Aantoonbaar voldoen: wat gaat er veranderen?

Aantoonbaar voldoen: wat gaat er veranderen?

Op 13 april jongstleden organiseerde Deltalinqs samen met buitengewoon lid Antea Group een webinar met als thema: Aantoonbaar voldoen aan vergunningvoorschriften, wat gaat er veranderen? Dat dit webinar op een grote belangstelling kon rekenen werd onderstreept door de aanwezigheid van bijna zestig deelnemers.

De provincie Zuid-Holland zet samen met de DCMR Milieudienst Rijnmond in op het digitaliseren van omgevingsvergunningen, de Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV). Op korte termijn start de DCMR met een praktijkproef. Hierbij zal in beginsel de focus liggen op de Brzo-bedrijven. Doelstellingen van de AADV zijn:

  • inzicht in de actuele regelgeving;
  • een actuele vergunningssituatie;
  • alles op één plek digitaal beschikbaar;
  • meer gerichte en snelle uitvoering van controles.

Het webinar had tot doel een update te geven van de op handen zijnde veranderingen in de verslaglegging van de milieuperformance en de andere wijze van communiceren, die straks van bedrijven gevraagd gaan worden. Een sneller vergunningverleningsproces is namelijk niet het enige doel van de AADV. De Omgevingswet geeft decentrale overheden straks meer zeggenschap en participatie met belanghebbenden krijgt een prominente rol. Dit betekent dat hse-managers naast compliancemanager ook relatiemanager naar hun omgeving worden. Een digitaal platform gaat straks inzage geven in de milieuperformance van vergunninghouders. Eenvoudige vragen als 'Welke wetgeving is van toepassing en wordt daaraan ook voldaan?' worden daarop eenvoudig beantwoord.

Veel gegevens zijn veelal beschikbaar in bedrijfssoftwaresystemen als SAP, Ultimo, et cetera. Dergelijke systemen zijn vooral bedoeld voor interne controle en aansturing van werkprocessen en zijn niet ontworpen voor externe communicatie naar belanghebbenden in de directe omgeving. Middels enkele praktische voorbeelden werd tijdens het webinar inzicht gegeven welke digitale technieken behulpzaam kunnen zijn bij het verzamelen van gegevens om deze vervolgens als heldere informatie te visualiseren.

Belangrijkste conclusies
De digitalisering van de vergunning en communicatie over de milieuperformance naar belanghebbenden in de omgeving zijn een gegeven en daarmee een kwestie van tijd. Informatie zal digitaal gevraagd en gedeeld gaan worden. Hoewel het AADV-project op dit moment misschien nog als een aangelegenheid van de DCMR kan worden ervaren, zal dat straks zeker niet meer het geval zijn. Het is dus essentieel nu te anticiperen want ook hier geldt: door goed voorbereid te zijn, kan de regie in eigen hand worden gehouden.