Deltalinqs Jaardiner: Geen toekomst zonder heden. Zonder bedrijvigheid geen toekomst

Deltalinqs Jaardiner: Geen toekomst zonder heden. Zonder bedrijvigheid geen toekomst

Op het 18e Deltalinqs Jaardiner deelde voorzitter Steven Lak een krachtig statement: "Geen toekomst zonder heden. Zonder bedrijvigheid geen toekomst."

"Als vrijwel alle aandacht gaat naar thema’s als digitalisering, automatisering en de energietransitie, vergeet men al snel dat een transitie alleen maar kan plaatsvinden als er ondernemingen zijn die het geld en de mogelijkheden hebben om die transitie te laten slagen. De grootste kans van slagen is met bestaande bedrijven."

Versnelling

"Rotterdamse havenondernemingen moeten wel de kans krijgen om te overleven en weten dat hun investeringen gewaardeerd worden", vervolgde Lak. In 2017 is maar liefst circa 1 miljard euro door de ondernemingen geïnvesteerd, los van de circa 200 miljoen vanuit het Havenbedrijf Rotterdam. "Voldoende balans tussen het stimuleren van bestaande bedrijven en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten is noodzakelijk. Versnelling is een must, maar niet ten kosten van bestaande activiteiten. De grote uitdagingen in de haven vereisen een eendrachtige samenwerking; Publiek-Private Samenwerking tussen ketenspelers en altijd in dialoog blijven met het maatschappelijk middenveld."

Samen
De noodzaak om lessen uit incidenten te delen blijft actueel en Deltalinqs biedt daarvoor het platform. 'Leren & Inspireren' is dan ook één van de pijlers van Deltalinqs en kennisdeling, samenwerken en continue ontwikkelen zijn kritische succesfactoren voor elke onderneming. Deltalinqs speelt daarom in op de actualiteit en helpt haar leden up-to-date te blijven op relevante dossiers en daarnaast verbinding te vinden met belangrijke spelers uit het netwerk. Want ook in 2017 zijn mooie community producten neergezet. "De RDM Training Plant: een praktijk leeromgeving gerealiseerd door Publiek-Private Samenwerking. Het DeltaPORT Donatiefonds: het burenfonds voor de haven, waar bedrijven gezamenlijk aan doneren voor cultuur, sport en welzijn in het Rotterdamse havengebied. Het Deltalinqs Energy Forum met haar 8 LOC’s, de Gezamenlijke Brandweer en projecten als Integere Haven, FERM. Kortom: in de haven doen we het echt samen."

Realisatie
Hoofdgast was de nieuwe minister van Infrastructuur & Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen en zij kreeg een duidelijke boodschap mee. 'Een hoopvol Regeerakkoord vraagt nu om realisatie en actie'. Ook hier geldt: geen toekomst zonder heden!

In de media
Havenondernemers Rotterdam bijten terug in energiediscussie door Pieter Lalkens, Het Financieele Dagblad en Groene haven verjaagt bedrijven door Leon van Heel, AD RD zijn gepubliceerd na afloop van het 18e Deltalinqs Jaardiner.