068617_ett_tankopslag096

Wij verbinden bedrijven in de Rotterdamse haven

port-of-rotterdam-view-between-pipes-at-a-gasterminal-hr

Concurrentiekracht begint bij goede randvoorwaarden

fva150417_sjorders_matrans637_0

Samen sterk voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat

054522_containerachterdek_mn-14

Wij staan voor de belangen van haven en industrie

Onderwijs &
Arbeidsmarkt
Milieu &
Duurzaamheid
Innovatieplatforms 
Infrastructuur &
Bereikbaarheid
Ondernemersklimaat 
Veiligheid &
Security

Nieuws

2019-09-28

Stikstofproblematiek: niet alles kan

‘Niet alles kan’ luidt de niet mis te verstane titel van het eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Remkes. Het Adviescollege heeft de opdracht gekregen om de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te adviseren over hoe om te gaan met de stikstofproblematiek in Nederland.

2019-09-30

Biomassa als groen alternatief

Om de klimaatdoelen te behalen zijn er verschillende (technologische) oplossingen nodig. Daarin verdient ook biomassa een plek: als brandstof in de brandstoffenmix van de toekomst, maar ook als grondstof voor biobased chemie.

2019-09-28

PFAS in bodem

In de Deltalinqs Commissie Bodem van 17 september 2019 is het onderwerp ‘PFAS in bodem’ besproken aan de hand van een inleidende presentatie van ons buitengewoon lid Tauw. De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Deze stoffen worden al meer dan 50 jaar toegepast in allerlei alledaagse toepassingen zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica.

2019-09-28

Voorlichtingsbijeenkomst Domino-verplichting

Deltalinqs en DCMR hebben op 26 september 2019 een tweede voorlichtingsbijeenkomst gehouden over het thema ‘domino-verplichting' met als doel de Brzo-bedrijven te faciliteren hoe zij in de toekomst op de juiste wijze kunnen voldoen aan de domino-verplichting uit het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) 2015.

2019-09-28

Terugblik masterclass ‘Assetmanagement: een oplossing voor het personeelstekort?'

Het groeiende tekort aan technisch personeel baart zorgen bij de bedrijven in de industrie. Deltalings en IES Assetmanagement organiseerden daarom op donderdag 5 september de masterclass ‘Assetmanagement: een oplossing voor het personeelstekort?'

2019-09-25

Veel nieuws tijdens Q&A-ontbijt Infrastructuur en Bereikbaarheid

Donderdag 24 september startte de dag vroeg met een ontbijt bij Deltalinqs rondom infrastructuur en bereikbaarheid. Onze leden werden bijgepraat door de specialisten van EZK, TenneT, Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs beleidsadviseur Edwin Kotylak over de actualiteiten binnen dit domein.

2019-09-23

Miljoenennota: van woorden naar daden

Tijdens Prinsjesdag viel uit de Miljoenennota op te maken dat het kabinet serieus aan de slag wil met de maatregelen (van)uit het Klimaatakkoord. In de termen van het Deltalinqs Climate Program: van woorden naar daden.

2019-09-20

Succes van industriële warmtepompen

Onder de juiste omstandigheden kan de inzet van een industriële warmtepomp niet alleen een bijdrage leveren aan CO2-reductie, maar ook economisch rendabel zijn. Dat is één van de uitkomsten van het onderzoek dat de Hogeschool Rotterdam heeft uitgevoerd in samenwerking met het Deltalinqs Climate Program.

2019-09-20

Bestuursbenoeming Deltalinqs

Ben Maelissa (directeur Danser Group) heeft namens de kernsector modaliteiten zitting genomen in het bestuur van Deltalinqs. Deze zetel heeft hij overgenomen van Louis Kanters (Interrijn).

2019-09-18

Kracht van het netwerk in verduurzaming industrie

De energie- en grondstoffentransitie kan niet zonder samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven. Bovendien zijn er nieuwe ideeën nodig, die we samen een stap verder moeten helpen.

2019-09-18

Port Rangers Award 2019: havenprijzen voor Rotterdamse scholieren

Basisschoolleerlingen uit groep 6 en 7 ontdekten via het lesprogramma Port Rangers de Rotterdamse haven. Ter afsluiting maakten de kinderen een werkstuk waarmee zij deelnamen aan de Port Rangers Award.

2019-09-18

Interactieve Themabijeenkomst Opvang van Overheden

Deltalinqs heeft, samen met advocatenkantoor Sjöcrona van Stigt uit Rotterdam, op 10 september 2019 een themabijeenkomst georganiseerd met als titel ‘Opvang van overheden’. Twee juristen hebben de deelnemers op interactieve wijze meegenomen in de complexe wereld van opsporings- en handhavingstrajecten die bijvoorbeeld bij onaangekondigde controle, klacht of incident worden ingezet.

2019-09-12

Nacht van de Nacht: doe mee als bedrijf

Op zaterdag 26 oktober is het zover: de 15e Nacht van de Nacht. Op deze laatste zaterdagavond van oktober vragen de natuur- en milieufederaties met honderden activiteiten weer aandacht voor het klimaat en energiebesparing op licht. Het doel: minder CO2-uitstoot en minder lichtvervuiling in Nederland. Wil je hier als bedrijf aan meedoen? Lees de tips of meld je aan via www.nachtvandenacht.nl.

2019-09-12

Wethouder brengt bezoek aan AVR

Havenwethouder Arjan van Gils bezocht op 9 september de AVR-Afvalverwerking B.V. in de Botlek. Tijdens het reguliere overleg met een bestuursdelegatie van Deltalinqs werden actualiteiten uitgewisseld over een aantal belangrijke dossiers, zoals het lokale klimaatakkoord, de lokale lasten, de nieuwe Havenvisie, werkgelegenheid in de haven en industrie.

2019-09-11

Deltalinqs-bestuur ervaart de voordelen van Secure Logistics

Dinsdag 10 september 2019 brachten de bestuursleden van Deltalinqs een bezoek aan Secure Logistics op Maasvlakte Plaza en aan de ECT Delta terminal. Bij Maasvlakte Plaza namen zij hun PortKey in ontvangst, die na een zorgvuldige identiteitscontrole werd geactiveerd.

2019-09-09

Nieuw: subsidie voor circulaire economie

Binnen de subsidieregeling voor Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is op 1 augustus 2019 een nieuw thema geopend voor pilot- en demonstratieprojecten gericht op circulaire economie. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt hiervoor € 44 miljoen beschikbaar.

2019-09-09

Seminar Cyber security & digitale innovatie

Aan een zonovergoten Kralingse Plas vond op 22 augustus 2019 het goedbezochte seminar 'Cyber security & digitale innovatie' plaats. Het event werd georganiseerd door KPMG in samenwerking met Deltalinqs als onderdeel van het EK hippische sport 2019 in Rotterdam.

2019-09-02

Hoe aantrekkelijk is het werken in de (petro)chemische industrie?

Het afgelopen half jaar heeft een team van internationale studenten aan de Rotterdam School of Management (RSM) zich gebogen over de vraag: 'What is the perception of working in the Port of Rotterdam’s chemical industry and how is this perception driven? How can this industry attract more employees?'

2019-09-02

Jongeren Rotterdam-Zuid enthousiasmeren voor werk in de haven en industrie

Voor het komende jaar worden weer bedrijven gezocht om mee te werken aan een bliksemstage voor vmbo-leerlingen uit Rotterdam-Zuid. U wordt dan gevraagd om drie tot vier keer per jaar de deuren van uw bedrijf te openen om deze korte beroepsoriëntatiesessies (‘bliksemstages’) in uw bedrijf mogelijk te maken. Vanuit JINC wordt u ontzorgd op het gebied van programma, planning en afstemming.

2019-07-23

Leren & Inspireren tweede helft 2019

Voor de tweede helft van 2019 hebben we naast de reguliere een aantal extra bijeenkomsten gepland, zoals de bijeenkomst Vervoersmanagent met ons nieuwe buitengewone lid DGMR op 4 september en het Q&A-ontbijt infrastructuur & bereikbaarheid op 24 september.

2019-07-18

Opleiding Energietransitie start in september

In vervolg op het succes in 2018 organiseert Deltalinqs Climate Program komend najaar opnieuw een vierdaagse Deltalinqs-opleiding Energietransitie. In de cursus komt aan bod hoe je praktisch invulling geeft aan de technologische uitdagingen én de commerciële kansen die de veranderingen bieden.

2019-07-18

Rotterdamse Klimaatalliantie werkt toe naar akkoord

Eind dit jaar moet er een Rotterdams Klimaatakkoord komen waarin afspraken staan over CO2-reductie en verduurzaming van de productieketen. Sinds de lancering van de Rotterdamse Klimaatalliantie in mei is hard gewerkt aan het vaststellen van de doelen en de thema’s waarbinnen projecten worden uitgevoerd. Dat is nu gebeurd, en met succes. Op 27 september volgt een bijeenkomst met alle betrokkenen en presenteert de alliantie haar resultaten.

2019-07-18

Masterclass AVG-update en MDA-controle

Op 11 juli heeft Frits Bienfait, advocaat-partner bij buitengewoon lid Van Dam & Kruidenier Advocaten, een Masterclass bij Deltalinqs gegeven over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de AVG en MDA-controle (= medicijnen-, drugs- en alcoholcontrole).

2019-07-16

Volop voortgang verduurzaming

Er gebeurt in Rotterdam ongelofelijk veel om de industrie te verduurzamen. Dat bleek tijdens de halfjaarbijeenkomst van het Deltalinqs Climate Program op 8 juli jongstleden. Steven Lak trapte af door een beeld te schetsten van het Nationale Klimaatakkoord.

2019-07-15

7e Deltalinqs CEO-overleg

Het 7e Deltalinqs CEO-overleg op 3 juli was wederom een zeer geslaagde bijeenkomst, die we met dank aan Facilicom konden houden op de bovenste verdieping van hun kantoor met groots uitzicht over het gehele Rijnmondgebied.

2019-07-12

SER bepleit regionale aanpak voor toekomstgerichte industrie

De verduurzaming van onze economie moet hand in hand gaan met versterking van de werkgelegenheid en met een zo eerlijk mogelijke verdeling van de lusten en de lasten van de klimaatmaatregelen.

2019-07-10

"Blauwe waterstof is versneller van toekomstige groene waterstofeconomie"

In het FD van 10 juli verscheen een opinieartikel van Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program. Daarin legt zij uit hoe blauwe waterstof (uit aardgas, met CO2-opvang) de weg vrijmaakt voor groene waterstof uit duurzame elektriciteit.

2019-07-04

Overhandiging Visie 2040 aan minister Cora van Nieuwenhuizen

Op 4 juli 2019 heeft de Logistieke Alliantie de ‘Visie handel en logistiek 2040’ overhandigd aan minister Cora van Nieuwenhuizen. De Logistieke Alliantie, een nieuw bondgenootschap van achttien organisaties uit het bedrijfsleven, de brancheorganisaties en infrastructuurbeheerders, waaronder Deltalinqs, hebben deze visie ondertekend.

2019-07-03

H-vision biedt kansen voor Rotterdam

Grootschalige productie en toepassing van blauwe waterstof stelt de industrie in Rotterdam in staat haar CO2-emissies al vóór 2030 aanzienlijk omlaag te brengen.

2019-07-01

RISI-event ‘The Battle’: inhoudelijk gevecht met alleen winnaars

Het RISI-event ‘The Battle’ op 18 juni 2019 in Stadion Feijenoord stond in het teken van het vernieuwen van de Rotterdamse haven. Met veel plezier wordt teruggekeken op een inspirerende middag met prachtige resultaten.

2019-07-01

Gezocht: fulltime junior beleidsmedewerker en junior projectmedewerker

Ter versterking van haar team is Deltalinqs per direct op zoek naar een fulltime junior beleidsmedewerker en het Deltalinqs Climate Program naar een fulltime junior projectmedewerker.

2019-07-01

Onzekerheid na vernietiging Programma Aanpak Stikstof (PAS)

De Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet lager als basis voor vergunningen worden gebruikt. Dat blijkt uit de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 inzake de PAS.

2019-07-01

Ledenvergadering: Jong Haventalent aan het woord

Tijdens de ledenvergadering op 25 juni 2019 in het EIC Mainport Rotterdam, schetste directeur Bas Janssen de plannen voor de nieuwe strategische agenda vanaf 2020 en hij nam de leden mee in een aantal actuele dossiers.

2019-07-01

Deltalinqs ‘University’ workshop: Het Rode Boek - wat te doen bij incidenten

Het Rode Boek was het onderwerp tijdens de Deltalinqs 'University' workshop op 4 juni 2019. In het ‘Rode Boek’ staan richtlijnen beschreven voor harmonisatie van incidentenprocedures voor de bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied.

2019-07-01

Training Rijnmonds Leiderschap

De training uit het basispakket 'Anders kijken naar Veiligheid, Cultuur en Rijnmonds Leiderschap' van 19 juni 2019 was alweer de zeventiende training uit het basispakket in samenwerking met Petronel Bijlsma van FirmLeaders.

2019-07-01

Q&A-ontbijt Leren & werken geeft nieuwe inzichten

De tweede ontbijtsessie: toegankelijk en praktisch, waarin leden worden bijgepraat op drie relevante en actuele onderwerpen binnen een domein, stond op 27 juni 2019 in het teken van het leren & werken in de haven.

2019-07-01

Masterclass ZZS - vergunningverlening en afval

Op 13 juni heeft ons buitengewoon lid Royal HaskoningDHV een masterclass gegeven over ZZS. Specifiek thema: ZZS bij vergunningverlening en in afval. De volle zaal is meegenomen in een algemene introductie en stand van zaken over dit bewogen onderwerp.

2019-06-28

Politiek Klimaatakkoord roept vragen op over haalbaarheid investeringen bij industrie

De ondernemers in het Haven Industrieel Complex van Rotterdam staan klaar om grootschalig te investeren in verduurzaming: bijvoorbeeld met CO2-besparing, CO2-opslag, warmte-uitwisseling en blauwe en groene waterstof.

2019-06-28

SNTR-deelnemers op werkbezoek in Rotterdamse haven

De Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) heeft samen met zestien deelnemers op 14 juni 2019 een werkbezoek gebracht aan de Rotterdamse haven. Op initiatief van Deltalinqs en in samenwerking met het Educatief Informatie Centrum is een bezoek gebracht aan Neele-Vat en Hutchison ECT Ports Delta.

2019-06-24

Impuls aan bio-LNG in Rotterdam

Rotterdam Port Fund en NIBC Bank hebben gezamenlijk een meerderheidsbelang genomen in Rolande, de ontwikkelaar en exploitant van LNG-tankstations en producent van bio-LNG.

2019-06-24

Benieuwd naar úw energiemix van de toekomst?

Bedrijven in het Rotterdamse industriecomplex gebruiken veel energie in hun processen. Dat er ooit afscheid moet worden genomen van fossiel, staat vast. Maar waar doe je nu het beste aan als bedrijf, als je het hebt over verduurzaming van je energievoorziening?

2019-06-24

Mogelijk Europese samenwerking voor CO2-opslag

De havens van Vlissingen, Gent en Antwerpen zijn enthousiast over het Rotterdamse Porthos-project. Met dit project kan de industrie CO2 afvangen en opslaan in een leeg gasveld onder de Noordzee. Met de steun van de Zeeuwse en Vlaamse havens wordt het initiatief steeds kansrijker voor mogelijke Europese subsidie.

2019-06-17

Schonere scheepvaart met Green Deal

Deltalinqs-voorzitter Steven Lak was op 11 juni 2019 één van de ondertekenaars van de nieuwe Green Deal om de uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht en de CO2-uitstoot door de binnenvaart en zeevaart fors terug te dringen.

2019-06-17

"Groene waterstof heeft de toekomst, maar timing is cruciaal"

Het wordt een iconisch project. BP, Nouryon en Havenbedrijf Rotterdam onderzoeken de haalbaarheid van een waterelektrolyse-installatie van 250 megawatt voor de productie van maximaal 45.000 ton groene waterstof per jaar.

2019-06-07

Zomerlezing Energietransitie in de praktijk

Om een succesvolle transitie in de praktijk te brengen, zullen bedrijven en de samenleving de menselijke en sociale transitie mee moeten nemen in hun strategie. Tijdens de Zomerlezing ‘Energietransitie in de praktijk’ op 4 juni 2019 in het EIC Mainport Rotterdam ging het een keer niet over de techniek, maar juist over de niet-technische barrières en kansen van de energietransitie.

2019-06-07

Winnaars Rotterdams Havenevenement 2019

Tijdens de zesde editie van het Rotterdams Havenevenement zijn 6 juni 2019 prijzen uitgereikt aan vijf jonge en iets minder jonge haventalenten. Het jaarlijks terugkerende evenement viert het brede scala aan opleidingen, beroepen en carrièrekansen in de Rotterdamse haven.

2019-06-05

Aandeel vrouwen in de haven moet verder stijgen

De bijeenkomst 'Vrouwen werken in de haven' van 4 juni, georganiseerd door RISI en Shell, bleek zeer succesvol. Met de deelnemers is gekeken wat bedrijven in het Rotterdamse havengebied kunnen doen om zich neer te zetten als aantrekkelijke werkgever voor vrouwen, hoe ervoor kan worden gezorgd dat meer meiden kiezen voor techniek en hoe zij het Rotterdamse havengebied als een startplek kunnen zien voor hun loopbaan.

2019-05-31

Kandidaten ‘Havenwerker van het Jaar 2019’: samenwerking en ambassadeurschap

John Steinbrecher (Barge Center Waalhaven) en Ton Zantman (Huntsman Holland) strijden op het Rotterdams Havenevenement om de titel 'Havenwerker van het Jaar 2019'.

2019-05-29

Belang van Rotterdamse industrie en hun mensen

Minister Eric Wiebes heeft op 27 mei de één miljard euro kostende hydrocracker in gebruik genomen bij de raffinaderij van ExxonMobil in Rotterdam. Door deze hydrocracker wordt het productassortiment vergroot en verbetert de efficiency van de raffinaderij.

2019-05-29

EUR-onderzoek naar drugscriminaliteit Rotterdamse haven

Op dinsdag 28 mei is het rapport ‘Drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven: aard en aanpak van het fenomeen’ gepresenteerd, dat in opdracht van burgemeester Aboutaleb is gemaakt.

Meer nieuws

DeltaPORT Donatiefonds (DPD)

DPD-bijeenkomst_klein


Het DeltaPORT Donatiefonds – het 'burenfonds' voor de haven – heeft in 2019 € 275.000,– in kas. Verenigingen, stichtingen en instellingen in en om de Rotterdamse haven komen in aanmerking voor een donatie. Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam en zeventig bedrijven uit de Rotterdamse haven werken samen in het fonds aan een mooie leefomgeving.