Meer besparing mogelijk met subsidie

Meer besparing mogelijk met subsidie

Bedrijven in de Rotterdamse haven laten mogelijk kansen liggen op financiering van innovaties in milieuvriendelijke technieken en energiebesparing.

Dat is zonde, omdat subsidies en fiscale instrumenten de energietransitie kunnen versnellen. Dat bleek tijdens de Deltalinqs-bijeenkomst over financiering van de energietransitie op 22 februari jl. Bij de bijeenkomst waren verschillende vertegenwoordigers van terminals en de chemische industrie aanwezig. Zij werden bijgepraat over de financieringsmogelijkheden door experts van het Havenbedrijf Rotterdam en de RVO.

"Wat bedrijven nodig hebben, is geld, kennis en capaciteit, maar ook direct contact met subsidieverleners. Er zijn bij onze leden innovatieve projecten die zich moeilijk rond laten rekenen en die in de ‘funnel’ verloren dreigen te gaan. Meer maatwerk en samenwerking gericht op subsidies en fiscale voordelen kunnen daarbij helpen", zegt projectleider Hans van ’t Noordende. "Het Havenbedrijf Rotterdam legde uit welke Europese, nationale en regionale regelingen er zijn. In reactie op het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' zijn de fiscale financieringsinstrumenten MIA\VAMIL en EIA bovendien verruimd, zoals duidelijk werd verwoord door RVO. Ik wil onze leden daarom oproepen om er meer gebruik van te maken, zodat meer kostenbesparing en CO2-reductie bereikt kan worden!"