125 jaar KRVE: een jubileumjaar in crisistijd

125 jaar KRVE: een jubileumjaar in crisistijd

Tweewekelijks brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via de Nieuwsbrief Corona. Daarbij komt bij elke uitgave een ander lid aan het woord over hoe de landelijke maatregelen op de werkvloer worden toegepast, uitdagingen waar bedrijven voor staan en handige tips die leden met elkaar willen delen. Vandaag gaat speciale aandacht uit naar de KRVE (Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht) die op 1 mei haar 125-jarig bestaan viert. Aan het woord voorzitter Erik de Neef.

Erik de Neef.jpg

De ‘K’ blijft behouden
Alles lag klaar voor de viering van het 125-jarig bestaan van de roeiers, die ter gelegenheid van het jubileum zich hebben omgedoopt tot de KRVE Rotterdam Boatmen. Toen gooide Corona roet in het eten: “We zouden het morgen vieren, met onder meer de Euromast en de Erasmusbrug in onze kleuren, in een hal met een mooie gastenlijst en sprekers. Een prachtig programma dat nu helaas geen doorgang kan vinden. In plaats daarvan vieren we het intern met gebak, want we schuiven het ook niet op naar later in het jaar. Dat voelt toch als mosterd na de maaltijd. Nu moeten we dus helaas wachten tot hopelijk een nieuw jubileumjaar”, zegt De Neef. Dat jubileumjaar zal dan ook nog steeds gevierd worden met het predicaat ‘koninklijk’. De KRVE mag hopelijk de ‘K’ in haar naam behouden. De Neef: “Elke 25 jaar moet dat opnieuw worden aangevraagd en moeten we een strenge toetsing doorstaan voor wat betreft integriteit en compliance, dat is gelukt, maar de officiële bevestiging van de verlenging van ons predicaat loopt nu ook vertraging op.”

Internationale speler met een informatievoorsprong
Door de jaren heen is de KRVE in haar vakgebied uitgegroeid tot een belangrijke internationale speler, met ondertussen een eigen consultancytak en innovaties op het gebied van veilig werken (afmeersystemen). Inmiddels is er een aardige kring van internationale collega’s opgebouwd in andere havens van Europa, wat ook in tijden van crisis zijn voordelen kent. Door te anticiperen op signalen uit Italië kon de KRVE snel de juiste maatregelen treffen. “Toevallig was ik net onderweg terug uit Hamburg waar we toen nog steeds elkaar de hand schudden, toen ik, onderweg terug, signalen ontving van Italiaanse collega’s die mij vertelden dat het misging in Italië. Na veel telefoongesprekken over en weer zijn we gelijk dezelfde avond nog begonnen met het uitwerken van maatregelen, ook over het programma dat gepland stond voor 1 mei. Ik kon mij haast niet voorstellen dat het tot Italië beperkt bleef”, zegt De Neef. Een informatievoorsprong die zich uitbetaalt: met 300 medewerkers die in ploegendiensten werken zijn er nul besmettingen te melden. “Ruim voordat het RIVM haar maatregelen afkondigde, hadden wij al ons eigen protocol opgesteld en sloegen we direct desinfecterende middelen in.”

Het werk gaat altijd door
Als onderdeel van de vitale processen binnen de haven, moet het werk gewoon doorgaan. Daarbij is de terugloop in het aantal schepen merkbaar. De Neef: “We weten niet tot hoever de aantallen zullen dalen. Mede dankzij het Coronaoverleg met Deltalinqs zijn we goed op de hoogte en nemen we kennis van de scenario’s die worden geschetst, maar wij zijn juist nu ook blij dat de haven qua bedrijvigheid zo divers is. Dat maakt ons weerbaar ten opzichte van andere havens die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van een aantal producten of fossiele brandstoffen.” De geschiedenis van de haven loopt parallel aan die van haar roeiers, weet ook De Neef te vertellen en kan dus tegen een stootje. “Door de 20ste eeuw heen hebben we enorme dalen gekend vanwege de wereldoorlogen, maar de roeiers professionaliseerden naderhand mee met de rest van de haven. Toen in 2007 een ongeluk met een schip plaatsvond bij de Tweede Maasvlakte was dat voor ons het moment om een nieuwe stap te zetten waaruit onze consultancytak en veiligheidsinnovaties (ShoreTension) zijn ontstaan. Samen met de vergroeningsopgave, het ontwikkelen van nieuwe opleidingen en het verder ontwikkelen van onze producten is er genoeg werk te doen internationaal en in de Rotterdamse haven.”

Tip van de week?
“Gaat niet, bestaat niet. Niet bij de pakken neer gaan zitten!”