068617_ett_tankopslag096

Wij verbinden bedrijven in de Rotterdamse haven

port-of-rotterdam-view-between-pipes-at-a-gasterminal-hr

Concurrentiekracht begint bij goede randvoorwaarden

fva150417_sjorders_matrans637_0

Samen sterk voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat

054522_containerachterdek_mn-14

Wij staan voor de belangen van haven en industrie

Onderwijs &
Arbeidsmarkt
Milieu &
Duurzaamheid
Innovatieplatforms 
Infrastructuur &
Bereikbaarheid
Ondernemersklimaat 
Veiligheid &
Security

Highlight

Coronavirus

Lees meer

Nieuws

2021-03-05

Deltalinqs: nu voortvarend aan de slag met waterstof!

Waterstof is een van de belangrijkste wegen naar verduurzaming van de Nederlandse industrie en ons energiesysteem. In het Rotterdamse haven- en industriecluster wordt hiervoor veel ontwikkeld. Bijvoorbeeld H-vision, de elektrolyser van Shell en die van BP en Nouryon. Voor versnelling en opschaling van deze initiatieven is echter meer overheidssteun nodig. Deltalinqs is daarom een van de ondertekenaars van het Waterstofpact.

2021-03-02

Port Cyber Café: cybersecurity in de logistieke keten

De eerste (digitale) editie van het FERM Port Cyber Café 2021 stond op 18 februari in het teken van cybersecurity in de logistieke keten, in het verlengde van de recente publicatie van een gezamenlijk onderzoek naar kwetsbaarheden voor het havenbedrijfsleven. Robert Wezeman (projectleider TNO) verzorgde de presentatie over de bevindingen van het onderzoek en de nieuwe directeur van Stichting FERM, Evelien Bras, stelde zich kort voor en blikte vanuit FERM terug op de conclusies.

2021-03-02

Bedrijven en overheden slaan handen ineen in aanpak vervuiling door plastic korrels

Bedrijven en overheden hebben een bijzondere samenwerking opgezet: de ‘Taskforce Clean Sweep Rotterdam’. De doelstelling van deze taskforce is het tegengaan van vervuiling door plastic korrels, poeders en vlokken (nul emissie) in de haven van Rotterdam. De samenwerking is het vervolg op een conferentie die in september 2020 is gehouden over dit onderwerp. De taskforce verbindt zich aan Operation Clean Sweep® (OCS), een convenant van kunststofproducenten om korrelverlies aan te pakken.

Meer nieuws

DeltaPORT Donatiefonds (DPD)

DPD-bijeenkomst_klein


Het DeltaPORT Donatiefonds – het 'burenfonds' voor de haven – heeft in 2019 € 275.000,– in kas. Verenigingen, stichtingen en instellingen in en om de Rotterdamse haven komen in aanmerking voor een donatie. Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam en zeventig bedrijven uit de Rotterdamse haven werken samen in het fonds aan een mooie leefomgeving.