Events

De kracht van het netwerk is voor Deltalinqs-leden van groot belang en dat komt ook tot uitdrukking tijdens de informele bijeenkomsten. Grote en kleine bedrijven, vanuit de industrie, transport en logistiek, met een eigen identiteit en gemeenschappelijk belang vanuit de mainport Rotterdam nemen deel.

Ligt de nadruk binnen Leren & Inspireren op het delen van kennis, bij de netwerkevents gaat het vooral om de ontmoeting. Elk event heeft naast de ontmoeting altijd een inspirerend karakter.

Jaardiner

Tijdens het Jaardiner brengen we ondernemers uit onze achterban samen met de belangrijkste spelers van relevante stakeholders in de Mainport Rotterdam (politiek, ambtenaren, Havenbedrijf Rotterdam en andere relevante brancheorganisaties). Een keynote speaker geeft zijn/haar visie op de huidige en toekomstige ontwikkelingen in en om het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Duur: 17.30 – 22.00 uur
Planning: één keer per jaar (3e maandag in januari)
Locatie: Onderzeebootloods Rotterdam

CEO-bijeenkomst

Jaarlijks terugkerend initiatief van Deltalinqs, met als doel met CEO’s van de bedrijven in de Mainport Rotterdam te spreken over relevante economische thema’s en de invloed daarvan op de bedrijven en onze regio in het bijzonder. Het centrale gespreksonderwerp wordt ingeleid door een aantal toonaangevende ondernemers en bestuurders uit het lokale en nationale netwerk. Tijdens een forumdiscussie geven ondernemers en bestuurders hun visie op het onderwerp, waarna er een discussie met de aanwezigen plaatsvindt.

Duur: 15.00 – 19.00 uur
Planning: één keer per jaar
Locatie: wisselend bij een bedrijf

CHIO-ontvangsten

Deltalinqs nodigt samen met het Havenbedrijf Rotterdam de top van de bedrijven in de haven en de overheden uit voor het CHIO Rotterdam. Het internationale hippische topsportevenement, dat zich heeft ontwikkeld tot een plaats waar het Rotterdamse en nationale bedrijfsleven elkaar treffen. Op zondagochtend is het jeugdprogramma en op zondagmiddag staat de Longines Grand Prix gepland.

Duur: zondag ochtend en middag
Planning: één keer per jaar
Locatie: Kralingse Bos, Rotterdam

Secretaressemeeting

Netwerkbijeenkomst voor secretaresses uit het netwerk (leden en relaties) op Secretaressedag bij een lid van Deltalinqs of een stakeholder.

Duur: 15.00 - 17.30 uur
Planning: één keer per jaar
Locatie: wisselend bij een lidbedrijf of stakeholder

Netwerkbijeenkomst actieve leden

Een moment in het jaar om de leden van het Deltalinqs-netwerk bij elkaar te hebben en te bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar en ze nog sterker aan ons te binden. Tevens wordt door middel van een lezing van de voorzitter één of een aantal leden in het zonnetje gezet.

Duur: 15.00 - 18.00 uur
Planning: één keer per jaar
Locatie: wisselend op een bijzondere locatie

Ledenvergaderingen

Deltalinqs organiseert twee keer per jaar een vergadering voor haar leden. De vergaderingen kennen een algemeen deel waarin de financiële stukken en benoemingen statutair worden behandeld. Daarnaast is er een inspirerende spreker. De vergadering wordt afgesloten met een informeel deel waar de kracht van het netwerk wordt ervaren.

Duur: 16.00 - 18.00 uur
Planning: twee maal per jaar
Locatie: EIC Mainport Rotterdam, Rozenburg

Eenmalige events

Gedurende het jaar organiseert Deltalinqs events voor bijzondere gelegenheden, zoals een afscheidssymposium of jubileumbijeenkomst.

Duur: wisselend
Planning: wisselend
Locatie: wisselend