Slider H-vison

H-vision

H-vision (English)

Het H-vision project voor grootschalige productie en toepassing van waterstof biedt de industrie in Rotterdam de mogelijkheid nog vóór 2030 de CO2-emissies aanzienlijk omlaag te brengen. Dat is de uitkomst van de haalbaarheidsstudie die zestien partijen onder leiding van Deltalinqs hebben uitgevoerd naar de toepassing van waterstof als alternatief voor fossiele brandstoffen in de energievoorziening van de industrie.

H-vision richt zich op de productie van blauwe waterstof, dat wordt gemaakt op basis van aardgas en restgassen uit de industrie. Bij de productie hiervan komt CO2 vrij, die veilig wordt opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee of wordt hergebruikt als bijvoorbeeld groeiversneller in de kassen in de regio. 

Met de aanleg van infrastructuur en installaties baant H-vision de weg voor de grootschalige introductie van groene waterstof in een later stadium. Hiermee vormt H-vision de start van de waterstofeconomie in Rotterdam en draagt daarmee in hoge mate bij aan de klimaatdoelstellingen.

In dit H-vision samenwerkingsverband participeren Deltalinqs, TNO, Air Liquide, BP, EBN, Engie, Equinor, Gasunie, GasTerra, OCI N.V., Havenbedrijf Rotterdam, Shell, TAQA, Uniper, Koninklijke Vopak en Linde. Samen vertegenwoordigen zij de hele waterstofketen van productie tot eindgebruik.

Deltalinqs onderzoekt in de komende tijd welke partijen belangstelling hebben voor de vervolgstap, waarin verdere details worden uitgewerkt.

Nieuws

2019-09-12

Symposium H-vision in beeld

"Nederland heeft de ambitie en kans om gidsland te worden op het gebied van waterstof. De weg naar groene waterstof verloopt via blauwe waterstof", dat zei minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in juli op het drukbezochte symposium van H-vision.

2019-08-02

In Nieuwsuur: H-vision biedt kansen verduurzaming industrie

Nieuwsuur besteedde donderdag 1 augustus aandacht aan H-vision. In het programma werd belicht hoe H-vision de industrie in Rotterdam in staat stelt om haar CO2-uitstoot al ruim vóór 2030 substantieel omlaag te brengen.

2019-07-03

H-vision biedt kansen voor Rotterdam

Grootschalige productie en toepassing van blauwe waterstof stelt de industrie in Rotterdam in staat haar CO2-emissies al vóór 2030 aanzienlijk omlaag te brengen. Dat is de uitkomst van een haalbaarheidsstudie die zestien bedrijven en organisaties, verenigd in het project H-vision en onder leiding van Deltalinqs, hebben uitgevoerd.

2019-06-17

Resultaten H-vision haalbaarheidsstudie 2 juli bekend

Op 2 juli maakt H-vision de resultaten van de haalbaarheidsstudie bekend. De zestien bedrijven en organisaties uit voornamelijk het Rotterdamse havengebied, sinds juli 2018 verbonden in het project H-vision, hebben een onderzoek uitgevoerd naar de grootschalige inzet van waterstof in de energievoorziening van de industrie, met als doel een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de nationale klimaatdoelstellingen.

2019-05-06

H-vision in Future Grid Lab

Op 17 mei 2019 organiseren SOLARPLAZA en Deloitte het Future Grid Lab over waterstof. Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program en Bianca Boverhoff, strategisch adviseur bij Solo-ta-hari en werkgroep-voorzitter bij H-vision, presenteren daar het samenwerkingverband H-vision.

2019-03-18

RUG-onderzoek: blauwe waterstof onmisbaar

“Blauwe waterstof is onmisbaar als wegbereider van groene waterstof", dat zegt Machiel Mulder in een interview met de Rijksuniversiteit Groningen. Een team van de Rijksuniversiteit Groningen, bestaande uit Machiel Mulder, Peter Perey en Jose Moraga onderzocht de economische kansen van groene waterstof.

2019-03-18

Schakel versneld over op duurzame waterstof

Op weg naar een duurzame waterstofeconomie zal in de overgangsfase van grijs naar groen ook blauwe waterstof nodig zijn.

2019-03-07

WEC-rapport: industrie vliegwiel voor uitbouw waterstof

Waterstof is de sleutel om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. De weg daarnaartoe begint bij de omarming en verdere uitbouw van waterstof door de energie-intensieve industrieën waardoor een vliegwiel ontstaat voor toepassing van waterstof voor de rest van de samenleving (transport en huishoudelijk gebruik).

2018-10-03

H-vision brengt energietransitie in hogere versnelling

Met het project H-vision onderzoeken 15 partijen de mogelijkheid voor de bouw van een fabriek op de Maasvlakte voor grootschalige productie van blauwe waterstof voor gebruik in de industrie. Dat brengt het realiseren van onze klimaatdoelen weer een stap dichterbij.

2018-09-13

Subsidie H-vision

In augustus is de pre-pilot study van het H-vision project van start gegaan. Deze zomer heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) subsidie toegekend aan deze haalbaarheidsstudie.

Meer nieuws