Nieuwsbrief Corona en interviews met leden

Nieuwsbrief Corona en interviews met leden

Deltalinqs heeft tot en met 24 april jongstleden wekelijks een Nieuwsbrief Corona uitgebracht, drie in totaal, en heeft de frequentie nu teruggebracht naar tweewekelijks. Dit neemt niet weg dat wij u op de hoogte blijven houden van de recentste nieuwsberichten, verzonden ledencirculaires, geplande webinars en overige relevante kennisgevingen. De nieuwsbrieven zijn hier te vinden.

Wij horen graag hoe het onze leden vergaat en waar we elkaar mogelijk kunnen versterken. De buitengewone leden zijn benaderd om een nieuwsbericht te maken over de dienstverlening voor de leden toegespitst op de Coronasituatie. Deltalinqs-leden zijn geïnterviewd over hun bedrijfsprocessen, getroffen regelingen medewerkers, ervaringen informatievoorziening vanuit de overheid en mogelijke tips voor andere organisaties.

Buitengewone leden KPMG, van Ardenne & Crince le Roy Advocaten, Antea Group en NautaDutilh en verder sjorbedrijf International Lashing Service, HES Hartel Tank Services, KRVE Rotterdam Boatmen en ENGIE Services West Industrie hebben alvast het spits afgebeten.

Deltalinqs benadert de leden actief voor de nieuwsberichten en interviews. Zelf het initiatief nemen kan natuurlijk ook door een e-mail te sturen naar pronk@deltalinqs.nl. De interviews worden afgenomen door Richard Visser.