Nieuws

2020-06-05

Atzo Nicolaï: energietransitie vraagt om slimme samenwerking

Atzo Nicolai, vanaf 20 januari 2020 aangetreden als voorzitter bij Deltalinqs, heeft een beetje een valse start gehad door het begin dit jaar uitbreken van de Coronacrisis, waardoor de wereld er ineens heel anders uitzag. Kennismaken via een computerscherm is veel minder aantrekkelijk dan de bedrijven echt bezoeken. Nu de pandemie over zijn hoogtepunt lijkt, wordt het tijd om alsnog naar buiten te treden.

2020-05-29

Vertraging energietransitie Rotterdam door stikstofaanpak

De vergunningverlening voor de haven- en industriële bedrijven zit sinds de uitspraak van de Raad van State al een jaar op slot. De door het Kabinet voorgestelde structurele aanpak met een ‘evenwichtig’ pakket aan natuur- en stikstofreducerende maatregelen (ter waarde van 5,1 miljard euro) lost hier vrijwel niets in op.

2020-05-29

Klimaatadaptatie in mainport Rotterdam

Donderdag 28 mei heeft het webinar Klimaatadaptatie plaatsgevonden over de impact die de nieuwe weersextremen hebben op het Rotterdamse haven- en industriegebied. Het webinar is verzorgd door Wesly Rumpf en Jeroen Rijsdijk van ons buitengewoon lid Arcadis.

2020-05-28

Castelein: overslagdaling Rotterdam richting 30%

De verwachting dat de Rotterdamse haven uitkomt op een overslagdaling richting 30% in het tweede kwartaal van dit jaar lijkt uit te komen. Dat heeft CEO Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam gezegd in een exclusief interview met Nieuwsblad Transport.

2020-05-26

Inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de datum van 1 januari 2022 willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers.

2020-05-25

Betalingstermijn zeehavengeld voorlopig 30 dagen

Zoals bekend is de normale betalingstermijn van het zeehavengeld 15 dagen (of 8 dagen als er geen overeenstemming is over automatische incasso). Deze betalingstermijn is eerder verlengd naar 30 dagen en deze regeling liep tot en met 31 mei aanstaande.

2020-05-22

Burenfonds van de haven maakt tweede reeks 'Coronadonaties' bekend

Het DeltaPORT Donatiefonds, het ‘burenfonds van de haven’, heeft ook een tweede reeks donaties toegekend voor projecten die direct verband houden met de gevolgen van het Coronavirus. Voor deze projecten heeft het fonds in totaal 75.000 euro beschikbaar gesteld. Het DeltaPORT Donatiefonds had dit bedrag aanvankelijk gereserveerd voor een extra donatie in het kader van haar vijftig jarig bestaan.

2020-05-22

Alternatieve werkvormen voor Leren & Inspireren en ledencontacten

Het is alweer ruim een maand geleden, dat wij onze eerste succesvolle webinar Omgevingswet met buitengewoon lid Tauw via MS Teams hebben gehouden. Inmiddels hebben er drie plaatsgevonden en staan er tot eind juni vijf nieuwe online bijeenkomsten gepland:

2020-05-20

Webinar Wet kwaliteitsborging Antea Group

Vanwege de huidige Coronamaatregelen heeft Deltalinqs het aanbod van Leren & Inspireren uitgebreid met een online programma. Onze webinars, met sterk inhoudelijke sprekers, spelen in op actuele onderwerpen. Op 14 mei jongsleden heeft Antea Group het webinar 'Wet kwaliteitsborging voor het bouwen' gegeven dat door de dertig deelnemers aandachtig is gevolgd en goed ontvangen.

2020-05-20

Webinar Weerbare bedrijven in de Rotterdamse haven

Op 19 mei jongstleden vond het webinar met buitengewoon lid KPMG plaats over het thema ‘Weerbare bedrijven in de Rotterdamse haven'. Coronacrisis, cyberrisico’s en fraude: weerbare bedrijven kunnen een stoot opvangen.

2020-05-20

Rotterdam kan internationale rol als waterstofhub krijgen

Waterstof speelt een cruciale rol in de decarbonisatie van de huidige petrochemische industrie. Dat stelt Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program, in haar bijdrage aan een nog te verschijnen boek van prof. dr Ad van Wijk (TU Delft). In het artikel beschrijft Krekt haar visie op Rotterdam als internationale waterstofhub. Dit is mogelijk door de aanwezigheid van een internationaal opererend industrieel cluster en de strategische ligging van Rotterdam.

2020-05-19

Dé energiehaven van Noordwest-Europa

Rotterdam krijgt een toonaangevende infrastructuur op het gebied van waterstof; volgens velen dé energiebron van de 21e eeuw. Waterstof krijgt een belangrijke rol in vele toepassingen; als brandstof voor de industrie, maar ook als grondstof in de chemie, energiedrager in de mobiliteit en naast gebruik in warmtenetwerken kan waterstof ook worden gebruikt als bouwsteen voor basischemicaliën zoals methanol.

...2 3 4 ...