Ledenvergadering 'Havenlobby'

Ledenvergadering 'Havenlobby'

Tijdens de halfjaarlijkse ledenvergadering van 21 november jl. in het EIC Mainport Rotterdam is de begroting voor 2018 goedgekeurd met het besluit de contributie wederom niet te verhogen en is een presentatie gehouden over enkele actuele dossiers.

Afsluitend gaf de lobbyist van het havenbedrijf Rotterdam, Jaap Jelle Feenstra, een goed inzicht in de havenlobby van Rotterdam bij de politiek in Den Haag.

‘Nieuwe’ dossiers

Directeur Bas Janssen presenteerde een aantal nieuwe dossiers. Zo wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming – vergaande EU privacy regelgeving) per 25 mei 2018 van kracht. Andere actuele dossiers zijn de Brexit, aandacht voor digitale weerbaarheid (cybersecurity) en de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Ook wordt in 2018 de Deltalinqs-pijler Leren & Inspireren duidelijk gepositioneerd met onder andere een jaarplanning voor de leden van masterclasses en andere momenten van kennisoverdracht. Tenslotte wordt in 2018 de Membership Journey (de dialoog met de leden) gecontinueerd en verder geïntensiveerd.

Speciale aandacht werd door Bas Janssen gevraagd voor het 18e Jaardiner van Deltalinqs dat plaatsvindt op maandag 15 januari 2018 op een nieuwe locatie: de Onderzeebootloods op de RDM-Campus.

Havenlobby
Na de formele agenda werd een lezing ‘Havenlobby en het Regeerakkoord’ verzorgd door Jaap Jelle Feenstra, Lobbyist van het Havenbedrijf Rotterdam en Voorzitter van de Beroepsvereniging Public Affairs (BVPA). Aan de hand van een praktijkvoorbeelden toonde hij het proces van de lobby van het HbR rond het recente regeerakkoord. Hij concludeerde dat de internationale oriëntatie van het Kabinet waardevol is en het klimaatbeleid is ambitieus met een forse inzet op CCS. Kwetsbaar zijn de krappe meerderheid en de portefeuilleverdeling (bijvoorbeeld klimaat versus milieu). Het succes van het kabinet hangt echt af van samenstelling van de ministersploeg; liggen de heren en dames elkaar. Ofwel, het blijft mensenwerk.

Op 26 juni 2018 vindt de volgende ledenvergadering plaats en ook dan zal een inspirerende spreker de vergadering afsluiten.