Slider H-vision

H-vision

H-vision (English)

Binnen het H-vision project werken zestien partijen uit overwegend het havenindustriegebied Rotterdam samen aan een haalbaarheidsstudie naar de productie en toepassing van blauwe waterstof in het Rotterdamse havengebied. Met blauwe waterstof kan de industrie al op korte termijn bijdragen aan een substantiële vermindering van de CO2-uitstoot en een belangrijke bijdrage geven aan het realiseren van de nationale klimaatdoelen.

Blauwe waterstof wordt verkregen door aardgas of restgassen uit de industrie nog vóór gebruik te splitsen in waterstof en CO2. De afgevangen CO₂ wordt vervolgens veilig opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee of hergebruikt. Met H-vision investeert de industrie in de toekomst. De infrastructuur en installaties voor blauwe waterstof kunnen op termijn gebruikt worden voor groene waterstof, gemaakt door zonne- en windenergie aangedreven elektrolyse.

In dit samenwerkingsverband participeren Deltalinqs, TNO, Air Liquide, BP, EBN, Engie, Equinor, Gasunie, GasTerra, OCI Nitrogen, Port of Rotterdam, Shell, TAQA, Uniper, Koninklijke Vopak en Linde. Samen vertegenwoordigen zij de hele waterstofketen, van productie tot eindgebruik.