Masterclass explosieveiligheid - KWA

Masterclass explosieveiligheid - KWA

Hoe houden we explosieveiligheid praktisch? Wat moet er allemaal onderdeel zijn van het explosieveiligheidsdocument? En hoe vertaal ik dit alles op een goede manier naar de praktijk?

Deze vragen zijn in de masterclass van donderdag 24 mei 2018 aan bod gekomen. De zeer druk bezette masterclass geeft aan dat explosieveiligheid een belangrijk onderwerp is voor de leden van Deltalinqs. Buitengewoon lid KWA Bedrijfsadviseurs heeft de deelnemers meegenomen in deze materie.

Fokko van de Koppel: “Het vertalen van een explosieveiligheidsdocument naar de praktijk is nog niet zo makkelijk. Dat blijkt wel uit de verschillende vragen die tijdens de masterclass zijn gesteld. En er is gewoon geen eenduidige aanpak te formuleren, die voor alle bedrijven toepasbaar is. Wel hebben we de deelnemers van de masterclass handvatten gegeven, die zij in de praktijk kunnen toepassen. Ook hebben we in de masterclass een stukje wet- en regelgeving behandeld, waarbij met name de conceptwijzigingen van de nieuwe NPR 7910-1&2-normen besproken zijn.”

Deltalinqs organiseert – samen met haar buitengewone leden – twaalf Masterclasses per jaar. Een helder overzicht is te vinden in het Q. Magazine en wordt dagelijks geactualiseerd op www.deltalinqs.nl/agenda.