Slider H-vison

H-vision

H-vision (English)

Het H-vision-project voor grootschalige productie en toepassing van waterstof biedt de industrie in Rotterdam de mogelijkheid nog vóór 2030 de CO2-emissies aanzienlijk omlaag te brengen. H-vision richt zich op de productie van blauwe waterstof, dat wordt gemaakt op basis van aardgas en restgassen uit raffinage. Bij de productie hiervan wordt CO2 afgevangen, die veilig wordt opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee of wordt gebruikt als bijvoorbeeld bouwsteen voor basischemicaliën als methanol.

Met de aanleg van infrastructuur en installaties baant H-vision de weg voor de grootschalige introductie van groene waterstof in een later stadium. Hiermee vormt H-vision de start van de waterstofeconomie in Rotterdam en draagt daarmee in hoge mate bij aan de klimaatdoelstellingen.

H-­vision is een samenwerkingsverband van partijen, overwegend uit het havenindustriegebied van Rotterdam, die de hele waterstofketen vertegenwoordigen, van productie tot eindgebruik. Medio 2019 publiceerden zij een omvangrijke haalbaarheidsstudie, die laat zien dat H-vision al snel een substantiële CO2-reductie kan opleveren. Nu werken de H-­vision-partners aan de vervolgstappen die tot de start van het project moeten leiden.

De partijen zijn: Deltalinqs, Air Liquide, BP, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Power Plant Rotterdam, Shell, Uniper, Koninklijke Vopak en ExxonMobil.

Het H-vision-project wordt uitgevoerd met steun van de provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam.

Nieuws

2020-07-23

Prominente positie H-vision in waterstofvisie Rotterdam

H-vision heeft een prominente positie in de ‘Gemeentelijke Visie op Waterstof’ die Rotterdam op 21 juli presenteerde. De gemeente Rotterdam kiest ervoor om de komende decennia waterstof vooral in te zetten om de industrie te vergroenen en in de rol als grondstof voor de chemie.

2020-07-16

H-vision ontwerpt volledige waardeketen voor blauwe waterstof

De grootschalige productie van koolstofarme waterstof voor de industrie in Rotterdam is weer een stap dichterbij gekomen. Deze maand rondde het team van H-vision de achterliggende projectfase af.

2020-07-09

Waterstofstrategie EU steun in rug H-vision

De waterstofstrategie van de Europese Commissie is een belangrijke steun in de rug voor blauwe waterstof. In het strategiedocument van 8 juli 2020 wordt geconcludeerd dat blauwe waterstof – door de commissie aangeduid als koolstofarme waterstof - met name de industrie in staat stelt om voor 2030 de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk terug te dringen.

Meer nieuws