Masterclass 'CSRD Readiness' KPMG

Masterclass 'CSRD Readiness' KPMG

Deltalinqs heeft samen met KPMG op 30 mei de masterclass ‘Maak je klaar voor CSRD reporting’ georganiseerd. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een EU-richtlijn die voorschrijft dat grote ondernemingen verplicht worden in hun bestuursverslag te rapporteren over hun impact op milieu-, HR- en sociale aspecten en de governance hieromtrent, inclusief de potentiële impact op de waarde van de onderneming. 

Afhankelijk van de grootte en het soort organisatie geldt deze eis vanaf boekjaar 2024 of 2025.

Tijdens de masterclass kregen de deelnemers waardevolle kennis en inzichten in deze nieuwe wetgeving, wat deze voor hun organisaties betekent en wat zij zelf kunnen doen om de organisatie hierop voor te bereiden. Naast de algehele impact op de bedrijven en de maatschappij werd ook aandacht besteed aan specifieke vraagstukken vanuit de aanwezige deelnemers. Ook voor accountantsorganisaties heeft deze nieuwe wetgeving veel impact, aangezien deze duurzaamheidsinformatie onderdeel zal worden van het jaarverslag. KPMG is al jaren bezig de organisatie hiervoor klaar te stomen. Mooi voorbeeld hoe KPMG hierop inspeelt is door het aanbieden van een ESG audit traineeship.

Anne de Jong, director Advisory Nationale Praktijk van KPMG, helpt bedrijven bij het zetten van stappen om 'CSRD reporting ready' te worden. Tijdens de presentatie benadrukte zij het belang van directe actie met haar oproep: "Begin liever vandaag dan morgen." Aangezien organisaties gemiddeld twaalf maanden nodig hebben voor het zetten van de benodigde stappen om 'CSRD reporting ready' te worden.

De Masterclass bood veel informatie en gezien de reacties vanuit de deelnemers werd duidelijk dat dit onderwerp hoog op de agenda staat. De sessie was gevuld met vragen en het onderling uitwisselen van ervaringen tot nu toe, wat een dynamische middag opleverde. Na afloop was er gelegenheid om met de aanwezigen en de spreker over dit onderwerp verder door te praten.