Buitengewone leden

Antea Group

Wij begrijpen dat elk milieu-, veiligheid- en gezondheidsvraagstuk een oorzaak, een effect en vooral een oplossing heeft. We zijn toegewijd om onze opdrachtgevers integrale oplossingen te bieden om effecten te beheersen en te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving. Ons succes vloeit voort uit het begrip van de levenscyclus van bedrijven en het onderkennen van uitdagingen per levenscyclusfase.

Typische ondersteuning die wij bieden betreft dan onder andere:

 • due dilligence;
 • haalbaarheidsstudies/milieu- en veiligheidsonderzoeken (MER, QRA, MRA, Brandveiligheid Filosofie, Best Beschikbare Techniek);
 • uitgangspuntendocumenten (UPD) brandveiligheid;
 • opstellen van vergunningaanvragen en daarbij behorende milieu- en veiligheidsonderzoeken;
 • opstellen van veiligheidsrapportage;
 • compliance ondersteuning;
 • auditing & inspecties;
 • bodemonderzoeken en saneringswerkzaamheden;
 • bodembeschermingsprogramma’s;
 • incidentmanagement;
 • liability management;
 • site abandonment plans.

Certificeringen

 • ISO-9001 en ISO-14001 gecertificeerd;
 • VCA-P gecertificeerd;
 • geregistreerd en gecontroleerd bij First Point Assessment (FPAL).

Nieuwsbericht Corona
22-4-2020 Antea Group aan het woord

Masterclass/bijeenkomst
21-9-2023 Webinar Omgevingswet - Opname webinar
13-4-2021 Webinar 'Aantoonbaar voldoen'
17-9-2020 Webinar Science Based Targets
14-5-2020 Webinar Invoering 'Wet kwaliteitsborging voor het bouwen' - Opname webinar
29-5-2019 Kennisbijeenkomst MER-beoordelingsplicht
15-2-2018 Masterclass Zeer Zorgwekkende Stoffen
13-3-2016 Masterclass CDNI
15-9-2015 Masterclass Stikstofdepositie