Oproep: Trek wetsvoorstel dat intern salderen vergunningplichtig maakt terug, om energie- en grondstoffentransitie niet verder te vertragen

Oproep: Trek wetsvoorstel dat intern salderen vergunningplichtig maakt terug, om energie- en grondstoffentransitie niet verder te vertragen

De Rotterdamse haven en industrie werkt hard aan de energie- en grondstoffentransitie en draagt daarmee sterk bij aan de nationale klimaatdoelen. Grootschalige projecten zoals bijvoorbeeld de aanleg van walstroom, de bouw van elektrolizers en bio-raffinaderijen en de productie van waterstof liggen klaar om uitgevoerd te worden. Naast CO2-reductie leveren deze projecten ook stikstofreductie op. 

Om deze projecten te realiseren is vaak maar een kleine hoeveelheid stikstofruimte nodig, maar die is er voor de meeste projecten nu niet, waardoor deze op dit moment al vertragen. Door het onlangs aangekondigde wetsvoorstel om intern salderen vergunning plichtig te maken, dreigt nog meer stagnatie voor de energietransitie. Deltalinqs diende daarom vorige week een zienswijze in op dit wetsvoorstel, met het verzoek aan de overheid het wetsvoorstel terug te trekken dan wel grondig te herzien.

Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs: ”De voorgestelde wetswijziging met een vergunningplicht voor intern salderen (gebruikmaken van de reeds vergunde ruimte voor nieuwe activiteiten door aanpassingen van bestaande activiteiten) maakt procedures onnodig ingewikkeld. Daarbij geeft het meer onzekerheid voor de ondernemingen in de Rotterdamse haven en levert het voor natuurherstel nagenoeg niets op. De vergunningverlening voor de haven- en industriële ondernemingen zit sinds de uitspraak van de Raad van State al bijna vier jaar ‘op slot’. Als we nu niet kunnen handelen, stagneert de verduurzamingsopgave, blijven (buitenlandse) investeringen uit en gaan kansen verloren.”

Handelingsperspectief
De laatste maanden leek het juist wat meer de goede kant op te gaan met het handelingsperspectief. Afgelopen november kondigde de minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal in een Kamerbrief aan te gaan verkennen of het mogelijk is om geen of minder beperkingen op te leggen aan projecten die op korte termijn een beperkte toename van stikstofuitstoot en depositie veroorzaken, maar op de langere termijn een substantiële afname leveren die bijdraagt aan natuurherstel. Van der Chijs: "Dit zien wij niet terug in dit wetsvoorstel terwijl de Europese Commissie intussen wel invulling heeft gegeven aan haar intenties om een afweging tussen natuurbescherming en klimaat mogelijk te maken in het kader van de RePowerEU. Daarbij ontneemt dit wetsvoorstel ondernemingen de mogelijkheid om ontwikkelruimte voor nieuwe verduurzamings- of transitieactiviteiten te creëren door te investeren in stikstofreductiemaatregelen bij bestaande activiteiten. Hierdoor wordt ondernemingen hun laatste handelingsperspectief ontnomen en zitten we echt op slot. Om de stikstofimpasse op korte termijn te kunnen doorbreken, moeten we echt gaan denken in oplossingen.”

In dat kader sluit Deltalinqs zich aan bij de oproep van VNO-NCW, die vorige week ook benadrukte dat de vergunningverlening op korte termijn weer op gang moet komen en oplossingen moet aandragen om de stikstofimpasse te doorbreken met een aantal juridische aanpassingen dat het Nederlandse stikstofbeleid meer in lijn brengt met de Europese regels.

Gebiedsgerichte aanpak
Daarnaast werkt Deltalinqs al geruime tijd samen met de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij aan een gebiedsgerichte oplossing. Daarbij wordt bekeken of binnen de wettelijke mogelijkheden in ieder geval een aantal belangrijke Rotterdamse energietransitieprojecten kan worden gerealiseerd. Van der Chijs: ”Hiermee gaan wij onverminderd door. We moeten blijven kijken wat er wel mogelijk is om de verduurzaming daadwerkelijk te kunnen inzetten, om zo in 2030 op alle fronten beter uit te komen.”