunning gehaald. Vervoersmanagement komt echter terug en mogelijk sneller dan verwacht. De overheid biedt bedrijven nu de kans om het nieuwe beleid mede vorm te geven.

2020-02-14

H-vision: nieuwe directeur en nieuwe fase

Peter de Weijs is de nieuwe projectdirecteur van H-vision. De Weijs, die vergelijkbare rollen had bij Rijkswaterstaat, TenneT en Gasunie, ziet uit naar de nieuwe fase van het project.

2020-02-14

Aantrekkelijk om over te stappen op Rotterdamse wind

Voor veel bedrijven in de Rotterdamse havensector kan het interessant zijn om over te stappen op elektriciteit uit Rotterdamse wind. Je bespaart dan niet alleen CO2, je bent ook aantrekkelijker voor grote multinationals als zakenpartner.

2020-02-14

Word jij onze nieuwe collega projectleider circulair?

Voor het Deltalinqs Climate Program zijn wij op zoek naar een fulltime junior projectleider circulair, met kennis van en affiniteit met de energietransitie in de Rotterdamse haven en industrie, met name gericht op de circulaire industrie. Iemand die zelfstandig en snel nieuwe onderwerpen aanpakt, proactief en resultaatgericht is en beschikt over organisatietalent.

2020-02-14

Informatiebijeenkomst subsidies verduurzaming industrie

Op 17 februari 2020 heeft minister Wiebes de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang SDE++ en eerste openstelling SDE++ 2020. Deze regeling is een verbreding ten opzichte van de SDE+-regeling: nu gaat het niet alleen om duurzame energie, maar om het bereiken van CO2-reductie. Op maandagmiddag 9 maart 2020 wordt door Deltalinqs Climate Program, RVO, Ministerie van EZK en Havenbedrijf Rotterdam een speciale informatiebijeenkomst gehouden over deze en andere regelingen.

2020-02-14

Handelsmissie energietransitie naar Texas, USA

Benieuwd hoe ze in Houston, USA, omgaan met de energietransitie? Wederzijdse investeringsmogelijkheden verkennen of nieuwe technologieën bespreken? Ga dan mee met de handelsmissie onder leiding van premier Mark Rutte, van 20 tot en met 24 april 2020.

2020-02-14

Green Leaders bijeen voor duurzaam bedrijfsleven

Meer dan zestig leiders uit het bedrijfsleven kwamen begin februari samen op uitnodiging van het platform duurzaam bedrijfsleven. Tijdens de bijeenkomst kreeg de CEO van Greenchoice de Green Leaders Impact award.

2020-02-10

Grote groei vrachtwagens op LNG

Tussen nu en 2030 moet het aantal Nederlandse vrachtwagens op (bio)LNG groeien van 558 naar ruim 7.000. Een van de manieren om dit te stimuleren is een subsidie op het tanken van LNG, een maatregel die per 1 januari 2020 is ingegaan.

2020-02-10

Opleiding Energietransitie

Deltalinqs Climate Program organiseert dit voorjaar opnieuw een vierdaagse Deltalinqs-opleiding Energietransitie. In de cursus komt aan bod hoe je praktisch invulling geeft aan de technologische uitdagingen én de commerciële kansen die de veranderingen bieden.

2020-02-07

Afspraken voor verduurzaming 2020

Samen naar een toekomstbestendig, duurzaam en slim Haven en Industrieel Complex. Dat is het motto waaronder bedrijven, overheden, netbeheerders en kennisinstellingen de handen ineenslaan voor verduurzaming van het Rotterdamse havengebied.

2020-01-31

Deltalinqs-uitgaven 2020

Tijdens haar Jaardiner heeft Deltalinqs drie nieuwe uitgaven gelanceerd: een samenvatting van de nieuwe Strategische Agenda 2020-2025, het Deltalinqs Jaarbericht 2019 en het Q. magazine 2020.

2020-01-31

Bestuursbenoeming Deltalinqs

Per 14 januari 2020 heeft Patrick van der Voort (Vopak) zitting genomen in het bestuur van Deltalinqs. Hij heeft de zetel van de kernsector natte bulk overgenomen van Jan Bert Schutrops.

2020-01-31

Nieuw lid: Adriaanse van der Weel advocaten

Per 1 januari 2020 heeft Adriaanse van der Weel advocaten zich als buitengewoon lid aangesloten bij Deltalinqs. Adriaanse van der Weel advocaten heeft naast een kantoor in Rotterdam nog vestigingen in Middelburg en Terneuzen en is met zo'n 25 advocaten het grootste kantoor van Zeeland.

2020-01-31

38e Havencongres Rotterdam: Port of Rotterdam ready for the future

De toegevoegde waarde van een haven wordt niet meer gemeten aan de volumes in en door de haven, maar wordt steeds meer bepaald door andere zaken. De mate waarin je als haven gedigitaliseerd bent en er data beschikbaar is om de processen en stromen in de haven te optimaliseren, maken meer en meer de sterke haven van de toekomst.

2020-01-31

Blootstelling en openen procesequipment

Deltalinqs heeft samen met VOMI (branchevereniging van dienstverlenende ondernemers in de procesindustrie) op 28 januari 2020 een workshop in het kader van Deltalinqs ‘University’ gehouden met als thema: blootstelling en openen procesequipment. Tijdens deze workshop is het gehele spectrum aan blootstelling, van acuut tot langdurig, behandeld.

2020-01-29

Eerste stap naar ADM-controles

U heeft er al in het nieuws over kunnen lezen en ook onze inmiddels oud-voorzitter Steven Lak heeft het genoemd in zijn speech tijdens het Deltalinqs Jaardiner. Na lang aandringen met diverse partijen en lobbyen is een eerste horde genomen in het kunnen controleren op alcohol-, drugs- en medicijngebruik (ADM).

2020-01-29

Jongeren nemen kijkje in de wereld van de procestechniek

Vorige week (20-24 januari) stond in het teken van de Week van de Procestechniek. In de regio Rijnmond gingen circa 900 leerlingen van 22 scholen in het voortgezet onderwijs op bezoek bij verschillende bedrijven.

2020-01-27

Masterclass Onderhoudsrisico’s & juridische consequenties bij ageing van installatie!

Jouko Barensen van Ploum heeft verteld wat in zijn algemeenheid verwacht kan worden van het optreden van de overheid op het gebied van ageing. Er zijn verschillen tussen bestuursrechtelijke handhaving en strafrechtelijke handhaving.

2020-01-23

Deltalinqs Jaardiner: Zonder haven geen welzijn

Tijdens het 20e jaardiner van Deltalinqs heeft scheidend voorzitter in zijn jaarrede een duidelijke boodschap afgegeven. De ondernemingen in de mainport Rotterdam leveren een enorme bijdrage aan de economie. Zo’n 400.000 banen zijn direct en indirect verbonden aan de mainport en derhalve eten een kleine miljoen gezinnen ervan.

2020-01-22

Steven Lak ontvangt Grootanker

Tijdens het 20e Jaardiner van Deltalinqs, op maandag 20 januari 2020, heeft vertrekkend voorzitter Steven Lak, als dank voor zijn bijzonder onderscheidende en langjarige inzet voor het havenbedrijfsleven, het Grootanker van de Haven van Rotterdam uitgereikt gekregen.

2020-01-07

Bedrijfsleven wil realisme bij potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen

De provincie Zuid-Holland heeft het afgelopen najaar haar beleid over de omgang met (potentieel) Zeer Zorgwekkende Stoffen ((p)ZZS) gepubliceerd. Het bedrijfsleven vertegenwoordigd door Deltalinqs, VNCI, VNPI, VOTOB en Havenbedrijf Rotterdam heeft met een brief daarop gereageerd en gevraagd om een realistische aanpak.

2019-12-31

Winterlezing Communicatie & Reputatie

Een breed draagvlak is cruciaal voor een succesvolle mainport Rotterdam. Met dit als achtergrond doet het Havenbedrijf Rotterdam sinds 2015 eens per twee jaar onderzoek naar de reputatie van de mainport Rotterdam onder omwonenden en het algemene publiek in Nederland.

2019-12-31

Nieuw lid: innocent

Per 1 januari 2020 sluit innocent zich aan als lid bij Deltalinqs. Op de Kop van de Beer (randje Europoort) bouwt innocent één van de nieuwste aanwinsten in het Rotterdamse havengebied: de blender.

2019-12-31

Workshop ATEX

ATEX staat voor ATmophères EXplosibles en is synoniem voor een aantal Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden. In Deltalinqs ‘University’ verband is op 3 december 2019 een workshop over dit onderwerp georganiseerd.

2019-12-31

Masterclass Chroom-6 metingen

Tijdens de Chroom-6 masterclass van Deltalinqs op 12 december 2019 sprak Jan Kegelaer (RPS Nederland) over de zin en onzin van Chroom-6 metingen. De wettelijke richtlijn voor het uitvoeren van Chroom-6 analyses ontbreekt op dit moment. Vanuit de markt zijn diverse methodieken ontwikkeld waarbij het lastig is deze te vergelijken.

2019-12-31

Bestuursbenoemingen Deltalinqs

Eind 2019 hebben twee nieuwe bestuursleden zitting genomen in het bestuur van Deltalinqs.

2019-12-31

Atzo Nicolaï nieuwe voorzitter Deltalinqs en RPPC

Atzo Nicolaï wordt de nieuwe voorzitter van Deltalinqs (de Rotterdamse ondernemersorganisatie voor de haven en industrie) en de Rotterdam Port Promotion Council (RPPC). De besturen van Deltalinqs en RPPC hebben daar unaniem mee ingestemd. Hij begint 1 januari 2020 en zal 20 januari aanstaande tijdens het Deltalinqs-jaardiner het voorzitterschap overnemen van Steven Lak, die vanaf 2012 deze rol heeft vervuld.

2019-12-20

Ambities 2020 vastgelegd in vijf LOC's

Samen naar een toekomstbestendig, duurzaam en slim Haven en Industrieel Complex. Dat is het motto waaronder bedrijven, overheden, netbeheerders en kennisinstellingen de handen ineenslaan voor verduurzaming van het Rotterdamse havengebied. Tijdens de drukbezochte eindejaarsbijeenkomst van het Deltalinqs Climate Program zijn met veel enthousiasme en optimisme vijf nieuwe Letters of Cooperation (LOC's) voor het jaar 2020 getekend.

2019-12-20

LOC 5: Circulaire Haven en Industrie

In een circulaire economie bestaan afvalstoffen niet. De deelnemers en partners in het Deltalinqs Climate Program werken daarom innovatieve mogelijkheden uit in concrete businesscases voor circulaire integratie van beschikbare reststromen. Uitgangspunt is de opgevangen CO2 later als grondstof te gebruiken.

2019-12-20

LOC 4: Waterstof

Waterstof speelt zeer waarschijnlijk een grote rol in de energiemix van de toekomst. Vooral bij hogetemperatuurprocessen is de inzet van elektriciteit niet voldoende om de gevraagde warmte voor de industrie te leveren.

2019-12-20

LOC 3: Elektrificatie

Elektrificatie van de industrie maakt grootschalige CO2-reductie mogelijk. Dit biedt op korte termijn verduurzamingsmogelijkheden voor industriële processen, operaties en het transport in de haven.

2019-12-20

LOC 2: Energiemix & Infrastructuur in de Transport & Overslag

Rotterdam als proeftuin voor zero-emissie-transport. Daar zetten de deelnemers en partners in het Deltalinqs Climate Program zich voor in door concrete pilots uit te zetten bij de terminals in het Haven Industrieel Complex. Ook is het de bedoeling de roadmap Duurzaam Zwaar Wegtransport te activeren en/of te implementeren.

Meer nieuws

DeltaPORT Donatiefonds (DPD)

DPD-bijeenkomst_klein


Het DeltaPORT Donatiefonds – het 'burenfonds' voor de haven – heeft in 2019 € 275.000,– in kas. Verenigingen, stichtingen en instellingen in en om de Rotterdamse haven komen in aanmerking voor een donatie. Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam en zeventig bedrijven uit de Rotterdamse haven werken samen in het fonds aan een mooie leefomgeving.