Gezocht: lastige reststromen

Gezocht: lastige reststromen

Op weg naar een circulaire industrie zoekt Deltalinqs Energy Forum doorlopend naar nieuwe wegen en initiatieven om dit doel te bereiken. Een nieuw voorbeeld daarvan is een ‘no cure no pay’-onderzoeksaanbod voor afvalstromen.

Deltalinqs Energy Forum verzoekt u als lid om mee te werken aan een onderzoeksaanbod van advies- en ingenieursbureau Tauw. Zij bieden een second opinion van uw afvalcontract aan op basis van ‘no cure no pay’. Zij maken een analyse van de reststromen op uw locatie en beoordelen uw afvalcontract. Ook brengt Tauw de beste mogelijkheid voor hergebruik van afvalstoffen voor u in kaart. Als hergebruik niet mogelijk is kan Deltalinqs Energy Forum een rol spelen in het leggen van contacten met andere bedrijven in de regio, die mogelijk uw reststroom nuttig kunnen verwerken. Het advies dat voortvloeit uit het onderzoek moet leiden tot een kostenbesparing die minstens zo groot is als de kosten van het onderzoek, te weten € 2.500,-. Zo niet, dan betaalt u niets.

Verrassende resultaten
"We gaan graag het gesprek aan met bedrijven in de Rotterdamse haven over circulariteit", zegt Eline Politiek van Tauw. "Vaak komen daar heel nuttige en soms verrassende resultaten uit. Onlangs nog hebben we veel kunnen betekenen voor een bedrijf dat zijn verontreinigde zwavelzuurstroom liet opwerken bij een afvalverwerker. Na ons onderzoek en advies bleek dat zij het zoutzuur prima op hun eigen locatie konden regenereren. Een ander recent voorbeeld is dat we op een grote fabriekssite adviseerden om contractors te verplichten hun eigen afval op te ruimen. Niet alleen zorgde dat voor een flinke reductie voor de asset owner, ook de contractor voelde zich uitgedaagd kritischer te worden op het afval."

Ook voor chemisch afval
Eline benadrukt dat bedrijven niet te snel moeten denken dat er met hun reststromen toch niets meer te beginnen valt. "We zijn ook geïnteresseerd in gevaarlijk chemisch afval en procesafval. Sterker nog, juist 'lastige reststromen' vinden we interessant. Het aanbod is op basis van no cure no pay. Leden van Deltalinqs Energy Forum kunnen me met een gerust hart bellen", besluit Eline. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (06) 51 12 02 67.