Nieuws

2020-04-15

Beslis mee: afval of grondstof

In de komende maand zal Deltalinqs Climate Program gebruikmaken van de mogelijkheid tot inspraak op de tweede wijziging van het LAP3: Landelijk Afvalbeheerplan 3. Hierin staan de aanpassingen onder andere ingegeven door ontwikkelingen in de transitie naar een circulaire economie, ook voor het het Rotterdamse Havengebied. Lidbedrijven worden van harte uitgenodigd om hun visie hierop met ons te delen, zodat wij dit kunnen verwerken in onze zienswijze.

2020-04-15

Concrete casussen en versnelling gewenst in CCU

CCU (het afvangen en later nuttig gebruiken van CO2) is een belangrijk onderdeel van de toekomstige circulaire economie. Op 7 april was Deltalinqs Climate Program daarom medeorganisator van een symposium over de rol van CCU in de transitie, het programma van aanpak en de opties voor CCU in de regio. Noodgedwongen vond het symposium volledig online plaats. Een bijzondere beleving voor alle deelnemers.

2020-04-03

Leren van incidenten

Binnen de (petro)chemische industrie, staat ‘leren van (bijna-) incidenten’ al jaren hoog op de agenda. Daarom heeft de VNCI samen met de regionale veiligheidsnetwerken en Veiligheid Voorop het initiatief genomen om met een aantal BRZO-bedrijven via een Safety Deal een project ‘leren van incidenten’ op te starten. Onderzoeksbureau Crisislab was uitvoerder van dit project.

2020-04-01

Ledencontacten

De verbinding met ons netwerk is voor ons van groot belang en een kritische succesfactor voor ons resultaat. Daarom bezoeken onze beleidsadviseurs elk jaar een groot deel van onze leden om met hen van gedachten te wisselen over actuele thema’s en de wensen ten aanzien van onze dienstverlening.

2020-04-01

De haven Duizendknoopvrij

De Duizendknoop is een sterke plant die meerdere centimeters per dag groeit en zich dwars door asfalt, funderingen, kades en leidingen boort. Ook in de Rotterdamse haven geeft de plant forse problemen en ondervinden we economische en ecologische schade. Verdere verspreiding moet daarom worden tegengegaan en aanwezige Duizendknopen uitgeroeid.

2020-04-01

Deltalinqs-medewerkers werken tot en met 28 april vanuit huis

In verband met het verlengen van alle Coronamaatregelen tot en met 28 april 2020 door het kabinet, werken alle Deltalinqs-medewerkers tot die tijd en voor zover mogelijk vanuit huis.

2020-03-31

Update Coronavirus (COVID-19) en haven van Rotterdam

De Port Health Authority Rotterdam houdt zich bezig met de bestrijding van infectieziekten in de haven van Rotterdam. Het Haven Coördinatie Centrum is het aanspreekpunt voor schepen, bemanning en overige partijen die werkzaam zijn in de haven van Rotterdam.

2020-03-30

Coronamonitor

Het Coronavirus en de maatregelen die het kabinet getroffen heeft om de verspreiding ervan te beperken, zullen grote economische gevolgen hebben. Hoe groot die zijn, is echter zeer onzeker. Actuele onderbouwde informatie is een absolute voorwaarde om effectief te kunnen reageren op de economische impact en de gevolgen voor de arbeidsmarkt. Samenwerking tussen zowel de overheid, het bedrijfsleven als onderwijs is nodig om optimaal te kunnen reageren en anticiperen op de huidige en verwachte ontwikkelingen.

2020-03-30

David Peters (Stedin): "Focus verleggen naar duurzaam energie- en productiesysteem"

Met vijf ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Climate Program afgesproken om in 2020 te werken aan de nieuwe energiemix & infrastructuur, alternatieve brandstoffen & energiedragers en een circulaire haven & industrie. Allemaal met als doel een succesvolle energie- en grondstoffentransitie te realiseren.

2020-03-30

Facetbestemmingsplan ‘Geluid haven’

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om een facetbestemmingsplan geluid op te stellen voor het haven- en industriegebied van Rotterdam. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Facetbestemmingsplan Geluid havengebied Rotterdam is vrijgegeven voor terinzagelegging.

2020-03-25

Handreiking wal-schip interface VNPI-VNCI-VOTOB-Deltalinqs

Binnen de Deltalinqs-commissie Natte Bulk Terminals is afgestemd hoe om te gaan met de afhandeling van zeeschepen en dan met name de 'ship-shore interface', nu ten gevolge van de Coronamaatregelen zaken toch iets scherper moeten worden ingericht.

2020-03-23

Ondersteuning Rotterdamse ondernemers bij impact Coronacrisis

De gemeente Rotterdam is samen met de landelijke overheid keihard aan het werk om de gevolgen van het Coronavirus voor ondernemers zoveel mogelijk te beperken. Op dit moment zijn zij druk bezig om de impact van de landelijke economische maatregelen te inventariseren en de praktische uitvoering ervan te regelen. 

...2 3 4 ...