Ronde Tafel Brexit

Ronde Tafel Brexit

Afgelopen maandag heeft Deltalinqs een round table georganiseerd over de consequenties van de Brexit voor de Rotterdamse haven.

Zeer veel is nog onduidelijk, omdat de onderhandelingen tussen de Britten en de Europese Unie nog weinig helderheid bieden.

Tijdens de round table is specifiek gesproken over de effecten van een eventuele Brexit op de Ro-Ro- en Ferry-sector. Publieke partijen waaronder de NVWA en douane hebben aangegeven welke impact zij verwachten wanneer het eind maart 2019 tot een definitieve harde Brexit zal komen. Daarop heeft het bedrijfsleven haar zorgen gedeeld. Ondanks de grote uitdagingen die de partijen gezamenlijk op zich af zien komen in termen van controles, inspecties en het treffen van fysieke maatregelen zijn zij positief over de onderlinge samenwerking.

Deltalinqs zal zich in het komend jaar actief inspannen de relevante informatie over handelsstromen plus de mogelijke gevolgen na de Brexit day op 29 maart 2019 samen met alle stakeholders in beeld te brengen. Op deze wijze kan het bedrijfsleven zich voor zo ver dat kan voorbereiden. In december zal een vervolg worden gegeven aan deze bijeenkomst. De factsheet over de Brexit vindt u hier.