Nieuws

2020-10-30

Problemen door stikstofvraagstuk? Wij horen het graag!

Deltalinqs krijgt graag een nog beter beeld over de concrete casussen van bedrijven die problemen ondervinden door de heersende stikstofproblematiek. Het is belangrijk voor ons om zo de omvang van de problematiek nog meer inzichtelijk te krijgen. Hiermee kunnen we de schade onder de aandacht brengen bij landelijke en lokale bestuurders.

2020-10-30

Extra theatervoorstellingen in Sophia dankzij 'burenfonds' van de Rotterdamse haven

Er komen dankzij de steun van het DeltaPORT Donatiefonds, het ‘burenfonds’ van de Rotterdamse haven, extra theatervoorstellingen in het Sophia Kinderziekenhuis. Aan de stichting Gilat is hiervoor een donatie toegekend. De voorstellingen zijn bedoeld voor ernstig zieke kinderen. Gilat gaat zodra het weer mogelijk is wekelijks voorstellingen verzorgen.

2020-10-30

Masterclass Omgevingsvergunningen

In samenwerking met de DCMR Milieudienst Rijnmond, het Havenbedrijf Rotterdam en de Omgevingsdienst Haaglanden heeft Deltalinqs op 29 oktober een webinar verzorgd over een viertal onderwerpen: (p)ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen); Wet natuurbescherming, vooral gericht op stikstof, De Milieu Effectrapportage (m.e.r.-procedure) en een nieuw project vanuit de provincie Zuid-Holland, de Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV).

2020-10-30

Pilot Seveso Top Leadership

In 2011/2012 sloegen een aantal landelijke branches - waaronder VNCI, VNPI, VOTOB en VHCP - de handen ineen om het samenwerkingsverband Veiligheid Voorop op te richten. Dit werd gedaan om met name de veiligheidscultuur van bedrijven te verbeteren. Een van de pijlers die invulling moest krijgen was betrokken leiderschap.

2020-10-29

Managementopleiding voor havenprofessionals

In november 2020 gaat de nieuwe managementopleiding voor havenprofessionals van STC Training & Consultancy van start. De opleiding is een afwisseling van kennissessies, workshops, bedrijfsbezoeken en netwerkmomenten.

2020-10-29

Deltalinqs ondersteunt platform Recharge Earth

Recharge Earth is een initiatief van Rotterdam Ahoy en brengt relevante partijen op het gebied van energievoorziening en energietransitie samen, zodat de dialoog verder op gang komt tussen de verschillende denkers en doeners. Met als uiteindelijk doel: gecoördineerd actie ondernemen.

2020-10-28

PortXL maakt innovatie op eenvoudige manier mogelijk

Innovatie is belangrijk voor de toekomst van haven en industrie en vernieuwende ideeën komen steeds vaker bij startups vandaan. PortXL speelt hierop in met het nieuwe programma MATCH by PortXL. Dit programma is speciaal ontwikkeld om innovaties in de haven te stimuleren met behulp van startup en scale-up bedrijven. Daarmee biedt PortXL bedrijven de kans om op een laagdrempelige manier te kijken hoe zij hun bedrijf kunnen vernieuwen.

2020-10-26

Ruben Beens (BP): "Inzet waterstof moet echt sneller"

Met vijf ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Climate Program afgesproken om in 2020 te werken aan de nieuwe energiemix & infrastructuur, alternatieve brandstoffen & energiedragers en een circulaire haven & industrie. Allemaal met als doel een succesvolle energie- en grondstoffentransitie te realiseren. Elke LOC heeft ambassadeurs. Ruben Beens (BP) is ambassadeur van LOC 4: waterstof. Wat speelt hier en hoe ziet hij zijn rol hierin?

2020-10-26

Minister Wiebes lovend over koplopers Klimaatakkoord

Op donderdag 22 oktober nam minister Wiebes de plannen van de regionale industriële koplopers in ontvangst: "Ik ben onder de indruk van de plannen. Belangrijk, want we zijn erg afhankelijk van de bijdrage van de industrie aan de CO2-reductieopgave." Ook het haven- en industriecluster Rotterdam-Moerdijk presenteerde zijn plan.

2020-10-21

Opening private COVID-19 teststraat locatie Theemsweg, Botlek Rotterdam

Bij diverse ondernemingen in Nederland, zeker waar sprake is van het onderdeel zijn van de vitale processen voor de economie, bestaat een behoefte om sneller COVID-19 testen te laten uitvoeren dan de reguliere GGD-testen (versneld testen). Het betreft hier de PCR-testen (PCR staat voor Polymerase Chain Reaction) die in een laboratorium worden geverifieerd. Op diverse locaties zijn inmiddels private ‘teststraten’ ingericht.

2020-10-21

Webinar Handhaving onder de Omgevingswet

Op 15 oktober 2020 hebben Kaoutar Azghay en Ad Schreijenberg van buitengewoon Deltalinqs-lid Adriaanse van der Weel advocaten een webinar verzorgd over handhaving onder de Omgevingswet. Daarbij werd ingegaan op de veranderingen op het gebied van bestuursrechtelijke handhaving in de wet en de praktijk na de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

2020-10-20

Nieuw online platform brengt informatie over energietransitie bijeen

Om de ondernemers uit de industrie te ondersteunen tijdens de overgang naar schone energie is het platform Verduurzaming Industrie gelanceerd. Ondernemers vinden hier op één plek alle relevante informatie die nodig is om hun organisatie te verduurzamen en de juiste samenwerkingspartners om CO2-uitstoot te verminderen.

...2 3 4 ...