068617_ett_tankopslag096

Wij verbinden bedrijven in de Rotterdamse haven

port-of-rotterdam-view-between-pipes-at-a-gasterminal-hr

Concurrentiekracht begint bij goede randvoorwaarden

fva150417_sjorders_matrans637_0

Samen sterk voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat

054522_containerachterdek_mn-14

Wij staan voor de belangen van haven en industrie

Onderwijs &
Arbeidsmarkt
Milieu &
Duurzaamheid
Innovatieplatforms 
Infrastructuur &
Bereikbaarheid
Ondernemersklimaat 
Veiligheid &
Security

Nieuws

2018-04-20

SmartPort verlengd tot 2023 & TNO & Deltares ondertekenen mee als nieuwe kennispartners

SmartPort, het kennisinstituut van de haven van Rotterdam, vierde het driejarig bestaan in ‘Lantaren Venster’ - met genodigden uit het Rotterdamse havenbedrijfsleven, wetenschap, lokale en nationale overheid. SmartPort ontwikkelt kennis benodigd voor de complexe transities in energie en digitalisering in het Rotterdams havengebied. SmartPort heeft in de afgelopen drie jaar, zeventig projecten ontwikkeld, met een omvang van 35 miljoen euro in samenwerking met meer dan honderd bedrijven in en om de Rotterdams haven.

2018-04-10

Word jij onze nieuwe collega beleidsadviseur/secretaris?

Voor het domein infrastructuur & bereikbaarheid en de lidvereniging VRTO (Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators) zijn wij op zoek naar een fulltime beleidsadviseur/secretaris.

2018-04-09

Stemt u mee: RDM Training Plant genomineerd voor VeiligheidsCoalitie van het Jaar

De RDM Training Plant is naast HSELife en Vopak, Verwater en Sam Safety genomineerd als één van de drie kanshebbers voor de prestigieuze prijs ‘VeiligheidsCoalitie van het Jaar’.

2018-04-05

Theo Olijve nieuwe directeur DT&S

Per 1 april 2018 is Theo Olijve namens Deltalinqs aangetreden als directeur van DT&S (Deltalinqs Training & Services). Hij volgt hiermee Cees Jan Asselbergs op die nog korte tijd aanblijft om zorg te dragen voor een goede overgang.

2018-03-29

Deltalinqs CEO-overleg: 'dilemma's voor commissarissen'

Afgelopen dinsdag 27 maart heeft voor de 6e maal het Deltalinqs CEO-overleg plaatsgevonden.

2018-03-29

Geactualiseerde factsheet Omgevingswet

De milieuwetgeving gaat volledig op de schop. De Omgevingswet is de basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving.

2018-03-28

Jos van Winsen (Shell): "We willen ons succesmodel delen."

Met acht 'Letters Of Cooperation' (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum afgesproken om in 2018 activiteiten voor verduurzaming van processen en reductie van CO2 uit te voeren.

2018-03-28

Veiligheid versus privacybescherming in de keten

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing en wordt actief gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

2018-03-22

Impact Brexit

Flexibele regelgeving en vergunningverlening zijn twee aandachtspunten waar het huidig kabinet een serieuze rol in kan spelen.

2018-03-22

Verfrissende Masterclass ‘Leadership Agility’

"Een verfrissende gids voor analyse en ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden, om uitmuntende resultaten te behalen met je team", zo introduceerde prof.dr. Ron Meyer de Masterclass 'Leadership Agility' van donderdag 15 maart 2018 aan de deelnemers.

2018-03-18

Het Rotterdams Ondernemers Verkiezingsdebat: Rotterdamse politiek economisch eensgezind

"Op veel punten zitten de partijen op dezelfde lijn", stelt Joost Eerdmans, wethouder en lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam. "Nu is de tijd om te depolitiseren en de consensus in actie om te zetten."

2018-03-18

Collectieve oplossing voor ‘AVG knelpunten’ in de haven: de Privacy Gedragscode

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat is Europese wetgeving die directe werking heeft op alle bedrijven in de EU.

2018-03-17

Op zoek naar de Havenwerker van het jaar 2018 m/v

Het Rotterdams Havenevenement viert op 7 juni 2018 een lustrum en daar horen natuurlijk de finalisten bij van de 'Havenwerker m/v 2018', Jong Haventalent, de Marine Club Rotterdam-prijs en de SmartPort Scriptieprijs.

2018-03-16

DeltaPORT Donatiefonds helpt restauratie molen De Hoop

Het DeltaPORT Donatiefonds heeft met een forse financiële bijdrage het 'maalvaardig' maken van molen De Hoop in Abbenbroek dichterbij gebracht.

2018-03-15

DPD PR-bijeenkomst: samen optrekken

Het is een traditie geworden: de PR-bijeenkomst met ontvangers van donaties, het bestuur van het DeltaPORT Donatiefonds (DPD) en de lokale DPD-commissies in het afgelopen jaar.

2018-03-08

Masterclass mededingingsrecht in de Rotterdamse haven

Op 6 maart 2018 vond de Masterclass 'Mededingingsregels en zaken doen in de haven; een lust of een last?' plaats.

2018-02-28

Geactualiseerde factsheet Kolen

Om de doelen van het Parijse Klimaatakkoord te halen, wordt vol ingezet op de energietransitie; de energiemix zal gaan veranderen en het aandeel van fossiele brandstoffen zal de komende jaren gaan afnemen.

2018-02-28

Overheidsdeelnemers op werkbezoek

Woensdag 21 februari brachten de overheidsdeelnemers van de PGS-werkgroepen een bezoek aan de bedrijven C. Steinweg Handelsveem BV en de Waalhaven Group.

2018-02-28

Succesvolle workshop geharmoniseerde incidentenprocedures

In het ‘Rode Boek’ staan richtlijnen beschreven voor harmonisatie van incidentenprocedures voor de bedrijven in het Rotterdamse Haven- en Industriegebied.

2018-02-26

PR-bijeenkomst DeltaPORT Donatiefonds

Het DeltaPORT Donatiefonds, het burenfonds van de haven, heeft in 2017 ruim 142 organisaties financieel ondersteund.

2018-02-23

Het Ondernemers Verkiezingsdebat van Rotterdam

Politieke keuzes spelen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat een grote rol. Welke partijen behartigen – na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 – de belangen van de ondernemers in het Rotterdamse haven- en industriegebied?

2018-02-23

Zeehavens, havenbedrijfsleven en Rijk ondertekenen Werkprogramma

Oproep aan minister IenW: voorkom eenzijdige, nationale beleidswijzigingen. De vijf Nederlandse zeehavens, het havenbedrijfsleven en de minister van IenW hebben op donderdag 22 februari 2018 in Hoek van Holland het Werkprogramma Zeehavens ondertekend.

2018-02-20

Drukbezochte Masterclass ZZS

Op 15 februari 2018 heeft Antea Group een masterclass verzorgd over Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) voor vijfentwintig leden van Deltalinqs.

2018-02-06

36e Havencongres Rotterdam – Picnic’s innovatieve logistiek centraal

Keynote spreker Havencongres Rotterdam Michiel Muller van Picnic: "Artificial intelligence en slimme algoritmes zorgen voor innovatieve logistiek."

2018-01-31

Resultaten Geluidmeetnet Maasvlakte bekend

De Europaweg, havenspoorlijn en de industrie op de Maasvlakte dragen in ongeveer gelijke mate bij aan geluidhinder in Westvoorne.

Meer nieuws

DeltaPORT Donatiefonds

Gedicht_Zuid-EDH_0474


Het DeltaPORT Donatiefonds (DPD) – het 'burenfonds' voor de haven – heeft in 2018 € 280.000,– in kas. Verenigingen, stichtingen en instellingen in en om de Rotterdamse haven komen in aanmerking voor een donatie. Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam en zeventig bedrijven uit de Rotterdamse haven werken samen in het fonds aan een mooie leefomgeving.