Reactie Deltalinqs op kamerbrieven stikstofaanpak: mainport Rotterdam heeft nu stikstofruimte nodig

Reactie Deltalinqs op kamerbrieven stikstofaanpak: mainport Rotterdam heeft nú stikstofruimte nodig

Deltalinqs ziet de integrale stikstofaanpak zoals beschreven op vrijdag 25 november in de kamerbrieven van minister Van der Wal als een stap in de goede richting. Meer snelheid is echter wel geboden. Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs: “De kamerbrieven bevatten een aantal goede voorstellen. Met name de specifieke aandacht voor bijzondere projecten, waaronder de energietransitie, is hoopgevend.

Anderzijds is er nog steeds veel onzeker en moeten veel zaken nog worden uitgezocht en uitgewerkt. De energietransitie in de Rotterdamse haven kan daar helaas niet op wachten. Er is echt meer snelheid nodig om de klimaatdoelen tijdig te kunnen behalen. De maatschappij verwacht dit van ons en dat vind ik terecht. We werken er ook hard aan, maar daarbij hebben we wel de juiste kaders vanuit de overheid nodig.”

“Deltalinqs is blij met de duidelijke inzet op forse reductie van stikstofdepositie met onder meer de aanpak van de piekbelasters“, zegt Van der Chijs, “alleen daarmee creëren we in Nederland ruimte voor ontwikkeling en kan de stikstofimpasse worden doorbroken.” De minister stelt dat naast de aanpak voor agrarische bedrijven, het versneld terugdringen van de stikstofdepositie en de verduurzaming van de piekbelasters in de industrie noodzakelijk zijn. Van der Chijs: “Als industrie dragen we al flink bij, onder andere door al jaren het uitgangspunt te hebben om de Best Beschikbare Technieken toe te passen. Goed dat er nu wordt nagegaan wat er per bedrijf bovenwettelijk en technisch mogelijk is voor een versnelde verduurzaming en wat daarbij de afhankelijkheden en randvoorwaarden zijn. De bedrijven hebben hun plannen klaar en willen projecten naar de uitvoering brengen, zodat we de Nederlandse klimaatdoelen kunnen halen. Voor veel van de energietransitie-projecten geldt dat zij tijdens de bouw weliswaar (beperkt) stikstof uitstoten, maar deze projecten leiden na realisatie veelal tot lagere structurele CO2- én stikstofuitstoot. Om het haven- en industrieel cluster van Rotterdam te kunnen verduurzamen, moet naast specifieke aandacht ook de hoogste prioriteit aan deze bijzondere projecten worden gegeven.”

Vergunningverlening
De minister schijft dat de Porthos-uitspraak enerzijds de noodzaak laat zien om de natuur te verbeteren en anderzijds in toenemende mate het Nederlandse vestigings- en ondernemersklimaat raakt. “Dat herkennen wij”, stelt Van der Chijs. “Het is daarom goed dat er wordt ingezet op het vereenvoudigen van toestemmingverlening, dat meer juridische zekerheid biedt en vertragingen voorkomt. Die juridische zekerheid is essentieel voor het investeringsklimaat van de mainport Rotterdam. Als investeringen in het buitenland wel direct kunnen worden gedaan en hier niet, dan mis je hier gewoon de boot. Wij gaan dan ook graag verder in gesprek met de overheid om snel de benodigde ruimte te creëren.”