‘Rode Boek’ geeft richtlijnen

‘Rode Boek’ geeft richtlijnen

Het ‘Rode Boek’ geeft leden van de BRZO-bedrijven richtlijnen voor hun optreden bij incidenten.

Het is voor iedereen belangrijk om op dit gebied altijd op dezelfde wijze te opereren. Met dit doel is ooit het boek met geharmoniseerde incidentprocedures – de officiële benaming van het ‘Rode Boek - opgesteld. Belangrijke hoofdstukken is onder andere een procedure ‘hoe melding en afhandeling van incidenten met ondergrondse kabels en leidingen moet worden vormgegeven’. Vanuit het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (Bevb) geldt voor diverse bedrijven ook een oefenverplichting. Deltalinqs heeft – in samenwerking met DCMR, VRR, Leidingbureau, GB, Lievense&Adriaens en BP – het initiatief genomen een oefening georganiseerd op 15 november jl.

Naast de BRZO-bedrijven zijn ook bedrijven uitgenodigd die niet de verplichting hebben maar op eigen initiatief hun incidentprocedure wilden oefenen. Als oefenscenario werd een lekkage aan het Oude Maaspad gefingeerd. De focus van de test lag op het verwerken van de melding door de Brandweer, Wacht- en Waakdienst van de gemeente en Trigion (Deltalinqs CentraalPost). Vooral deze eerste berichtenstroom is cruciaal voor het verdere verloop van het incident. De opkomststijd van de deelnemers, het functioneren van de noodorganisatie, kennis van leidingsystemen en de potentiele vervolgactie waren ook integraal onderdeel van de oefening.

Een oefening is geen oefening als er geen leerpunten kunnen worden benoemd. Door deelnemers is de oefening zeer positief beoordeeld. Goede verbeterpunten zijn gesignaleerd op alle niveaus van de oefening die, indien uitgevoerd, de hulpverlening bij kabel- of buisleiding incidenten daadwerkelijk zal verbeter. Oefening heeft aangetoond dat alle betrokkenen bereid zijn tot ‘zelfreflectie’, actief op zoek gaan naar verbeteringen in de procedures en daadwerkelijk verbeteringen in procedures en noodopvolging doorvoeren. De ruim 40 deelnemers aan deze gezamenlijke oefening ‘afhandeling van incidenten met ondergrondse kabels en leidingen’ hebben de schaalgrootte van deze oefening zeer gewaardeerd. Ook in 2018 zal Deltalinqs (mede) het initiatief tot een oefening nemen.