Aan de slag met walstroom

Aan de slag met walstroom

De inzet van walstroom in de Rotterdamse haven is veelbelovend en biedt veel voordelen. Daar zitten nog zeker wat praktische haken en ogen aan, maar die zijn op te lossen. Dat was de belangrijkste conclusie van de deelnemers aan het door Deltalinqs georganiseerde webinar over walstroom.

Maar waar moeten bedrijven aan denken als ze er daadwerkelijk mee aan de slag willen? Daarover hield Deltalinqs samen met Royal HaskoningDHV en Havenbedrijf Rotterdam een speciaal webinar op 24 mei. Deltalinqs ziet namelijk in walstroom kansen voor de vergroening van de haven. Door schepen aan de stekker te leggen, verbetert de luchtkwaliteit en verminderen de stikstofdepositie en de geluidsoverlast. Maar vooral vermindert het uitstoot van verbrandingsgassen en dat is beter voor het klimaat.

Praktische invulling
Zo’n 35 deelnemers (werkzaam bij terminals, rederijen en andere organisaties) lieten zich tijdens het webinar bijpraten over de mogelijkheden van walstroom. Al in april werd een workshop over walstroom gehouden, waarin Deltalinqs de belangrijkste vragen met geïnteresseerde leden heeft besproken. Dit werd als input gebruikt voor het webinar, waarin de praktische invulling van walstoomvoorzieningen werd behandeld.

Subsidie
Europa werkt aan concrete doelen voor walstroom in het kader van Fit for 55. Er is recent rijkssubsidie beschikbaar gekomen en lokaal werkt de gemeente Rotterdam samen het Havenbedrijf aan de uitrol van een walstroomstrategie. Het realiseren van walstroom is echter niet eenvoudig, daar komt veel bij kijken. Alex Ruijs van Royal HaskoningDHV nam de deelnemers mee in de praktische uitvoering van walstroom. Wat is ervoor nodig, over welk type aansluitingen gaat het, en wat zijn de verschillen in de investeringen voor de diverse typen schepen? Maar ook beantwoordde hij vragen als: wie bouwt zo’n installatie, hoe werk je het weg in de kade, wie zorgt voor de aansluiting van het schip op 'het walstroomstopcontact' en wie zorgt voor het onderhoud?

Walstroomstrategie
Floor Schipper van Havenbedrijf Rotterdam ging vervolgens in op de Rotterdamse walstroomstrategie en hoe we gezamenlijk in Rotterdam kunnen komen tot opschaling van walstroom in de haven. Zij legde uit dat het Havenbedrijf samen met de gemeente Rotterdam een gezamenlijke strategie volgt om walstroom voor zeeschepen te versnellen en op te schalen. Het doel is dat in 2030 een groot deel van de zeeschepen 'aan de stekker' gaat als deze aan de kade liggen. Samen met de bedrijven in de haven en de rederijen wordt er de komende vijf jaar met een reeks projecten ingezet op een versnelling en opschaling van walstroom. Het doel is om in 2030 90 procent van de projecten in de stedelijke havens te hebben gerealiseerd. Een tweede pijler van het ontwikkelprogramma bestaat uit projecten in de zeehavens, waarbij het vooral gaat om containerschepen en passagiersschepen.

Duidelijke afspraken
Deltalinqs-beleidsadviseurs Carla Jong en Richard Visser werken aan een position paper over walstroom. "Het is een zeer veelbelovende technologie, maar nu nog niet rendabel", vertelt Carla. "Samen met de bedrijven en de overheid willen we de overstap op een goede manier maken. De wil is er absoluut, maar we moeten nu manieren vinden om het ook echt voor elkaar te krijgen. Onze leden willen duidelijke afspraken maken met het Havenbedrijf en andere partijen over de verantwoordelijkheid voor de levering van de energie, de aanleg, het beheer en de kosten van walstroom – zowel bij de aanleg als het gebruik. De leden geven aan dat de kosten voor de onrendabele top bij het Havenbedrijf en Rijk zouden moeten liggen."

Meer regie
"Daarnaast moet er een oplossing komen voor de stikstofproblematiek", stelt Carla. "Bij bedrijven die nu walstroom aan willen leggen, gaat dat ten koste van hun stikstofrechten en dat is bepaald geen stimulans. Ook moet er meer regie komen op de plannen zodat netbeheerders als Stedin weten wat er aan elektriciteitsbehoefte aankomt. En tenslotte moeten we kijken naar het internationaal perspectief: hoe gaan buitenlandse havens om met de kosten en verantwoordelijkheden? Want we moeten een concurrerend effect op de markt voorkomen. Leden zien hierin een taak voor het Havenbedrijf en het IMO."

Klik hier voor de opname van het Webinar.