Nieuws

2021-11-23

William Moorlag nieuwe voorzitter Bio-LNG Platform

In het Rotterdamse havengebied zal bio-LNG een onmiskenbaar belangrijke rol spelen in de brandstofmix van de nabije toekomst. William Moorlag wil als nieuwe voorzitter van het Bio-LNG Platform een impuls geven aan de energietransitie. Het Deltalinqs Climate Program ondersteunt het Bio-LNG Platform met secretariaatsdiensten en financiële expertise.

2021-11-23

Hoog tijd voor de feiten over biomassa

Biomassa speelt, naast waterstof, groene elektriciteit en circulaire grondstoffen een belangrijke rol in de energie- en grondstoffentransitie. Toch ligt biomassa regelmatig onder vuur. Maar zijn de bezwaren tegen biomassa wel terecht? Op biomassafeiten.nl vind je alle feiten over biomassa op een rij.

2021-11-22

Faunabeheerplan meeuwen havengebieden 2022 t/m 2027

Op vrijdag 5 november 2021 organiseerde Deltalinqs een webinar voor bedrijven over het nieuwe Faunabeheerplan meeuwen havengebieden Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam 2022 t/m 2027. Dit faunabeheerplan zal naar verwachting half december door de provincie Zuid-Holland worden goedgekeurd.

2021-11-22

Onderzoek Fox-IT over digitale weerbaarheid risicovolle bedrijven beschikbaar

Er is helaas met grote regelmaat sprake van cyberaanvallen bij bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. Dat roept de vraag op hoe kwetsbaar bedrijven zijn die met gevaarlijke stoffen werken. Deze vraag stond donderdag 18 november centraal in het FERM Port Cyber Café.

2021-11-19

Oproep na Glasgow-top blijft onveranderd: tijd voor actie!

Een krachtig nieuw Klimaatakkoord bleef uit in Glasgow, maar de landen werden het wel eens over de spelregels voor wereldwijde handel in CO₂-reductie. Dat akkoord geeft landen de mogelijkheid om nationale klimaatdoelen deels in het buitenland te halen. ‘Greenwashing’ door overheden ligt daarbij wel op de loer.

2021-11-04

Nieuwe website DeltaPORT Donatiefonds gelanceerd

Het DeltaPORT Donatiefonds, het ‘burenfonds’ van het Rotterdamse haven- en industriecomplex, heeft een nieuwe, frisse en eigentijdse website. Gelijktijdig is het online formulier, waarmee donaties kunnen worden aangevraagd, vereenvoudigd. Met het DeltaPORT Donatiefonds tonen bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied en het Havenbedrijf Rotterdam hun maatschappelijke betrokkenheid.

2021-11-02

Technische sessie Havengeluid en omgeving

Het regionale programma Havengeluid en Omgeving werkt aan oplossingen voor de verdeling van de geluidruimte. Het Facetbestemmingsplan 'Geluid haven' maakt daar onderdeel vanuit. Bij het werken aan de oplossingen wordt tevens geanticipeerd op de komende Omgevingswet.

2021-11-02

Najaarsbijeenkomst Krapte op de arbeidsmarkt

De jaarlijkse najaarsbijeenkomst van Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam richtte zich dit jaar op de problematiek binnen de arbeidsmarkt. Clemens van der Veen van PricewaterhouseCoopers (PwC) liet in zijn voordracht zien dat de regio Rijnmond nu al ongeveer 8.000 vacatures vacant heeft en dat de verwachting is dat dit aantal de komende jaren niet gaat dalen.

2021-11-01

Introductie nieuwe XS-ID App Secure Logistics tijdens ledenbijeenkomst

Begin oktober hebben we onze contractorleden en buitengewone leden na lange tijd weer ontvangen op de Maasvlakte Plaza, de succesvolle truckparking op Maasvlakte II. Er werd uitgebreid stilgestaan bij actualiteiten als reputatie, klimaatvraagstuk, corona en arbeidsmarkt. In het kader van integriteit gaf Deltalinqs-dochteronderneming Secure Logistics een presentatie over de stand van zaken van het Digital Safety Passport, het XS-ID (digitale identiteit) en de nieuwe XS-ID App.

2021-11-01

Buitengewoon lid Bilfinger Tebodin aan het woord

Het internationale adviseurs- & ingenieursbureau Bilfinger Tebodin trad in 2008 als een van de eerste bedrijven toe als buitengewoon lid van Deltalinqs. Vanuit het kantoor in Schiedam begeleidt en ondersteunt het bedrijf bij uiteenlopende projecten in het Rotterdamse havengebied. Vandaag is het woord aan Niek Stokman, sales manager regio West, en Harry Snel, manager HSEQ: “Contact met onze klanten was een van onze belangrijkste redenen om lid te worden.”

2021-11-01

Serie 2 van Deltalinqs-podcast ‘Diepgang’ online

Na de succesvolle lancering van de eerste 3 podcasts in serie 1 in de zomer, zijn wij inmiddels volop bezig met het uitrollen van de 2e serie, waarin moderator Roelof Hemmen de gasten iedere keer aan de tand voelt over actuele thema’s in en om de haven. In aflevering 5 bijvoorbeeld, vertelt Yolande Verbeek (managing director Uniper Benelux én plantmanager of the year 2021) op een enthousiaste manier over Unipers transformatie van fossiel naar duurzaam energiebedrijf en haar persoonlijke drijfveren om dit tot een succes te maken.

2021-11-01

Oudste Deltalinqs-lid Vopak aan het woord

Als Van Ommeren was het hedendaagse Vopak betrokken bij de oprichting van de SVZ in 1907, de voorloper van Deltalinqs. Daarmee is Vopak het oudste lid in het netwerk, dat naast Van Ommeren en Pakhoed nog andere voorlopers kent, waaronder Blaauwhoedenveem dat in 1616 werd opgericht. Het bedrijf heeft door de tijd heen behoorlijke transformaties ondergaan en dat is naar eigen zeggen juist ook een belangrijke succesfactor. Vandaag is het woord aan Patrick van der Voort, divisie president Europa en Afrika: “Voor ons is Deltalinqs een heel goed platform voor publiek-private samenwerking.”

...2 3 4 ...