068617_ett_tankopslag096

Wij verbinden bedrijven in de Rotterdamse haven

port-of-rotterdam-view-between-pipes-at-a-gasterminal-hr

Concurrentiekracht begint bij goede randvoorwaarden

fva150417_sjorders_matrans637_0

Samen sterk voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat

054522_containerachterdek_mn-14

Wij staan voor de belangen van haven en industrie

Onderwijs &
Arbeidsmarkt
Milieu &
Duurzaamheid
Innovatieplatforms 
Infrastructuur &
Bereikbaarheid
Ondernemersklimaat 
Veiligheid &
Security

Nieuws

2019-11-28

Ledenvergadering: nieuwe Strategische Agenda 2020-2025 gepresenteerd

Tijdens de ledenvergadering op 26 november 2019 werd op bijzondere wijze het belangrijkste thema van de vergadering, de nieuwe Strategische Agenda 2020-2025, gepresenteerd. Havenverslaggever Jelle Gunneweg (RTV Rijnmond) nam de aanwezige leden mee in de zes nieuwe doelen van de Strategische Agenda door prikkelende vragen te stellen aan alle beleidsadviseurs van Deltalinqs. 

2019-12-02

Nieuwe leden: Van Oord en Allnex

Per 1 oktober 2019 is Van Oord aangesloten bij Deltalinqs als contractorlid. Koninklijke Van Oord is een Nederlands bedrijf en één van de grootste baggermaatschappijen van de wereld. De belangrijkste activiteiten van Van Oord zijn landaanwinning, de aanleg en het onderhoud van havens en vaarwegen, het beschermen van kusten en oevers en offshore werkzaamheden. Van Oord heeft vestigingen in meer dan twintig landen wereldwijd.

2019-12-02

Meer regie op het SOG-stelsel

VCA eist dat medewerkers specifieke kennis en kunde moeten hebben om specifieke risicovolle taken en werkzaamheden in een risicovolle omgeving uit te voeren. De SSVV Opleidingengids (SOG) biedt instructies, trainingen en opleidingen om aan deze eis te voldoen.

2019-12-02

FERM Port Cyber Café: menselijke factor en cyberhygiëne

Op donderdagmiddag 21 november 2019 vond in Brasserie La Cocotte alweer de laatste editie van het FERM Port Cyber Café in 2019 plaats. Moderator Chris van 't Hof trapte de bijeenkomst af door in vogelvlucht langs de eerste twaalf edities te gaan, waarin naast alle locaties vooral ook de eerder besproken onderwerpen aan bod kwamen. De gehele lijst met onderwerpen staat overigens ook op de website van FERM, inclusief alle verslagen per bijeenkomst.

2019-12-02

LEVI-dag: 'Beter leren van incidenten'

Een workshop waar je bij moet zijn!, zo werd de traditionele Deltalinqs ‘University’ LEVI (Leren van Incidenten)-dag van 5 november 2019 aangekondigd. De workshop ‘Beter leren van incidenten: een geluk bij een ongeluk’ werd gegeven door onderzoeksbureau Crisislab (prof. dr. Ira Helsloot en Jacco Vis MSc).

2019-12-02

Q&A-ontbijt Milieu en Duurzaamheid

Tijdens het Q&A-ontbijt nam beleidsadviseur Carla Jong de leden mee in haar domein milieu en duurzaamheid. Met als strategisch uitgangspunt 'Ruimte voor ondernemen binnen een gezonde en veilige omgeving' zet Deltalinqs zich in voor voldoende fysieke- en milieugebruiksruimte door te lobbyen voor realistische, werkbare wet- en regelgeving.

2019-11-28

Voorzitter Steven Lak ontvangt VRC-penning

De Rotterdamse cargadoors, verenigd in de VRC (Vereniging van Rotterdamse Cargadoors), hebben woensdag 27 november 2019 tijdens hun cargadoorsdiner Steven Lak de VRC-Penning toegekend.

2019-11-26

Halvering CO2-uitstoot met Rotterdams Klimaatakkoord

Voorzitter van de Rotterdamse Haven- en Industrietafel Alice Krekt zette namens de leden van de klimaattafel samen met wethouder Arjan van Gils (tijdens de bijeenkomst waargenomen door wethouder Barbara Kathmann) op 22 november haar handtekening onder het Rotterdams Klimaatakkoord.

2019-11-26

Waterstof versterkt circulariteit in Rotterdam

Deltalinqs, AVR en Tronox slaan de handen ineen en onderzoeken de haalbaarheid van een 5 MW elektrolyser met verwaarding van de geproduceerde waterstof, restwarmte én zuurstof. Dit onderzoek, e-THOR genaamd, wordt uitgevoerd door TNO en gesteund door SmartPort en de Topsectoren Energiestudies. De resultaten worden in mei 2020 verwacht.

2019-11-22

Taskforce opgericht voor infrastructuur voor de industrie

Hoe zorgen we ervoor dat de energie- en grondstoffentransitie niet stukloopt op een gebrek aan infrastructuur voor de industrie? Die vraag uit het Klimaatakkoord vormde het startsein voor de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie.

2019-11-21

Tien jaar Rotterdam Energy Port

Er is de afgelopen tien jaar veel bereikt op het gebied van energietransitie in de Rotterdamse haven, nu is het tijd voor versnelling en opschaling. Dat is de conclusie van alweer de tiende editie van de Rotterdam Energy Port die op 6 november 2019 plaatsvond. Een korte terugblik.

2019-11-21

Samen werken aan elektrificatie van de industrie

Elektrificatie is een belangrijke verduurzamingsoptie voor de industrie. Om projecten op dit gebied aan te jagen organiseert FME op 5 december de bijeenkomst Power to accelerate industrial electrification. Tijdens de bijeenkomst staan kennisdeling en samenwerking centraal en is er onder meer aandacht voor het project Fieldlab Industriële Elektrificatie.

2019-11-15

Masterclass mensensmokkel en inklimmers

De Masterclass van 14 november 2019 ging over mensensmokkel en inklimmers. Aan de hand van een presentatie van Jouko Barensen (advocaat bij Ploum en oud-OvJ) en officier van justitie Mirjam Blom, kwam een interessant en zeer interactief gesprek op gang tussen de diverse deelnemers.

2019-11-12

Deltalinqs steunt kabinet bij realiseren klimaatambities

Deltalinqs sluit zich aan bij VNO-NCW in de steun aan het kabinet bij het realiseren van de klimaatambities. In een brief aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, maken de ondernemers daarbij wel een paar kanttekeningen. Zo zijn er bijvoorbeeld voor de energie-intensieve industrie nog teveel onzekerheden over de ODE-heffing, de CO2-heffing en de toegang tot SDE-subsidies.

2019-11-06

5 miljoen euro voor verminderen CO₂-uitstoot zeevaart

Het Havenbedrijf Rotterdam nodigt verladers, charteraars, rederijen, brandstofproducenten, -leveranciers en motorfabrikanten uit gebruik te maken van de Stimuleringsregeling klimaatvriendelijke zeevaart. Met de regeling ondersteunt het Havenbedrijf innovatieve projecten waarbij alternatieve brandstoffen in de zeevaart worden toegepast.

2019-11-01

Stikstofproblematiek raakt ook Mainport Rotterdam

De uitspraak van de Raad van State inzake de Programmatische Aanpak Stikstof heeft ertoe geleid dat er veel projecten acuut tot stilstand zijn gekomen. Er is sprake van een landelijke crisis. De vergunningverlening ligt al maanden stil en er is weinig handelingsperspectief. Zo ook in het Rotterdamse haven- en industriecomplex.

2019-10-31

Vacature Communicatieadviseur

Wij zijn per direct op zoek naar een fulltime communicatieadviseur. Een zelfstandige ‘spin in het web’, die een centrale positie inneemt in de Rotterdamse haven en goed kan samenwerken met een klein hoogwaardig team.

2019-10-22

Update over Klimaatakkoord

De CO2-heffing, nieuw reductiebeleid, CCS en subsidiëring, het kwam allemaal aan de orde tijdens de recente presentatie over het Klimaatakkoord. Die werd op 15 oktober bij Deltalinqs gegeven door Cees Kortleve en Ed Buddenbaum van het Ministerie van EZK. "De bijeenkomst was bedoeld om bedrijven in de regio Rotterdam-Moerdijk bij te praten over het Klimaatakkoord", zegt Buddenbaum.

2019-10-21

Warmtepompen: financiering, techniek en praktijk

Op 17 oktober vond de tweede Deltalinqs Climate Program (DCP)-bijeenkomst over warmtepompen plaats. Hierin was volop aandacht voor de subsidiemogelijkheden, de inpassing in het productieproces en de praktijkervaringen. Afhankelijk van de volwassenheid van de warmtepomptechnologie zijn er verschillende subsidieregelingen van toepassing. Harry van Dijk van Deltalinqs nam de aanwezigen mee in de mogelijkheden van subsidies voor warmtepompen.

2019-10-21

Rotterdamse container geplaatst op ‘Noah’s Train’

Op vrijdag 11 oktober is onder grote belangstelling van alle deelnemende Europese railoperators de Rotterdamse container op ‘Noah’s train’ geplaatst. Dat gebeurde op de terminal van APMT op de Rotterdamse Maasvlakte. De kleurrijke trein met 19 beschilderde wagons arriveerde gisteren op de containerterminal na een rondreis door Katowice, Wenen, Berlijn, Parijs, Brussel, Rome, Leipzig, München, Luxemburg, Riga en Madrid.

2019-10-21

Masterclass Omgevingswet

Op 10 oktober vond de ‘Masterclass Omgevingswet’ plaats, uitgevoerd door Arcadis (Ineke Noordhoek) en Ozinga Advocaten (Jeanette Ozinga). Ineke Noordhoek en Jeanette Ozinga lichtten enkele ‘topics’ uit de omvangrijke wetgevingsoperatie die interessant zouden kunnen zijn voor de leden van Deltalinqs.

2019-10-18

Column: Schaken op meerdere borden tegelijk

Bedrijven in de Rotterdamse haven hebben te maken met een prisoner’s dilemma. Ze willen stappen zetten om te verduurzamen maar in hun eentje is het lastig. De technieken zijn nog in ontwikkeling. Ze lopen tegen wet- en regelgeving aan en die kan alleen maar aangepast worden door de overheid. Er is andere infrastructuur nodig, voor waterstof bijvoorbeeld. Daarom is het belangrijk dat bedrijven geholpen worden en samenwerken met andere bedrijven, overheden en het Havenbedrijf Rotterdam.

2019-10-18

Kansen voor waterstof verkennen

Dat waterstof in de energie- en grondstoffentransitie een cruciale rol speelt, wordt almaar duidelijker. Er komen dan ook steeds meer projecten in de Rotterdamse haven waarbij waterstof als energiedrager of als brandstof wordt ingezet.

2019-10-17

Netwerkbijeenkomst: 'vlooien' als sociaal bindmiddel

Om de nauw bij Deltalinqs betrokken medewerkers van de leden te bedanken, organiseerden we voor hen op 7 oktober een netwerkbijeenkomst, waar deze keer het ‘vlooien’ als sociaal bindmiddel centraal stond.

2019-10-14

Gemeente Rotterdam steunt Fieldlab Industriële Elektrificatie

De gemeente Rotterdam steekt 2,5 miljoen euro in ontwikkeling van het Fieldlab Industriële Elektrificatie. Deltalinqs is daar als mede-initiatiefnemer vanzelfsprekend erg blij mee. Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program: "Bedrijven in de Rotterdamse haven werken aan een nieuwe economie, waarin duurzame energie een belangrijke rol gaat spelen."

2019-10-14

Herfstlezing 'Duurzame toekomst van de industriële brandweerzorg'

Vorige week vond op een herfstachtige 1 oktober bij het EIC Mainport Rotterdam de herfstlezing plaats, die dit keer in het teken stond van industriële brandweerzorg. Ruim zestig geïnteresseerden van diverse bedrijven en dienstverleners waren aanwezig om zich te laten informeren over de state-of-the-art rondom deze belangrijke collectieve veiligheidsvoorziening.

2019-10-10

Nieuw innovatieproject brengt e-brandstoffen dichterbij

Hoe maken we transport koolstof-arm? Eén van de oplossingen is de inzet van synthetische brandstoffen uit hernieuwbare energie. Het project Power-2-Fuels moet de daadwerkelijke inzet van synthetische e-brandstoffen dichterbij brengen.

2019-09-30

Biomassa als groen alternatief

Om de klimaatdoelen te behalen zijn er verschillende (technologische) oplossingen nodig. Daarin verdient ook biomassa een plek: als brandstof in de brandstoffenmix van de toekomst, maar ook als grondstof voor biobased chemie.

2019-09-28

Stikstofproblematiek: niet alles kan

‘Niet alles kan’ luidt de niet mis te verstane titel van het eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Remkes. Het Adviescollege heeft de opdracht gekregen om de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te adviseren over hoe om te gaan met de stikstofproblematiek in Nederland.

2019-09-28

PFAS in bodem

In de Deltalinqs Commissie Bodem van 17 september 2019 is het onderwerp ‘PFAS in bodem’ besproken aan de hand van een inleidende presentatie van ons buitengewoon lid Tauw. De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Deze stoffen worden al meer dan 50 jaar toegepast in allerlei alledaagse toepassingen zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica.

2019-09-28

Voorlichtingsbijeenkomst Domino-verplichting

Deltalinqs en DCMR hebben op 26 september 2019 een tweede voorlichtingsbijeenkomst gehouden over het thema ‘domino-verplichting' met als doel de Brzo-bedrijven te faciliteren hoe zij in de toekomst op de juiste wijze kunnen voldoen aan de domino-verplichting uit het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) 2015.

2019-09-28

Terugblik masterclass ‘Assetmanagement: een oplossing voor het personeelstekort?'

Het groeiende tekort aan technisch personeel baart zorgen bij de bedrijven in de industrie. Deltalings en IES Assetmanagement organiseerden daarom op donderdag 5 september de masterclass ‘Assetmanagement: een oplossing voor het personeelstekort?'

2019-09-25

Veel nieuws tijdens Q&A-ontbijt Infrastructuur en Bereikbaarheid

Donderdag 24 september startte de dag vroeg met een ontbijt bij Deltalinqs rondom infrastructuur en bereikbaarheid. Onze leden werden bijgepraat door de specialisten van EZK, TenneT, Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs beleidsadviseur Edwin Kotylak over de actualiteiten binnen dit domein.

2019-09-23

Miljoenennota: van woorden naar daden

Tijdens Prinsjesdag viel uit de Miljoenennota op te maken dat het kabinet serieus aan de slag wil met de maatregelen (van)uit het Klimaatakkoord. In de termen van het Deltalinqs Climate Program: van woorden naar daden.

2019-09-20

Succes van industriële warmtepompen

Onder de juiste omstandigheden kan de inzet van een industriële warmtepomp niet alleen een bijdrage leveren aan CO2-reductie, maar ook economisch rendabel zijn. Dat is één van de uitkomsten van het onderzoek dat de Hogeschool Rotterdam heeft uitgevoerd in samenwerking met het Deltalinqs Climate Program.

2019-09-20

Bestuursbenoeming Deltalinqs

Ben Maelissa (directeur Danser Group) heeft namens de kernsector modaliteiten zitting genomen in het bestuur van Deltalinqs. Deze zetel heeft hij overgenomen van Louis Kanters (Interrijn).

2019-09-18

Kracht van het netwerk in verduurzaming industrie

De energie- en grondstoffentransitie kan niet zonder samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven. Bovendien zijn er nieuwe ideeën nodig, die we samen een stap verder moeten helpen.

2019-09-18

Port Rangers Award 2019: havenprijzen voor Rotterdamse scholieren

Basisschoolleerlingen uit groep 6 en 7 ontdekten via het lesprogramma Port Rangers de Rotterdamse haven. Ter afsluiting maakten de kinderen een werkstuk waarmee zij deelnamen aan de Port Rangers Award.

2019-09-18

Interactieve Themabijeenkomst Opvang van Overheden

Deltalinqs heeft, samen met advocatenkantoor Sjöcrona van Stigt uit Rotterdam, op 10 september 2019 een themabijeenkomst georganiseerd met als titel ‘Opvang van overheden’. Twee juristen hebben de deelnemers op interactieve wijze meegenomen in de complexe wereld van opsporings- en handhavingstrajecten die bijvoorbeeld bij onaangekondigde controle, klacht of incident worden ingezet.

2019-09-12

Nacht van de Nacht: doe mee als bedrijf

Op zaterdag 26 oktober is het zover: de 15e Nacht van de Nacht. Op deze laatste zaterdagavond van oktober vragen de natuur- en milieufederaties met honderden activiteiten weer aandacht voor het klimaat en energiebesparing op licht. Het doel: minder CO2-uitstoot en minder lichtvervuiling in Nederland. Wil je hier als bedrijf aan meedoen? Lees de tips of meld je aan via www.nachtvandenacht.nl.

2019-09-12

Wethouder brengt bezoek aan AVR

Havenwethouder Arjan van Gils bezocht op 9 september de AVR-Afvalverwerking B.V. in de Botlek. Tijdens het reguliere overleg met een bestuursdelegatie van Deltalinqs werden actualiteiten uitgewisseld over een aantal belangrijke dossiers, zoals het lokale klimaatakkoord, de lokale lasten, de nieuwe Havenvisie, werkgelegenheid in de haven en industrie.

2019-09-11

Deltalinqs-bestuur ervaart de voordelen van Secure Logistics

Dinsdag 10 september 2019 brachten de bestuursleden van Deltalinqs een bezoek aan Secure Logistics op Maasvlakte Plaza en aan de ECT Delta terminal. Bij Maasvlakte Plaza namen zij hun PortKey in ontvangst, die na een zorgvuldige identiteitscontrole werd geactiveerd.

2019-09-09

Nieuw: subsidie voor circulaire economie

Binnen de subsidieregeling voor Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is op 1 augustus 2019 een nieuw thema geopend voor pilot- en demonstratieprojecten gericht op circulaire economie. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt hiervoor € 44 miljoen beschikbaar.

2019-09-09

Seminar Cyber security & digitale innovatie

Aan een zonovergoten Kralingse Plas vond op 22 augustus 2019 het goedbezochte seminar 'Cyber security & digitale innovatie' plaats. Het event werd georganiseerd door KPMG in samenwerking met Deltalinqs als onderdeel van het EK hippische sport 2019 in Rotterdam.

2019-09-02

Hoe aantrekkelijk is het werken in de (petro)chemische industrie?

Het afgelopen half jaar heeft een team van internationale studenten aan de Rotterdam School of Management (RSM) zich gebogen over de vraag: 'What is the perception of working in the Port of Rotterdam’s chemical industry and how is this perception driven? How can this industry attract more employees?'

2019-09-02

Jongeren Rotterdam-Zuid enthousiasmeren voor werk in de haven en industrie

Voor het komende jaar worden weer bedrijven gezocht om mee te werken aan een bliksemstage voor vmbo-leerlingen uit Rotterdam-Zuid. U wordt dan gevraagd om drie tot vier keer per jaar de deuren van uw bedrijf te openen om deze korte beroepsoriëntatiesessies (‘bliksemstages’) in uw bedrijf mogelijk te maken. Vanuit JINC wordt u ontzorgd op het gebied van programma, planning en afstemming.

2019-07-23

Leren & Inspireren tweede helft 2019

Voor de tweede helft van 2019 hebben we naast de reguliere een aantal extra bijeenkomsten gepland, zoals de bijeenkomst Vervoersmanagent met ons nieuwe buitengewone lid DGMR op 4 september en het Q&A-ontbijt infrastructuur & bereikbaarheid op 24 september.

2019-07-18

Opleiding Energietransitie start in september

In vervolg op het succes in 2018 organiseert Deltalinqs Climate Program komend najaar opnieuw een vierdaagse Deltalinqs-opleiding Energietransitie. In de cursus komt aan bod hoe je praktisch invulling geeft aan de technologische uitdagingen én de commerciële kansen die de veranderingen bieden.

2019-07-18

Rotterdamse Klimaatalliantie werkt toe naar akkoord

Eind dit jaar moet er een Rotterdams Klimaatakkoord komen waarin afspraken staan over CO2-reductie en verduurzaming van de productieketen. Sinds de lancering van de Rotterdamse Klimaatalliantie in mei is hard gewerkt aan het vaststellen van de doelen en de thema’s waarbinnen projecten worden uitgevoerd. Dat is nu gebeurd, en met succes. Op 27 september volgt een bijeenkomst met alle betrokkenen en presenteert de alliantie haar resultaten.

2019-07-18

Masterclass AVG-update en MDA-controle

Op 11 juli heeft Frits Bienfait, advocaat-partner bij buitengewoon lid Van Dam & Kruidenier Advocaten, een Masterclass bij Deltalinqs gegeven over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de AVG en MDA-controle (= medicijnen-, drugs- en alcoholcontrole).

Meer nieuws

DeltaPORT Donatiefonds (DPD)

DPD-bijeenkomst_klein


Het DeltaPORT Donatiefonds – het 'burenfonds' voor de haven – heeft in 2019 € 275.000,– in kas. Verenigingen, stichtingen en instellingen in en om de Rotterdamse haven komen in aanmerking voor een donatie. Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam en zeventig bedrijven uit de Rotterdamse haven werken samen in het fonds aan een mooie leefomgeving.