De Omgevingswet komt er aan!

De Omgevingswet komt er aan!

Wat kunnen bedrijven in de Rotterdamse haven verwachten als de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking treedt? Nog een kleine drie maanden en dan is het al zover. 26 wetten zijn samengebracht in één wet voor de fysieke leefomgeving. Ruim 100 leden namen op 21 september deel aan het webinar ‘Impact omgevingswet bedrijven' dat Deltalinqs samen met Antea Group en DCMR organiseerde.

“Een soepele overgang naar het nieuwe wettelijk stelsel is voor Deltalinqs belangrijk” benadrukte Carla Jong, adviseur Milieu en Duurzaamheid, in haar introductie.“ Zeker gezien de enorme opgaves waar de Rotterdamse haven en industrie voor staat: de energie- en grondstoffentransitie. Dit betekent veel nieuwe activiteiten en projecten en dus veel nieuwe vergunningen, die geen vertraging mogen oplopen. Bovendien dient dat alles te passen binnen een veilige en gezonde omgeving. Dit is een regionale puzzel waar de Omgevingswet een belangrijke rol in gaat spelen.”

“Wij staan samen aan de start”, zei DCMR-programmamanager Axel Pel daarop. Hij ziet het als een samenspel tussen de initiatiefnemer, haar eventuele adviseur en de DCMR als één van de bevoegde gezagen. “Het is goed om van elkaar te begrijpen wat er gaat veranderen en wat we daarin van elkaar (mogen) verwachten.” Op hoofdlijnen liep hij langs de belangrijkste veranderingen en gaf hij aan wat de DCMR verwacht van de bedrijven na 1 januari 2024 en hoe ze daarmee om kunnen gaan.  

Roel Eerden van Antea Group gaf in zijn presentatie adviezen aan de bedrijven en vertelde wat Antea Group ziet als een significante impact. Dit betreft de verandering van ‘inrichting’ naar ‘activiteiten’-denken (hoe ontvlecht ik mijn activiteiten), de verandering van het aanvraagproces, leges en participatie, hoe zit het met overgangsrecht en beslistermijnen en vooral ‘houd het omgevingsplan goed in de gaten’. Tot slot gaf hij advies aan de leden hoe te komen tot een impactanalyse voor hun bedrijf.

Deelnemers aan het webinar maakten volop gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen. Geconcludeerd kon worden dat veel aspecten van de wet zich in de praktijk nog moeten uitkristalliseren. Dat zal zeker tijd nodig hebben maar de deskundigen van DCMR en Antea waren tijdens de online sessie vol vertrouwen dat we daar, hoewel misschien niet altijd direct ‘eenvoudig beter’, echt samen uit gaan komen.

Het webinar is via deze link terug te kijken.

Eerder hebben we met regionale partners twee documenten opgesteld die bedrijven in de haven kunnen helpen bij de overgang naar de omgevingswet. Deze zijn recent geüpdatet door het Havenbedrijf en hieronder te downloaden. 

- Wegwijzer voor vergunningplicht Milieubelastende activiteiten in de haven

- Brochure introductie Omgevingswet vergunningverlening in de haven