Brexit: werkbezoek vaste Tweede Kamercommissie voor LNV

Brexit: werkbezoek vaste Tweede Kamercommissie voor LNV

De vaste Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op maandag 25 juni een bezoek gebracht aan de Rotterdamse haven.

Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam, Eurofrigo, de NVWA en de Douane hebben aandacht gevraagd voor de impact van de Brexit op de im- en exportstromen van en naar het Verenigd Koninkrijk en de vraagstukken die na de Brexit zullen ontstaan.

Handelsstromen
Via de Rotterdamse haven lopen meerdere belangrijke handelsstromen met het Verenigd Koninkrijk. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de directe aan de Nederlandse economie gerelateerde stromen en de stromen die via het Europese achterland met het VK worden uitgewisseld. Denk daarbij aan de importstroom groente en fruit vanuit het Westland (RoRo) en de exportstroom van met name Noordzeeolie (natte bulk) naar de Rotterdamse haven. De totale handelsomvang behelst maar liefst € 54 miljard. Na de Brexit wordt een toename van zowel douanecontroles als extra controles van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verwacht.

Eurofrigo, toonaangevend in de logistieke dienstverlening in Europa voor temperatuur-gecontroleerde levensmiddelen, voert op hun locatie Maasvlakte veterinaire inspecties en keuringen van consumptiegoederen uit. De commissie LNV heeft uitgebreid uitleg gekregen van Eurofrigo-directeur Jeroen Tempels: "Door het ontbreken van politieke en hierdoor economische duidelijkheid zullen we moeten uitgaan van het meest negatieve scenario: een ‘harde Brexit’. Afwachten en hopen op een gunstiger scenario kan Eurofrigo zich - in verband met de voorbereidingstijd - niet veroorloven. Het keuringsmodel in Nederland wordt uitgevoerd door het bedrijfsleven, onder toezicht van de autoriteiten. Dit heeft in de afgelopen jaren een intensieve samenwerking tot stand gebracht tussen bedrijfsleven, NVWA en Douane. Het verruimen van de inspectietijden en versnellen van de samenwerking middels verregaande automatisering tussen autoriteiten en bedrijfsleven is hierin essentieel."

RIT
De recent uitgebreide Rijks Inspectie Terminal (RIT) op de Maasvlakte stelt de Douane in staat om de volumegroei op te vangen van de containers die door de Rotterdamse haven gaan. Diverse Rijksoverheidsdiensten – Douane, NVWA - werken hier samen op het gebied van grenscontrole van in te voeren containers. Ook de inspecties van goederen zijn samengebracht in de RIT; de snelle afhandeling van de goederen geeft zo een positieve impuls voor het bedrijfsleven in de Rotterdamse haven.

Rotterdam
"Een Brexit zal er ook toe leiden dat een aantal bedrijven uit het Verenigd Koningrijk en mogelijk ook de rest van de wereld opnieuw gaan kijken naar een geschikte vestigingsplaats. Rotterdam kan daarin op maritiem vlak een goed alternatief bieden", gaf Bas Janssen, directeur Deltalinqs, de commissieleden mee. "Voor de in de Rotterdamse haven gevestigde bedrijven is vooral de samenwerking in de Douane Unie van belang. Nieuwe ontwikkelingen omtrent de Brexit worden zorgvuldig gedeeld met de Rotterdamse havenbedrijven, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de effecten ervan."

Meer informatie is terug te lezen in de Factsheet Brexit. Op 30 oktober 2018 organiseert Deltalinqs een Herfstlezing Brexit.