Buitengewone leden

KPMG

In de Rotterdamse haven speelt een groot aantal thema’s waar wij veel kennis van en ervaring mee hebben, zoals de energietransitie en digitalisering. Deze thema’s staan ook hoog op de agenda van Deltalinqs. Vanuit ons kantoor in Rotterdam ondersteunen wij reeds diverse bedrijven die actief zijn in de Rotterdamse haven bij deze en diverse andere thema’s.

KPMG Nederland levert dienstverlening op het gebied van audit, tax en advisory en maakt deel uit van een groot internationaal netwerk van professionele accountants- en advieskantoren. We bundelen de expertise van 207.050 professionals in 153 landen en adviseren over prestatieverbetering en risicobeheersing, begeleiden transacties (fusies, overnames, due diligence) en zijn actief op het gebied van controle en verantwoording.

We werken voor een brede groep opdrachtgevers in diverse sectoren: grote (inter)nationale ondernemingen, middelgrote bedrijven, non-profitorganisaties en overheden.

De ingewikkelde problematiek van onze cliënten vraagt om een multidisciplinaire aanpak die helpt orde te scheppen in de complexiteit. Onze professionals blinken uit in hun eigen specialisme, maar werken tegelijkertijd nauw samen om zo de toegevoegde waarde te bieden die onze cliënten helpt om te excelleren. Daarbij putten we uit een rijke bron van kennis en ervaring, opgedaan in uiteenlopende organisaties en markten.

Wij blijven onverminderd investeren in onze kennis van markten en marktsegmenten. Mede door de sterke internationale samenwerking binnen de KPMG-organisatie zijn wij in staat om actuele en toekomstige ontwikkelingen te signaleren en deze te vertalen naar concrete en pragmatische diensten voor onze cliënten.

Nieuwe wet- en regelgeving, marktomstandigheden en veranderende behoeften vragen om een constante innovatie van diensten en processen. Zowel in nationaal als internationaal verband investeren wij veel in innovatie om onze cliënten kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te kunnen blijven bieden.

Relevante publicaties
Checklist Weerbare bedrijven in de Rotterdamse haven

COVID-19: what the CIO eand CISO can do to help
Privacy in time of COVID-19
Coronavirus and cybersecurity
Working remotely with MS Teams safely and productive
Anchor business decisions in a view of the post COVID-19 era
CEO mission lean into the unknown
North Sea offshore update

Nieuwsbericht Corona
08-04-2020 KPMG aan het woord

Masterclasses/bijeenkomsten in het verleden
04-04-2024 Trendsessie voor Young Professionals
30-05-2023 Masterclass 'CSRD Readiness'
29-03-2022 Trendsessie Energietransitie voor Young Professionals - Blog
19-05-2020 Webinar Weerbare bedrijven in de Rotterdamse haven - Opname webinar
22-08-2019 Seminar Cyber security & digitale innovatie
14-02-2019 Masterclass Het Vestigingsklimaat. De stand van zaken.
30-10-2018 Herfstlezing Brexit
19-04-2016 Masterclass True Value