068617_ett_tankopslag096

Wij verbinden bedrijven in de Rotterdamse haven

port-of-rotterdam-view-between-pipes-at-a-gasterminal-hr

Concurrentiekracht begint bij goede randvoorwaarden

fva150417_sjorders_matrans637_0

Samen sterk voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat

054522_containerachterdek_mn-14

Wij staan voor de belangen van haven en industrie

Onderwijs &
Arbeidsmarkt
Milieu &
Duurzaamheid
Innovatieplatforms 
Infrastructuur &
Bereikbaarheid
Ondernemersklimaat 
Veiligheid &
Security

Nieuws

2019-07-18

Rotterdamse Klimaatalliantie werkt toe naar akkoord

Eind dit jaar moet er een Rotterdams Klimaatakkoord komen waarin afspraken staan over CO2-reductie en verduurzaming van de productieketen. Sinds de lancering van de Rotterdamse Klimaatalliantie in mei is hard gewerkt aan het vaststellen van de doelen en de thema’s waarbinnen projecten worden uitgevoerd. Dat is nu gebeurd, en met succes. Op 27 september volgt een bijeenkomst met alle betrokkenen en presenteert de alliantie haar resultaten.

2019-07-23

Leren & Inspireren tweede helft 2019

Voor de tweede helft van 2019 hebben we naast de reguliere een aantal extra bijeenkomsten gepland, zoals de bijeenkomst Vervoersmanagent met ons nieuwe buitengewone lid DGMR op 4 september en het Q&A-ontbijt infrastructuur & bereikbaarheid op 24 september.

2019-07-18

Opleiding Energietransitie start in september

In vervolg op het succes in 2018 organiseert Deltalinqs Climate Program komend najaar opnieuw een vierdaagse Deltalinqs-opleiding Energietransitie. In de cursus komt aan bod hoe je praktisch invulling geeft aan de technologische uitdagingen én de commerciële kansen die de veranderingen bieden.

2019-07-18

Masterclass AVG-update en MDA-controle

Op 11 juli heeft Frits Bienfait, advocaat-partner bij buitengewoon lid Van Dam & Kruidenier Advocaten, een Masterclass bij Deltalinqs gegeven over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de AVG en MDA-controle (= medicijnen-, drugs- en alcoholcontrole).

2019-07-16

Volop voortgang verduurzaming

Er gebeurt in Rotterdam ongelofelijk veel om de industrie te verduurzamen. Dat bleek tijdens de halfjaarbijeenkomst van het Deltalinqs Climate Program op 8 juli jongstleden. Steven Lak trapte af door een beeld te schetsten van het Nationale Klimaatakkoord.

2019-07-15

7e Deltalinqs CEO-overleg

Het 7e Deltalinqs CEO-overleg op 3 juli was wederom een zeer geslaagde bijeenkomst, die we met dank aan Facilicom konden houden op de bovenste verdieping van hun kantoor met groots uitzicht over het gehele Rijnmondgebied.

2019-07-12

SER bepleit regionale aanpak voor toekomstgerichte industrie

De verduurzaming van onze economie moet hand in hand gaan met versterking van de werkgelegenheid en met een zo eerlijk mogelijke verdeling van de lusten en de lasten van de klimaatmaatregelen.

2019-07-10

"Blauwe waterstof is versneller van toekomstige groene waterstofeconomie"

In het FD van 10 juli verscheen een opinieartikel van Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program. Daarin legt zij uit hoe blauwe waterstof (uit aardgas, met CO2-opvang) de weg vrijmaakt voor groene waterstof uit duurzame elektriciteit.

2019-07-04

Overhandiging Visie 2040 aan minister Cora van Nieuwenhuizen

Op 4 juli 2019 heeft de Logistieke Alliantie de ‘Visie handel en logistiek 2040’ overhandigd aan minister Cora van Nieuwenhuizen. De Logistieke Alliantie, een nieuw bondgenootschap van achttien organisaties uit het bedrijfsleven, de brancheorganisaties en infrastructuurbeheerders, waaronder Deltalinqs, hebben deze visie ondertekend.

2019-07-03

H-vision biedt kansen voor Rotterdam

Grootschalige productie en toepassing van blauwe waterstof stelt de industrie in Rotterdam in staat haar CO2-emissies al vóór 2030 aanzienlijk omlaag te brengen.

2019-07-01

RISI-event ‘The Battle’: inhoudelijk gevecht met alleen winnaars

Het RISI-event ‘The Battle’ op 18 juni 2019 in Stadion Feijenoord stond in het teken van het vernieuwen van de Rotterdamse haven. Met veel plezier wordt teruggekeken op een inspirerende middag met prachtige resultaten.

2019-07-01

Gezocht: fulltime junior beleidsmedewerker en junior projectmedewerker

Ter versterking van haar team is Deltalinqs per direct op zoek naar een fulltime junior beleidsmedewerker en het Deltalinqs Climate Program naar een fulltime junior projectmedewerker.

2019-07-01

Onzekerheid na vernietiging Programma Aanpak Stikstof (PAS)

De Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet lager als basis voor vergunningen worden gebruikt. Dat blijkt uit de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 inzake de PAS.

2019-07-01

Ledenvergadering: Jong Haventalent aan het woord

Tijdens de ledenvergadering op 25 juni 2019 in het EIC Mainport Rotterdam, schetste directeur Bas Janssen de plannen voor de nieuwe strategische agenda vanaf 2020 en hij nam de leden mee in een aantal actuele dossiers.

2019-07-01

Deltalinqs ‘University’ workshop: Het Rode Boek - wat te doen bij incidenten

Het Rode Boek was het onderwerp tijdens de Deltalinqs 'University' workshop op 4 juni 2019. In het ‘Rode Boek’ staan richtlijnen beschreven voor harmonisatie van incidentenprocedures voor de bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied.

2019-07-01

Training Rijnmonds Leiderschap

De training uit het basispakket 'Anders kijken naar Veiligheid, Cultuur en Rijnmonds Leiderschap' van 19 juni 2019 was alweer de zeventiende training uit het basispakket in samenwerking met Petronel Bijlsma van FirmLeaders.

2019-07-01

Q&A-ontbijt Leren & werken geeft nieuwe inzichten

De tweede ontbijtsessie: toegankelijk en praktisch, waarin leden worden bijgepraat op drie relevante en actuele onderwerpen binnen een domein, stond op 27 juni 2019 in het teken van het leren & werken in de haven.

2019-07-01

Masterclass ZZS - vergunningverlening en afval

Op 13 juni heeft ons buitengewoon lid Royal HaskoningDHV een masterclass gegeven over ZZS. Specifiek thema: ZZS bij vergunningverlening en in afval. De volle zaal is meegenomen in een algemene introductie en stand van zaken over dit bewogen onderwerp.

2019-06-28

Politiek Klimaatakkoord roept vragen op over haalbaarheid investeringen bij industrie

De ondernemers in het Haven Industrieel Complex van Rotterdam staan klaar om grootschalig te investeren in verduurzaming: bijvoorbeeld met CO2-besparing, CO2-opslag, warmte-uitwisseling en blauwe en groene waterstof.

2019-06-28

SNTR-deelnemers op werkbezoek in Rotterdamse haven

De Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) heeft samen met zestien deelnemers op 14 juni 2019 een werkbezoek gebracht aan de Rotterdamse haven. Op initiatief van Deltalinqs en in samenwerking met het Educatief Informatie Centrum is een bezoek gebracht aan Neele-Vat en Hutchison ECT Ports Delta.

2019-06-24

Impuls aan bio-LNG in Rotterdam

Rotterdam Port Fund en NIBC Bank hebben gezamenlijk een meerderheidsbelang genomen in Rolande, de ontwikkelaar en exploitant van LNG-tankstations en producent van bio-LNG.

2019-06-24

Benieuwd naar úw energiemix van de toekomst?

Bedrijven in het Rotterdamse industriecomplex gebruiken veel energie in hun processen. Dat er ooit afscheid moet worden genomen van fossiel, staat vast. Maar waar doe je nu het beste aan als bedrijf, als je het hebt over verduurzaming van je energievoorziening?

2019-06-24

Mogelijk Europese samenwerking voor CO2-opslag

De havens van Vlissingen, Gent en Antwerpen zijn enthousiast over het Rotterdamse Porthos-project. Met dit project kan de industrie CO2 afvangen en opslaan in een leeg gasveld onder de Noordzee. Met de steun van de Zeeuwse en Vlaamse havens wordt het initiatief steeds kansrijker voor mogelijke Europese subsidie.

2019-06-17

Schonere scheepvaart met Green Deal

Deltalinqs-voorzitter Steven Lak was op 11 juni 2019 één van de ondertekenaars van de nieuwe Green Deal om de uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht en de CO2-uitstoot door de binnenvaart en zeevaart fors terug te dringen.

2019-06-17

"Groene waterstof heeft de toekomst, maar timing is cruciaal"

Het wordt een iconisch project. BP, Nouryon en Havenbedrijf Rotterdam onderzoeken de haalbaarheid van een waterelektrolyse-installatie van 250 megawatt voor de productie van maximaal 45.000 ton groene waterstof per jaar.

2019-06-07

Zomerlezing Energietransitie in de praktijk

Om een succesvolle transitie in de praktijk te brengen, zullen bedrijven en de samenleving de menselijke en sociale transitie mee moeten nemen in hun strategie. Tijdens de Zomerlezing ‘Energietransitie in de praktijk’ op 4 juni 2019 in het EIC Mainport Rotterdam ging het een keer niet over de techniek, maar juist over de niet-technische barrières en kansen van de energietransitie.

2019-06-07

Winnaars Rotterdams Havenevenement 2019

Tijdens de zesde editie van het Rotterdams Havenevenement zijn 6 juni 2019 prijzen uitgereikt aan vijf jonge en iets minder jonge haventalenten. Het jaarlijks terugkerende evenement viert het brede scala aan opleidingen, beroepen en carrièrekansen in de Rotterdamse haven.

2019-06-05

Aandeel vrouwen in de haven moet verder stijgen

De bijeenkomst 'Vrouwen werken in de haven' van 4 juni, georganiseerd door RISI en Shell, bleek zeer succesvol. Met de deelnemers is gekeken wat bedrijven in het Rotterdamse havengebied kunnen doen om zich neer te zetten als aantrekkelijke werkgever voor vrouwen, hoe ervoor kan worden gezorgd dat meer meiden kiezen voor techniek en hoe zij het Rotterdamse havengebied als een startplek kunnen zien voor hun loopbaan.

2019-05-31

Kandidaten ‘Havenwerker van het Jaar 2019’: samenwerking en ambassadeurschap

John Steinbrecher (Barge Center Waalhaven) en Ton Zantman (Huntsman Holland) strijden op het Rotterdams Havenevenement om de titel 'Havenwerker van het Jaar 2019'.

2019-05-29

Belang van Rotterdamse industrie en hun mensen

Minister Eric Wiebes heeft op 27 mei de één miljard euro kostende hydrocracker in gebruik genomen bij de raffinaderij van ExxonMobil in Rotterdam. Door deze hydrocracker wordt het productassortiment vergroot en verbetert de efficiency van de raffinaderij.

2019-05-29

EUR-onderzoek naar drugscriminaliteit Rotterdamse haven

Op dinsdag 28 mei is het rapport ‘Drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven: aard en aanpak van het fenomeen’ gepresenteerd, dat in opdracht van burgemeester Aboutaleb is gemaakt.

2019-05-29

Steven Lak bepleit: “Veiligheid gaat soms voor privacy”

Veel bedrijven in de Rotterdame haven en industrie nemen hun eigen personeel om veiligheidsredenen drugs- en alcoholtesten af. Formeel mag dit niet volgens de nieuwe privacywet – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2019-05-29

Masterclass Juridische aspecten energietransitie in de Rotterdamse Haven

Op 9 mei hebben Joris van de Bunt (kandidaat-notaris) en Roland de Vlam (advocaat) van buitengewoon lid Loyens & Loeff een masterclass gegeven bij Deltalinqs over de juridische aspecten van de energietransitie in de Rotterdamse Haven.

2019-05-28

Oproep deelname Werkgroep Herziening Faunabeheerplan Meeuwen

De beheersing van het gevaar en risico van meeuwen op bedrijfsterreinen staan beschreven en verantwoord in het Faunabeheerplan 'Meeuwen havengebieden van Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam'.

2019-05-28

FERM Port Cyber Café: cyberincidenten

Op donderdagmiddag 23 mei kwam de FERM-achterban weer samen voor een nieuwe editie van het Port Cyber Café. De vaste moderator Chris van 't Hof opende de 'vergadering' door in vogelvlucht langs de eerste tien edities te gaan, waarin naast alle locaties vooral ook de eerder besproken onderwerpen aan bod kwamen.

2019-05-28

Nieuw lid: DGMR

Deltalinqs begroet per 1 juni 2019 DGMR Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software als buitengewoon lid in de categorie adviesbureau/consultancy.

2019-05-28

HES Hartel Tank Terminal in ontwikkeling

Per 1 december 2018 is de HES Hartel Tank Terminal, onderdeel van HES International B.V., lid van Deltalinqs in de kernsector natte bulk.

2019-05-23

Behind the Scenes

Op 13 mei 2019 kreeg iedereen met interesse in de industrie de kans om eens achter de schermen te kijken bij Behind the Scenes @Rotterdam. Tijdens deze bijzondere dag, georganiseerd door Deltalinqs, VNCI, Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam, openden zes chemiebedrijven hun deuren voor nieuwsgierigen.

2019-05-21

Nieuwe opleiding energietransitie

In vervolg op het succes in 2018 organiseert Deltalinqs Climate Program komend najaar opnieuw een vierdaagse Deltalinqs-opleiding Energietransitie. In de cursus komen aan bod hoe je praktisch invulling geeft aan de technologische uitdagingen én de commerciële kansen die de veranderingen bieden.

2019-05-21

Rotterdam pakt kansen in energietransitie

De uitslag van de Europese verkiezingen op 23 mei bracht de VVD vier zetels. Caroline Nagtegaal, nummer 3 op de VVD-kandidatenlijst, was daarmee verzekerd van haar herbenoeming als lid van het Europees Parlement. Caroline heeft duidelijke Rotterdamse 'havenroots' en de energietransitie in de haven ligt haar nauw aan het hart: "Volgens mij is het een goede zet om volle bak in te zetten op de energietransitie in combinatie met het verzilveren van de economische kansen die deze biedt."

2019-05-20

25 jaar EIC: "Maak Rotterdamse haven beter zichtbaar"

Het Educatief  Informatie Centrum Mainport Rotterdam (EIC) bestaat 25 jaar en vierde dit op 16 mei met een feestelijk jubileumsymposium. Het thema was: #Rotterdamse haven: Jongeren Boeien & Binden!

2019-05-20

Snellere importprocedures Rotterdamse haven

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat samen met de bedrijven in de Rotterdamse haven maatregelen nemen om de verplichte importkeuring en de doorstroming van goederen sneller te laten verlopen.

2019-05-17

Meerjarige steun provincie voor Deltalinqs Climate Program

Om de energie- en grondstoffentransitie in de Rotterdamse haven te kunnen maken, is veel nodig. Deltalinqs Climate Program verbindt hiervoor de juiste partijen, inspireert en informeert bedrijven. Ook starten we innovatieve projecten. De provincie Zuid-Holland steunt Deltalinqs Climate Program voor de komende drie jaar met een subsidie van € 500.000,-.

2019-05-15

Voorzitterschap Deltalinqs Rotterdamse klimaattafel

Een halvering van de CO2-uitstoot, meer schone energie en extra werkgelegenheid. Dat zijn de doelstellingen die de gemeente Rotterdam in een alliantie met meer dan honderd bedrijven en maatschappelijke instellingen wil realiseren. Op 10 mei 2019 is de Rotterdamse Klimaat Alliantie officieel van start gegaan.

2019-05-15

Training Basispakket Leading Operational Integrity

De interactieve training, waar zestien managers uit de industrie van Rotterdam en omgeving aan deelnamen, ging in op de vraag hoe je een cultuur van initiatief, eigenaarschap, creativiteit en energie in je organisatie kan creëren. De deelnemers zagen dit als voorwaarde om succes te hebben in operationele integriteit.

2019-04-30

Communitysessie Cybersecurity

De Rotterdamse haven digitaliseert in snel tempo. Dit zorgt voor veel nieuwe kansen en ook bedreigingen voor het bedrijfsleven, waarbij cybersecurity een belangrijke rol speelt. In samenwerking met FERM, het Rotterdamse samenwerkingsverband om de bewustwording over cybersecurity en weerbaarheid in de Rotterdamse haven te verhogen, en Smartport heeft Deltalinqs op 18 april jongstleden de communitysessie Cybersecurity georganiseerd.

2019-04-30

Deltalinqs presenteert een instructiefilm Mededingingsrecht

Goede en eerlijke concurrentie is, zo vindt Deltalinqs, één van de randvoorwaarden voor een goed ondernemersklimaat. Eerlijke concurrentie leidt tot lagere prijzen, hogere kwaliteit, betere service en meer innovatie, waardoor de concurrentiepositie van de haven wordt versterkt.

2019-04-30

45.000 ton groene waterstofproductie in Rotterdamse haven

Drie ambassadeurs van Deltalinqs Climate Program slaan de handen inéén om grootschalige groene waterstofproductie mogelijk te maken in Rotterdam. BP, Nouryon en Havenbedrijf Rotterdam werken aan een methode om, voor de raffinaderij van BP, duurzame windenergie via waterelektrolyse om te zetten in waterstof.

2019-04-30

Waterstof in de industrie

Wat zijn de mogelijkheden en ervaringen van blauwe en groene waterstof? Hoe kan het Haven Industrieel Complex met nieuwe toepassingen aan de slag? Welke visie heeft de provincie over de waterstofeconomie en welke ondersteuning kan zij bieden? Tijdens de bijeenkomst Waterstof in de industrie op 18 april 2019 werd op deze vragen ingegaan.

Meer nieuws

DeltaPORT Donatiefonds (DPD)

DPD-bijeenkomst_klein


Het DeltaPORT Donatiefonds – het 'burenfonds' voor de haven – heeft in 2019 € 275.000,– in kas. Verenigingen, stichtingen en instellingen in en om de Rotterdamse haven komen in aanmerking voor een donatie. Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam en zeventig bedrijven uit de Rotterdamse haven werken samen in het fonds aan een mooie leefomgeving.