Masterclass 'Plant of the Future' door STC en Emerson Automation Solutions

Masterclass 'Plant of the Future' door STC en Emerson Automation Solutions

Iedereen is nieuwsgierig naar wat de toekomst ons gaat brengen voor de procesindustrie. Enkele vraagstukken die vandaag op tafel liggen: Hoe maken we de medewerkers future proof? Autonome fabrieken worden besproken en wat houdt dat dan in?

Parallellen worden getrokken naar andere sectoren, zoals vliegtuigindustrie, waarbij vliegtuigen als zelfstandig kunnen opstijgen, vliegen en landen. Maar wie wil dat in de procesindustrie en wat is zijn de risico’s? Marijn van der Meer en Johan Enters van Deltalinqs’ buitengewoon lid Emerson Automation Solutions en Edwin Langstraat van de STC Group namen 21 juni jongstleden de Deltalinqs-leden mee tijdens de Masterclass ‘Plant of the Future’.

Nu de overheid de aanvraag voor het bouwen van de 'Plant of the Future' - een publiek/private-samenwerking tussen STC en partners zoals Emerson - heeft goedgekeurd, kan de discussie gestart worden over de medewerker van de toekomst en hoe deze op te leiden. De operator- en maintenancetechnicus van de toekomst gaan niet alleen over de nieuwe generatie, maar ook over de huidige generatie die nieuwe competenties aangeleerd moet worden. De aanwezigen van deze masterclass discussiëren, naar aanleiding van de presentatie over technologische IIoT die Emerson beschikbaar heeft, volop over onderwerpen als Autonome plant, OT/IT-grenzen en samenwerking, Big data, Internet of Things, databeschikbaarheid op apps en laptops, data-interpretatie en bruikbare informatie, Setpoint of Performance, Generalist of Expert, vergrijzing, opleidingsniveau (MBO vs. HBO), samenwerking met leveranciers, hoe zaken te organiseren en hoe te veranderen.

Acceptatie
Vooral het laatste punt van verandering is essentieel voor acceptatie. Vanuit de deelnemers zien we twee dingen naar voren komen. Ten eerste: werken van klein naar groot, bij acceptatie van nieuwe IIoT technologie is klein beginnen en een goede business case essentieel. Toon aan dat het werkt en bouw dan verder. Dit is een fluïde methode waarbij medewerkers zich keer op keer kunnen aanpassen en meegroeien. Als tweede wordt aangegeven dat we het 'grote' einddoel willen weten en van daaruit de stappen bepalen die nodig zijn om er te komen. De strategische intentie is het startpunt. Naast de implementatie van techniek zijn begrip van verandering van rollen, gedrag en competenties belangrijk. Voor de individuele medewerker geeft het houvast hoe hij zich kan voorbereiden op de toekomst en wat hij moet doen om over de juiste competenties te beschikken.

Uitdaging
Dat de industrie met IIoT gaat veranderen is zeker. De tijdsspanne is niet bekend maar iedereen is het erover eens, dat het heel rap gaat ondanks de conservatieve industrie. Er is een verschil tussen bestaande (data routing redesign) en nieuwe plants (data routing by design). De technologie is beschikbaar om data op een andere manier tot je te brengen. Wie de data analyseert moet over de juiste competenties beschikken. Huidige en toekomstige medewerkers moeten andere vaardigheden aanleren om een plant te opereren en te onderhouden. De werkzaamheden zullen meer komen te liggen op data-analyse, informatie, samenwerking en dan pas handelen. Deze competenties kunnen met de nieuwe STC 'Plant of the Future' faciliteiten zowel virtueel als reëel aangeleerd worden. De vraagstukken rondom OT/IT-grenzen, hoe IIoT te organiseren en welke fases doorlopen moeten worden, zijn onderdeel van strategie, ROI en verandermanagement. Deze masterclass sluit goed aan bij 'een leven lang leren'. Een goede bijeenkomst met goede vragen, discussies, antwoorden en nog meer vragen. Vragen die een vervolg kunnen krijgen door opnieuw bij elkaar te komen. We are on a journey.

De volgende Masterclass 'Actualiteiten wetgeving Health, Safety & Environment (Ploum)' vindt plaats op 23 augustus aanstaande.