ondernemersklimaat

Ondernemersklimaat

Minder administratieve lasten, geen onnodige regels en faire overheidstarieven. Dat is de rode draad in onze economische belangenbehartiging en vormt de basis voor een goed investeringsklimaat. Onze leden in het haven- en industriegebied moeten - binnen voor iedereen geldende spelregels - optimaal kunnen concurreren. Zowel nationaal, Europees als op wereldschaal.

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat begint bij een voor iedereen gelijk speelveld. Zowel bij de gemeente Rotterdam, de regionale besturen, de Provincie, de nationale overheid als de Europese Unie zitten wij met regelmaat aan tafel voor het behartigen van de belangen van onze leden.

Lokaal zijn de hoogte van de onroerend zaak belasting (OZB), reclamebelasting en bouwleges continue aandachtspunten. Ook treden wij namens het bedrijfsleven op als gesprekspartner van het Havenbedrijf Rotterdam bij overleg over de hoogte van de haventarieven. Een faire, realistische lastendruk is een van de basisingrediënten voor een concurrerend opererende haven. Deltalinqs vindt bovendien dat de gemeente haar inkomsten uit de haven hier ook weer moeten herinvesteren.

Nationaal en Europees grijpen wet- en regelgeving steeds meer in elkaar. Bijvoorbeeld geldt dat voor milieu en veiligheid, maar ook voor onderwerpen als staatssteun en marktwerking. Deltalinqs staat voor de concurrentiepositie van haar leden. Veelvuldig zijn wij aanwezig in Den Haag en Brussel. Ook nodigen wij politici en ambtenaren uit om via werkbezoeken aan Rotterdam zelf de praktijk te ervaren. Voor een gelijk speelveld is het verder belangrijk dat bovenop de Europese afspraken, Nederland géén extra regels oplegt.

Overheidscontroles

Overheidscontroles van Douane, Voedsel en Waterautoriteit en andere inspectiediensten moeten efficiënt gebeuren en in ieder Europees land op een zelfde manier, tegen gelijke kosten. Waar wij knelpunten zien, treden wij op. Het Rotterdamse havenbedrijfsleven mag bovendien geen nadeel ondervinden van verschillen in interpretatie en uitwerking van Europese wetgeving in andere havens. Voortdurend zijn wij namens het bedrijfsleven met de autoriteiten in gesprek over mogelijkheden voor het verder verlichten van de inspectiedruk en het versnellen van het logistieke proces.