068617_ett_tankopslag096

Wij verbinden bedrijven in de Rotterdamse haven

port-of-rotterdam-view-between-pipes-at-a-gasterminal-hr

Concurrentiekracht begint bij goede randvoorwaarden

fva150417_sjorders_matrans637_0

Samen sterk voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat

054522_containerachterdek_mn-14

Wij staan voor de belangen van haven en industrie

Onderwijs &
Arbeidsmarkt
Milieu &
Duurzaamheid
Innovatieplatforms 
Infrastructuur &
Bereikbaarheid
Ondernemersklimaat 
Veiligheid &
Security

Nieuws

2019-06-17

"Groene waterstof heeft de toekomst, maar timing is cruciaal"

Het wordt een iconisch project. BP, Nouryon en Havenbedrijf Rotterdam onderzoeken de haalbaarheid van een waterelektrolyse-installatie van 250 megawatt voor de productie van maximaal 45.000 ton groene waterstof per jaar. Dat zou de grootste van Europa worden. Ruben Beens (BP) en Marcel Galjee (Nouryon) vertellen over de totstandkoming en mogelijkheden van de centrale.

2019-06-17

Schonere scheepvaart met Green Deal

Deltalinqs-voorzitter Steven Lak was op 11 juni 2019 één van de ondertekenaars van de nieuwe Green Deal om de uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht en de CO2-uitstoot door de binnenvaart en zeevaart fors terug te dringen.

2019-06-07

Zomerlezing Energietransitie in de praktijk

Om een succesvolle transitie in de praktijk te brengen, zullen bedrijven en de samenleving de menselijke en sociale transitie mee moeten nemen in hun strategie. Tijdens de Zomerlezing ‘Energietransitie in de praktijk’ op 4 juni 2019 in het EIC Mainport Rotterdam ging het een keer niet over de techniek, maar juist over de niet-technische barrières en kansen van de energietransitie.

2019-06-07

Winnaars Rotterdams Havenevenement 2019

Tijdens de zesde editie van het Rotterdams Havenevenement zijn gisteravond prijzen uitgereikt aan vijf jonge en iets minder jonge haventalenten. Het jaarlijks terugkerende evenement viert het brede scala aan opleidingen, beroepen en carrièrekansen in de Rotterdamse haven.

2019-06-05

Aandeel vrouwen in de haven moet verder stijgen

De bijeenkomst 'Vrouwen werken in de haven' van 4 juni, georganiseerd door RISI en Shell, bleek zeer succesvol. Met de deelnemers is gekeken wat bedrijven in het Rotterdamse havengebied kunnen doen om zich neer te zetten als aantrekkelijke werkgever voor vrouwen, hoe ervoor kan worden gezorgd dat meer meiden kiezen voor techniek en hoe zij het Rotterdamse havengebied als een startplek kunnen zien voor hun loopbaan.

2019-05-31

Kandidaten ‘Havenwerker van het Jaar 2019’: samenwerking en ambassadeurschap

John Steinbrecher (Barge Center Waalhaven) en Ton Zantman (Huntsman Holland) strijden op het Rotterdams Havenevenement om de titel 'Havenwerker van het Jaar 2019'.

2019-05-29

Belang van Rotterdamse industrie en hun mensen

Minister Eric Wiebes heeft op 27 mei de één miljard euro kostende hydrocracker in gebruik genomen bij de raffinaderij van ExxonMobil in Rotterdam. Door deze hydrocracker wordt het productassortiment vergroot en verbetert de efficiency van de raffinaderij.

2019-05-29

EUR-onderzoek naar drugscriminaliteit Rotterdamse haven

Op dinsdag 28 mei is het rapport ‘Drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven: aard en aanpak van het fenomeen’ gepresenteerd, dat in opdracht van burgemeester Aboutaleb is gemaakt.

2019-05-29

Steven Lak bepleit: “Veiligheid gaat soms voor privacy”

Veel bedrijven in de Rotterdame haven en industrie nemen hun eigen personeel om veiligheidsredenen drugs- en alcoholtesten af. Formeel mag dit niet volgens de nieuwe privacywet – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2019-05-29

Masterclass Juridische aspecten energietransitie in de Rotterdamse Haven

Op 9 mei hebben Joris van de Bunt (kandidaat-notaris) en Roland de Vlam (advocaat) van buitengewoon lid Loyens & Loeff een masterclass gegeven bij Deltalinqs over de juridische aspecten van de energietransitie in de Rotterdamse Haven.

2019-05-28

Oproep deelname Werkgroep Herziening Faunabeheerplan Meeuwen

De beheersing van het gevaar en risico van meeuwen op bedrijfsterreinen staan beschreven en verantwoord in het Faunabeheerplan 'Meeuwen havengebieden van Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam'.

2019-05-28

FERM Port Cyber Café: cyberincidenten

Op donderdagmiddag 23 mei kwam de FERM-achterban weer samen voor een nieuwe editie van het Port Cyber Café. De vaste moderator Chris van 't Hof opende de 'vergadering' door in vogelvlucht langs de eerste tien edities te gaan, waarin naast alle locaties vooral ook de eerder besproken onderwerpen aan bod kwamen.

2019-05-28

Nieuw lid: DGMR

Deltalinqs begroet per 1 juni 2019 DGMR Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software als buitengewoon lid in de categorie adviesbureau/consultancy.

2019-05-28

HES Hartel Tank Terminal in ontwikkeling

Per 1 december 2018 is de HES Hartel Tank Terminal, onderdeel van HES International B.V., lid van Deltalinqs in de kernsector natte bulk.

2019-05-23

Behind the Scenes

Op 13 mei 2019 kreeg iedereen met interesse in de industrie de kans om eens achter de schermen te kijken bij Behind the Scenes @Rotterdam. Tijdens deze bijzondere dag, georganiseerd door Deltalinqs, VNCI, Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam, openden zes chemiebedrijven hun deuren voor nieuwsgierigen.

2019-05-21

Nieuwe opleiding energietransitie

In vervolg op het succes in 2018 organiseert Deltalinqs Climate Program komend najaar opnieuw een vierdaagse Deltalinqs-opleiding Energietransitie. In de cursus komen aan bod hoe je praktisch invulling geeft aan de technologische uitdagingen én de commerciële kansen die de veranderingen bieden.

2019-05-21

Rotterdam pakt kansen in energietransitie

De uitslag van de Europese verkiezingen op 23 mei bracht de VVD vier zetels. Caroline Nagtegaal, nummer 3 op de VVD-kandidatenlijst, was daarmee verzekerd van haar herbenoeming als lid van het Europees Parlement. Caroline heeft duidelijke Rotterdamse 'havenroots' en de energietransitie in de haven ligt haar nauw aan het hart: "Volgens mij is het een goede zet om volle bak in te zetten op de energietransitie in combinatie met het verzilveren van de economische kansen die deze biedt."

2019-05-20

25 jaar EIC: "Maak Rotterdamse haven beter zichtbaar"

Het Educatief  Informatie Centrum Mainport Rotterdam (EIC) bestaat 25 jaar en vierde dit op 16 mei met een feestelijk jubileumsymposium. Het thema was: #Rotterdamse haven: Jongeren Boeien & Binden!

2019-05-20

Snellere importprocedures Rotterdamse haven

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat samen met de bedrijven in de Rotterdamse haven maatregelen nemen om de verplichte importkeuring en de doorstroming van goederen sneller te laten verlopen.

2019-05-17

Meerjarige steun provincie voor Deltalinqs Climate Program

Om de energie- en grondstoffentransitie in de Rotterdamse haven te kunnen maken, is veel nodig. Deltalinqs Climate Program verbindt hiervoor de juiste partijen, inspireert en informeert bedrijven. Ook starten we innovatieve projecten. De provincie Zuid-Holland steunt Deltalinqs Climate Program voor de komende drie jaar met een subsidie van € 500.000,-.

2019-05-15

Voorzitterschap Deltalinqs Rotterdamse klimaattafel

Een halvering van de CO2-uitstoot, meer schone energie en extra werkgelegenheid. Dat zijn de doelstellingen die de gemeente Rotterdam in een alliantie met meer dan honderd bedrijven en maatschappelijke instellingen wil realiseren. Op 10 mei 2019 is de Rotterdamse Klimaat Alliantie officieel van start gegaan.

2019-05-15

Training Basispakket Leading Operational Integrity

De interactieve training, waar zestien managers uit de industrie van Rotterdam en omgeving aan deelnamen, ging in op de vraag hoe je een cultuur van initiatief, eigenaarschap, creativiteit en energie in je organisatie kan creëren. De deelnemers zagen dit als voorwaarde om succes te hebben in operationele integriteit.

2019-04-30

Communitysessie Cybersecurity

De Rotterdamse haven digitaliseert in snel tempo. Dit zorgt voor veel nieuwe kansen en ook bedreigingen voor het bedrijfsleven, waarbij cybersecurity een belangrijke rol speelt. In samenwerking met FERM, het Rotterdamse samenwerkingsverband om de bewustwording over cybersecurity en weerbaarheid in de Rotterdamse haven te verhogen, en Smartport heeft Deltalinqs op 18 april jongstleden de communitysessie Cybersecurity georganiseerd.

2019-04-30

Deltalinqs presenteert een instructiefilm Mededingingsrecht

Goede en eerlijke concurrentie is, zo vindt Deltalinqs, één van de randvoorwaarden voor een goed ondernemersklimaat. Eerlijke concurrentie leidt tot lagere prijzen, hogere kwaliteit, betere service en meer innovatie, waardoor de concurrentiepositie van de haven wordt versterkt.

2019-04-30

45.000 ton groene waterstofproductie in Rotterdamse haven

Drie ambassadeurs van Deltalinqs Climate Program slaan de handen inéén om grootschalige groene waterstofproductie mogelijk te maken in Rotterdam. BP, Nouryon en Havenbedrijf Rotterdam werken aan een methode om, voor de raffinaderij van BP, duurzame windenergie via waterelektrolyse om te zetten in waterstof.

2019-04-30

Waterstof in de industrie

Wat zijn de mogelijkheden en ervaringen van blauwe en groene waterstof? Hoe kan het Haven Industrieel Complex met nieuwe toepassingen aan de slag? Welke visie heeft de provincie over de waterstofeconomie en welke ondersteuning kan zij bieden? Tijdens de bijeenkomst Waterstof in de industrie op 18 april 2019 werd op deze vragen ingegaan.

2019-04-29

Rotterdamse wind voor Rotterdamse ondernemers

Duurzame energie is mooi, maar energie opgewekt uit uw eigen omgeving is beter! En dat vinden steeds meer ondernemers. Daarom bieden Deltalinqs en Eneco aan de Deltalinqs-leden een lokale, laagdrempelige en écht groene verduurzamingsoptie aan. De stroom van de Rotterdamse windmolens uit windpark Slufterdam wordt hiervoor gereserveerd.

2019-04-23

Secretaressemeeting bij Uniper Benelux

‘Secretaressedag 2019’: het Deltalinqs-secretariaat is ook dit jaar met een groep collega’s uit het netwerk samengekomen om de banden te versterken en kennis te delen. Tijdens het jaarlijks terugkerend event waren wij dit keer te gast bij Uniper Benelux.

2019-04-18

Masterclass Handhaving en toezicht in de schijnwerpers

Op 11 april 2019 hebben de advocaten Remko Wijling, Robert Crince le Roy en Frank van Ardenne van buitengewoon lid van Ardenne & Crince le Roy Advocaten de drukbezochte ‘Masterclass Handhaving en toezicht in de schijnwerpers‘ verzorgd.

2019-04-16

Jan Henk Kort (Shin-Etsu): "Gas geven op circulariteit!"

Met zes ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Climate Program afgesproken om in 2019 te werken aan energie-efficiëntie, alternatieve brandstoffen, energiedragers en grondstoffen.

2019-04-09

Bied jonge havenmedewerkers perspectief op ontwikkeling!

Als het aan jonge havenmedewerkers ligt gaan beleidsmakers in de Rotterdamse Haven heel snel aan de slag met het creëren van meer ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers.

2019-04-08

Brexit: The Day After; terugblik op de lentelezing

De titel van dit verhaal bewijst maar weer eens hoe hard deadlines zijn in het Brexitproces: 29 maart werd 12 april en wordt wellicht 22 mei 2019.

2019-04-04

Gezocht: Havenwerker van het Jaar 2019

Het 6e Rotterdams Havenevenement vindt op 6 juni 2019 plaats en daar horen de finalisten bij van de titels Havenwerker van het Jaar en Jong Haventalent, de MCR-prijs, het Beste Havenidee en de SmartPort-scriptieprijs.

2019-04-02

Kort uitstel Brexit verandert niets aan urgentie

Samenwerkende organisaties in de Nederlandse havens maken zich zorgen over het aantal aanmeldingen van bedrijven die na Brexit goederen willen vervoeren via de Nederlandse havens. Ook met het korte uitstel tot en met 12 april blijft voorbereiding essentieel.

2019-03-29

Kick-off gigawatt duurzame waterstofproductie

Met de kick-off van het ‘Gigawatt Elektrolyser-project’ (GWE-project) geeft een consortium van bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen het startsein voor opschaling naar industriële productie van groene waterstof.

2019-03-29

'Mijn Deltalinqs': nieuw communicatiemiddel en digitale omgeving

De relatie met de leden staat voor Deltalinqs met stip op nummer één. Een optimale communicatie met de leden, lidverenigingen en het bestuur is essentieel en wij willen daarin blijven ontwikkelen, investeren en innoveren.

2019-03-29

Q&A-ontbijt Veiligheid & Security succesvol

Tijdens de eerste ontbijtsessie in het teken van veiligheid & security op 28 maart 2019 zijn de leden bijgepraat over de actualiteiten binnen dit domein.

2019-03-29

TechMission010 HighVoltage-LAB

Ruim 300 leerlingen uit het voortgezet onderwijs hebben op donderdag 14 maart 2019 tijdens een techexperience voorkomen dat de haven én stad Rotterdam zonder stroom kwamen te zitten.

2019-03-29

Brexit: de impasse duurt voort

Vandaag, 29 maart 2019, had D-Day moeten zijn voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Maar meer dan duizend dagen overleg hebben geleid tot een onduidelijke politieke situatie zonder besluit.

2019-03-29

Wereldhavendagen 2019

'MariTeam' is het thema tijdens de 42e Wereldhavendagen op 6, 7 en 8 september 2019. MariTeam staat voor een fantastisch staaltje teamwork van alle bedrijven en mensen die dagelijks keihard werken aan het succes van de Rotterdamse haven.

2019-03-18

GebiedsGerichte Aanpak Botlek van start!

Donderdag 14 maart 2019 is de GebiedsGerichte Aanpak (GGA) van bodem en grondwater in het Botlekgebied feestelijk van start gegaan. Vanaf nu kunnen in de Botlek gevestigde bedrijven zich aanmelden hieraan mee te doen.

2019-02-28

37e Havencongres Rotterdam: businesskansen energietransitie centraal

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: "De haven van Rotterdam zet zich collectief in om klimaatverandering tegen te gaan. Dit vergt flink wat inzet. Centraal staat een transitie waarin we het bestaande vernieuwen en het nieuwe actief verwelkomen."

2019-02-26

Handelsrelaties onder druk; een geopolitieke beschouwing

De masterclass Ondernemersklimaat van 14 februari 2019 kende twee onderwerpen: een geopolitieke beschouwing van handelsrelaties en het optimaliseren van de logistieke infrastructuur.

2019-02-26

Nieuw lid: Chemours

Deltalinqs begroet per 1 maart 2019 het chemische bedrijf Chemours uit Dordrecht als geassocieerd lid. De fabriek in Dordrecht is een onderdeel van The Chemours Company.

2019-02-21

Klimaascafé voor energietransitie

Dat er voor de energie- en grondstoffentransitie enorm veel samenwerking in de Rotterdamse haven nodig is, is glashelder. Bedrijven en overheden moeten elkaar hierbij vaker opzoeken.

2019-02-21

Gevolgen Klimaatakkoord centraal tijdens Winterlezing

Wat staat er in het Ontwerp Klimaatakkoord? Wat hebben de belangenorganisaties voor haven en industrie daaraan bijgedragen? En wat betekent het voor bedrijven in het Rotterdamse havengebied? Tijdens de Winterlezing van Deltalinqs op 19 februari kregen ongeveer 50 vertegenwoordigers van bedrijven daar antwoord op.

2019-02-21

Bedrijven gul voor buren van de haven

Bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied én het Havenbedrijf Rotterdam hebben vorig jaar ruim € 275.000,- beschikbaar gesteld voor projecten op het gebied van cultuur, welzijn, sport en recreatie in gemeenten om het havengebied. Het geld is uitgekeerd via het DeltaPORT Donatiefonds.

2019-02-18

Factsheet Provinciale Statenverkiezingen 2019

Op 20 maart 2019 vinden de Provinciale Statenverkiezingen 2019 plaats. Een goed moment voor Deltalinqs om de lijsttrekkers te voorzien van input over haar belangrijkste aandachtspunten.

2019-02-15

DU-pilotworkshop Omgevingsvergunning

DCMR heeft samen met onder andere het Havenbedrijf en Deltalinqs de Wegwijzer Wabo-vergunningen ontwikkeld. In een pilotworkshop van 12 februari 2019 is de nieuwe werkwijze(r) toegelicht.

Meer nieuws

DeltaPORT Donatiefonds (DPD)

DPD-bijeenkomst_klein


Het DeltaPORT Donatiefonds – het 'burenfonds' voor de haven – heeft in 2019 € 275.000,– in kas. Verenigingen, stichtingen en instellingen in en om de Rotterdamse haven komen in aanmerking voor een donatie. Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam en zeventig bedrijven uit de Rotterdamse haven werken samen in het fonds aan een mooie leefomgeving.