Herfstlezing Brexit: nog 149 dagen

Herfstlezing Brexit: nog 149 dagen

De impact van de Brexit voor bedrijven in de Rotterdamse haven is omvangrijk, zeker voor de bedrijven die exclusief handelen met het VK. De tijd tot ‘Brexit Day’ - 29 maart 2019 - is nodig voor het onderhandelingsproces en om te ratificeren aan EU- en VK-zijde.

Het is nog onduidelijk hoe de toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk eruit zal zien. Deltalinqs, RMSC en RPPC hebben de herfstlezing van 31 oktober benut om de ruim honderd vertegenwoordigers van het havenbedrijfsleven op scherp te zetten. Nog 149 dagen tot de Brexit!

Doorkijk
De Douane en KPMG gaven een heldere doorkijk over de laatste stand van zaken. Roel van ’t Veld, Brexit-specialist bij de Douane, gaf de zaal een heldere boodschap mee: "Brexit is bijzonder, maar niet uitzonderlijk. Bereid u daarom voor." Edwin Kotylak van Deltalinqs: "De kwaliteit van ons sprekerspanel zat hem met name in de kennisautoriteit van de Douane en het uiterst gedegen onderzoek van KPMG op dit dossier. In een uur werden de aanwezigen soepel door het proces tot nu toe geleid, aangevuld met waardevolle aanbevelingen voor de resterende periode."

Kansen
Brexit vraagt om een uiterst professionele voorbereiding, ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen. Maar Brexit biedt ook kansen voor de best voorbereide bedrijven. Hoe hebben bedrijven zich de afgelopen maanden voorbereid? Voor DFDS viel op één voorwaarde niets af te dingen: zonder de juiste papieren kom je niet aan boord! Daarnaast hebben de Ferry-bedrijven zich zo goed als mogelijk voorbereid, onder andere met het opleiden van medewerkers en aanpassingen aan locaties en infrastructuur. Fred van Dijl van Sunrise Medical gaf aan dat zijn bedrijf, in alle onzekerheid, zelfs hardop heeft nagedacht over voortzetting van productie in het VK voor de Europese markt. Ook zij hebben ondanks de onzekerheden rondom Brexit alle noodzakelijke maatregelen genomen. Niets is beeldender dan de praktijk, dus deze bijdragen waren zeer welkom voor de aanwezigen.

Vanuit de zaal werden relevante vragen afgevuurd op de sprekers. Waaronder een vraag hoe de klanten van onze leden in andere Europese landen zich voorbereiden. Uit het antwoord van Bas Janssen, bestuurslid Feport, konden we afleiden dat de Brexit op handelsniveau vooral onze eigen verantwoordelijkheid is en dat vertrouwen op het achterland te riskant is, gezien de beperktere interesse. Vanuit de expediteursbranche kwam nog een duidelijk advies om het eventuele inhuren van expertise niet te lang uit te stellen. Last minute kunnen ook deze specialisten geen ijzer met handen breken.

Jaaragenda
Samenwerken, kennisdelen en continue ontwikkelen staan op de agenda van elke onderneming. Deltalinqs biedt daarvoor een uitgebreid en professioneel aanbod van bijeenkomsten. Binnenkort: specialisten uit het Deltalinqs netwerk praten de leden op 8 november 2018 bij in de masterclass Energie Transitie in samenwerking met buitengewoon lid DNV. Wethouder Adriaan Visser geeft tijdens de Ledenvergadering van 20 november 2018 uitleg over het Coalitieakkoord 2018-2022 'Nieuwe energie voor Rotterdam' en zoemt in op een aantal grote dossiers zoals energietransitie, herijking Havenvisie 2030 en lokale lasten. Op www.deltalinqs.nl is de actuele jaaragenda 2018 te bekijken.