Drukbezochte Masterclass ZZS

Drukbezochte Masterclass ZZS

Op 15 februari 2018 heeft Antea Group een masterclass verzorgd over Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) voor vijfentwintig leden van Deltalinqs.

Jeroen Bastiaans - senior consultant environment and safety - en Jeroen Mijs - consultant sustainability, environment and safety van Antea Group namen de aanwezigen mee in de achtergronden van ZZS, de aanpak die het bevoegd gezag voorstaat en natuurlijk de praktijk.

De aanwezigen kregen vooral inzicht in hoe vastgesteld wordt of en in welke mate je te maken hebt met ZZS, hoe bepaald wordt wat de impact van de uitstoot van ZZS op de lucht- en waterkwaliteit is en welk beoordelingskader geldt voor de toelaatbaarheid daarvan. Belangrijkste conclusie van de masterclass was: 'Ga zelf aan het roer staan, ken de eigen 'ZZS-situatie' en bepaal daardoor vroegtijdig de strategie'.

De eerste 30 bedrijven in de chemie zijn in 2017 reeds door de DCMR aangeschreven voor de inventarisatie. De eerste resultaten daarvan worden op dit moment geëvalueerd. In het voorjaar van 2018 zullen de overige chemische bedrijven worden verzocht de ZZS-inventarisatie te doen. Begin 2019 staat de inventarisatie voor de aardolie-industrie inclusief terminals gepland. Hiervoor wordt de richtlijn 'Omgaan met mengsels met ZZS' afgewacht waaraan momenteel op landelijk niveau wordt gewerkt en die grote impact kan hebben op met name de aardolieketen. Reden om nu al te starten met een eigen inventarisatie, ruim voordat er vanuit de DCMR Milieudienst Rijnmond om wordt gevraagd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Machiel Pronk - project manager environment, health and safety management of Carla Jong - beleidsadviseur milieu & duurzaamheid.  

Deltalinqs organiseert twaalf masterclasses per jaar. Buitengewone leden praten – als specialist binnen hun vakgebied – de Deltalinqs-leden hierin bij over een actueel onderwerp. Voor 2018 staan de Masterclasses gepland binnen onze domeinen. Tot de zomer kunt de volgende bijeenkomsten verwachten:

  • 6 maart 2018: 'Mededinging in de haven' met Nauta Dutilh
  • 15 maart 2018: 'Leadership Agility' door Ron Meyer met Cataly
  • 19 april 2018: 'Huur of erfpacht' met AKD
  • 24 mei 2018: 'ATEX' met KWA
  • 21 juni 2018: 'Plant of the Future' met Emerson
  • Masterclass 'Brexit' (datum nog nader te bepalen)

Alle data van de masterclasses zijn na te lezen in het Q. Magazine en in de agenda, waar deelname direct kan worden aangegeven.