Slider H-vison

H-vision

H-vision (English)

Het H-vision-project voor grootschalige productie en toepassing van waterstof biedt de industrie in Rotterdam de mogelijkheid nog vóór 2030 de CO2-emissies aanzienlijk omlaag te brengen. H-vision richt zich op de productie van blauwe waterstof, dat wordt gemaakt op basis van aardgas en restgassen uit raffinage. Bij de productie hiervan komt CO2 vrij, die veilig wordt opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee of wordt gebruikt als bijvoorbeeld groeiversneller in de kassen in de regio. 

Met de aanleg van infrastructuur en installaties baant H-vision de weg voor de grootschalige introductie van groene waterstof in een later stadium. Hiermee vormt H-vision de start van de waterstofeconomie in Rotterdam en draagt daarmee in hoge mate bij aan de klimaatdoelstellingen.

H-­vision is een samenwerkingsverband van partijen, overwegend uit het havenindustriegebied van Rotterdam, die de hele waterstofketen vertegenwoordigen, van productie tot eindgebruik. Medio 2019 publiceerden zij een omvangrijke haalbaarheidsstudie, die laat zien dat H-vision al snel een substantiële CO2-reductie kan opleveren. Nu werken de H-­vision-partners aan de vervolgstappen die tot de start van het project moeten leiden.

De partijen zijn: Deltalinqs, Air Liquide, BP, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Power Plant Rotterdam, Shell, Uniper en Koninklijke Vopak.

Nieuws

2020-03-31

Peter de Weijs: "De opties blijven open."

Vandaag verscheen in Europoort Kringen een mooi artikel over het project H-Vision. Projectdirecteur Peter de Weijs neemt ons mee in zijn ambitie, de route naar het einddoel en de vraagstukken die hij onderweg denkt tegen te komen. Optimistisch en met visie.Foto: Pierre Crom

2020-02-14

H-vision: nieuwe directeur en nieuwe fase

Peter de Weijs is de nieuwe projectdirecteur van H-vision. De Weijs, die vergelijkbare rollen had bij Rijkswaterstaat, TenneT en Gasunie, ziet uit naar de nieuwe fase van het project.

2020-01-20

H-vision nadert volgende projectfase voor grootschalige productie van waterstof

Met een nieuwe projectdirecteur in de persoon van Peter de Weijs treft het projectteam van H-vision de laatste voorbereidingen voor de volgende ontwikkelingsfase die in juni start. Het ontwerp van de installaties voor grootschalige productie van waterstof voor met name de petrochemische industrie en de energiesector in de Rotterdamse regio staat in die volgende fase centraal.

2019-11-14

Waterstofcoalitie vraagt kabinet om stimulans groene waterstof

De Waterstofcoalitie roept het kabinet vandaag in een brief op om opschaling van groene waterstof te stimuleren. De brief is ondertekend door 27 bedrijven en organisaties, waaronder ook Deltalinqs. De Waterstofcoalitie werd tijdens de onderhandelingen over het Klimaatakkoord gevormd door industrie, netbeheerders, overheden en natuur- en milieuorganisaties.

2019-11-04

Nominatie European Excellence Award voor H-vision

Deltalinqs heeft, samen met zestien partijen, het initiatief genomen voor het project H-vision. Dit project is gericht op onderzoek naar grootschalige productie en toepassing van waterstof en biedt de industrie in Rotterdam de mogelijkheid nog vóór 2030 de CO2-emissies aanzienlijk omlaag te brengen.

2019-09-12

Symposium H-vision in beeld

"Nederland heeft de ambitie en kans om gidsland te worden op het gebied van waterstof. De weg naar groene waterstof verloopt via blauwe waterstof", dat zei minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in juli op het drukbezochte symposium van H-vision.

2019-08-02

In Nieuwsuur: H-vision biedt kansen verduurzaming industrie

Nieuwsuur besteedde donderdag 1 augustus aandacht aan H-vision. In het programma werd belicht hoe H-vision de industrie in Rotterdam in staat stelt om haar CO2-uitstoot al ruim vóór 2030 substantieel omlaag te brengen.

2019-07-03

H-vision biedt kansen voor Rotterdam

Grootschalige productie en toepassing van blauwe waterstof stelt de industrie in Rotterdam in staat haar CO2-emissies al vóór 2030 aanzienlijk omlaag te brengen. Dat is de uitkomst van een haalbaarheidsstudie die zestien bedrijven en organisaties, verenigd in het project H-vision en onder leiding van Deltalinqs, hebben uitgevoerd.

2019-06-17

Resultaten H-vision haalbaarheidsstudie 2 juli bekend

Op 2 juli maakt H-vision de resultaten van de haalbaarheidsstudie bekend. De zestien bedrijven en organisaties uit voornamelijk het Rotterdamse havengebied, sinds juli 2018 verbonden in het project H-vision, hebben een onderzoek uitgevoerd naar de grootschalige inzet van waterstof in de energievoorziening van de industrie, met als doel een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de nationale klimaatdoelstellingen.

2019-05-06

H-vision in Future Grid Lab

Op 17 mei 2019 organiseren SOLARPLAZA en Deloitte het Future Grid Lab over waterstof. Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program en Bianca Boverhoff, strategisch adviseur bij Solo-ta-hari en werkgroep-voorzitter bij H-vision, presenteren daar het samenwerkingverband H-vision.

2019-03-18

RUG-onderzoek: blauwe waterstof onmisbaar

“Blauwe waterstof is onmisbaar als wegbereider van groene waterstof", dat zegt Machiel Mulder in een interview met de Rijksuniversiteit Groningen. Een team van de Rijksuniversiteit Groningen, bestaande uit Machiel Mulder, Peter Perey en Jose Moraga onderzocht de economische kansen van groene waterstof.

2019-03-18

Schakel versneld over op duurzame waterstof

Op weg naar een duurzame waterstofeconomie zal in de overgangsfase van grijs naar groen ook blauwe waterstof nodig zijn.

2019-03-07

WEC-rapport: industrie vliegwiel voor uitbouw waterstof

Waterstof is de sleutel om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. De weg daarnaartoe begint bij de omarming en verdere uitbouw van waterstof door de energie-intensieve industrieën waardoor een vliegwiel ontstaat voor toepassing van waterstof voor de rest van de samenleving (transport en huishoudelijk gebruik).

2018-10-03

H-vision brengt energietransitie in hogere versnelling

Met het project H-vision onderzoeken 15 partijen de mogelijkheid voor de bouw van een fabriek op de Maasvlakte voor grootschalige productie van blauwe waterstof voor gebruik in de industrie. Dat brengt het realiseren van onze klimaatdoelen weer een stap dichterbij.

2018-09-13

Subsidie H-vision

In augustus is de pre-pilot study van het H-vision project van start gegaan. Deze zomer heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) subsidie toegekend aan deze haalbaarheidsstudie.

Meer nieuws