Webinar Wet kwaliteitsborging Antea Group

Webinar Wet kwaliteitsborging Antea Group

Vanwege de huidige Coronamaatregelen heeft Deltalinqs het aanbod van Leren & Inspireren uitgebreid met een online programma. Onze webinars, met sterk inhoudelijke sprekers, spelen in op actuele onderwerpen. Op 14 mei jongsleden heeft Antea Group het webinar 'Wet kwaliteitsborging voor het bouwen' gegeven dat door de dertig deelnemers aandachtig is gevolgd en goed ontvangen.

Tijdens het webinar is tekst en uitleg gegeven over de aanleiding en werking op hoofdlijnen van het wetsvoorstel. Ook is stilgestaan bij de veranderende rollen van stakeholders die hierbij betrokken zijn. Tevens is toegelicht welke criteria er zijn voor de inwerkingtreding van het wetsvoorstel. Als laatste is inzicht gegeven in het overgangsrecht en over de gevolgen rondom bouwleges.

Het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is een separaat wetsvoorstel en staat daarmee los van de Omgevingswet. Belangrijkste zaken die met de Wkb gerealiseerd worden zijn:
• aanscherping van de verantwoordelijkheid voor het leveren van kwaliteit door bouwbedrijven;
• een nieuw stelsel van naleving, aansprakelijkheid en toezicht en handhaving;
• een 'slanker' ambtenarenapparaat;
• lagere kosten en een betere bouwkwaliteit en bescherming van consumenten.

De Wkb treedt niet per 1 januari 2021 in werking. Voor de zomer zal een nieuwe datum door minister Ollongren bekend worden gemaakt. Ondertussen gaan de voorbereidingen gewoon door. De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging zal deze zomer operationeel zijn. De rol van het bevoegd gezag zal op een tweetal manieren worden verzekerd, namelijk:
• de verplichting om bij aanvang een risicobeoordeling te voegen;
• bij gereedmelding een dossier met info van het bouwwerk te overleggen.

Aan de hand van het doornemen van een tweetal aanvraagprocessen als ook uitleg waaraan een risicobeoordeling dient te voldoen werd verder inzicht gegeven in de reikwijdte als ook de verschillende verantwoordelijkheden die stakeholders hebben en krijgen. Ook was er aandacht voor de criteria die gesteld worden aan de inwerkingtreding zoals onder andere:
• het op orde zijn van ICT;
• toelatingsorganisatie is operationeel;
• er zijn voldoende instrumenten en kwaliteitsborgers.

Na invoering van de Wkb vallen veel bouwwerken onder de nieuwe wet en is het vanaf dat moment niet meer mogelijk om deze type bouwwerken vergund te krijgen zonder kwaliteitsborger.

Ook dit webinar is door de deelnemers goed ontvangen, zowel qua inhoud als ook organisatie en toegankelijkheid. In korte tijd kan veel informatie gedeeld worden. Vragen worden via de chatfunctie door de moderator verzameld en ingebracht, waardoor er als vanzelf een interactieve bijeenkomst ontstaat en daardoor gemakkelijk te volgen is.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om deel te nemen aan dit webinar, een opname hiervan is terug te luisteren via deze link.