Buitengewone leden

Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV is een onafhankelijk internationaal adviserend ingenieurs- en projectmanagementbureau en bestaat al meer dan 135 jaar. Onze professionals zijn actief op het gebied van energie, gebouwen, industrie, infrastructuur, luchtvaart, maritiem, mijnbouw, landelijk en stedelijk gebied en water. Gesteund door de kennis en ervaring van hun ruim 6.000 collega’s wereldwijd werken we voor overheid en bedrijfsleven in meer dan 150 landen. We combineren wereldwijd opgedane kennis en kennis van de lokale situatie om toegevoegde waarden te leveren voor onze klanten in hun projecten.

Wij leveren onze klanten toegevoegde waarde en dragen tegelijkertijd bij aan oplossingen voor de uitdagingen die we wereldwijd zien; de groeiende wereldbevolking en de gevolgen die deze heeft voor onze stedelijke gebieden; door de vraag naar schoon drinkwater en watermanagement en –veiligheid; de toenemende druk op mobiliteit en transport; en het benutten van beschikbare hulpbronnen, de stijgende vraag naar energie en het omgaan met afval door de industrie.

We streven naar een zo klein mogelijke impact op het milieu door een goed voorbeeld te zijn in onze projecten, in onze eigen bedrijfsvoering en door een bijdrage te leveren aan de samenleving ('giving back'). Wij zien een belangrijke rol voor onszelf en onze klanten in innovatie en duurzame ontwikkeling en willen zo bijdragen aan een duurzamer samenleving, nu en in de toekomst.

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Nederland, met belangrijke kantoren in het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Indonesië.

Nieuwsbericht
04-04-2022 RoyalHaskoningDHV aan het woord

Masterclasses/bijeenkomsten in het verleden
24-05-2022 Webinar Walstroom ism HbR - Opname webinar
13-07-2021 Webinar ZZS in afval ism Ploum - Opname webinar
14-01-2021 Werksessie Positie en rol HSE in een toekomstbestendig bedrijf 
25-06-2020 Webinar (p)ZZS - Opname webinar
31-10-2019 Informatiebijeenkomst Stikstof
13-06-2019 Masterclass Update ZZS
21-12-2017 Masterclass Omgevingsveiligheid onder de Omgevingswet