Slider H-vision

H-vision

H-vision (English)

Binnen het H-vision project werken zestien partijen uit overwegend het havenindustriegebied Rotterdam samen aan een haalbaarheidsstudie naar de productie en toepassing van blauwe waterstof in het Rotterdamse havengebied. Met blauwe waterstof kan de industrie al op korte termijn bijdragen aan een substantiële vermindering van de CO2-uitstoot en een belangrijke bijdrage geven aan het realiseren van de nationale klimaatdoelen.

Blauwe waterstof wordt verkregen door aardgas of restgassen uit de industrie nog vóór gebruik te splitsen in waterstof en CO2. De afgevangen CO₂ wordt vervolgens veilig opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee of hergebruikt. Met H-vision investeert de industrie in de toekomst. De infrastructuur en installaties voor blauwe waterstof kunnen op termijn gebruikt worden voor groene waterstof, gemaakt door zonne- en windenergie aangedreven elektrolyse.

In dit samenwerkingsverband participeren Deltalinqs, TNO, Air Liquide, BP, EBN, Engie, Equinor, Gasunie, GasTerra, OCI Nitrogen, Port of Rotterdam, Shell, TAQA, Uniper, Koninklijke Vopak en Linde. Samen vertegenwoordigen zij de hele waterstofketen, van productie tot eindgebruik.

Nieuws

2019-03-18

Schakel versneld over op duurzame waterstof

Op weg naar een duurzame waterstofeconomie zal in de overgangsfase van grijs naar groen ook blauwe waterstof nodig zijn. Zeker vanwege de grote volumes die nodig zijn en de noodzaak om snel te anticiperen op de klimaatdoelstellingen. Dat staat in een advies aan de Provicie Zuid-Holland door een team van externe deskundigen.

2019-03-07

WEC-rapport: industrie vliegwiel voor uitbouw waterstof

Waterstof is de sleutel om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. De weg daarnaartoe begint bij de omarming en verdere uitbouw van waterstof door de energie-intensieve industrieën waardoor een vliegwiel ontstaat voor toepassing van waterstof voor de rest van de samenleving (transport en huishoudelijk gebruik).

2018-10-03

H-vision brengt energietransitie in hogere versnelling

Met het project H-vision onderzoeken 15 partijen de mogelijkheid voor de bouw van een fabriek op de Maasvlakte voor grootschalige productie van blauwe waterstof voor gebruik in de industrie. Dat brengt het realiseren van onze klimaatdoelen weer een stap dichterbij.

2018-09-13

Subsidie H-vision

In augustus is de pre-pilot study van het H-vision project van start gegaan. Deze zomer heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) subsidie toegekend aan deze haalbaarheidsstudie.

Meer nieuws