Buitengewone leden

RPS Nederland B.V.

Binnen het haven- en industriecomplex werkt RPS als onafhankelijk adviesbureau met zelfstandige laboratoria actief aan een gezonde werkplek voor iedereen. Daarbij streven we naar het:

  • voorkomen van beroepsgerelateerd verzuim;
  • verhogen van de arbeidsproductiviteit;
  • in compliance zijn van onze opdrachtgevers.

Onrust wegnemen
We onderzoeken op locatie, verhuren meetmiddelen, adviseren, trainen in company en delen kennis via Deltalinqs. Daarnaast ondersteunen we bedrijven bij het realiseren van een cultuur waar medewerkers eigenaarschap nemen in het bevorderen van een veilige en gezonde werkomgeving. Zo nemen we de onrust weg en maken we een verschil op de werkvloer.

Weerbaar blijven
Binnen onze dienstverlening stopt het niet met het leveren van een getal. Pas dan begint de uitdaging om tot maatwerkoplossingen te komen. Daarin werken onze arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen en arbeid- en organisatiedeskundigen nauw samen met elkaar en met partners als bedrijfsartsen en toxicologen, zodat uw bedrijf weerbaar blijft en uw medewerkers gezond.

Opgelucht ademhalen
Een treffend voorbeeld van krachtenbundeling vormt de lancering van de campagne ‘Opgelucht’. Binnen deze campagne zetten de Long Alliantie Nederland (LAN) en RPS zich sinds 2018 samen in om het bewustzijn en verantwoord werken met gevaarlijke stoffen bij werknemers en werkgevers te vergroten. Kijk voor meer informatie op www.opgelucht.nl.

Masterclasses/bijeenkomsten in het verleden
18-11-2021 Masterclass Blootstelling
12-12-2019 Masterclass Chroom-6 metingen i.s.m. Houthoff
27-10-2016 Masterclass 'Blootstelling gevaarlijke stoffen' i.s.m. Houthoff
26-05-2015 Masterclass 'Blootstelling aan gevaarlijke stoffen; en hoe dit in kaart te brengen'