Nieuws

2022-10-03

Peter van Loo maakt overstap naar Rijkswaterstaat

Deltalinqs-adviseur Peter van Loo, heeft per 1 oktober ons bureau na vijftien jaar verlaten. Hij gaat zijn loopbaan vervolgen bij Rijkswaterstaat, waar hij zich gaat bezighouden met de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland.

2022-09-27

Shell bouwt grootste groene waterstoffabriek van Europa

De kogel is door de kerk: Shell heeft een definitieve investeringsbeslissing genomen voor de bouw van Holland Hydrogen I, de grootste groene waterstoffabriek van Europa. Naar verwachting is de fabriek in 2025 operationeel.

2022-09-27

FLIE Matchmaking brengt vraag & aanbod samen tijdens Recharge Earth

Tijdens de matchmakingsessie van het Fieldlab Industrial Electrification (FLIE) op Recharge Earth in Rotterdam Ahoy, presenteerde eindgebruiker Indorama een vraagstuk uit eigen praktijk, waarin zij zoeken naar manieren om in dampstromen opgenomen energie om te zetten in elektriciteit. 

2022-09-27

‘Women in energy’ delen visie op transitie

Hoe willen we het energiesysteem veranderen? Die vraag stond centraal tijdens de Recharge Earth-sessie die geleid werd door Alice Krekt. Vijf vrouwelijke leiders in de industrie gingen onder andere over dat onderwerp met elkaar in gesprek.

2022-09-27

Emissieloos varen verschijnt aan de horizon

Binnen acht jaar zullen de loodsen in de haven een knoop doorhakken over hun transitie naar emissieloos varen. Dat gaat niet vanzelf, en er is veel samenwerking voor nodig, vertelt Tjeerd de Vos, manager vlootbeheer van het Loodswezen. Daarom steekt hij graag zijn licht op bij anderen, onder andere binnen het Deltalinqs Climate Program.

2022-09-27

Versnelling aanleg walstroom door duidelijke koers

De verduurzaming van ons havengebied gaat niet zonder walstroom. Overheden stellen subsidies beschikbaar om de aanleg hiervan mogelijk te maken. De grootschalige uitrol van walstroom brengt echter ook uitdagingen met zich mee. Met een position paper brengt Deltalinqs in kaart wat het collectief van bedrijven in de Rotterdamse haven nodig heeft om invulling te geven aan de walstroomambities.

2022-09-22

De grondstoffentransitie is allang begonnen

Met vijf ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) werken Deltalinqs-leden en -partners binnen het Deltalinqs Climate Program samen aan drie thema’s: energiemix & infrastructuur, alternatieve brandstoffen & energiedragers en circulaire haven & industrie.

2022-09-22

Mogelijkheid tot aanvragen subsidie bij innovatieprogramma Energie & Klimaat

Bent u ondernemer en wilt u de haalbaarheid onderzoeken van een oplossing om de industrie te verduurzamen? Tot en met 13 oktober 2022 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen bij het innovatieprogramma Energie & Klimaat. Het gaat om vouchers met een waarde tot € 100.000,-.

2022-09-20

Reactie Deltalinqs op Miljoenennota: Energietransitie onder druk door hoge energieprijzen

De onzekere en bijzonder hoge energieprijzen stellen het haven- en industriële cluster van Rotterdam voor enorme uitdagingen. Hierdoor wordt het halen van de doelen in de energietransitie onzeker én zal de burger fors in z’n portemonnee worden geraakt, stelt Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs in een eerste reactie op de vandaag uitgekomen Miljoenennota.

2022-08-30

DeltaPORT Donatiefonds helpt kamerorkest Sinfonia

Het DeltaPORT Donatiefonds helpt met een financiële bijdrage het kamerorkest Sinfonia Rotterdam bij de aanschaf van diverse materialen ter ondersteuning van haar concerten. Podiumdelen, verlichting en materiaal om muziekstukken te archiveren, zijn aan vervanging toe.

2022-08-30

Deltalinqs position paper walstroom

De verduurzaming van ons havengebied gaat niet zonder walstroom. Overheden stellen subsidies beschikbaar om de aanleg hiervan mogelijk te maken. De grootschalige uitrol van walstroom brengt echter ook uitdagingen met zich mee.

2022-08-26

Verplichting aanlevering gegevens woon-werk en zakelijk verkeer in 2023

De rijksoverheid heeft aangekondigd dat vanaf 1 januari 2023 grote organisaties (vanaf 100 werknemers) verplicht zijn om gegevens aan te leveren over het woon-werk en zakelijk verkeer van hun werknemers. Het doel hiervan is dat organisaties bewuster gaan nadenken over mobiliteit en daarmee minder broeikasgassen in het verkeer, met als concreet doel 1 megaton CO2-besparing in 2030.

...2 3 4 ...