Veiligheidsonderzoek cybersecurity

Veiligheidsonderzoek cybersecurity

Havenbedrijf Rotterdam, FERM (samenwerking Havenbedrijf Rotterdam, Zeehavenpolitie en Deltalinqs), SmartPort, Haagse Hogeschool en Avans Hogeschool starten 4 juni aanstaande met een grootschalig veiligheidsonderzoek naar cybersecurity in de Rotterdamse Haven.

De behoefte aan strategisch inzicht in cybersecurity is gegroeid door toenemende afhankelijkheid van digitale systemen en technologieën en van groot belang voor bedrijven in de Rotterdamse haven.

Het onderzoek heeft als doel het opzetten van een 'nulmeting' inzake cybersecurity in het havengebied en zal industriebreed ingaan op de onderstaande drie thema’s:

  1. dreigingen en technische maatregelen;
  2. technologische afhankelijkheden en organisatorische maatregelen;
  3. kennis- en ontwikkelbehoefte voor informatievoorziening omtrent cbersecurity.

De goede samenwerking tussen kennisinstituten, publieke en private partners heeft geresulteerd in de opzet van dit grootschalig onderzoek, dat van grote collectieve waarde is. Aankomende week wordt het onderzoek gestart middels het uitsturen van een enquête naar organisaties in de Rotterdamse haven.

Meer weten over de samenwerking FERM? Ga naar www.ferm-rotterdam.nl.