Nieuwsbrief Corona en interviews met leden

Nieuwsbrief Corona en interviews met leden

In aanvulling op de openbare webpagina 'Coronavirus' waarover wij in onze eerdere Mailinqs berichtten, heeft Deltalinqs de afgelopen drie weken wekelijks een Nieuwsbrief Corona uitgebracht met hierin een overzicht van de meest recente nieuwsberichten, verzonden ledencirculaires, geplande webinars en overige relevante kennisgevingen. De nieuwsbrieven zijn hier te vinden.

De buitengewone leden zijn benaderd om een nieuwsbericht te maken over de dienstverlening voor de leden toegespitst op de Coronasituatie. Deltalinqs-leden zijn geïnterviewd over hun bedrijfsprocessen, getroffen regelingen medewerkers, ervaringen informatievoorziening vanuit de overheid en mogelijke tips voor andere organisaties.

Buitengewone leden KPMG, van Ardenne & Crince le Roy Advocaten, Antea Group en NautaDutilh en verder sjorbedrijf International Lashing Service, HES Hartel Tank Services en de KRVE Rotterdam Boatmen hebben alvast het spits afgebeten.

Het verlagen van de frequentie van de Nieuwsbrief Corona naar eens per twee weken, neemt niet weg dat wij graag horen hoe het onze leden vergaat en waar we elkaar mogelijk kunnen versterken.

Deltalinqs benadert de leden actief voor de nieuwsberichten en interviews. Zelf het initiatief nemen kan natuurlijk ook door een e-mail te sturen naar pronk@deltalinqs.nl. De interviews worden afgenomen door Richard Visser.