Buitengewoon lid Antea Group aan het woord

Buitengewoon lid Antea Group aan het woord

Wegens de maatregelen die door de overheid zijn genomen en de aanvullende maatregelen die mogelijk nog worden genomen, moet u rekening houden met een verminderde inzet van personeel en mogelijk een verminderde aanvoer van grondstoffen en materieel.

De pandemie moet worden beschouwd als een grote verstoring voor maatschappij en bedrijfsactiviteiten, waardoor mogelijk ook uw bedrijfsactiviteiten zullen worden beperkt of zelfs stil komen te vallen. Dit zal onder alle voorwaarden veilig en verantwoord plaats moeten vinden.

Verscherpt toezicht op Brzo-bedrijven wegens Coronapandemie
Wij zien dat op dit moment de omgevingsdiensten Brzo-bedrijven vragen aan te geven welke maatregelen zij hebben genomen, de komende periode nemen of gaan nemen met de verminderde (of juist verhoogde) inzet van personeel en middelen (grondstoffen). Deze vraag komt voort uit de SEVESO III-wetgeving waarin wordt gesteld dat ieder Brzo-bedrijf voorbereid dient te zijn op onvoorziene situaties die kunnen leiden tot zware ongevallen.

Ons advies aan Brzo-bedrijven: De Coronapandemie Management of Change
Gelet op deze verplichting adviseren wij u, in zoverre u dit nog niet heeft gedaan, het effect van de Coronapandemie op uw bedrijf te beschouwen als een afwijking of wijziging van uw normale bedrijfsvoering. Hiervoor heeft u een eigen veiligheidsmanagementsysteem ontwikkeld en ter beschikking. Het middel om dergelijke afwijkingen of wijzigingen op het functioneren van uw veiligheidsmanagementsysteem op adequate wijze te beoordelen, is de werkwijze (of procedure) Management of Change. Hierin heeft u aangegeven op welke wijze uw bedrijf omgaat met wijzigingen.

De meest eenvoudige en tevens effectieve aanpak om de omgevingsdienst te informeren, is derhalve inzicht te geven in de uitwerking van uw MoC-procedure met betrekking tot de huidige Coronapandemie. Omdat wij beseffen dat waarschijnlijk geen enkel bedrijf in haar MoC-checklist een ‘pandemie’ heeft opgenomen, hebben wij hiervoor een addendum opgesteld.

Het addendum helpt u als bedrijf de noodzakelijke aspecten en vragen te beantwoorden. Bijkomend voordeel is dat deze checklist, tezamen met de invulling van uw eigen MoC-procedure/checklist, kan worden verstuurd naar de omgevingsdienst waarmee invulling wordt gegeven aan zijn verzoek. Wat ons betreft een kleine moeite en voor u wellicht een nuttige aanvulling. Doe u er voordeel mee en natuurlijk kunt u ons hierover bellen als er vragen zijn.

Contact
René Sloof, projectmanager SAVE | businesslijn milieu, veiligheid & gezondheid Antea Group, tel.: (06) 22 93 78 38