Slider homepage www.2

Wij verbinden bedrijven in de Rotterdamse haven

Slider homepage www.4

Concurrentiekracht begint bij goede randvoorwaarden

Slider homepage www.1

Samen sterk voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat

Slider homepage www.3

Wij staan voor de belangen van haven en industrie

Onderwijs &
Arbeidsmarkt
Milieu &
Duurzaamheid
Innovatieplatforms 
Infrastructuur &
Bereikbaarheid
Ondernemersklimaat 
Veiligheid &
Security

OMSLAG_DJI_0194

Impact conflict Rusland-Oekraïne op Rotterdamse haven

Lees verder

Nieuws

Nieuw coalitieakkoord Rotterdam: ambitie en urgentie kunnen hoger

Deltalinqs verwelkomt het nieuwe coalitieakkoord van het Rotterdamse college, maar vindt dat op het gebied van havenontwikkeling, transitievraagstukken en arbeidsmarkt de ambities hoger kunnen. Deltalinqs gaat dan ook graag op korte termijn in gesprek met het nieuwe college over hoe we de grote opgaven van de Rotterdamse haven samen kunnen aanpakken. ”Intensivering en aanscherping van het geformuleerde beleid is noodzakelijk", zegt Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs.

DeltaPORT Donatiefonds doneert aan de World Police & Fire Games Rotterdam 2022

Het DeltaPORT Donatiefonds steunt de World Police & Fire Games Rotterdam 2022, die eind volgende maand in Rotterdam worden gehouden. Aan het evenement wordt door ruim vijfduizend politieagenten deelgenomen, waaronder brandweermensen, douaniers en andere medewerkers van hulpdiensten vanuit de hele wereld. Met het toekennen van de donatie onderstreept het fonds het belang van goed functionerende hulpdiensten.

Aanscherping douaneregels tot eind 2023 uitgesteld

Het Verenigd Koninkrijk (VK) stelt de voor 1 juli 2022 aangekondigde aanscherpingen van douaneregels uit. Dit geldt zowel voor alle geplande veterinaire en fytosanitaire maatregelen als de extra verplichting om voorafgaand aan het vervoer naar het VK een veiligheidsaangifte (ENS – Entry Summary Declaration) te doen. De Britse overheid wil in de herfst van 2022 een nieuw controleregime aankondigen. De invoering daarvan start eind 2023.

Meer nieuws

DeltaPORT Donatiefonds (DPD)

DPD-bijeenkomst 2020_klein


Het DeltaPORT Donatiefonds, het 'burenfonds' van de Rotterdamse haven, heeft in 2021 € 325.000,– in kas. Verenigingen, stichtingen en instellingen in en om de Rotterdamse haven komen in aanmerking voor een donatie. Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam en 75 bedrijven uit de Rotterdamse haven werken samen in het fonds aan een mooie leefomgeving.