Nieuws

2022-12-23

Kerst- en nieuwjaarswens Deltalinqs

Het kantoor van Deltalinqs is gesloten van dinsdag 27 tot en met vrijdag 30 december 2022. Bekijk hieronder onze kerst- en nieuwjaarswens:

2022-12-22

Hoe ziet het transitiepad van uw bedrijf eruit? Laat het uw netbeheerder weten!

'Het aantal nieuwe elektriciteitsaanvragen vanuit de industrie is bizar hoog,' zegt Ruben Rasing, manager customer relations bij hoogspanningsnetbeheerder TenneT. Samen met Frederiek Doedijns, gebiedsregisseur haven & industrie bij netbeheerder Stedin, nemen we de situatie door.

2022-12-20

FLIE voluit verder met subsidiecheque provincie

Onlangs ontving het Fieldlab Industrial Electrification (FLIE) een subsidiecheque van bijna 800.000 euro van de provincie Zuid-Holland. Een belangrijke steun in de rug voor het FLIE, dat momenteel druk bezig is met de realisatie van drie productielijnen voor nieuwe technologie.

2022-12-16

Ben Maelissa (Danser): "Aan de slag met verouderde infrastructuur"

Naast CEO van de logistiek dienstverlener Danser Group is Ben Maelissa sinds ruim drie jaar bestuurslid van Deltalinqs. Binnen Deltalinqs vertegenwoordigt hij de sector modaliteiten.

2022-12-16

Themabijeenkomst Veiligheidscultuur

Er zijn veel initiatieven op het gebied van veiligheidscultuur en evenzoveel meetinstrumenten, survey’s en andere cultuurderivaten op de markt. Reden voor Deltalinqs om al die initiatieven, kennis en ervaringen in een bijeenkomst bij elkaar te brengen.

2022-12-16

De Wet Bibob bij havenbedrijven: integriteit in het geding?

Op maandag 12 december organiseerde Deltalinqs samen met buitengewoon lid Adriaanse van der Weel Advocaten een webinar over de Wet Bibob (voluit: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) die een integriteitstoetsing bij bedrijven mogelijk maakt. 

2022-12-16

Deltalinqs-ledenvergadering

Een kleine 50 deelnemers waren aanwezig tijdens de online ledenvergadering op 17 november. Tijdens de bijeenkomst werd de begroting besproken en stemden de leden in met een verhoging van de contributie voor 2023 met 5%. Daarna was het tijd voor een korte rondgang langs de actuele thema’s en dossiers van Deltalinqs.

2022-12-16

Even voorstellen: nieuw lid PwC

PwC is als grote zakelijke dienstverlener vanzelfsprekend ook actief in het Rotterdamse havengebied. Daar vinden ze in Deltalinqs een sparringpartner. "Zij zijn gewoon dé vereniging waarbij je aangesloten moet zijn als je actief bent in de Rotterdamse haven."

2022-12-16

DeltaPORT Donatiefonds geeft kerstgeschenk aan voedselbanken

Voedselbanken in het gebied rondom de Rotterdamse haven krijgen een kerstcadeau van het DeltaPORT Donatiefonds. Het ‘burenfonds van de haven’ heeft een mooi bedrag beschikbaar gesteld waarmee de voedselbanken tijdens de kerstperiode de uit te delen voedselpakketten kunnen voorzien van iets extra’s.

2022-12-15

Deltalinqs ondertekent manifest spoorgoederensector

De door ProRail aangekondigde forse prijsstijging voor het gebruik van het spoor dreigt de spoorgoederensector ernstig te verzwakken. Dit terwijl een verschuiving van het vervoer van de weg naar het spoor hard nodig is om het overvolle wegennet te ontlasten en het klimaat en de natuur te beschermen.

2022-12-15

Webinar End-Of-Waste met Van Doorne advocaten

Op 22 november jl. hield Jeanette Ozinga, advocaat milieurecht bij ons buitengewoon lid Van Doorne advocaten te Amsterdam, een webinar over ‘einde afvalstoffen’ (End-Of-Waste). Ingeleid door Fred Akerboom van Deltalinqs, onder meer secretaris van het Versnellingshuis HIC, werd het belang aangeduid van een circulaire haven en het knelpunt daarin om van de kwalificatie afvalstof af te komen.

2022-12-15

Enquêtemonitor sociale veiligheid haven Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam is als beheerder, exploitant en ontwikkelaar van het Rotterdamse haven- en industriegebied ook verantwoordelijk voor de sociale veiligheid in het havengebied. De manier waarop ondernemers, werknemers, passanten of bewoners het gebied beleven, bepaalt het imago en daarmee ook het vestigingsklimaat van de locatie.

...2 3 4 ...