Agenda

DU-workshop 'Het Rode Boek – wat te doen bij incidenten?'

In het ‘Rode Boek’ staan richtlijnen beschreven voor harmonisatie van incidentenprocedures voor de bedrijven in het Rotterdamse Haven- en Industriegebied. Hierin zijn afspraken die we gebiedsbreed hebben beschreven om in geval van incidenten de hulpdiensten zo efficiënt mogelijk op te roepen en ook zo goed mogelijk te communiceren. De CentraalPost Deltalinqs, gevestigd bij Trigion, speelt hier een rol in. Zo zijn zij betrokken bij het laten landen van de Traumaheli, hebben zij een officiële rol bij buisleidingincidenten en uiteraard de informatievoorziening naar buurbedrijven in geval van incidenten. Maar ook de hulpdiensten hebben verwachtingen van bedrijven en vice versa.

 Als Deltalinqs hebben we inmiddels geïnvesteerd in een nieuw digitaal systeem, enerzijds omdat de techniek verouderd is en anderzijds om de bereikbaarheid van de uithoeken in het gebied verder te verbeteren.

Nu hebben wij de indruk dat de dienstverlening verder geoptimaliseerd kan en moet worden. Bedrijven klagen soms over de bereikbaarheid van de CentraalPost, maar ook wordt regelmatig geklaagd over het feit dat bij gebeurtenissen bij de buren bedrijven vaak in het ongewisse blijven en informatievoorziening achter blijft.

Om alle vragen en behoeften met elkaar te bespreken organiseert Deltalinqs op dinsdag 13 februari 2018 een bijeenkomst die alle ins en outs met betrekking tot de organisatie van betrokkenen bij incidenten op de kaart zet. Wat verwachten we van elkaar? Wat kan Trigion betekenen? Wat is eigenlijk een goede CIN-melding? Wat doet het Mobiele Medische Team? Wat doen VRR en GB als er een melding wordt gedaan? Hoe zit het digitale Netwerk in elkaar? Wat mag u van Flash verwachten bij storingen, et cetera.

Graag nodigen wij u uit voor de Deltalinqs ‘University’ workshop:

‘Het Rode Boek – wat te doen bij incidenten?’

Hoe vullen we met elkaar onze rollen in mocht er een incident gebeuren, wat mogen we van elkaar verwachten?

Datum: dinsdag 13 februari 2018
Tijdstip: 13.00 (inloop van 13.00 – 13.30 uur) – 17.00 uur
Locatie: EIC Mainport Rotterdam, Noordzeeweg 6, Rozenburg

De workshop gaat vooral in op rollen die overheidsdiensten, de Centraalpost en Flash spelen in de informatievoorziening en hulp. Mocht u echter nog andere aspecten/thema’s rondom dit onderwerp aan de orde willen laten komen, dan kunt u dit expliciet aangeven.

Doelgroep
MT-leden, middenkader en uitvoerenden die een rol hebben in incidentbestrijding, noodplannen, etc. De informatie is op strategisch/tactisch niveau en richt zich met name op de verantwoordelijken in de noodorganisatie van bedrijven.

Kosten
Er zijn voor leden van Deltalinqs geen kosten verbonden aan deelname aan deze workshop.

Datum en tijdstip:
2018-02-13T13:00:00 2018-02-13T17:00:00
Locatie:
EIC Mainport Rotterdam
Adres:
Noordzeeweg 6
3181 ML ROZENBURG
Aanmeldperiode: