milieu en duurzaamheid

Milieu & Duurzaamheid

Mainport Rotterdam wil duurzaam groeien. De wettelijk vastgestelde milieuruimte stelt hierbij harde kaders. Deltalinqs adviseert leden over hun precieze mogelijkheden. Een optimaal gebruik van de beschikbare milieuruimte zorgt dat ieder bedrijf in het haven- en industriegebied zich daadwerkelijk duurzaam kan blijven ontwikkelen.

Leden maken wij wegwijs in de vaak complexe en veelomvattende milieuwetgeving. Deltalinqs informeert hen over toegestane hoeveelheden geluid, emissies, contouren voor externe veiligheid en mogelijke effecten van activiteiten op de natuur. Tegelijkertijd maken wij ons richting overheid sterk voor snelle en betrouwbare besluitvorming. Voor alles willen bedrijven zekerheid en duidelijkheid.

Samen met ons heeft het Havenbedrijf Rotterdam voor de haven een gebiedsgerichte aanpak ontwikkeld. Het haven- en industriegebied is hierbij onderverdeeld in zes verschillende zones met ieder eigen kenmerken en milieuruimte. Door secuur te kijken naar wat waar kan, is deze milieuruimte door het bedrijfsleven optimaal te benutten. De haven kan zo maximaal blijven groeien. Streven is dat de gebiedsgerichte aanpak onderdeel wordt van de nieuwe Omgevingswet. Deze naar verwachting in 2022 ingaande wet maakt het uitgeven van integrale gebiedsvergunningen mogelijk.

Groei en de omgeving

Groei van de haven moet in balans gebeuren met de omgeving. Binnen de geldende regels en afspraken wil het havenbedrijfsleven de omgeving zo minder mogelijk overlast bezorgen. Andersom mogen nieuwe uitbreidingsplannen van buurgemeenten niet de groeiambities van de haven frustreren. Deltalinqs volgt ruimtelijke ordeningsplannen daarom op de voet. Potentiële conflicten worden zo vroegtijdig zichtbaar. Streven voor de toekomst is om samen met alle partijen een allesomvattend regionaal omgevingsplan op te stellen, met evenwichtige aandacht voor ruimte, milieu en natuur.