Slider Oekraïne-Rusland

Impact conflict Rusland-Oekraïne op Rotterdamse haven

Laatste update: 5 juli 2022 

De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot een aantal sancties van onder andere de Europese Unie tegen Rusland. Het jongste (zesde) sanctiepakket dat de Europese Raad heeft aangenomen op 3 juni verbiedt de import van olie en olieproducten uit Rusland.

Net als bij voorgaande sanctiepakketten geldt ook voor deze energieproducten een overgangstermijn. De omvangrijke import van energie (ruwe olie, olieproducten, LNG, steenkool) via de haven van Rotterdam wordt daarom op dit moment (nog) niet geraakt door sancties. Dat geldt wel voor de export en transhipment van containers. Rederijen vervoeren aanzienlijk minder containers van en naar Rusland als gevolg van de oorlog en de sancties.

Rusland-georiënteerde overslag

62 miljoen ton van de bijna 470 miljoen ton overslag in de Rotterdamse haven is Rusland-georiënteerd (13%). Via de haven van Rotterdam worden veel energiedragers uit Rusland geïmporteerd. Grofweg komt op dit moment 30% van de ruwe olie uit Rusland, 25% van het LNG en 20% van de olieproducten en de kolen. Rusland exporteert producten als staal, koper, aluminium en nikkel via Rotterdam. Dit valt vooralsnog niet onder de handelsbeperkingen die door de Europese Unie zijn afgekondigd, echter door het uitsluiten van enkele Russische banken uit het SWIFT-systeem zullen ook hier effecten merkbaar worden.

Nieuwe sancties

De maatregelen van het op 3 juni 2022 bekendgemaakte sanctiepakket 6 van de Europese Unie, gelden per die datum. Dit zesde pakket omvat, onder andere, een verbod op:

  • De import van ruwe olie en olieproducten
  • Financiering en verzekering van het transport van olie en olieproducten
  • Exportrestricties op chemieproducten die gebruikt zouden kunnen worden voor het vervaardigen van chemische wapens

Voor de import van ruwe olie via havens geldt een overgangstermijn van zes maanden. Voor de import van olieproducten via havens geldt een overgangstermijn van acht maanden. Zie voor de gehele tekst van de Europese verordening: Publications Office (europa.eu)

Douanecontrole

Zo'n 8% van het Rotterdamse containertransport is gelinkt aan Rusland. De Europese Unie heeft de export verboden van een groot aantal goederen waaronder die zowel voor burger als militaire doeleinden gebruikt kunnen worden (‘dual use’). Containerlading met als bestemming Rusland wordt hierop extra gecontroleerd door de Douane.

Cybersecurity

Voor wat betreft de cybersecurity van de bedrijven in de haven heeft Rotterdam FERM. Doel van FERM is het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven in de Rotterdamse haven en het verhogen van het bewustzijn met betrekking tot cyberrisico’s. FERM meldt dat het NCSC tot nu toe geen concrete aanwijzingen heeft dat digitale aanvallen in relatie tot de oorlog in Oekraïne op dit moment impact hebben op Nederland.

Voor nu is het belangrijk zeer alert te blijven, patches te installeren en te letten op phishing mails. En - voor alle bedrijven in de Rotterdamse haven – is het dringende advies om zich bij FERM aan te sluiten, zodat de bedrijven direct acute dreigingsinformatie kunnen ontvangen en vragen kunnen worden gesteld aan de vertrouwde community in de omgeving. Dat is de afgelopen weken erg nuttig gebleken; van MKB (zonder eigen IT) tot aan de grote multinationals.

Lid worden van FERM

Bent u nog geen lid van FERM? Wacht niet langer en neem contact op met stichting FERM via contact@ferm-rotterdam.nl of evelien.bras@ferm-rotterdam.nl. Zie ook: FERM Rotterdam.

Overige websites en nadere informatie

We proberen op deze pagina zo volledig mogelijk te zijn in de informatieverstrekking over de gevolgen voor de Rotterdamse haven door het conflict Rusland-Oekraïne.

Belangrijke websites en nadere informatie: