Coronavirus-slider-4

Coronavirus

Een hart onder de riem

Deltalinqs-voorzitter Atzo Nicolaï: "In deze uiterst lastige tijden wil ik graag iedereen een hart onder de riem steken die zich inzet om de Rotterdamse havengemeenschap draaiende te houden. Ik heb enorm veel waardering voor de manier waarop iedereen met de problemen omgaat en het mogelijk maakt dat we op een veilige, gezonde en verantwoorde wijze kunnen blijven werken, zodat de werkprocessen kunnen doorlopen. De Rotterdamse haven en industrie zijn cruciaal voor het blijven functioneren van de Nederlandse samenleving. Deltalinqs zal – samen met onze partners zoals VNO-NCW – er alles aan doen om bij te staan waar zij kan. Veel sterkte en veel dank!”

De Port Health Authority Rotterdam

De Port Health Authority Rotterdam houdt zich bezig met de bestrijding van infectieziekten in de haven van Rotterdam. Het Haven Coördinatie Centrum is het aanspreekpunt voor schepen, bemanning en overige partijen die werkzaam zijn in de haven van Rotterdam.

Partijen die in de PHAR betrokken zijn, zijn onder andere: GGD Rotterdam-RijnmondPort Health Centre, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam (EMC), Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)KustwachtVeiligheidsregio Rotterdam-RijnmondNederlandse Voedsel en Waren AutoriteitZeehavenpolitieRadio Medische Dienst, Havenbedrijf Rotterdam en de (Rijks)Havenmeester. Met betrekking tot COVID-19 (Corona) hebben de Divisie Havenmeester en de GGD Rotterdam-Rijnmond een coördinerende rol en stemmen dagelijks af.

Aanscherping procedure Maritime Declaration of Health (MDoH)

Met ingang van 13 maart 2020 dienen ALLE zeeschepen de Maritime Declaration of Health (MDoH) tijdig in te sturen. Deze dient per e-mail gestuurd te worden naar de Port Health Authority Rotterdam (PHAR) porthealthauthority@portofrotterdam.com. Deze MDoH mag niet ouder zijn dan 24 uur en dient tenminste 6 uur voor aankomst bij Pilot Station verstuurd te worden. Het Haven Coördinatie Centrum coördineert de vervolgstappen en vraagt de GGD Rotterdam-Rijnmond om een advies betreffende de melding.

Daarnaast volgen we de landelijke richtlijnen. Om verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te beperken, is het advies om te letten op de hygiënemaatregelen. Dit zijn:

  • Was uw handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na éénmalig gebruik direct weg
  • Raak uw neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan.
  • Schud geen handen

Ook is het van groot belang als werkgever de adviezen van de overheid op te volgen met betrekking tot uw werknemers. Op deze manier voorkomen we een (mogelijke) besmetting van onze medewerkers en een eventuele besmetting door aan boord gaande medewerkers.

Gele vlag (quarantaine)

In Nederland wordt de MDoH gebruikt om eventuele infectieziekten te melden aan de autoriteiten. In sommige landen wordt gewerkt met een gele (quarantaine) vlag. Dit is in Nederland niet noodzakelijk. Zodra een schip een MDoh heeft ingestuurd en  beoordeeld is door de GGD wordt aan de kapitein aangegeven of er extra maatregelen nodig zijn. Wanneer een schip alsnog een gele vlag voert, verzoeken wij dit aan het Haven Coördinatie Centrum door te geven (0031 10 252 1000 of VHF kanaal 11).

Indien er relevante wijzigingen optreden dan wordt u op de hoogte gesteld via de website van de PHAR (https://www.portofrotterdam.com/nl/scheepvaart/port-health-authority).

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u via e-mailcontact opnemen met de Port Health Authority Rotterdam.

Lees ook

Haven Rotterdam blijft operationeel na aangescherpte kabinetsmaatregelen

Nieuws

2020-04-01

Atzo Nicolaï: "Een hart onder de riem."

Deltalinqs-voorzitter Atzo Nicolaï: "In deze uiterst lastige tijden wil ik graag iedereen een hart onder de riem steken die zich inzet om de Rotterdamse havengemeenschap draaiende te houden. Ik heb enorm veel waardering voor de manier waarop iedereen met de problemen omgaat en het mogelijk maakt dat we op een veilige, gezonde en verantwoorde wijze kunnen blijven werken, zodat de werkprocessen kunnen doorlopen. De Rotterdamse haven en industrie zijn cruciaal voor het blijven functioneren van de Nederlandse samenleving. Deltalinqs zal – samen met onze partners zoals VNO-NCW – er alles aan doen om bij te staan waar zij kan. Veel sterkte en veel dank!”

2020-04-03

FERM Threat Response: Thuiswerkfaciliteiten absoluut onmisbaar

In deze editie geen nieuwe kwetsbaarheden of belangrijke patches, maar extra aandacht voor het thema cybersecurity in deze door COVID-19 geregeerde tijden. Uiteraard hebben we het dan vooral over thuiswerken.

2020-04-01

Deltalinqs-medewerkers werken tot en met 28 april vanuit huis

In verband met het verlengen van alle Coronamaatregelen tot en met 28 april 2020 door het kabinet, werken alle Deltalinqs-medewerkers tot die tijd en voor zover mogelijk vanuit huis.

2020-03-31

Update Coronavirus (COVID-19) en haven van Rotterdam

De Port Health Authority Rotterdam houdt zich bezig met de bestrijding van infectieziekten in de haven van Rotterdam. Het Haven Coördinatie Centrum is het aanspreekpunt voor schepen, bemanning en overige partijen die werkzaam zijn in de haven van Rotterdam.

2020-03-30

Coronamonitor

Het Coronavirus en de maatregelen die het kabinet getroffen heeft om de verspreiding ervan te beperken, zullen grote economische gevolgen hebben. Hoe groot die zijn, is echter zeer onzeker. Actuele onderbouwde informatie is een absolute voorwaarde om effectief te kunnen reageren op de economische impact en de gevolgen voor de arbeidsmarkt.

2020-03-27

Deltalinqs gaat Corona-impact inventariseren

Bas Janssen: "Deltalinqs gaat in eigen kring onderzoeken in hoeverre er behoefte is aan ondersteuning door het Havenbedrijf van bedrijven die leijden onder de Coronacrisis."Lees verder: artikel Nieuwsblad Transport

2020-03-27

Bas Janssen: "Samen de uitdaging aangaan."

“We hijsen de zeilen voor de storm die gaat komen”, is de maritieme metafoor die directeur Bas Janssen van Deltalinqs gebruikt om de situatie in de haven aan te geven na het uitbreken van de Coronacrisis. In die ‘storm’ probeert de ondernemersvereniging, als onder meer aanspreekpunt en intermediair, een baken voor haar leden te zijn. Lees verder: artikel Europoort Kringen

2020-03-26

Hart onder de riem voor onze havenwerkers

Alle ogen zijn nu op de zorg gericht, en dat is mooi en nodig. Maar het zijn de helden in de haven die de verzorgers de mondkapjes bezorgen. En dankzij de havenwerkers kunnen wij nog wc-papier hamsteren. En daarom verdienen zij ook applaus. De mannen en vrouwen in de Rotterdamse haven werken elke dag, volcontinu. En zorgen dat de economie ondanks de coronacrisis draaiende blijft.Volledig filmpje RTV Rijnmond

2020-03-25

Handreiking wal-schip interface VNPI-VNCI-VOTOB-Deltalinqs

Binnen de Deltalinqs-commissie Natte Bulk Terminals is afgestemd hoe om te gaan met de afhandeling van zeeschepen en dan met name de 'ship-shore interface', nu ten gevolge van de Coronamaatregelen zaken toch iets scherper moeten worden ingericht.

2020-03-23

Ondersteuning Rotterdamse ondernemers bij impact Coronacrisis

De gemeente Rotterdam is samen met de landelijke overheid keihard aan het werk om de gevolgen van het Coronavirus voor ondernemers zoveel mogelijk te beperken. Op dit moment zijn zij druk bezig om de impact van de landelijke economische maatregelen te inventariseren en de praktische uitvoering ervan te regelen. 

2020-03-20

Wat zijn vitale processen en beroepen in de haven?

Er leven vragen bij ondernemers in de haven of zij eveneens deel uitmaken van een vitaal proces of dat zij mensen in dienst hebben die een cruciaal beroep uitoefenen en of die medewerkers daarom recht hebben op kinderopvang tijdens de COVID-19 virus uitbraak. De Rijksoverheid heeft naar aanleiding van de uitbraak van het COVID-19 virus bepaald dat er in Nederland cruciale beroepen en vitale processen zijn die doorgang moeten blijven vinden. Wat de Rijksoverheid daaronder verstaat, leest u hier.

Meer nieuws