068617_ett_tankopslag096

Wij verbinden bedrijven in de Rotterdamse haven

port-of-rotterdam-view-between-pipes-at-a-gasterminal-hr

Concurrentiekracht begint bij goede randvoorwaarden

fva150417_sjorders_matrans637_0

Samen sterk voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat

054522_containerachterdek_mn-14

Wij staan voor de belangen van haven en industrie

Onderwijs &
Arbeidsmarkt
Milieu &
Duurzaamheid
Innovatieplatforms 
Infrastructuur &
Bereikbaarheid
Ondernemersklimaat 
Veiligheid &
Security

Nieuws

2018-05-21

Lustrumeditie Rotterdams Havenevenement: Eerste finalisten zijn bekend

Op donderdag 7 juni a.s. vindt de vijfde editie van het Rotterdams Havenevenement plaats. Dit is jaarlijks hét moment waarop de Rotterdamse havengemeenschap jonge én iets minder jonge Rotterdamse haventalenten in het zonnetje zet. Het Rotterdams Havenevenement is vijf jaar geleden gestart op initiatief van Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en STC Group.

2018-05-09

Jaarbericht: ‘Van woorden naar daden’

Een duurzaam, toekomstbestendig en bloeiend bedrijfsleven in de Rotterdamse haven. Daar hebben leden en partners ook in 2017 hard aan gewerkt.

2018-05-09

Tussenoplossing: CO2 opslaan in lege gasvelden in de Noordzee

Willen we de doelen van het klimaatakkoord van Parijs halen, dan zullen we meer vaart moeten maken met de energietransitie.

2018-05-08

Gezocht: lastige reststromen

Op weg naar een circulaire industrie zoekt Deltalinqs Energy Forum doorlopend naar nieuwe wegen en initiatieven om dit doel te bereiken.

2018-05-04

Uniforme veiligheidsregels voor binnenvaartschepen bij containerterminals

De Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators (VRTO) en de vertegenwoordigers van de containerbinnenvaart (BLN & LINc) werken nauw samen om de veiligheid van de binnenvaartoverslag verder te verbeteren.

2018-05-02

Rotterdam ‘Port of the Year’ voor zeevarenden

Op 23 april jongstleden is bij de ILO in Geneve, door directeur-generaal Guy Ryder, Rotterdam uitgeroepen tot 'Port of the Year 2018'. Rotterdam kreeg de prijs voor de inspanningen om een gastvrije haven voor zeevarenden te zijn, niet alleen voor cargo's.

2018-04-30

Masterclass 'Huur of erfpacht'

Leden van Deltalinqs voeren vaak felle discussies met het Havenbedrijf Rotterdam over de hoogte van huurprijzen of erfpachtcanon. Veel bedrijven zijn van mening dat het Havenbedrijf zijn eigen concurrentiepositie ondergraaft door te hoge huurprijzen te willen rekenen.

2018-04-30

Bestuursbenoeming Deltalinqs

Willemien Terpstra (Vice President Fuels van LyondellBasell) heeft zitting genomen in het bestuur van Deltalinqs. Zij heeft de zetel overgenomen van Max van der Meer (Huntsman) en vertegenwoordigt de kernsector chemie.

2018-04-30

Energietransitie: uitdaging voor technische werknemers

Op papier hebben technici die werken in het petrochemisch cluster goede kansen om over te stappen naar een andere sector.

2018-04-30

Samen bereik je meer: twintig jaar CargoCard!

Dit jaar is het twintig jaar geleden dat de CargoCard werd gelanceerd in de Rotterdamse haven. Deze innovatie zorgt ervoor dat dagelijks tienduizenden chauffeurs veilig en snel kunnen laden en lossen op meer dan 65 locaties in Nederland, België en Duitsland.

2018-04-26

Aandacht voor technisch geschoold personeel op MBO-niveau blijft nodig

LyondellBasell Maasvlakte was op maandag 16 april jongstleden het ontmoetingspunt van de Deltalinqs-stafleden met René Scholtes (Operations Manager), Esther Clason (Manager Employee Communications) en Robert Tieman (Manager Sustainability & Business Development).

2018-04-26

Helderheid over fakkels!

Fakkelen is een veiligheidsmaatregel en hoort bij het starten of stoppen van het productieproces.

2018-04-25

DU-masterclass 'Rijnmonds Leiderschap'

De training uit het basispakket 'Rijnmonds Leiderschap' van 5 april jongstleden was alweer voor de zesde keer een verdieping op de succesvolle training 'Veiligheid, Cultuur en Leiderschap/anders kijken naar veiligheid' die reeds zeven keer heeft plaatsgevonden.

2018-04-24

Strategisch OmgevingsManagement

De achtste training ‘Strategisch OmgevingsManagement (SOM)’, georganiseerd door Deltalinqs ‘University’ en het Havenbedrijf Rotterdam, biedt bedrijven uit het havenindustrieel complex de noodzakelijk handvatten om zich proactiever tot hun omgeving op te stellen.

2018-04-23

Meet & Greet Deltalinqs-secretaresses

‘Secretaressedag 2018’: Het moment voor het Deltalinqs-secretariaat om met een grote groep collega’s uit het netwerk de banden te versterken en kennis te delen. Een jaarlijks terugkerend event, dit keer bij de Douane Rotterdam Haven.

2018-04-20

SmartPort verlengd tot 2023 & TNO & Deltares ondertekenen mee als nieuwe kennispartners

SmartPort, het kennisinstituut van de haven van Rotterdam, vierde het driejarig bestaan in ‘Lantaren Venster’ - met genodigden uit het Rotterdamse havenbedrijfsleven, wetenschap, lokale en nationale overheid.

2018-04-10

Word jij onze nieuwe collega beleidsadviseur/secretaris?

Voor het domein infrastructuur & bereikbaarheid en de lidvereniging VRTO (Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators) zijn wij op zoek naar een fulltime beleidsadviseur/secretaris.

2018-04-09

Stemt u mee: RDM Training Plant genomineerd voor VeiligheidsCoalitie van het Jaar

De RDM Training Plant is naast HSELife en Vopak, Verwater en Sam Safety genomineerd als één van de drie kanshebbers voor de prestigieuze prijs ‘VeiligheidsCoalitie van het Jaar’.

2018-04-05

Theo Olijve nieuwe directeur DT&S

Per 1 april 2018 is Theo Olijve namens Deltalinqs aangetreden als directeur van DT&S (Deltalinqs Training & Services). Hij volgt hiermee Cees Jan Asselbergs op die nog korte tijd aanblijft om zorg te dragen voor een goede overgang.

2018-03-29

Deltalinqs CEO-overleg: 'dilemma's voor commissarissen'

Afgelopen dinsdag 27 maart heeft voor de 6e maal het Deltalinqs CEO-overleg plaatsgevonden.

2018-03-29

Geactualiseerde factsheet Omgevingswet

De milieuwetgeving gaat volledig op de schop. De Omgevingswet is de basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving.

2018-03-28

Jos van Winsen (Shell): "We willen ons succesmodel delen."

Met acht 'Letters Of Cooperation' (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum afgesproken om in 2018 activiteiten voor verduurzaming van processen en reductie van CO2 uit te voeren.

2018-03-28

Veiligheid versus privacybescherming in de keten

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing en wordt actief gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

2018-03-22

Impact Brexit

Flexibele regelgeving en vergunningverlening zijn twee aandachtspunten waar het huidig kabinet een serieuze rol in kan spelen.

2018-03-22

Verfrissende Masterclass ‘Leadership Agility’

"Een verfrissende gids voor analyse en ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden, om uitmuntende resultaten te behalen met je team", zo introduceerde prof.dr. Ron Meyer de Masterclass 'Leadership Agility' van donderdag 15 maart 2018 aan de deelnemers.

2018-03-18

Het Rotterdams Ondernemers Verkiezingsdebat: Rotterdamse politiek economisch eensgezind

"Op veel punten zitten de partijen op dezelfde lijn", stelt Joost Eerdmans, wethouder en lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam. "Nu is de tijd om te depolitiseren en de consensus in actie om te zetten."

2018-03-18

Collectieve oplossing voor ‘AVG knelpunten’ in de haven: de Privacy Gedragscode

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat is Europese wetgeving die directe werking heeft op alle bedrijven in de EU.

2018-03-17

Op zoek naar de Havenwerker van het jaar 2018 m/v

Het Rotterdams Havenevenement viert op 7 juni 2018 een lustrum en daar horen natuurlijk de finalisten bij van de 'Havenwerker m/v 2018', Jong Haventalent, de Marine Club Rotterdam-prijs en de SmartPort Scriptieprijs.

2018-03-16

DeltaPORT Donatiefonds helpt restauratie molen De Hoop

Het DeltaPORT Donatiefonds heeft met een forse financiële bijdrage het 'maalvaardig' maken van molen De Hoop in Abbenbroek dichterbij gebracht.

2018-03-15

DPD PR-bijeenkomst: samen optrekken

Het is een traditie geworden: de PR-bijeenkomst met ontvangers van donaties, het bestuur van het DeltaPORT Donatiefonds (DPD) en de lokale DPD-commissies in het afgelopen jaar.

2018-03-08

Masterclass mededingingsrecht in de Rotterdamse haven

Op 6 maart 2018 vond de Masterclass 'Mededingingsregels en zaken doen in de haven; een lust of een last?' plaats.

2018-02-28

Geactualiseerde factsheet Kolen

Om de doelen van het Parijse Klimaatakkoord te halen, wordt vol ingezet op de energietransitie; de energiemix zal gaan veranderen en het aandeel van fossiele brandstoffen zal de komende jaren gaan afnemen.

2018-02-28

Overheidsdeelnemers op werkbezoek

Woensdag 21 februari brachten de overheidsdeelnemers van de PGS-werkgroepen een bezoek aan de bedrijven C. Steinweg Handelsveem BV en de Waalhaven Group.

2018-02-28

Succesvolle workshop geharmoniseerde incidentenprocedures

In het ‘Rode Boek’ staan richtlijnen beschreven voor harmonisatie van incidentenprocedures voor de bedrijven in het Rotterdamse Haven- en Industriegebied.

2018-02-26

PR-bijeenkomst DeltaPORT Donatiefonds

Het DeltaPORT Donatiefonds, het burenfonds van de haven, heeft in 2017 ruim 142 organisaties financieel ondersteund.

2018-02-23

Het Ondernemers Verkiezingsdebat van Rotterdam

Politieke keuzes spelen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat een grote rol. Welke partijen behartigen – na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 – de belangen van de ondernemers in het Rotterdamse haven- en industriegebied?

2018-02-23

Zeehavens, havenbedrijfsleven en Rijk ondertekenen Werkprogramma

Oproep aan minister IenW: voorkom eenzijdige, nationale beleidswijzigingen. De vijf Nederlandse zeehavens, het havenbedrijfsleven en de minister van IenW hebben op donderdag 22 februari 2018 in Hoek van Holland het Werkprogramma Zeehavens ondertekend.

2018-02-20

Drukbezochte Masterclass ZZS

Op 15 februari 2018 heeft Antea Group een masterclass verzorgd over Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) voor vijfentwintig leden van Deltalinqs.

2018-02-06

36e Havencongres Rotterdam – Picnic’s innovatieve logistiek centraal

Keynote spreker Havencongres Rotterdam Michiel Muller van Picnic: "Artificial intelligence en slimme algoritmes zorgen voor innovatieve logistiek."

2018-01-31

Resultaten Geluidmeetnet Maasvlakte bekend

De Europaweg, havenspoorlijn en de industrie op de Maasvlakte dragen in ongeveer gelijke mate bij aan geluidhinder in Westvoorne.

2018-01-31

Winterlezing 'Domino-Aanwijzing, wat nu?'

Deltalinqs, DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR), Huntsman en BP hebben op dinsdag 30 januari 2018 de Leren & Inspireren Winterlezing ‘Domino-aanwijzing, wat nu?’ verzorgd voor ruim 75 leden uit het Deltalinqs-netwerk.

2018-01-29

Havencongres Rotterdam: Make It Happen

Op 18 april vindt de 36e editie van het Havencongres Rotterdam plaats, waar positieve businessmodellen in een veranderende wereld centraal staan.

2018-01-26

Voorbereiding op de Brexit

De aandacht in de media voor de gevolgen van de Brexit neemt toe en dat is een goede zaak. Het is nog maar 14 maanden tot 29 maart 2019, Brexit Day. De urgentie is dan ook hoog.

2018-01-24

DeltaPORT Donatiefonds helpt Jenevermuseum met audiotour

Het Jenevermuseum en de Museummolen in Schiedam kunnen mede dankzij een forse financiële bijdrage van het DeltaPORT Donatiefonds een audiotour laten ontwikkelen.

2018-01-16

Deltalinqs Jaardiner: Geen toekomst zonder heden. Zonder bedrijvigheid geen toekomst.

Op het 18e Deltalinqs Jaardiner deelde voorzitter Steven Lak een krachtig statement: "Geen toekomst zonder heden. Zonder bedrijvigheid geen toekomst."

2018-01-16

Q. Magazine

Samenwerken, kennisdelen en continue ontwikkelen zijn kritische succesfactoren voor elke onderneming in de Rotterdamse haven. Q. is het jaarlijks magazine van Deltalinqs, waarin deze thema’s aan de orde komen.

2017-12-22

Fit for Work

Om veiligheid en vitaliteit te borgen worden er in het havengebied regelmatig alcohol- en drugstesten afgenomen. Maar mag dat eigenlijk wel?

2017-12-21

Nieuw lid: Jacobs Nederland B.V.

Per 1 januari 2018 begroet Deltalinqs als nieuw contractorlid: Jacobs Nederland B.V.

2017-12-21

Masterclass 'Omgevingsveiligheid onder de Omgevingswet'

Succesvolle masterclass modernisering omgevingsveiligheid.

2017-12-21

Alcohol- en drugscontroles in de haven horen er bij – of toch niet?

Het lijkt zo logisch. Gevaarlijke situaties moeten worden voorkomen, werken onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen (ADM) is verboden en dus is handhaving door controles noodzakelijk.

Meer nieuws

DeltaPORT Donatiefonds

Gedicht_Zuid-EDH_0474


Het DeltaPORT Donatiefonds (DPD) – het 'burenfonds' voor de haven – heeft in 2018 € 280.000,– in kas. Verenigingen, stichtingen en instellingen in en om de Rotterdamse haven komen in aanmerking voor een donatie. Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam en zeventig bedrijven uit de Rotterdamse haven werken samen in het fonds aan een mooie leefomgeving.