Deltalinqs Jaardiner: Collectiviteit maakt de mainport

Deltalinqs Jaardiner: Collectiviteit maakt de mainport

Deltalinqs-voorzitter Steven Lak roept op tot meer samenwerking.

Tijdens het 19e Deltalinqs Jaardiner, traditioneel op de derde maandag van het jaar, is de noodzaak tot collectiviteit hét thema van de toespraak van voorzitter Steven Lak. “Wij staan voor zeer grote uitdagingen. Voor het behoud en versterken van onze concurrentiepositie moet de kracht van het collectief worden versterkt: collectiviteit maakt de mainport”, aldus Lak.

Hij gaf aan dat dit noodzakelijk is voor toekomstige successen, zoals de energietransitie waarbij het de bedrijven zijn die de noodzakelijke veranderprocessen willen opstarten samen met onmisbare steun van de overheden. Tegelijkertijd heeft Lak forse zorgen: “Iedereen weet wat nodig is voor een optimaal effect: samenwerken, gunnen, data en kennis delen leveren maximale efficiëntie en verlagen collectieve kosten. Maar het organiseren, in stand houden én de noodzakelijke verbreding van de collectieve aanpak vergen steeds meer.”

Lak gaf een aantal voorbeelden. In de haven werkt de gewone brandweer samen met de industriële brandweer, genaamd de ‘Gezamenlijke Brandweer’ (GB). Zeer hoogwaardig en met ‘industriële slagkracht’; binnenlands gekopieerd en buitenlands benijd. De bedrijven nemen deel op basis van het aantal ‘aanwijzingen’ afkomstig van de Veiligheidsregio. Vasthouden aan die contributiegrondslag leidt ertoe dat de kosten van de GB door een steeds kleiner deel van de bedrijven worden gedragen, ook al profiteren alle bedrijven in de regio van de professionaliteit en inzet van de GB bij calamiteiten. Dat kan het draagvlak voor de GB ondermijnen. “In 2019 gaan alle betrokkenen dit vraagstuk oplossen”, daar is Lak van overtuigd en hij illustreert zo de druk op en de noodzaak tot de collectieve aanpak.

De energietransitie kan volgens Lak alleen slagen door een collectieve aanpak: door coalities van bedrijven veelal samen met het Havenbedrijf Rotterdam en de overheden. Het gaat om de collectieve aanpak van warmtenetten, gemeenschappelijke infrastructuur voor de opvang en opslag offshore van CO2 en projecten met waterstof als basis. Langjarig consistent overheidsbeleid met oog voor de internationale concurrentiepositie leidt tot haalbare transitie-investeringen, waarmee de doelen van Parijs worden bereikt. “Dat lukt alleen als de overheid snel en gericht keuzes maakt.”

Ook op sociaal vlak is er meer collectiviteit nodig en dit wordt onder meer zichtbaar met de nieuwe IT-campus, regionale samenwerking om te komen tot sociale innovatie en het komende Leer-Werk akkoord. Allen projecten waarvoor Deltalinqs zich sterk maakt.

Tenslotte pleitte Lak voor politici die zich op feiten baseren bij het maken van keuzes. Politici die niet afgeven op het bedrijfsleven, maar de waarde zien die zij vertegenwoordigen: werkgelegenheid,  innovatieve kracht, economische welvaart en hun inzet voor een duurzame wereld.

In de media
Havenbedrijven eisen helder klimaatbeleid door Pieter Lalkens (Het Financieele Dagblad), Brandweer in haven is in gevaar en Dwing bedrijven te betalen voor havenbrandweer door Leon van Heel (AD RD) zijn gepubliceerd na afloop van het 19e Deltalinqs Jaardiner.