ENGIE kijkt vooruit

ENGIE kijkt vooruit

Tweewekelijks brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze Nieuwsbrief Corona. Daarbij komt bij elke uitgave een ander lid aan het woord over hoe de landelijke maatregelen op de werkvloer worden toegepast, uitdagingen waar bedrijven voor staan en handige tips die leden met elkaar willen delen. Vandaag het woord aan Ivo van Vliet, algemeen directeur ENGIE Services West Industrie.

Ivo van Vliet_www.jpg

Naar een nieuw normaal
Het is bijna twee maanden geleden dat de eerste maatregelen door het RIVM werden afgekondigd. Toch kan veel werk bij ENGIE gewoon doorgang vinden, stelt Van Vliet: “Aan het begin werd je geconfronteerd met werk dat werd uitgesteld of gestopt, maar grotere projecten die al liepen gingen gewoon door. Bedrijven gingen op basis van landelijk beleid eigen protocollen opstellen met goedbedoelde maatregelen, maar de onderlinge samenhang ontbrak nog een beetje.” Langzamerhand gaan we naar een nieuw normaal. Er vond een ontwikkeling van ad-hocmaatregelen naar protocollen plaats. Wat vooral helpt? Goede ervaringen delen met elkaar. “Als branchevereniging VOMI hebben we een handreiking met 'tips en tricks' samengesteld met hoe je om kunt gaan met de anderhalvemetermaatregel. Of bijvoorbeeld Shell die deelde welke maatregelen hij had genomen. En dat brengt resultaat! De maatregelen lijken daarnaast meer bewustzijn te creëren voor veiligheid op de werkplek”, zegt Van Vliet.

Uniformiteit en perspectief
Wel blijft er nog genoeg te verbeteren. Van Vliet: “Als ik vooruitkijk, zou het wel helpen als we een uniform protocol hebben voor de verschillende opdrachtnemers en -gevers, over hoe we omgaan met de anderhalvemetermaatregel.” Daarin moet gezamenlijk worden opgetrokken, vindt Van Vliet: “Het zou goed zijn om tussen bedrijven en overheid duidelijkheid te hebben over hoe handhavers reageren op de maatregelen die we nemen. Dus wanneer we een helpende hand mogen verwachten, of dat er overgegaan wordt op handhaving. We moeten ons beseffen dat er niet één partij is die dit op kan lossen, we moeten het samen doen.”

Tip van de week?
“De veiligheid van onze mensen staat altijd voorop. Met elkaar hebben we inmiddels door de tijd heen goede methoden gevonden om het werk weer uit te voeren. Er kan nu al veel meer dan we denken!”