Coronavirus

Nieuws

2020-06-05

Atzo Nicolaï: energietransitie vraagt om slimme samenwerking

Atzo Nicolai, vanaf 20 januari 2020 aangetreden als voorzitter bij Deltalinqs, heeft een beetje een valse start gehad door het begin dit jaar uitbreken van de Coronacrisis, waardoor de wereld er ineens heel anders uitzag. Kennismaken via een computerscherm is veel minder aantrekkelijk dan de bedrijven echt bezoeken. Nu de pandemie over zijn hoogtepunt lijkt, wordt het tijd om alsnog naar buiten te treden.

2020-06-05

Burenfonds van haven maakt derde 'Coronadonaties' bekend

Het DeltaPORT Donatiefonds, het ‘burenfonds van de haven’, heeft ook een derde reeks donaties toegekend voor projecten die direct verband houden met de gevolgen van het Coronavirus. Voor deze projecten heeft het fonds in totaal 75.000 euro beschikbaar gesteld. Het DeltaPORT Donatiefonds had dit bedrag aanvankelijk gereserveerd voor een extra donatie in het kader van haar vijftig jarig bestaan.

2020-06-05

De overslag in de haven van Rotterdam is in een duikvlucht geraakt

"Grote volle containerschepen, daar hebben we er nu even niet zo heel veel meer van”, zegt Bas Janssen in een interview met Frank de Kruif in het NRC. Wat twee maanden geleden al werd voorspeld, is zich nu aan het voltrekken. De haven van Rotterdam krijgt ongemeen harde klappen. Door een ingezakte wereldhandel loopt de haven miljoenen tonnen overslag van goederen mis.

2020-06-05

RelyOn Nutec focust op wat nog wél kan

Tweewekelijks brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via de Nieuwsbrief Corona. Daarbij komt bij elke uitgave een ander lid aan het woord over hoe de landelijke maatregelen op de werkvloer worden toegepast, uitdagingen waar bedrijven voor staan en handige tips die leden met elkaar willen delen. Vandaag het woord aan Peter Van Cauwenberghe, managing director central Europe bij RelyOn Nutec.

2020-06-05

Buitengewoon lid Legian aan het woord

Remote werken en het nieuwe normaal, de gevolgen voor bedrijfscontinuïteit. Met de oproep van de regering half maart om zoveel mogelijk thuis te werken, hebben veel organisaties in no-time het op afstand werken zonder grote bedrijfsonderbrekingen gerealiseerd. Een ongekende prestatie. De verwachting is dat met de anderhalvemetermaatschappij er een mixsituatie zal blijven bestaan, waarbij we zowel thuis als op locatie werken. Dit heeft gevolgen voor de veiligheid van vandaag en morgen.

2020-05-26

Betalingstermijn zeehavengeld blijft voorlopig 30 dagen

Zoals bekend is de normale betalingstermijn van het zeehavengeld 15 dagen (of 8 dagen als er geen overeenstemming is over automatische incasso). Deze betalingstermijn is eerder verlengd naar 30 dagen en deze regeling liep tot en met 31 mei aanstaande.

2020-05-22

Burenfonds van de haven maakt tweede reeks 'Coronadonaties' bekend

Het DeltaPORT Donatiefonds, het ‘burenfonds van de haven’, heeft ook een tweede reeks donaties toegekend voor projecten die direct verband houden met de gevolgen van het Coronavirus. Voor deze projecten heeft het fonds in totaal 75.000 euro beschikbaar gesteld. Het DeltaPORT Donatiefonds had dit bedrag aanvankelijk gereserveerd voor een extra donatie in het kader van haar vijftig jarig bestaan.

2020-05-22

Alternatieve werkvormen voor Leren & Inspireren en ledencontacten

Het is alweer ruim een maand geleden, dat wij onze eerste succesvolle webinar Omgevingswet met buitengewoon lid Tauw via MS Teams hebben gehouden. Inmiddels hebben er drie plaatsgevonden en staan er tot eind juni vijf nieuwe online bijeenkomsten gepland:

2020-05-20

Webinar Weerbare bedrijven in de Rotterdamse haven

Op 19 mei jongstleden vond het webinar met buitengewoon lid KPMG plaats over het thema ‘Weerbare bedrijven in de Rotterdamse haven'. Coronacrisis, cyberrisico’s en fraude: weerbare bedrijven kunnen een stoot opvangen.

2020-05-20

Euronordic richt de werkvloer ‘Coronaproof’ in

Tweewekelijks brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze Nieuwsbrief Corona. Daarbij komt bij elke uitgave een ander lid aan het woord over hoe de landelijke maatregelen op de werkvloer worden toegepast, uitdagingen waar bedrijven voor staan en handige tips die leden met elkaar willen delen. Vandaag het woord aan Kees Groeneveld, managing director bij Euronordic.

2020-05-15

Buitengewoon lid Ploum aan het woord

Advocaten- en notarissenkantoor Ploum heeft een Coronahelpdesk waar ondernemers terechtkunnen met al hun Coronagerelateerde vragen. Ook publiceren wij daar regelmatig over actuele onderwerpen. Bijvoorbeeld: over ‘Inspectie SZW controleert op naleving Coronaregels’, huurprijsverlaging en opschorting vanwege het Coronavirus, de NOW-regeling en algemene vergaderingen (AVA of ALV) tijdens de Coronacrisis.

2020-05-14

Burenfonds van haven maakt eerste ‘Coronadonaties’ bekend

Het DeltaPORT Donatiefonds, het ‘burenfonds van de haven’, heeft de eerste donaties toegekend voor projecten die direct verband houden met de gevolgen van het Coronavirus. Voor deze projecten heeft het fonds in totaal 75.000 euro beschikbaar gesteld.

2020-05-13

Meer steun voor mentale zorg bemanning van zeeschepen

Deltalinqs, Vereniging van Rotterdamse Cargadoors en Havenbedrijf Rotterdam gaan de achterban stimuleren om in deze moeilijke periode hulp te bieden aan organisaties die zich bekommeren om het mentale welzijn van zeelieden. Dat was de uitkomst van een door havenmeester René de Vries ingelaste bijeenkomst van de Port Welfare Committee (PWC). “Juist nu is dat werk heel belangrijk.”

vorige
1 2 3 ...