Nieuws

2021-03-01

Uitnodiging online verkiezingsdebat mainport Rotterdam

Zoals al eerder aangekondigd, organiseren Deltalinqs en Havenbedrijf Rotterdam hét online verkiezingsdebat van de mainport Rotterdam op maandag 8 maart. Hierbij komen vragen aan de orde als: Hoe ontwikkelt de mainport zich de komende decennia?

2021-02-25

HES-terminals kiezen voor groene stroom

Een groot aantal HES-terminals maakt per 1 januari 2021 gebruik van duurzaam opgewekte elektriciteit. Met deze stap vermindert HES International zijn CO2-uitstoot en wil tevens nieuwe investeringen in duurzame energiebronnen stimuleren.

2021-02-24

Interactief webinar PFAS en innovatieve soil washing techniek

De wetgeving rondom PFAS is continu in beweging. Dit is van invloed op bedrijven en overheidsinstanties die hier direct mee te maken hebben. Deltalinqs heeft hierover op donderdag 18 februari 2021 een webinar georganiseerd in samenwerking met TAUW. In dit webinar werd een update gegeven over de PFAS wet- en regelgeving die in transitie is en werd eveneens de nieuwste manier om PFAS-houdende grond te reinigen gepresenteerd.

2021-02-24

Jongeren maken kennis met de wereld van de procestechniek

Tijdens de Week van de Procestechniek (15-19 februari 2021) maakten ruim vijfhonderd jongeren kennis met de sector proces en maintenance. Twaalf verschillende scholen uit de regio namen deel en dertien bedrijven verleenden hun medewerking. Dit jaar werd een volledig digitaal programma aangeboden met interactieve presentaties van bedrijven en mbo-opleidingen en een live chemisch proefje. “De deelnemers kijken terug op een succesvolle week, daar ben ik trots op”, vertelt projectmedewerker EIC Mainport Rotterdam Laurent van Luijk.

2021-02-24

Oproep aan de leden: mbo-stageplekken gezocht

In samenwerking met scholen helpt Deltalinqs via het Proces- & Maintenance College al jaren ambitieuze mbo-studenten in de procestechniek aan stageplekken in de haven en industrie. De kracht van de samenwerking bewijst zich tijdens de huidige COVID-crisis, waarin de stagiaires in de meeste gevallen gewoon door kunnen gaan met hun stages. Dit geldt helaas niet voor veel andere opleidingen en daarom doen wij graag de volgende oproep:

2021-02-24

Oproep aan nieuw kabinet: meer hulp bij groen herstel

Het nieuwe kabinet moet hoge prioriteit geven aan groen herstel van de economie. Want de industriesector in Rotterdam heeft veel verduurzamingsprojecten in ontwikkeling. Het overheidsbeleid moet de juiste voorwaarden scheppen voor deze projecten en zo helpen om de klimaatdoelen te halen. Dat bleek tijdens de voorjaarsbijeenkomst op 16 februari 2021, georganiseerd door Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam.

2021-02-24

Buitengewoon lid Grant Thornton stelt zich voor

Het is een van de toonaangevende internationale spelers op het gebied van accountancy, audits en belastingadvies. Deze maand stellen wij buitengewoon lid Grant Thornton aan u voor, dat sinds 2019 lid is van Deltalinqs. Aan het woord is Max van Rijssel, partner accountancy: “Deltalinqs heeft een goede naam in de regio en beschikt over een professionele organisatie. Voor ons was het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen die onze klanten raken, het belangrijkste argument om lid te worden.”

2021-02-18

Welke wegen leiden naar 55% CO2-reductie in 2030?

De Europese Commissie heeft haar ambitie ten aanzien van de CO2-reductie aangescherpt. Van vermindering van 49% broeikasgasuitstoot in 2030 naar 55%, om in 2050 op 100% uit te komen. Het nieuwe kabinet zal daarom belangrijke keuzes moeten maken om die extra taakstelling te halen. Het onlangs verschenen rapport ‘Bestemming Parijs’ geeft inzicht in de mogelijkheden.

2021-02-18

Online kennis en inspiratie via onze partners

Weten hoe je 15 tot 50% energiebesparing bereikt? Hoe het ook alweer zit met de inzet van een e-boiler of warmtepomp? En waarom het eigenlijk belangrijk is dat er een Garantie van Oorsprong-certificaat wordt ontwikkeld voor onder andere groene waterstof? Dit en meer komen aan de orde in verschillende webinars georganiseerd door partners van het Deltalinqs Climate Program; de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN).

2021-02-18

Subsidie voor infrastructuur duurzame energieuitwisseling

De provincie Zuid-Holland stelt subsidie beschikbaar voor de aanleg van lokale infrastructuur die duurzame energieuitwisseling mogelijk maakt. Het Deltalinqs Climate Program helpt bedrijven bij de aanvraag hiervan.

2021-02-18

Gezocht: bedrijven die zuurstof willen gebruiken

Als neveneffect van de toekomstige grootschalige productie van groene waterstof zal er een grote hoeveelheid zuivere zuurstof beschikbaar komen. Deltalinqs heeft samen met Havenbedrijf Rotterdam onderzocht wat je daarmee zou kunnen doen. In de lucht blazen kan altijd nog, maar het is beter als we er iets nuttigs mee kunnen doen. Daarom is het Deltalinqs Climate Program op zoek naar bedrijven die interesse hebben in de mogelijkheden van zuurstofgebruik.

2021-02-16

DeltaPORT Donatiefonds helpt jongerencoaches in Delfshaven

Het DeltaPORT Donatiefonds - het 'burenfonds van de haven' - ondersteunt met een forse financiële bijdrage het project ‘Van droom naar doel is doen’ waarbij in de Rotterdamse wijk Delfshaven jongerencoaches worden opgeleid. Deze coaches gaan nieuwe generatie jongeren begeleiden naar nieuwe en betere vooruitzichten.

...2 3 4 ...