RDM Training Plant pijp 2

Deltalinqs Training & Services

Deltalinqs Training & Services heeft als doelstelling: het aanbieden van producten en diensten op het gebied van training en opleiding en het exploiteren van de RDM Training Plant. Deltalinqs Training & Services is een dochteronderneming van Deltalinqs. 

Het opleiden en trainen van medewerkers vereist een op de praktijk toegesneden leeromgeving. De RDM Training Plant voorziet in deze behoefte en is de uitgelezen locatie voor diverse opleidingsbehoeften zoals alle VCA- en SOG-kwalificaties, het opleiden van mbo- en hbo-studenten en het verzorgen van om- en bijscholingstrajecten. Het trainingsaanbod bestaat uit meer dan honderd trainingen en instructies.

Desgewenst ondersteunt Deltalinqs Training & Services haar klanten 'full-service' en biedt ondersteuning in het gehele traject; van de inkoop van de juiste trainingen, de trainingsorganisatie zelf tot het zorgdragen voor de financiële afhandeling.

Het aanbod van de diverse trainingen en instructies, de aanvullende informatie en de prijzen zijn terug te vinden in het trainingsrooster. Het Learning Management Systeem voor klanten die voorzien zijn van inloggegevens, is eveneens daar te benaderen.

Advies en vragen

Heeft u vragen over de trainingen, eventuele in-company trajecten of maatwerk? Neem dan contact op met Deltalinqs Training & Services:
T 010 - 31 07 910
services@deltalinqstraining.nl
www.deltalinqstraining.nl